СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ РЕСУРСИ ОСОБИСТОСТІ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ

Authors

І. Е. Бекіров, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; О. В. Григорʼєв, Мукачівський державний університет; О. В. Костюченко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; І. О. Лобачова, Сумський національний аграрний університет; С. В. Mітіна, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Н. Ф. Шевченко, Запорізький національний університет; С. В. Неклеса, Запорізький національний університет; І. С. Варе, КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»; І. В. Казанцева, Національний університет біоресурсів і природокористування України; С. О. Потапенко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Я. П. Дубініна, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; O. М. Coрoкa, Дунaйcький інститут Нaцioнaльнoгo унiвeрcитeту «Oдecькa мoрcькa aкaдeмiя»; О. В. Завгородня, Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України; Ю. А. Любшина, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Є. В. Пузирьов, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Ю. А. Гулько, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; О. В. Дробот, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; М. О. Карпенко, Український державний університет імені Михайла Драгоманова; О. М. Латиш, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Л. Ю. Мазай, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Т. І. Ханецька, Український державний університет імені Михайла Драгоманова; О. Б. Сидоренко, Український державний університет імені Михайла Драгоманова; І. О. Бартєнєва, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»; К. В. Васильєва, Чорноморський національний університет імені Петра Могили; К. В. Васильєва, Чорноморський національний університет імені Петра Могили; О. О. Власенко, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Synopsis

Соціально-психологічні ресурси особистості в екстремальних умовах : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 28 квітня 2023 року, м. Київ. – Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023. 96 с.

Chapters

Author Biographies

І. Е. Бекіров, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

магістрант кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки

О. В. Григорʼєв, Мукачівський державний університет

аспірант кафедри психології

О. В. Костюченко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки

І. О. Лобачова, Сумський національний аграрний університет

студентка біолого-технологічного факультету

С. В. Mітіна, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки

Н. Ф. Шевченко, Запорізький національний університет

доктор психологічних наук, професор кафедри психології

С. В. Неклеса, Запорізький національний університет

магістрантка кафедри психології

І. С. Варе, КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»

кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології, соціальної роботи та інклюзивної освіти

І. В. Казанцева, Національний університет біоресурсів і природокористування України

аспірант кафедри психології

С. О. Потапенко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

студентка 1-го курсу магістратури за спеціальністю 053 – Психологія

Я. П. Дубініна, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

старший викладач кафедри соціальної роботи

O. М. Coрoкa, Дунaйcький інститут Нaцioнaльнoгo унiвeрcитeту «Oдecькa мoрcькa aкaдeмiя»

кaндидaт пcиxoлoгiчниx нaук, дoцeнт, доцент кафедри навігації і управління судном

О. В. Завгородня, Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України

доктор психологічних наук, головний науковий співробітник лабораторії психології творчості

Ю. А. Любшина, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

студентка IV курсу за спеціальністю 053 – Психологія

Є. В. Пузирьов, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки

Ю. А. Гулько, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психології творчості Інституту психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України; доцент кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки

О. В. Дробот, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки

М. О. Карпенко, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

здобувачка ступеня доктора філософії за спеціальністю 053 – Психологія кафедри практичної психології

О. М. Латиш, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

аспірант кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки

Л. Ю. Мазай, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

аспірантка кафедри психології та соціальної роботи

Т. І. Ханецька, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

кандидат психологічних наук, доцент кафедри психосоматики та психологічної реабілітації

О. Б. Сидоренко, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

кандидат психологічних наук, доцент кафедри психосоматики та психологічної реабілітації

І. О. Бартєнєва, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки

К. В. Васильєва, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

студентка 4 курсу кафедри психології

К. В. Васильєва, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

студентка 4 курсу кафедри психології

О. О. Власенко, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

кандидат економічних наук, доцент, докторант за спеціальністю 053 – Психологія

Cover for СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ РЕСУРСИ ОСОБИСТОСТІ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ
Published
May 22, 2023