ІННОВАЦІЙНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ГАЛУЗІ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ

Authors

І. О. Бартєнєва, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»; Є. О. Бєлка, Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж харчових технологій та підприємництва» Дніпровського державного технічного університету; В. С. Воронова, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка; Є. А. Починок, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка; Л. П. Вороновська, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова; Л. Б. Коваленко, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова; К. О. Гунька, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка; А. В. Замша, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка; Д. С. Зюба, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського; О. Р. Лесковець, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського; К. В. Ковальова, Вінницький національний аграрний університет; О. С. Ковтун, Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»; Т. О. Рудик, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; М. П. Сердюк, Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж харчових технологій та підприємництва Дніпровського державного технічного університету»; А. М. Тарара, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України; І. А. Сушко, Державний торговельно-економічний університет; D. S. Shchypachova, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”; Т. О. Бєлкова, Донецький національний медичний університет; І. І. Бондаренко, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка; О. В. Душеба, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; О. В. Тисячук, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Я. Ю. Хребтієвський, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; І. В. Козич, Запорізький національний університет; Л. П. Марушко, Волинський національний університет імені Лесі Українки; Г. Т. Молнар, Фаховий коледж Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ; А. А. Певсе, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ; Р. П. Мороз, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка; М. А. Юрченко, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка; В. А. Алієва, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка; Л. М. Овсієнко, Київський університет імені Бориса Грінченка; В. О. Петренко, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; О. І. Піддубцева, Дніпровський державний аграрно-економічний університет; М. М. Починкова, Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»; І. Г. Романюк, Київський національний університет технологій та дизайну; А. В. Колодяжна, Київський національний університет технологій та дизайну; Г. А. Сергєєва, Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського; Ю. В. Силенко, Український державний університет імені Михайла Драгоманова; Д. Т. Галенда, Український державний університет імені Михайла Драгоманова; О. Ю. Захарова, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв; А. Р. Вергун, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; М. Б. Калитовська, Комунальний заклад вищої освіти Львівської обласної ради «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»; З. М. Кіт, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; Г. Р. Клімашевська, Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»; С. О. Кулєшов, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного; О. Г. Марченко, Харківський національний університет внутрішніх справ; П. М. Онипченко, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба; В. В. Марченко, в/ч 1688; С. М. Бойко, Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»; Г. Е. Самойленко, Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»; Т. А. Борова, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; Ян Сісі, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; Ю. Б. Головацька, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка; Н. М. Голота, Київський університет імені Бориса Грінченка; А. В. Карнаухова, Київський університет імені Бориса Грінченка; Г. П. Дудчак, Класичний приватний університет; Н. Є. Огородник, Херсонська державна морська академія; Л. А. Семак, Дніпровський державний аграрно-економічний університет; С. О. Терепищий, Український державний університет імені Михайла Драгоманова; О. О. Власенко, Університет Григорія Сковороди в Переяславі; О. А. Вовченко, Інститут спеціальної педагогіки та психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України; С. І. Заболоцька, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка; О. С. Казачінер, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Ю. Д. Бойчук, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Л. Ю. Мазай, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; З. І. Удич; А. О. Шашенкова, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Т. А. Яновська, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка; К. А. Васильченко-Деружко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Н. Ю. Волянюк, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Г. В. Ложкін, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; С. С. Доброскок, Університет Григорія Сковороди в Переяславі; О. Є. Лобода, Ордоська школа фортепіано «Аолія»; В. М. Міщенко-Дрючило, Київський університет імені Бориса Грінченка; Т. Ю. Ульянова, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»; Н. П. Мартиненко, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»; В. Г. Бабенко, Київський університет імені Бориса Грінченка; Л. Г. Євдокимова, Київський університет імені Бориса Грінченка; Є. М. Корж, Київський університет імені Бориса Грінченка

Synopsis

Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 14–15 квітня 2023 р. – Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023. – 196 с.

Chapters

Author Biographies

І. О. Бартєнєва, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри педагогіки

Є. О. Бєлка, Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж харчових технологій та підприємництва» Дніпровського державного технічного університету

викладач, голова циклової комісії загальноосвітніх дисциплін

В. С. Воронова, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

студентка спеціальності «Початкова освіта»

Є. А. Починок, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри початкової освіти

Л. П. Вороновська, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри вищої математики і математичного моделювання

Л. Б. Коваленко, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

кандидат фізико-математичних наук, доцент,
завідувачка кафедри вищої математики і математичного моделювання

К. О. Гунька, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка

аспірант кафедри педагогіки та спеціальної освіти

А. В. Замша, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

кандидат психологічних наук,
викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

Д. С. Зюба, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальності 013 Початкова освіта

О. Р. Лесковець, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальності 013 Початкова освіта

К. В. Ковальова, Вінницький національний аграрний університет

кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри української та іноземних мов

О. С. Ковтун, Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

аспірант спеціальності 013 Професійна освіта

Т. О. Рудик, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат фізико-математичних наук,
доцент кафедри математичної фізики та диференціальних рівнянь

М. П. Сердюк, Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж харчових технологій та підприємництва Дніпровського державного технічного університету»

викладач української мови та літератури, завідувач відділенням

А. М. Тарара, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України

кандидат фізико-математичних наук, доцент,
старший науковий співробітник

І. А. Сушко, Державний торговельно-економічний університет

викладач

D. S. Shchypachova, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

English Teacher

Т. О. Бєлкова, Донецький національний медичний університет

кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри реабілітаційної та спортивної медицини

І. І. Бондаренко, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

магістрант спеціальності 017 Фізична культура та спорт

О. В. Душеба, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

аспірант Навчально-наукового Інституту аерокосмічних технологій

О. В. Тисячук, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

аспірант Навчально-наукового Інституту аерокосмічних технологій

Я. Ю. Хребтієвський, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

аспірант Навчально-наукового Інституту аерокосмічних технологій

І. В. Козич, Запорізький національний університет

кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності

Л. П. Марушко, Волинський національний університет імені Лесі Українки

кандидат хімічних наук, доцент,
декан факультету хімії, екології та фармації

Г. Т. Молнар, Фаховий коледж Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ

доктор філософії,
викладач

А. А. Певсе, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ

кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри філології

Р. П. Мороз, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

магістр кафедри дошкільної та початкової освіти

М. А. Юрченко, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

магістр кафедри дошкільної та початкової освіти

В. А. Алієва, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

магістр кафедри дошкільної та початкової освіти

Л. М. Овсієнко, Київський університет імені Бориса Грінченка

доктор педагогічних наук, доцент,
професор кафедри української мови
факультету української філології, культури і мистецтва

В. О. Петренко, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу

О. І. Піддубцева, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

доктор філософії з галузі знань Освіта/Педагогіка,
доцент, старший викладач кафедри філології

М. М. Починкова, Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

доктор педагогічних наук,
професор кафедри філологічних дисциплін

І. Г. Романюк, Київський національний університет технологій та дизайну

студентка магістратури кафедри професійної освіти
в сфері технологій та дизайну

А. В. Колодяжна, Київський національний університет технологій та дизайну

кандидат психологічних наук, доцент кафедри професійної
освіти в сфері технологій та дизайну

Г. А. Сергєєва, Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри іноземних мов

Ю. В. Силенко, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

аспірантка спеціальності 015 «Професійна освіта»,
асистентка кафедри педагогіки педагогічного факультету

Д. Т. Галенда, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

магістрантка спеціальності 011 «Освітні, педагогічні наук»
педагогічного факультету

О. Ю. Захарова, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

доктор історичних наук,
професор

А. Р. Вергун, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

доктор медичних наук, доцент кафедри сімейної медицини,
старший інспектор наукового відділу, антиплагіатний експерт

М. Б. Калитовська, Комунальний заклад вищої освіти Львівської обласної ради «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

кандидат фармацевтичних наук, завідувач кафедри фармації

З. М. Кіт, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

кандидат медичних наук, доцент кафедри сімейної медицини

Г. Р. Клімашевська, Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»

аспірантка кафедри теорії і практики початкової освіти

С. О. Кулєшов, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

викладач кафедри іноземних мов

О. Г. Марченко, Харківський національний університет внутрішніх справ

доктор педагогічних наук, доцент,
професор кафедри соціології та психології факультету № 6

П. М. Онипченко, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

кандидат педагогічних наук, доцент,
професор кафедри тактики авіації льотного факультету

В. В. Марченко, в/ч 1688

льотчик-штурман

С. М. Бойко, Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»

кандидат філософських наук, старший дослідник,
завідувач сектору авторського педагогічного новаторства відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи

Г. Е. Самойленко, Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»

методист вищої категорії сектору експериментальної педагогіки
відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи

Т. А. Борова, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

доктор педагогічних наук,
професор кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу

Ян Сісі, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

аспірант кафедри педагогіки, іноземної філології та перекладу

Ю. Б. Головацька, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри теорії і практики перекладу

Н. М. Голота, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри дошкільної освіти
факультету педагогічної освіти

А. В. Карнаухова, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри дошкільної освіти
факультету педагогічної освіти

Г. П. Дудчак, Класичний приватний університет

аспірант кафедри освіти та управління навчальним закладом

Н. Є. Огородник, Херсонська державна морська академія

кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри англійської мови в судновій енергетиці

Л. А. Семак, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри філології

С. О. Терепищий, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

доктор філософських наук,
професор кафедри соціальної філософії, філософії освіти
та освітньої політики

О. О. Власенко, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

кандидат економічних наук, доцент,
докторант зі спеціальності 053 «Психологія»

О. А. Вовченко, Інститут спеціальної педагогіки та психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України

доктор психологічних наук, старший дослідник,
старший науковий співробітник відділу освіти дітей з порушеннями слуху

С. І. Заболоцька, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри психології

 

О. С. Казачінер, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології

Ю. Д. Бойчук, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

доктор педагогічних наук, професор,
член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, ректор, професор кафедри здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології

Л. Ю. Мазай, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

аспірантка кафедри психології та соціальної роботи

З. І. Удич

кандидатка педагогічних наук,
доцентка кафедри педагогіки та менеджменту освіти
імені Володимира Гнатюка

А. О. Шашенкова, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

молодший науковий співробітник Державної установи «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України», аспірантка 3-го року навчання

Т. А. Яновська, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

кандидат психологічних наук,
доцент кафедри психології

К. А. Васильченко-Деружко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

аспірантка кафедри психології і педагогіки

Н. Ю. Волянюк, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

доктор психологічних наук,
завідувачка кафедри психології та педагогіки

Г. В. Ложкін, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

доктор психологічних наук,
професор кафедри психології та педагогіки

С. С. Доброскок, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

здобувач кафедри психології

О. Є. Лобода, Ордоська школа фортепіано «Аолія»

доктор філософії,
викладач, завідувачка фортепіанним відділом

В. М. Міщенко-Дрючило, Київський університет імені Бориса Грінченка

аспірантка

Т. Ю. Ульянова, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

кандидат психологічних наук,
старший викладач кафедри загальної та диференціальної психології

Н. П. Мартиненко, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

магістрант кафедри загальної та диференціальної психології
за магістерською програмою із психології

В. Г. Бабенко, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат педагогічних наук, доцент,
викладач кафедри спорту та фітнесу

Л. Г. Євдокимова, Київський університет імені Бориса Грінченка

старший викладач кафедри спорту та фітнесу

Є. М. Корж, Київський університет імені Бориса Грінченка

старший викладач кафедри спорту та фітнесу

Cover for ІННОВАЦІЙНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ГАЛУЗІ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ
Published
June 5, 2023