ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Authors

О.С. Абрамова, ННІ «Каразінський банківський інститут» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; О.В. Акімова, Донбаська державна машинобудівна академія; Mariia Bahorka, Dnipro State Agrarian and Economic University; В.О. Бойко, Херсонський державний аграрно-економічний університет; Л.О. Бойко, Херсонський державний аграрно-економічний університет; Н.Я. Бойчук, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського; О.В. Борисова, Київський національний університет технологій та дизайну; Л.А. Васютинська, Національний університет «Одеська політехніка»; Т.В. Бутенко, Національний університет «Одеська політехніка»; Olha Hnylianska, Lviv University of Trade and Economics; В.О. Горбаньова, Міжнародний гуманітарний університет; А.В. Гречко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Т.В. Деділова, Харківський національний автомобільно-дорожній університет; Б.В. Дергалюк, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; С.Д. Джерелейко, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут; О.І. Дмитрієва, Харківський національний автомобільно-дорожній університет; Т.С. Дронова, Університет митної справи та фінансів; С.Я. Єлецьких, Донбаська державна машинобудівна академія; А.Р. Дунська, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; І.О. Жувагіна, Первомайський навчально-науковий інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова; О.Г. Задорожна, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; О.П. Кавтиш, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; І.Г. Кадирус, Дніпровський державний аграрно-економічний університет; Л.В. Калашнікова, Криворізький державний педагогічний університет; І.І. Каліна, Навчально-науковий Інститут управління, економіки та бізнесу ПрАТ «ВНЗ Міжрегіональна Академія управління персоналом»; Т.М. Камінська, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; А.С. Карнаушенко, Херсонський державний аграрно-економічний університет; С.О. Кириченко, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського; М.О. Ковальова, ДВНЗ «Український хіміко-технологічний університет»; М.А. Коноплянникова, Державний торговельно-економічний університет; С.В. Коробка, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій; К.О. Кузнєцова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Н.В. Кузнєцова, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка; О.С. Левіщенко, Національний транспортний університет; О.М. Ложачевська, Національний транспортний університет; О.А. Любич, Академія Державної пенітенціарної служби; І.В. Макалюк, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; А.В. Бондар, Одеський національний морський університет; І.С. Мареха, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка; В.П. Мартиненко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; В.М. Марченко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Ю.О. Мірясов, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; Л.В. Парій, Державний університет телекомунікацій; С.М. Пелипчук, ПВНЗ «Буковинський університет»; Т.В. Штерма, ПВНЗ «Буковинський університет»; С.Г. Кельбя, ПВНЗ «Буковинський університет»; О.А. Підлісна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Т.А. Піхняк, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова; О.С. Пристемський, Херсонський державний аграрно-економічний університет; N.A. Remzina, Odesa National Maritime University; О.М. Савицька, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського; А.Ж. Сакун, Херсонський державний аграрно-економічний університет; Т.І. Свинаренко, Донбаська державна машинобудівна академія; Д.О. Семенова, Національний авіаційний університет; С.О. Солнцев, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Ж.М. Жигалкевич, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; В.М. Сотниченко, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут; В.С. Шмиголь, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут; В.С. Березюк, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут; А.І. Кущик, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут; О.А. Сухорукова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Н.В. Трушкіна, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України; С.О. Тульчинська, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; З.О. Тягунова, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут; А.М. Шевченко, Черкаський державний технологічний університет; Ю.В. Штик, Національний авіаційний університет; V.О. Shuba, Alfred Nobel University; В.В. Шукліна, Херсонський національний технічний університет; Н.І. Юрченко, Дніпровський державний аграрно-економічний університет; Ю.Л. Якубенко, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Synopsis

Формування іміджу закладу освіти на основі сучасних комунікаційних технологій : матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації з економічних наук, 27 березня – 7 травня 2023 р. – Львів-Торунь : Ліга-Прес, 2023. – 228 с.

Chapters

Author Biographies

О.С. Абрамова, ННІ «Каразінський банківський інститут» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування

О.В. Акімова, Донбаська державна машинобудівна академія

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри обліку, оподаткування та економічної безпеки

Mariia Bahorka, Dnipro State Agrarian and Economic University

Doctor of Economics, Professor, Professor of Marketing Department

В.О. Бойко, Херсонський державний аграрно-економічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу й іноземних мов

Л.О. Бойко, Херсонський державний аграрно-економічний університет

кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри економіки та фінансів

Н.Я. Бойчук, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

старший викладач кафедри економіки і підприємництва

О.В. Борисова, Київський національний університет технологій та дизайну

кандидат географічних наук, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу

Л.А. Васютинська, Національний університет «Одеська політехніка»

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, фінансів і бізнес-технологій

Т.В. Бутенко, Національний університет «Одеська політехніка»

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, фінансів і бізнес-технологій

Olha Hnylianska, Lviv University of Trade and Economics

Doctor of Economics, Associate Professor of the Department of Management

А.В. Гречко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки і підприємництва

Т.В. Деділова, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва

Б.В. Дергалюк, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки і підприємництва

С.Д. Джерелейко, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут

кандидат економічних наук, доцент, декан факультету управління, підприємництва та права

О.І. Дмитрієва, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки і підприємництва

Т.С. Дронова, Університет митної справи та фінансів

кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу

С.Я. Єлецьких, Донбаська державна машинобудівна академія

докторка економiчних наук, професорка, завідувачка кафедри фінансів, банківської справи та підприємництва

А.Р. Дунська, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту підприємств

І.О. Жувагіна, Первомайський навчально-науковий інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

кандидат економічних наук, доцент, декан Інженерно-економічного факультету

О.Г. Задорожна, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки та світового господарства

О.П. Кавтиш, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва

Л.В. Калашнікова, Криворізький державний педагогічний університет

доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри соціології та масових комунікацій

І.І. Каліна, Навчально-науковий Інститут управління, економіки та бізнесу ПрАТ «ВНЗ Міжрегіональна Академія управління персоналом»

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту

Т.М. Камінська, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

докторка економічних наук, професорка, професорка кафедри економічної теорії

А.С. Карнаушенко, Херсонський державний аграрно-економічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та фінансів

С.О. Кириченко, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва

М.О. Ковальова, ДВНЗ «Український хіміко-технологічний університет»

аспірант, асистент кафедри маркетингу та логістики

М.А. Коноплянникова, Державний торговельно-економічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу

С.В. Коробка, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту

К.О. Кузнєцова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту підприємств

Н.В. Кузнєцова, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних фінансів

О.С. Левіщенко, Національний транспортний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки

О.М. Ложачевська, Національний транспортний університет

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту

О.А. Любич, Академія Державної пенітенціарної служби

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри економіки та соціальних дисциплін

І.В. Макалюк, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва

А.В. Бондар, Одеський національний морський університет

доктор технічних наук, доцент, професор кафедри управління логістичними системами і проєктами

І.С. Мареха, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму і готельно-ресторанного сервісу

В.П. Мартиненко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки і підприємництва

В.М. Марченко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки і підприємництва

Ю.О. Мірясов, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії та економічних методів управління

Л.В. Парій, Державний університет телекомунікацій

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту

С.М. Пелипчук, ПВНЗ «Буковинський університет»

кандидат педагогічних наук, доцент, перший проректор

Т.В. Штерма, ПВНЗ «Буковинський університет»

кандидат економічних наук, доцент, декан факультету Інформаційних технологій та економіки

С.Г. Кельбя, ПВНЗ «Буковинський університет»

кандидат юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету

О.А. Підлісна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва

Т.А. Піхняк, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування

О.С. Пристемський, Херсонський державний аграрно-економічний університет

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку і оподаткування

N.A. Remzina, Odesa National Maritime University

PhD, Lecturer of the Department of Entrepreneurship and Tourism

О.М. Савицька, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту підприємств

А.Ж. Сакун, Херсонський державний аграрно-економічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування

Т.І. Свинаренко, Донбаська державна машинобудівна академія

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та підприємництва

Д.О. Семенова, Національний авіаційний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та бізнес-технологій

С.О. Солнцев, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри промислового маркетингу

Ж.М. Жигалкевич, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри промислового маркетингу

В.М. Сотниченко, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут

кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри загальновійськових дисциплін

В.С. Шмиголь, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут

старший викладач кафедри загальновійськових дисциплін

В.С. Березюк, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут

викладач кафедри загальновійськових дисциплін

А.І. Кущик, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут

викладач кафедри загальновійськових дисциплін

О.А. Сухорукова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту підприємств

Н.В. Трушкіна, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України

кандидат економічних наук, старший дослідник, докторант, старший науковий співробітник сектору промислової політики та інноваційного розвитку відділу промислової політики та енергетичної безпеки

С.О. Тульчинська, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри економіки і підприємництва

З.О. Тягунова, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та менеджменту

А.М. Шевченко, Черкаський державний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів

Ю.В. Штик, Національний авіаційний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та бізнес-технологій

V.О. Shuba, Alfred Nobel University

Associate Professor, Professor of the Innovative Technologies in Pedagogy, Psychology and Social Work Department

В.В. Шукліна, Херсонський національний технічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, маркетингу і туризму

Н.І. Юрченко, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу

Ю.Л. Якубенко, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу

Cover for ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Published
May 19, 2023
Categories