Десяті Платонівські читання

Authors

Сергій Побожій, Сумський державний університет; Анастасія Авула, НАОМА; Стефанія Андрусяк, НАОМА; Анна Банцекова, ЛНГМ ім. Б. Г. Возницького; Галина Хорунжа; Станіслав Бушак, НАОМА; Олександр Вислободов, НАОМА; Тетяна Тимченко, НАОМА; Катерина Волошина, НАОМА; Ольга Галян, НАОМА; Юрій Горпинич, НАОМА; Марина Русяєва, НАОМА; Людмила Гудзієнко, ХДАДМ; Олена Деревська, НАОМА; Ігор Дудник, Інститут інноваційної освіти КНУБА; Лілія Зубко, ЛНГМ ім. Б. Г. Возницького; Галина Хорунжа; Тетяна Касьяненко, ХДАДМ; Олена Клименко, Інститут мистецтвознавства, фольклористикита етнології ім. М. Рильського НAН України; Олена Козакевич, Інститут народознавства НАН України; Аліна Кондратюк, НАККІМ; Юрій Копанський, НАОМА; Тетяна Куцир, Інститут народознавства Національної академії наук України; Вячеслав Лабзін; Оксана Ламонова, Інститут мистецтвознавства, фольклористикита етнології ім. М. Т. Рильського НАН України; Наталія Лісова, НАОМА; Наталія Литовченко, КДАДПМД ім. М. Бойчука; Сергій Луць, Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка; Мар’яна Максимів, ЛНГМ ім. Б. Г. Возницького; Олексій Овчаренко, НАОМА; Кетевані Маркарова, Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе; Марта Москаль, ЛФ Національного науково-дослідного реставраційного центру України; Роман Москвітін, НАОМА; Вікторія Найденко, ХДАДМ; Олександра Осадча, «Музей Харківської школи фотографії»; Анастасія Павлишин, ЛНАМ; Роман Петрук, КДАДПМД ім. М. Бойчука; Олег Рішняк, Український регіональний спеціалізованийнауково-реставраційний інститут «Укрзахідпроектреставрація»; Надія Романенко; Оксана Садова-Мандюк, Львівський фаховий коледж декоративного і прикладного мистецтва ім. І. Труша; Михайло Селівачов, НАОМА; Людмила Сержант, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НAНУ; Ольга Собкович, НХМУ; Дарина Соколова, ХДАДМ; Оксана Соколюк, ХДАДМ; Оксана Сьомак, НАОМА; Марина Терещенко, НАОМА; Богдан Тихолоз, Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка; Олеся Томенко, НАОМА; Ірина Удовиченко, Скарбниця Національного музею історії України; Катерина Цигикало, НАОМА; Валентина Чечик, ХДАДМ; Микола Чорний, НАОМА; Анастасія Швидюк, НАОМА; Дженніфер Аданна Анорує, НАОМА; Людмила Богайчук, ХГФ ПНПУ ім. К. Ушинського; Зінаїда Борисюк, ХГФ ПНПУ ім. К. Ушинського; Євгеній Бондарець, НАКККіM; Анатолій Давидов, НАОМА; Веста Кушнір, НАОМА; Юлія Майстренко-Вакуленко, НАОМА; Анастасія Мельничук, НАОМА; Валентина Молинь, Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ; Савва Мостовий, НАОМА; Ганна Олійник, НАОМА; Ірина Паур, Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка; Іван Якович Пилипенко, НАОМА; Євген Піскунов, НАОМА; Ірина Розенберг, НАОМА; Людмила Салтан, НАОМА; Наталія Стрижко, НАОМА; Михайло Астанін, НАОМА; Вероніка Бублей, НАОМА; Ван Шутін, ХДАДМ; Вейке Ван, ХДАДМ; Валентин Велічко; Лі Джінкун, НАОМА; Валерія Горбачова, ХДАДМ; Ольга Денисюк, НАОМА; Карім Нажет, НАОМА; Ярослав Корнєв, ХДАДМ; Євген Котляр, ХДАДМ; Анна Кругляк-Дріга, ХДАДМ; Ольга Лагутенко, НАОМА; Анна Легедза, ЛНГМ ім. Б. Г. Возницького; Руслан Лубинський, НАОМА; Лю Мінсюань, ХДАДМ; Дмитро Марков, Інститут сходознавства ім. А. Кримського; Валерія Мота, НАОМА; Єлизавета Пандирєва, ХДАДМ; Ганна Решетньова, НАОМА; Олександра Рижова, НАОМА; Сергій Сабакарь, НАОМА; Ганна Хабаз, НАОМА; Ганна Андрес, НАОМА; Наталія Булавіна, ІПСМ НАМ України; Юрій Голік, ХДАДМ; Катерина Давиденко, НАОМА; Анна Кадькало, НАОМА; Тарас Ковач, НАОМА; Тарас Копанський, НАОМА; Мар’ян Король, ЛНАМ; Наталія Корчина, НАОМА; Анастасія Левик, НАОМА; Альона Летяга, КНУКІМ; Анна Луговська, НАОМА; Олег Малов, Київський університет ім. Б. Грінченка; Ольга Мельникова, НАОМА; Михайло Новіков, ХДАДМ; Олена Папета, НАУ; Таміла Педан , НАОМА; Валентина Салюхіна, НАОМА; Борис Сорокін, НАОМА; Галина Сорочинська, НАОМА; Дмитро Тентюк, НАОМА; Маргарита Тупчій, НАОМА; Каріна Фоміна, ХДАДМ; Наталія Харкова, КНУКІМ; Катерина Шиман, НАОМА; Дарина Якимова

Synopsis

Десяті Платонівські читання : тези доповідей Міжнародної наукової конференції (Київ, 2022). Львів-Торунь : Liha-Pres, 2022. 248 с.

Chapters

Author Biographies

Сергій Побожій, Сумський державний університет

кандидат мистецтвознавства, доцент, заслужений діяч мистецтв України

Анастасія Авула, НАОМА

аспірантка кафедри ТІМ

Стефанія Андрусяк, НАОМА

студентка бакалаврату кафедри ТІМ

Анна Банцекова, ЛНГМ ім. Б. Г. Возницького

кандидат мистецтвознавства

Галина Хорунжа

магістр мистецтвознавства, незалежний дослідник

Станіслав Бушак, НАОМА

аспірант кафедри ТІМ

Олександр Вислободов, НАОМА

старший викладач кафедри техніки та реставрації творів мистецтва

Тетяна Тимченко, НАОМА

кандидат мистецтвознавства, доцент,
завідувач кафедри техніки та реставрації творів мистецтва

Катерина Волошина, НАОМА

аспірантка кафедри ТІМ

Ольга Галян, НАОМА

студентка магістратури кафедри ТІМ,
старший науковий співробітник НХМУ

Юрій Горпинич, НАОМА

аспірант кафедри теорії та історії мистецтва

Марина Русяєва, НАОМА

кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри теорії та історії мистецтва

Людмила Гудзієнко, ХДАДМ

аспірантка кафедри ТІМ

Олена Деревська, НАОМА

студентка бакалаврату кафедри ТІМ

Ігор Дудник, Інститут інноваційної освіти КНУБА

кандидат мистецтвознавства, викладач

Галина Хорунжа

незалежний дослідник

Тетяна Касьяненко, ХДАДМ

аспірантка кафедри візуальних практик

Олена Клименко, Інститут мистецтвознавства, фольклористикита етнології ім. М. Рильського НAН України

кандидат мистецтвознавства, наукова співробітниця

Олена Козакевич, Інститут народознавства НАН України

кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник
відділу народного мистецтва;
Етнографічний музей ім. Северина Удзєлі в Кракові

Аліна Кондратюк, НАККІМ

кандидат мистецтвознавства

Юрій Копанський, НАОМА

аспірант кафедри ТІМ

 

Тетяна Куцир, Інститут народознавства Національної академії наук України

кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник

Оксана Ламонова, Інститут мистецтвознавства, фольклористикита етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

кандидатка мистецтвознавства, науковий співробітник

Наталія Лісова, НАОМА

аспірантка кафедри ТІМ

Наталія Литовченко, КДАДПМД ім. М. Бойчука

заслужений художник України, доцент

Сергій Луць, Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка

кандидат мистецтвознавства,
старший викладач кафедри образотворчого
і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва

Мар’яна Максимів, ЛНГМ ім. Б. Г. Возницького

старший науковий співробітник

Олексій Овчаренко, НАОМА

кандидат мистецтвознавства,
старший викладач кафедри ТІМ

Кетевані Маркарова, Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе

провідний науковий співробітник

Марта Москаль, ЛФ Національного науково-дослідного реставраційного центру України

художник-реставратор

Роман Москвітін, НАОМА

аспірант кафедри TІМ

Вікторія Найденко, ХДАДМ

аспірантка

Олександра Осадча, «Музей Харківської школи фотографії»

кандидат мистецтвознавства,
член Правління Громадської спілки

Анастасія Павлишин, ЛНАМ

аспірантка

Роман Петрук, КДАДПМД ім. М. Бойчука

доцент, в.о. завідувача
кафедри монументально-декоративного і сакрального мистецтва

Олег Рішняк, Український регіональний спеціалізованийнауково-реставраційний інститут «Укрзахідпроектреставрація»

кандидат мистецтвознавства, керівник відділу реставрації живопису

Надія Романенко

студентка кафедри техніки та реставрації творів мистецтва

Оксана Садова-Мандюк, Львівський фаховий коледж декоративного і прикладного мистецтва ім. І. Труша

кандидат мистецтвознавства, завідуюча відділом реставрації монументального малярства

Михайло Селівачов, НАОМА

професор кафедри ТІМ

Людмила Сержант, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НAНУ

молодша наукова співробітниця

Ольга Собкович, НХМУ

кандидат мистецтвознавства,
завідувач відділу науково-просвітницької роботи

Дарина Соколова, ХДАДМ

аспірантка кафедри реставрації

Оксана Соколюк, ХДАДМ

аспірантка

Оксана Сьомак, НАОМА

аспірантка кафедри ТІМ

Марина Терещенко, НАОМА

студентка магістратури кафедри ТІМ

Богдан Тихолоз, Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка

кандидат філологічних наук, доцент,
старший науковий співробітник, директор

Олеся Томенко, НАОМА

кандидат філології, доцент кафедри культури
та соціально-гуманітарних дисциплін

Ірина Удовиченко, Скарбниця Національного музею історії України

старша наукова співробітниця

Катерина Цигикало, НАОМА

аспірантка кафедри ТІМ

Валентина Чечик, ХДАДМ

кандидат мистецтвознавства,
доцент, завідувач кафедри ТІМ

Микола Чорний, НАОМА

аспірант кафедри ТІМ

Анастасія Швидюк, НАОМА

аспірантка кафедри ТІМ

Дженніфер Аданна Анорує, НАОМА

студентка магістратури кафедри TIM

Людмила Богайчук, ХГФ ПНПУ ім. К. Ушинського

старший викладач кафедри теорії і методики декоративно-прикладного мистецтва та графіки

Зінаїда Борисюк, ХГФ ПНПУ ім. К. Ушинського

старший викладач кафедри теорії і методики декоративно-прикладного мистецтва та графіки

Євгеній Бондарець, НАКККіM

аспірант кафедри мистецтвознавчої експертизи

Анатолій Давидов, НАОМА

завідувач кафедри архітектурного проєктування,
кандидат архітектури, доцент

Веста Кушнір, НАОМА

студентка магістратури кафедри техніки та реставрації
творів мистецтва

Юлія Майстренко-Вакуленко, НАОМА

кандидат мистецтвознавства, доцент,
декан факультету образотворчого мистецтва та реставрації

Анастасія Мельничук, НАОМА

аспірантка кафедри ТІМ,
викладач пластичної анатомії

Валентина Молинь, Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ

кандидат мистецтвознавства, доцент,
завідувач кафедри образотворчого мистецтва та академічних дисциплін

Савва Мостовий, НАОМА

аспірант

Ганна Олійник, НАОМА

старший викладач
кафедри архітектурного проєктування

Ірина Паур, Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка

кандидат історичних наук,
доцент

Іван Якович Пилипенко, НАОМА

професор кафедри живопису та композиції,
керівник майстерні живопису і храмової культури
ім. М. Стороженка

Євген Піскунов, НАОМА

старший викладач
кафедри живопису та композиції

Ірина Розенберг, НАОМА

студентка магістратури кафедри техніки
та реставрації творів мистецтва

Людмила Салтан, НАОМА

студентка магістратури кафедри ТІМ

Наталія Стрижко, НАОМА

аспірантка кафедри ТІМ

Михайло Астанін, НАОМА

аспірант кафедри ТІАСМ

Вероніка Бублей, НАОМА

студентка магістратури кафедри ТІМ

Ван Шутін, ХДАДМ

аспірант факультету монументального живопису

Вейке Ван, ХДАДМ

аспірант кафедри МККП

Валентин Велічко

доцент, кандидат економічних наук

Лі Джінкун, НАОМА

аспірант

Валерія Горбачова, ХДАДМ

аспірантка

Ольга Денисюк, НАОМА

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри ТІМ

Карім Нажет, НАОМА

аспірантка кафедри ТІМ

Ярослав Корнєв, ХДАДМ

студент магістратури

Євген Котляр, ХДАДМ

кандидат мистецтвознавства,
професор кафедри монументального живопису

Анна Кругляк-Дріга, ХДАДМ

аспірантка

Ольга Лагутенко, НАОМА

доктор мистецтвознавства,
професор кафедри ТІМ

Анна Легедза, ЛНГМ ім. Б. Г. Возницького

заступник генерального директора з наукової роботи

Руслан Лубинський, НАОМА

аспірант кафедри ТІМ

 

Лю Мінсюань, ХДАДМ

аспірант

Дмитро Марков, Інститут сходознавства ім. А. Кримського

аспірант

Валерія Мота, НАОМА

студентка бакалаврату

Єлизавета Пандирєва, ХДАДМ

аспірантка,
викладач кафедри «Візуальні практики»

Ганна Решетньова, НАОМА

кандидат мистецтвознавства,
завідувач навчальної лабораторії композиції кафедри живопису
і композиції

Олександра Рижова, НАОМА

студентка магістратури кафедри ТІМ

Сергій Сабакарь, НАОМА

старший викладач кафедри рисунка

Ганна Хабаз, НАОМА

студентка магістратури

Ганна Андрес, НАОМА

кандидат історичних наук, доцент кафедри ТІМ

Наталія Булавіна, ІПСМ НАМ України

завідувач відділу

Юрій Голік, ХДАДМ

студент бакалаврату кафедри ТІМ

Катерина Давиденко, НАОМА

аспірантка кафедри ТІАСМ

Анна Кадькало, НАОМА

студентка магістратури кафедри ТІМ

Тарас Ковач, НАОМА

старший викладач кафедри графічних мистецтв

Тарас Копанський, НАОМА

аспірант кафедри ТІМ

Мар’ян Король, ЛНАМ

аспірант

Наталія Корчина, НАОМА

аспірантка кафедри ТІМ

Анастасія Левик, НАОМА

аспірантка кафедри ТІМ

Альона Летяга, КНУКІМ

аспірантка кафедри дизайну й технологій

Анна Луговська, НАОМА

аспірантка кафедри ТІМ

Олег Малов, Київський університет ім. Б. Грінченка

старший викладач

Ольга Мельникова, НАОМА

студентка магістратури ФТІМ

Михайло Новіков, ХДАДМ

аспірант

Олена Папета, НАУ

кандидат мистецтвознавства,
доцент кафедри дизайну інтер’єру

Таміла Педан , НАОМА

аспірантка кафедри ТІМ

Валентина Салюхіна, НАОМА

студентка магістратури кафедри ТІМ

Борис Сорокін, НАОМА

аспірант кафедри ТІМ

Галина Сорочинська, НАОМА

студентка бакалаврату кафедри ТІМ

Дмитро Тентюк, НАОМА

аспірант кафедри ТІМ

Маргарита Тупчій, НАОМА

студентка магістратури ТІМ

Каріна Фоміна, ХДАДМ

аспірантка кафедри мультимедійного дизайну

Наталія Харкова, КНУКІМ

аспірантка

Катерина Шиман, НАОМА

аспірантка кафедри ТІМ

Дарина Якимова

аспірантка кафедри ТІМ

Cover for Десяті Платонівські читання
Published
May 23, 2023