СТАЛИЙ РОЗВИТОК АВІАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Authors

В. В. Карпов, Національний авіаційний університет; О. Т. Башта, Національний авіаційний університет; Г. М. Агєєва, Національний авіаційний університет; С. Д. Крячок, Чернігівський національний технологічний університет; Т. М. Малік, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; В. Ю. Беленок, Національний авіаційний університет; О. Л. Бойко, Національний авіаційний університет; А. О. Луценко, Національний авіаційний університет; Л. Р. Гнатюк, Національний авіаційний університет; М. В. Мельник, Національний авіаційний університет; О. В. Родченко, Національний авіаційний університет; О. Т. Єрмак, Національний авіаційний університет; В. Г. Чернявський, Національний авіаційний університет; Л. Р. Гнатюк, Національний авіаційний університет; Н. А. Пилипенко, Національний авіаційний університет; С. Т. Триколенко, Національний авіаційний університет; І. А. Єлісєєв, Національний авіаційний університет; М. С. Барабаш, Національний авіаційний університет; Н. Ф. Іщенко, Національний авіаційний університет; Л. Р. Скрипник, Національний авіаційний університет; М. П. Стецюк, Національний авіаційний університет; Т. В. Жидкова, Національний авіаційний університет; С. М. Чепурна, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова; А. С. Кравченко, Національний авіаційний університет; Г. В. Новік, Національний авіаційний університет; М.-Ю. А. Сідорова, Національний авіаційний університет; О. В. Степанчук, Національний авіаційний університет; О. І. Сідорова, Національний авіаційний університет; О. А. Трошкіна, Національний авіаційний університет; В. В. Калашнікова, Національний авіаційний університет

Synopsis

Сталий розвиток авіаційної інфраструктури України : колективна монографія / за заг. ред. д-ра іст. наук В. В. Карпова. Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023. 530 с.

Chapters

Author Biographies

В. В. Карпов, Національний авіаційний університет

доктор історичних наук, декан факультету наземних споруд та аеродромів

О. Т. Башта, Національний авіаційний університет

кандидат технічних наук, доцент, професор

Г. М. Агєєва, Національний авіаційний університет

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, дійсний член Академії будівництва України

С. Д. Крячок, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри геодезії, картографії та землеустрою

Т. М. Малік, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат технічних наук, асистент кафедри геоінформатики ННІ «Інститут геології»

В. Ю. Беленок, Національний авіаційний університет

кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою

О. Л. Бойко, Національний авіаційний університет

старший викладач кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою

А. О. Луценко, Національний авіаційний університет

магістрантка факультету архітектури, будівництва та дизайну

Л. Р. Гнатюк, Національний авіаційний університет

кандидат архітектури, доцент кафедри дизайну інтер’єру, завкафедри дизайну інтер’єру факультету архітектури, будівництва та дизайну

М. В. Мельник, Національний авіаційний університет

аспірантка факультету архітектури, будівництва та дизайну

О. В. Родченко, Національний авіаційний університет

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних технологій
будівництва та реконструкції аеропортів

О. Т. Єрмак, Національний авіаційний університет

магістрант кафедри комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів

В. Г. Чернявський, Національний авіаційний університет

доктор архітектури, професор, професор кафедри дизайну інтер’єру факультету архітектури, будівництва та дизайну

Л. Р. Гнатюк, Національний авіаційний університет

кандидат архітектури, доцент кафедри дизайну інтер’єру, завкафедри дизайну інтер’єру факультету архітектури, будівництва та дизайну

Н. А. Пилипенко, Національний авіаційний університет

асистент кафедри дизайну інтер’єру

С. Т. Триколенко, Національний авіаційний університет

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри дизайну інтер’єру факультету архітектури, будівництва та дизайну

І. А. Єлісєєв, Національний авіаційний університет

старший викладач кафедри дизайну інтер’єру факультету архітектури, будівництва та дизайну

М. С. Барабаш, Національний авіаційний університет

доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних технологій
будівництва та реконструкції аеропортів

Н. Ф. Іщенко, Національний авіаційний університет

доктор філософії в галузі «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю «Економіка», доцент, доцент кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою

Л. Р. Скрипник, Національний авіаційний університет

доктор філософії в галузі «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю «Економіка», доцент кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою

М. П. Стецюк, Національний авіаційний університет

доктор філософії в галузі «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю «Економіка», доцент, доцент кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою

Т. В. Жидкова, Національний авіаційний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри дизайну інтер’єру

С. М. Чепурна, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

кандидат технічних наук, доцент кафедри міського будівництва

А. С. Кравченко, Національний авіаційний університет

магістр дизайну факультету архітектури, будівництва та дизайну

Г. В. Новік, Національний авіаційний університет

старший викладач кафедри дизайну інтер’єру

М.-Ю. А. Сідорова, Національний авіаційний університет

аспірант освітньо-наукової програми «Архітектура та містобудування», асистент кафедри дизайну

О. В. Степанчук, Національний авіаційний університет

доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних технологій
будівництва та реконструкції аеропортів

О. І. Сідорова, Національний авіаційний університет

старший викладач кафедри дизайну інтер’єру факультету архітектури, будівництва та дизайну

О. А. Трошкіна, Національний авіаційний університет

кандидат архітектури, доцент кафедри дизайну інтер’єру факультету архітектури, будівництва та дизайну

В. В. Калашнікова, Національний авіаційний університет

кандидат технічних наук, доцент

Cover for СТАЛИЙ РОЗВИТОК АВІАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
Published
June 14, 2023