І МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ТАВРІЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДО 160-Ї РІЧНИЦІ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО. ЧАСТИНА 2

Authors

Р. Б. Батюк, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій iменi С. З. Ґжицького; Ю. В. Грудцина, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; В. В. Іваненко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; І. В. Мадяр, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Ю. М. Кобиліна, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; М. Г. Михайленко, Одеський національний морський університет; В. І. Надрага, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; А. Ю. Пекін, Академія праці, соціальних відносин та туризму; S. Ye. Sviderska, Taras Shevchenko National University of Kyiv; P. V. Kukhta, Taras Shevchenko National University of Kyiv; Л. Д. Чекаленко, ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України»; O. B. Kalaman, International Humanitarian University; O. V. Dyshkantiuk, International Humanitarian University; K. V. Vlasiuk, International Humanitarian University; Д. О. Петраченко, Інститут луб’яних культур Національної академії аграрних наук України; І. Г. Смирнов, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; О. О. Любіцева, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; І. П. Адамська, Національний університет «Львівська політехніка»; В. О. Анісімов, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Н. О. Березка, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; О. О. Возовик, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; О. А. Ганжук, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; С. М. Гаращук, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; В. Г. Горник, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Є. В. Нищенко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Т. Я. Грень, Національний університет «Львівська політехніка»; Ю. А. Джурик, Національний університет «Львівська політехніка»; А. С. Труш, Національний університет «Львівська політехніка»; О. М. Дуфенюк, Львівський державний університет внутрішніх справ; О. Л. Євмєшкіна, Навчально-науковий інститут управління, економіки та природокористування Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського; А. В. Іванченко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; О. Д. Кащук, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; І. О. Кулик, Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України; В. М. Кучерявий, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; А. Г. Маринушкін, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; М. З. Масик, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Р. І. Масик, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; М. М. Михайленко, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика; В. Д. Науменко, Навчально-науковий інститут управління та економіки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського; С. М. Охонько, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; О. В. Павлів, Національний університет «Львівська політехніка»; В. П. Петренко, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; В. Ф. Марич, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Н. В. Русенко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Г. Л. Рябцев, Національний інститут стратегічних досліджень; А. А. Тессман, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»; Т. М. Тарасенко, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»; М. І. Хар, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; І. В. Васильєва, Інститут геологічних наук Національної академії наук України; V. B. Kyselov, V. I. Vernadsky Taurida National University; A. О. Dychko, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”; Yu. Yu. Minaieva, V. I. Vernadsky Taurida National University; В. О. Ковальчук, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; M. A. Kozminykh, National University “Odesa Maritime Academy”; O. I. Konstantinov, National University “Odesa Maritime Academy”; Є. І. Коржов, Херсонський державний аграрно-економічний університет; О. П. Лук’янчук, Національний університет водного господарства та природокористування; М. М. Гапонюк, Національний університет водного господарства та природокористування; А. А. Кузьмич, Національний університет водного господарства та природокористування; Yu. Yu. Minaieva, V. I. Vernadsky Taurida National University; A. О. Dychko, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”; N. V. Ometsynska, V. I. Vernadsky Taurida National University; Н. В. Омецинська, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Ю. Ю. Мінаєва, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Т. В. Юсипів; А. А. Петриковська, ВСП «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»; С. С. Малимон, ВСП «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»; O. V. Tertychna, Institute of Agroecology and Environmental Management of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine; V. О. Pinchuk, Institute of Agroecology and Environmental Management of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine; Yu. V. Podoba, Institute of Agroecology and Environmental Management of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine; М. В. Євланов, Харківський національний університет радіоелектроніки; І. А. Черепньов, Державний біотехнологічний університет; Ю. Ю. Коломієць, Національний університет «Одеська юридична академія»; С. М. Лісовець, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Н. Д. Обручнікова, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; С. О. Авдєєва, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; D. E. Pryhodko, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University; A. A. Symonova, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University; O. O. Ushkarenko, Admiral Makarov National University of Shipbuilding; I. V. Redka, Admiral Makarov National University of Shipbuilding; A. S. Yanko, National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic”; V. Yu. Zapara, National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic”; М. М. Головченко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; В. Є. Мельник, Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України; Р. С. Филь, Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України; А. В. Прилуцька, Національний університет «Одеська юридична академія»; В. Б. Распопов, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України; Г. З. Юксель, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; С. І. Атаманюк, Національний університет «Запорізька політехніка»; В. П. Голуб, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; О. В. Зеленюк, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; О. А. Горбунов, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; А. Х. Дейнеко, Харківська державна академія фізичної культури; І. В. Красова, Харківська державна академія фізичної культури; І. Г. Біленька, Харківська державна академія фізичної культури; Н. А. Добровольська, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Д. А. Карпілянський, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; О. В. Зеленюк, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; В. П. Голуб, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; О. А. Горбунов, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; О. В. Корнієнко, ПВНЗ «Київський медичний університет»; Л. І. Кузнецова, Національний університет фізичного виховання і спорту України; Л. П. Долженко, Національний університет фізичного виховання і спорту України; М. М. Перегінець, Національний університет фізичного виховання і спорту України; Л. П. Долженок, Національний університет фізичного виховання і спорту України; A. P. Sisetskiy, Bogomolets National Medical University; О. М. Горєлов, Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка Національної академії наук України; О. К. Колоскова, Буковинський державний медичний університет; С. І. Тарнавська, Буковинський державний медичний університет; І. Б. Горбатюк, Буковинський державний медичний університет; О. О. Павлова, Харківський національний медичний університет; O. O. Khavich, SI “Institute of Pharmacology and Toxicology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”; S. S. Tanina, SI “Institute of Pharmacology and Toxicology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”; T. A. Karatsuba, SI “Institute of Pharmacology and Toxicology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”; V. S. Tsymbalov, Oles Honchar Dnipro National University

Synopsis

І Міжнародна науково-практична конференція Таврійського національного університету до 160-ї річниці від дня народження В. І. Вернадського : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 березня 2023 р., м. Київ. Частина 2. Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023. 288 с.

Chapters

Author Biographies

Р. Б. Батюк, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій iменi С. З. Ґжицького

аспірант кафедри менеджменту

Ю. В. Грудцина, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та міжнародних економічних відносин

В. В. Іваненко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та міжнародних економічних відносин

І. В. Мадяр, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

завідувачка відділу інноваційного розвитку

Ю. М. Кобиліна, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

директорка центру підвищення кваліфікації

М. Г. Михайленко, Одеський національний морський університет

здобувач рівня PhD за освітньо-науковою програмою Управління проєктами

В. І. Надрага, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та міжнародних економічних відносин

А. Ю. Пекін, Академія праці, соціальних відносин та туризму

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства та менеджменту

S. Ye. Sviderska, Taras Shevchenko National University of Kyiv

PhD Student at the Department of Management of Innovation and Investment Activities

P. V. Kukhta, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Management of Innovation and Investment Activities

Л. Д. Чекаленко, ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України»

доктор політичних наук, професор, провідний науковий співробітник

O. B. Kalaman, International Humanitarian University

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor at the Department of Hotel, Restaurant and Tourism Business

O. V. Dyshkantiuk, International Humanitarian University

PhD, Associate Professor, Dean of the Faculty of Management, Hotel and Restaurant Business and Tourism

K. V. Vlasiuk, International Humanitarian University

Senior Lecturer at the Department of Hotel, Restaurant and Tourism Business

Д. О. Петраченко, Інститут луб’яних культур Національної академії аграрних наук України

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник відділу інженерно-технічних досліджень

І. Г. Смирнов, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор географічних наук, професор, професор кафедри країнознавства та туризму

О. О. Любіцева, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор географічних наук, професор, завідувачка кафедри країнознавства та туризму

І. П. Адамська, Національний університет «Львівська політехніка»

аспірант інституту державного управління

В. О. Анісімов, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

аспірант кафедри публічного управління та адміністрування

Н. О. Березка, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

аспірантка кафедри публічного управління та економіки

О. О. Возовик, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

аспірант кафедри публічного управління та адміністрування

О. А. Ганжук, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

аспірант кафедри конституційного і муніципального права

С. М. Гаращук, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

аспірант кафедри публічного управління та економіки

В. Г. Горник, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

доктор наук з державного управління, професор, директор Навчально-наукового інституту управління, економіки та природокористування

Є. В. Нищенко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

аспірант

Т. Я. Грень, Національний університет «Львівська політехніка»

аспірант інституту державного управління

Ю. А. Джурик, Національний університет «Львівська політехніка»

аспірант кафедри адміністративного та фінансового менеджменту

А. С. Труш, Національний університет «Львівська політехніка»

аспірант кафедри адміністративного та фінансового менеджменту

О. М. Дуфенюк, Львівський державний університет внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики факультету № 1 Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції

О. Л. Євмєшкіна, Навчально-науковий інститут управління, економіки та природокористування Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного управління та економіки

А. В. Іванченко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

аспірант кафедри публічного управління та економіки

О. Д. Кащук, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

аспірант кафедри публічного управління та економіки

І. О. Кулик, Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України

аспірант кафедри публічного управління та проектного менеджменту

В. М. Кучерявий, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

аспірант кафедри публічного управління та економіки

А. Г. Маринушкін, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

аспірант кафедри публічного управління та економіки

М. З. Масик, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат наук з державного управління, учений секретар

Р. І. Масик, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

аспірант кафедри публічного управління та економіки

М. М. Михайленко, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

аспірант кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування

В. Д. Науменко, Навчально-науковий інститут управління та економіки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

аспірант другого року навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування кафедри публічного управління та економіки

С. М. Охонько, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

аспірант кафедри публічного управління та економіки

О. В. Павлів, Національний університет «Львівська політехніка»

аспірант інституту державного управління

В. П. Петренко, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

доктор економічних наук, професор кафедри публічного управління і адміністрування

В. Ф. Марич, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

аспірант кафедри публічного управління і адміністрування

Н. В. Русенко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

аспірант Навчально-наукового інституту управління, економіки та природокористування

Г. Л. Рябцев, Національний інститут стратегічних досліджень

доктор наук з державного управління, професор, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича; головний консультант

А. А. Тессман, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

аспірант

Т. М. Тарасенко, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування

М. І. Хар, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

аспірант кафедри публічного управління та економіки

І. В. Васильєва, Інститут геологічних наук Національної академії наук України

молодший науковий співробітник відділу геоекології та пошукових досліджень

V. B. Kyselov, V. I. Vernadsky Taurida National University

Doctor of Technical Sciences, Professor, Director of the Educational and Scientific Institute of Municipal Administration and City Economy

A. О. Dychko, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor at the Department of Geo-Engineering

Yu. Yu. Minaieva, V. I. Vernadsky Taurida National University

Senior Lecturer at the Department of Engineering Disciplines and Thermal Power

В. О. Ковальчук, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

Радник Президента зернової асоціації України, аспірант кафедри публічного і приватного права Навчально-наукового гуманітарного інституту

M. A. Kozminykh, National University “Odesa Maritime Academy”

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Head of the Department Ship Auxiliary Plants and Refrigeration Equipment

O. I. Konstantinov, National University “Odesa Maritime Academy”

Graduate Student

Є. І. Коржов, Херсонський державний аграрно-економічний університет

доктор філософії, кандидат географічних наук, старший викладач кафедри водних біоресурсів та аквакультури

О. П. Лук’янчук, Національний університет водного господарства та природокористування

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання

М. М. Гапонюк, Національний університет водного господарства та природокористування

аспірант кафедри водної інженерії та водних технологій

А. А. Кузьмич, Національний університет водного господарства та природокористування

аспірантка кафедри водної інженерії та водних технологій

Yu. Yu. Minaieva, V. I. Vernadsky Taurida National University

Senior Lecturer at the Department of Engineering Disciplines and Thermal Power

A. О. Dychko, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor at the Department of Geo-Engineering

N. V. Ometsynska, V. I. Vernadsky Taurida National University

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Engineering Disciplines and Thermal Power

Н. В. Омецинська, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат технічних наук, доцент, завідувачка кафедри загальноінженерних дисциплін та теплоенергетики

Ю. Ю. Мінаєва, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

старший викладач кафедри загальноінженерних дисциплін та теплоенергетики

Т. В. Юсипів

старший викладач кафедри загальноінженерних дисциплін та теплоенергетики

А. А. Петриковська, ВСП «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»

викладач-методист будівельних дисциплін, спеціаліст вищої категорії

С. С. Малимон, ВСП «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»

викладач-методист землевпорядних дисциплін, викладач екології, спеціаліст вищої категорії

O. V. Tertychna, Institute of Agroecology and Environmental Management of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

Doctor of Biological Sciences, Senior Researcher, Leading Researcher at the Laboratory of Livestock Ecology

V. О. Pinchuk, Institute of Agroecology and Environmental Management of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences, Senior Researcher, Head of the Laboratory of Livestock Ecology

Yu. V. Podoba, Institute of Agroecology and Environmental Management of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

Candidate of Agricultural Sciences, Senior Researcher, Senior researcher at the Laboratory of Livestock Ecology

М. В. Євланов, Харківський національний університет радіоелектроніки

доктор технічних наук, доцент, професор кафедри інформаційних управляючих систем

І. А. Черепньов, Державний біотехнологічний університет

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри мехатроніки, безпеки життєдіяльності та управління якістю

Ю. Ю. Коломієць, Національний університет «Одеська юридична академія»

доктор юридичних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри кримінального права

С. М. Лісовець, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри автоматизованого управління технологічними процесами

Н. Д. Обручнікова, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

аспірант кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; викладач кафедри зарубіжної філології

С. О. Авдєєва, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

старший викладач кафедри зарубіжної філології

D. E. Pryhodko, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

Student at the Mechanical Engineering Department

A. A. Symonova, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

PhD, Associate Professor, Doctoral student at the Mechanical Engineering Department

O. O. Ushkarenko, Admiral Makarov National University of Shipbuilding

Doctor of Engineering Sciences, Professor, Professor at the Programmable Electronics, Electrical Engineering and Telecommunications Department

I. V. Redka, Admiral Makarov National University of Shipbuilding

Bachelor at the Programmable Electronics, Electrical Engineering and Telecommunications Department

A. S. Yanko, National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic”

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Computer and Information Technologies and Systems

V. Yu. Zapara, National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic”

Bachelor of specialty 123 – Computer Engineering at the Department of Computer and Information Technologies and Systems

М. М. Головченко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

старша викладачка кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій

В. Є. Мельник, Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України

кандидат технічних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник

Р. С. Филь, Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України

кандидат юридичних наук, старший дослідник, начальник відділу

А. В. Прилуцька, Національний університет «Одеська юридична академія»

аспірантка кафедри господарського права і процесу

В. Б. Распопов, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України

кандидат фізико-математичних наук, доцент, старший науковий співробітник

Г. З. Юксель, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри слов'янської філології та журналістики

С. І. Атаманюк, Національний університет «Запорізька політехніка»

доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри фізичної культури, олімпійських та неолімпійських видів спорту

В. П. Голуб, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичного виховання, спорту і здоров´я людини

О. В. Зеленюк, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри фізичного виховання, спорту і здоров´я людини

О. А. Горбунов, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат біологічних наук, факультет комп'ютерних наук та кібернетики

А. Х. Дейнеко, Харківська державна академія фізичної культури

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри гімнастики, танцювальних видів спорту та хореографії

І. В. Красова, Харківська державна академія фізичної культури

старший викладач кафедри гімнастики, танцювальних видів спорту та хореографії

І. Г. Біленька, Харківська державна академія фізичної культури

старший викладач кафедри гімнастики, танцювальних видів спорту та хореографії

Н. А. Добровольська, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

доктор психологічних наук, доцент, завідувачка загальновузівської кафедри
фізичного виховання, спорту і здоров’я людини

Д. А. Карпілянський, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат психологічних наук, доцент, доцент загальновузівської кафедри
фізичного виховання, спорту і здоров’я людини

О. В. Зеленюк, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри фізичного виховання, спорту і здоров´я людини

В. П. Голуб, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичного виховання, спорту і здоров´я людини

О. А. Горбунов, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат біологічних наук, факультет комп'ютерних наук та кібернетики

О. В. Корнієнко, ПВНЗ «Київський медичний університет»

кандидат психологічних наук, доцент, кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

Л. І. Кузнецова, Національний університет фізичного виховання і спорту України

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання

Л. П. Долженко, Національний університет фізичного виховання і спорту України

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання

М. М. Перегінець, Національний університет фізичного виховання і спорту України

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання

Л. П. Долженок, Національний університет фізичного виховання і спорту України

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання

A. P. Sisetskiy, Bogomolets National Medical University

Candidate of Medical Sciences, Assistant Professor at the Department of Internal Medicine № 3

О. М. Горєлов, Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка Національної академії наук України

доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу дендрології

О. К. Колоскова, Буковинський державний медичний університет

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб

С. І. Тарнавська, Буковинський державний медичний університет

кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб

І. Б. Горбатюк, Буковинський державний медичний університет

кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб

О. О. Павлова, Харківський національний медичний університет

доктор медичних наук, професор, професор кафедри загальної та клінічної патофізіології імені Д. О. Альперна

O. O. Khavich, SI “Institute of Pharmacology and Toxicology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”

Candidate of Medical Sciences, Scientific Officer

S. S. Tanina, SI “Institute of Pharmacology and Toxicology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”

Candidate of Medical Sciences, Senior Researcher, Head of the Department of Scientific-Methodical, Information and Patent-Licensing Work

T. A. Karatsuba, SI “Institute of Pharmacology and Toxicology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”

Candidate of Biological Sciences, Head of the Oncopharmacology Laboratory

V. S. Tsymbalov, Oles Honchar Dnipro National University

Postgraduate Student at the Department of English Language for Non-Philological Specialities

Cover for І МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ТАВРІЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДО 160-Ї РІЧНИЦІ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО. ЧАСТИНА 2
Published
May 16, 2023