СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ: ІНСТРУМЕНТИ, ТЕХНОЛОГІЯ І ПРАКТИКА

Authors

Т. Я. Війтович, Львівський національний університет імені Івана Франка; Я. П. Сиваківський, Львівський національний університет імені Івана Франка; І. М. Євдокименко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; O. V. Shaparenko, Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy; П. В. Мельник; Н. О. Войтович, Львівський національний університет імені Івана Франка; Л. А. Імбіровська-Сиваківська, Львівський національний університет імені Івана Франка; О. Д. Ковальова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Т. С. Леонтьєва, Київський нацональний університет імені Тараса Шевченка; О. М. Тур, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; В. В. Шабуніна, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; А. В. Фесенко, Університет імені Альфреда Нобеля; М. Р. Яблонський, Волинський національний університет імені Лесі Українки; А. Л. Калинів, Львівський національний університет імені Івана Франка; І. С. Літвінчук, Національний університет «Одеська юридична академія»; І. О. Шарова, Львівський національний університет імені Івана Франка; Я. О. Бакаєвич, Київський університет імені Бориса Грінченка; А. Д. Баранецька, Запорізький національний університет; Ю. Ю. Торянік, Запорізький національний університет; Н. І. Зражевська, Київський університет імені Бориса Грінченка; О. Г. Макарчук, Національний університет «Львівська політехніка»; Л. В. Бабай, Державний біотехнологічний університет; О. М. Білоус, Львівський національний університет імені Івана Франка; В. В. Лизанчук, Львівський національний університет імені Івана Франка; Д. Р. Смородська, Київський національний університет культури і мистецтв; І. Ю. Тонкіх, Національний університет «Запорізька політехніка»; Н. Є. Лебеденко, Львівський національний університет імені Івана Франка; О. В. Поздняков, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; З. В. Партико, Житомирський державний університет імені Івана Франка

Synopsis

Соціальні комунікації: інструменти, технологія і практика : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 28–29 квітня 2023 р. – Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023. – 96 с.

Chapters

Author Biographies

Т. Я. Війтович, Львівський національний університет імені Івана Франка

асистент кафедри теорії і практики журналістики

Я. П. Сиваківський, Львівський національний університет імені Івана Франка

асистент кафедри теорії і практики журналістики

І. М. Євдокименко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат наук із соціальних комунікацій,
асистент кафедри історії журналістики
Навчально-наукового інституту журналістики

O. V. Shaparenko, Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy

Candidate of Philosophical Sciences,
Associate Professor at the Department of Foreign Language Training, European Integration and International Cooperation

П. В. Мельник

магістр філології, магістр педагогіки вищої школи,
народний депутат України,
голова підкомітету з питань координації програм
технічної допомоги Європейського Союзу та співпраці
з Євратомом Комітету Верховної Ради України з питань
інтеграції України з Європейським Союзом

Н. О. Войтович, Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидат наук із соціальних комунікацій,
доцент кафедри теорії і практики журналістики

Л. А. Імбіровська-Сиваківська, Львівський національний університет імені Івана Франка

асистент кафедри теорії і практики журналістики

О. Д. Ковальова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

аспірантка кафедри видавничої справи та редагування Навчально-наукового інституту журналістики

Т. С. Леонтьєва, Київський нацональний університет імені Тараса Шевченка

кандидат наук із соціальних комунікацій,
асистент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю
Інституту журналістики

О. М. Тур, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

доктор наук із соціальних комунікацій, професор,
професор кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва

В. В. Шабуніна, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва

А. В. Фесенко, Університет імені Альфреда Нобеля

викладач кафедри європейських та східних мов та перекладу

М. Р. Яблонський, Волинський національний університет імені Лесі Українки

кандидат наук із соціальних комунікацій,
старший викладач кафедри соціальних комунікацій

А. Л. Калинів, Львівський національний університет імені Івана Франка

асистент кафедри радіомовлення і телебачення

І. С. Літвінчук, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, асистент кафедри журналістики

І. О. Шарова, Львівський національний університет імені Івана Франка

аспірантка кафедри нових медіа, факультет журналістики

Я. О. Бакаєвич, Київський університет імені Бориса Грінченка

магістр журналістики, викладач кафедри журналістики та нових медіа Факультету журналістики

А. Д. Баранецька, Запорізький національний університет

кандидат наук із соціальних комунікацій,
доцент, доцент кафедри соціальних комунікацій
та інформаційної діяльності факультету журналістики

Ю. Ю. Торянік, Запорізький національний університет

студентка факультету журналістики

Н. І. Зражевська, Київський університет імені Бориса Грінченка

доктор наук із соціальних комунікацій,
професор кафедри міжнародної журналістики

О. Г. Макарчук, Національний університет «Львівська політехніка»

кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри журналістики та засобів масової комунікації

Л. В. Бабай, Державний біотехнологічний університет

старший викладач кафедри мовної підготовки

О. М. Білоус, Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент,
доцент кафедри радіомовлення і телебачення

В. В. Лизанчук, Львівський національний університет імені Івана Франка

доктор філологічних наук, професор,
професор кафедри радіомовлення і телебачення

Д. Р. Смородська, Київський національний університет культури і мистецтв

студентка IV курсу кафедри PR і журналістики факультету PR, журналістики і кібербезпеки

І. Ю. Тонкіх, Національний університет «Запорізька політехніка»

кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри журналістики

Н. Є. Лебеденко, Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри радіомовлення і телебачення

О. В. Поздняков, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри іноземних мов і країнознавства, факультету туризму

З. В. Партико, Житомирський державний університет імені Івана Франка

доктор філологічних наук, професор,
професор кафедри журналістики, реклами та PR

Cover for СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ: ІНСТРУМЕНТИ, ТЕХНОЛОГІЯ І ПРАКТИКА
Published
June 5, 2023