ЕКОНОМІКА КРАЇНИ І РЕГІОНІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА АСПЕКТИ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ

Authors

Л.С. Лісовська; Я.М. Сидорович; Г.Є. Богородицька, Університет митної справи та фінансів; А.А. Шкиптань, Університет митної справи та фінансів; Е.М. Сігеті, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»; Н.М. Гапак, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»; В.В. Борса, Державний податковий університет; С.В. Ільченко, Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України»; В.Ф. Грищенко, Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України»; І.В. Грищенко, Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України»; В.І. Міщенко, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України; Є.М. Попов, Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»; Д.Р. Андрухович, Державний податковий університет; О.В. Габрилевич, Національний університет водного господарства та природокористування; Д.В. Нікитенко, Національний університет водного господарства та природокористування; Т.В. Дзюба, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика; С.Я. Єлецьких, Донбаська державна машинобудівна академія; Д.Ю. Ліннік, Донбаська державна машинобудівна академія; В.В. Мазур, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; Національний авіаційний університет; М.Р. Подорожна, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; Д.В. Логвиненко, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; М.М. Макаренко, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; О.С. Телепнєва, Харківський інституту Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»; Д.Д. Онопко, Харківський інституту Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»; А.П. Безхлібна, Національний університет «Запорізька політехніка»; О.Г. Чубарь, Ужгородський національний університет; Н.М. Гапак, Ужгородський національний університет; О.О. Андреєва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Т.М. Артюх, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; О.С. Тарасова, Вінницький національний аграрний університет; Д.А. Прокопій, Національний інститут стратегічних досліджень; О.І. Скрипник, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; Г.П. Бортніков, Державна науково-навчальна установа «Академія фінансового управління»; А.Б. Дубас, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; С.А. Кавуненко, Державна науково-навчальна установа «Академія фінансового управління»; О.О. Любіч, Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»; Д.І. Олійник, Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»; В.О. Малько, Державна науково-навчальна установа «Академія фінансового управління»; І.О. Щебликіна, Запорізький національний університет; В.С. Курдупа, Запорізький національний університет; Н.М. Бразілій, Черкаський державний технологічний університет; Я.П. Пастернак, Черкаський державний технологічний університет; Г.В. Лещук, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; У.С. Савків, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; Т.Л. Іванюк, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; М.В. Барський, Національний авіаційний університет

Synopsis

Економіка країни і регіонів в умовах воєнного стану та аспекти повоєнного відновлення: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 21 квітня 2023 р.) / відп. за випуск д.е.н., проф. С. О. Якубовський. – Львів-Торунь : Liha-Pres, 2023. – 124 с.

Chapters

 • ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ ТА МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ
 • ОГЛЯД ВПЛИВУ САНКЦІЙ НА ЕКОНОМІКУ РОСІЇ
  Л.С. Лісовська, Я.М. Сидорович
 • СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
 • ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТА ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКОГО КОНТИНЕНТІВ
  Г.Є. Богородицька, А.А. Шкиптань
 • ВПЛИВ ВІЙНИ НА ЕКСПОРТ УКРАЇНИ
  Е.М. Сігеті, Н.М. Гапак
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
 • ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК
  В.В. Борса
 • ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО СУДНОПЛАВНОГО РИНКУ УКРАЇНИ У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД: ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ
  С.В. Ільченко, В.Ф. Грищенко, І.В. Грищенко
 • РОЛЬ CBDC У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНО УКОРІНЕНОЇ СТІЙКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
  В.І. Міщенко
 • СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ КОКСОХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: ПРОГРАМНИЙ ПІДХІД
  Є.М. Попов
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
 • ДЕРЖАВНИЙ ГРАНТ ЯК ФОРМА ДОПОМОГИ БІЗНЕСУ ПІД ЧАС ВІЙНИ В УКРАЇНІ
  Д.Р. Андрухович
 • ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ НАФТОПЕРЕРОБНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
  О.В. Габрилевич, Д.В. Нікитенко
 • ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
  Т.В. Дзюба
 • КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА АСПЕКТИ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ
  С.Я. Єлецьких
 • РОЛЬ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ У ПОСТКОНФЛІКТНОМУ ВІДНОВЛЕННІ УКРАЇНИ
  Д.Ю. Ліннік
 • УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ КАПІТАЛУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ
  В.В. Мазур
 • РОЛЬ БРЕНДУ У ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ
  М.Р. Подорожна, Д.В. Логвиненко, М.М. Макаренко
 • ПОНЯТТЯ «МОТИВАЦІЯ» В ПРАЦЯХ НАУКОВЦІВ
  О.С. Телепнєва, Д.Д. Онопко
 • РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
 • КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕКОСИСТЕМИ В ПЕРІОД ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ
  А.П. Безхлібна
 • РЕЛОКАЦІЯ БІЗНЕСУ НА ЗАКАРПАТТЯ: АСПЕКТ ІТ-СФЕРИ
  О.Г. Чубарь, Н.М. Гапак
 • ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
 • РОЗВИТОК ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВУГЛЕЦЕВОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА В ЄВРОПІ ТА УКРАЇНІ
  О.О. Андреєва, Т.М. Артюх
 • ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
  О.С. Тарасова
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
 • ГЕНЕДЕРНА НЕРІВНІСТЬ ЖІНОК НА РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
  Д.А. Прокопій
 • УДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕС-ОРГАНІЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ РЕЛІЯХ
  О.І. Скрипник
 • ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
 • ОБОРОТНО-САЛЬДОВИЙ БАЛАНС БАНКІВ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ
  Г.П. Бортніков
 • МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ БАНКІВ У 2022 РОЦІ НА ОСНОВІ ОПРИЛЮДНЕНОЇ КВАРТАЛЬНОЇ ЗВІТНОСТІ
  А.Б. Дубас
 • ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІЛІАЛІВ БАНКУ
  С.А. Кавуненко
 • РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ БАНКІВ РОЗВИТКУ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ
  О.О. Любіч, Д.І. Олійник
 • ЦИФРОВІЗАЦІЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗДРІБНОГО БІЗНЕСУ БАНКІВ
  В.О. Малько
 • ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БАНКІНГУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
  І.О. Щебликіна, В.С. Курдупа
 • БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
 • ОСОБЛИВОСТІ ВНЕСЕННЯ ЗМІН В ОБЛІКОВУ ПОЛІТИКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
  Н.М. Бразілій, Я.П. Пастернак
 • БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
  Г.В. Лещук, У.С. Савків, Т.Л. Іванюк
 • МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
 • ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЛОГІСТИЦІ
  М.В. Барський

Author Biographies

Л.С. Лісовська

доктор економічних наук, професор, аналітик проєкту «Російські активи як джерело відновлення української економіки»

Я.М. Сидорович

член Правління ГО «АНТС», старший експерт проєкту «Російські активи як джерело відновлення української економіки»

Г.Є. Богородицька, Університет митної справи та фінансів

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та регіональних студій

А.А. Шкиптань, Університет митної справи та фінансів

студент

Е.М. Сігеті, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»

студентка

Н.М. Гапак, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки і підприємництва

В.В. Борса, Державний податковий університет

старший викладач кафедри митної справи та товарознавства

С.В. Ільченко, Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України»

доктор економічних наук, професор, завідувачка відділу ринку транспортних послуг 

В.Ф. Грищенко, Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України»

кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу ринку транспортних послуг

І.В. Грищенко, Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України»

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу ринку транспортних послуг

В.І. Міщенко, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України

доктор економічних наук, професор, завідувач сектора цифрової економіки 

Є.М. Попов, Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»

аспірант кафедри управління і фінансово-економічної безпеки 

Д.Р. Андрухович, Державний податковий університет

аспірант кафедри економіки, підприємництва та економічної безпеки 

О.В. Габрилевич, Національний університет водного господарства та природокористування

здобувач

Д.В. Нікитенко, Національний університет водного господарства та природокористування

доктор економічних наук, професор

Т.В. Дзюба, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика

аспірант

С.Я. Єлецьких, Донбаська державна машинобудівна академія

професорка кафедри фінансів, банківської справи та підприємництва

Д.Ю. Ліннік, Донбаська державна машинобудівна академія

аспірант кафедри економіки підприємства

В.В. Мазур, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; Національний авіаційний університет

аспірант кафедри корпоративних фінансів і контролінгу факультету фінансів; асистент кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки

М.Р. Подорожна, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

аспірант кафедри міжнародних економічних відносин

Д.В. Логвиненко, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

аспірант кафедри міжнародних економічних відносин

М.М. Макаренко, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

аспірант кафедри міжнародних економічних відносин

О.С. Телепнєва, Харківський інституту Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту

Д.Д. Онопко, Харківський інституту Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

студентка

А.П. Безхлібна, Національний університет «Запорізька політехніка»

кандидат економічних наук, доцент кафедри туристичного, готельного та ресторанного бізнесу

О.Г. Чубарь, Ужгородський національний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справи

Н.М. Гапак, Ужгородський національний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва

О.О. Андреєва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

здобувачка магістратури

Т.М. Артюх, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

докторка технічних наук, професорка,
професорка кафедри екологічного менеджменту та підприємництва

О.С. Тарасова, Вінницький національний аграрний університет

аспірантка кафедри економіки та підприємницької діяльності

Д.А. Прокопій, Національний інститут стратегічних досліджень

аспірантка відділу соціальної стратегії центру економічних і соціальних досліджень

О.І. Скрипник, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

аспірант

Г.П. Бортніков, Державна науково-навчальна установа «Академія фінансового управління»

провідний науковий спеціаліст, кандидат економічних наук

А.Б. Дубас, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

здобувач PhD

С.А. Кавуненко, Державна науково-навчальна установа «Академія фінансового управління»

аспірант

О.О. Любіч, Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»

доктор економічних наук, віце-президент

Д.І. Олійник, Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»

аспірант

В.О. Малько, Державна науково-навчальна установа «Академія фінансового управління»

аспірант

І.О. Щебликіна, Запорізький національний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінанси, банківська справа і страхування

В.С. Курдупа, Запорізький національний університет

студентка

Н.М. Бразілій, Черкаський державний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент

Я.П. Пастернак, Черкаський державний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент

Г.В. Лещук, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

доктор економічних наук, професор кафедри обліку і оподаткування

У.С. Савків, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування

Т.Л. Іванюк, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

асистент кафедри обліку і оподаткування

М.В. Барський, Національний авіаційний університет

аспірант

Cover for ЕКОНОМІКА КРАЇНИ І РЕГІОНІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА АСПЕКТИ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ
Published
May 3, 2023
Categories