ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ ТА РЕГІОНІВ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Authors

Я.В. Белінська, Державний податковий університет; О. Шевчук, Державний податковий університет; Oksana Bulkot, Taras Shevchenko National University of Kyiv; О.М. Кузьменко, Державний університет інфраструктури та технологій; І.І. Стрілок, Державний університет інфраструктури та технологій; В.В. Савчук, Державний податковий університет; М.В. Драговоз, Національний авіаційний університет; Valerii Romanenko, State institution «H. M. Dobrov Institute for Scientific-technical Potential and Science History Studies, National Academy of Sciences of Ukraine»; О.Г. Чубарь, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»; Н.М. Гапак, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»; Kateryna Batenieva, Odesa National Economic University; Olena Karpova, Odesa National Economic University; У.Я. Петриняк, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Д.В. Лисенко, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; О.О. Черкашин, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова; В.І. Ляшенко, Інститут економіки промисловості Національної академії наук України; І.Ю. Підоричева, Інститут економіки промисловості Національної академії наук України; О.В. Ліщук, Інститут економіки промисловості Національної академії наук України; І.В. Шалигіна, Сумський національний аграрний університет; В.Ю. Алєксєєнко, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»; М.-В. М. Петканич, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»; В.І. Нікулін, Європейський університет; С.В. Фімяр, Європейський університет; О.М. Кобзар, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»; О.А. Сергєєв, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Н.Р. Шпік, Львівський національний університет природокористування; О.В. Сорока, Одеський національний економічний університет; Oleksandra Batenieva, Odesa National Economic University; Olena Karpova, Odesa National Economic University; С.В. Лабунська, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; Established Researcher, Bratislava University of Economics and Management, Bratislava, Slovak Republic; О.Л. Шерстюк, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»; О.М. Гаркушенко, Інститут економіки промисловості Національної академії наук України; І.І. Легкоступ, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Ю.Г. Іващук, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; А.В. Нікітін, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; Д.В. Шандиба, Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»; В.М. Бриндак, Одеський національний економічний університет; А.П. Онофрійчук, Університет економіки та права «КРОК»; В.П. Онофрійчук, Міністерство закордонних справ України; К.А. Сочка, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»; І.В. Булавінцева, Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»; О.В. Гейдарова, Хмельницький національний університет; М.М. Скопень, Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства; О.П. Будя, Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства; С.О. Лебеденко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; С.В. Лонська, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; В.В. Матвіїв, Хмельницький національний університет; Artem Kliuchnikov, American University Kyiv; К.О. Короткова, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; Д.О. Маркова, Міжнародний гуманітарний університет; О.С. Гончарова, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди; Ю.А. Брагін, Державний біотехнологічний університет; Т.М. Брагіна, Харківська академія культури; Oleksandr Pidchosa, One Belt One Road Research Institute, Hong Kong Chu Hai College & Institute of International Relations, Taras Shevchenko National University of Kyiv; Н.М. Скляр, Донецький державний університет внутрішніх справ; Д.В. Радєв, Класичний приватний університет

Synopsis

Економічний розвиток держави та регіонів в контексті сучасних інтеграційних процесів: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 19-20 травня 2023 року) / За заг. ред.: М. М. Палінчак, В. П. Приходько, В. В. Химинець та ін. – Львів-Торунь : Liha-Pres, 2023. – 164 с.

Chapters

Author Biographies

Я.В. Белінська, Державний податковий університет

доктор економічних наук, професор кафедри міжнародних економічних відносин

О. Шевчук, Державний податковий університет

бакалавр

Oksana Bulkot, Taras Shevchenko National University of Kyiv

PhD (International Economics), Associate Professor

О.М. Кузьменко, Державний університет інфраструктури та технологій

кандидат економічних наук, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки

І.І. Стрілок, Державний університет інфраструктури та технологій

кандидат економічних наук, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки

В.В. Савчук, Державний податковий університет

студентка

М.В. Драговоз, Національний авіаційний університет

студент

Valerii Romanenko, State institution «H. M. Dobrov Institute for Scientific-technical Potential and Science History Studies, National Academy of Sciences of Ukraine»

PhD in Economics, Junior Researcher in the Center for Innovation and Technological Development

О.Г. Чубарь, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і банківської справи

Н.М. Гапак, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки і підприємництва

Kateryna Batenieva, Odesa National Economic University

Student of Higher Education

Olena Karpova, Odesa National Economic University

Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor of the Department of Foreign Languages

У.Я. Петриняк, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами

Д.В. Лисенко, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

студентка

О.О. Черкашин, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

магістр

В.І. Ляшенко, Інститут економіки промисловості Національної академії наук України

доктор економічних наук, завідувач відділу

І.Ю. Підоричева, Інститут економіки промисловості Національної академії наук України

доктор економічних наук, завідувач сектору

О.В. Ліщук, Інститут економіки промисловості Національної академії наук України

аспірант

І.В. Шалигіна, Сумський національний аграрний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

В.Ю. Алєксєєнко, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»

студент

М.-В. М. Петканич, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»

студентка

В.І. Нікулін, Європейський університет

аспірант кафедри економіки, фінансів та обліку

С.В. Фімяр, Європейський університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, фінансів та обліку

О.М. Кобзар, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу

О.А. Сергєєв, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

аспірант

Н.Р. Шпік, Львівський національний університет природокористування

кандидат економічних наук, доцент кафедри земельного кадастру

О.В. Сорока, Одеський національний економічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці

Oleksandra Batenieva, Odesa National Economic University

Student of Higher Education

Olena Karpova, Odesa National Economic University

Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.) Associate Professor of the Department of Foreign Languages

С.В. Лабунська, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; Established Researcher, Bratislava University of Economics and Management, Bratislava, Slovak Republic

доктор економічних наук, професор кафедри обліку і бізнес-консалтингу

О.Л. Шерстюк, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

доктор економічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу обліку та оподаткування

О.М. Гаркушенко, Інститут економіки промисловості Національної академії наук України

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник провідний науковий співробітник відділу фінансово-економічних проблем використання виробничого потенціалу

І.І. Легкоступ, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат економічних наук, асистент кафедри фінансів і кредиту

Ю.Г. Іващук, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

студентка

А.В. Нікітін, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

кандидат економічних наук, професор кафедри банківської справи та страхування

Д.В. Шандиба, Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»

аспірант

В.М. Бриндак, Одеський національний економічний університет

аспірантка кафедри фінансів

А.П. Онофрійчук, Університет економіки та права «КРОК»

кандидат економічних наук, докторант

В.П. Онофрійчук, Міністерство закордонних справ України

кандидат економічних наук, перший секретар відділу

К.А. Сочка, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і банківської справи

І.В. Булавінцева, Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

аспірант кафедри економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин

О.В. Гейдарова, Хмельницький національний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та адміністрування

М.М. Скопень, Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства

кандидат економічних наук, доцент, викладач-методист кафедри загальнотеоретичної та прикладної підготовки

О.П. Будя, Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства

кандидат технічних наук доцент, викладач-методист кафедри загальнотеоретичної та прикладної підготовки

С.О. Лебеденко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат технічних наук, доцент кафедри промислового маркетингу

С.В. Лонська, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

студентка

В.В. Матвіїв, Хмельницький національний університет

здобувач наукового ступеня доктора філософії кафедри маркетингу

Artem Kliuchnikov, American University Kyiv

Ph.D., Assistant Professor Business and Management Department

К.О. Короткова, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

здобувач 3-го освітньо-наукового рівня PhD

Д.О. Маркова, Міжнародний гуманітарний університет

аспірантка

О.С. Гончарова, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України

Ю.А. Брагін, Державний біотехнологічний університет

кандидат культурології, доцент, доцент кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін

Т.М. Брагіна, Харківська академія культури

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри народної хореографії

Oleksandr Pidchosa, One Belt One Road Research Institute, Hong Kong Chu Hai College & Institute of International Relations, Taras Shevchenko National University of Kyiv

PhD in Economics, Associate Professor

Н.М. Скляр, Донецький державний університет внутрішніх справ

кандидат економічних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін

Д.В. Радєв, Класичний приватний університет

аспірант

Cover for ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ ТА РЕГІОНІВ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Published
May 31, 2023
Categories