ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ПУБЛІЧНЕ ВРЯДУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Authors

І. М. Алмаші, Ужгородський торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету; І. І. Бабін, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; О. В. Білоскурська, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Ю. О. Білянський, Відокремлений структурний підрозділ «Кам’янець-Подільський фаховий коледж» Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»; Н. В. Лінник, Відокремлений структурний підрозділ «Кам’янець-Подільський фаховий коледж» Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»; Л. В. Руснак, Відокремлений структурний підрозділ «Кам’янець-Подільський фаховий коледж» Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»; Н. В. Бочарова, Університет імені Альфреда Нобеля; А. О. Гачкевич; В. А. Хомин, Національний університет «Львівська політехніка»; Є. А. Гордуна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Т. А. Грекул-Ковалик, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; А. В. Зайцева, Навчально-науковий інститут права Державного податкового університету; С. В. Дяченко, Навчально-науковий інститут права Державного податкового університету; Б. І. Зетко, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; A. V. Isaieva, Mariupol State University; О. М. Ковтун, Академія адвокатури України; Т. О. Коломоєць, Запорізький національний університет; А. В. Левченко, ДВНЗ «Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана»; О. А. Логінов, Національна академія Служби безпеки України; С. М. Макарук, Навчально-науковий гуманітарний інститут Національної академії Служби безпеки України; В. І. Мельник, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту; М. А. Панфьорова, Національний транспортний університет; М. О. Пижова, Державний податковий університет; Т. А. Плугатар, Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України; С. М. Лелет, Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України; В. К. Рибачек, Київський університет інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»; В. О. Савченко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; М. І. Свєтлічна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; І. В. Свєтлічний, Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України; О. М. Селезньова, ПВНЗ «Буковинський університет»; К. В. Солодан, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Michał Stępień, dr., University of Wrocław; І. Ж. Торончук, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; В. Л. Оксентій, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; К. С. Фомічов, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка; А. І. Цимбалюк, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; М. Р. Чалабієва, Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України; В. О. Чукаєва, Дніпровський університет імені Олеся Гончара; Д. М. Шебаніц, Маріупольський державний університет; В. Ф. Шебаніц, Маріупольський державний університет; Д. В. Яковлєв , ВСП «Запорізький металургійний фаховий коледж Запорізького Національного університету»; Н. О. Бойко, Громадська наукова організація «Фундація публічно-правових ініціатив»; Н. О. Дорошенко, Львівський національний університет імені Івана Франка; О. Б. Загурський, ЗВО «Університет Короля Данила»; І. В. Колосов, «International Journalof Law and Society»,Science Publishing Group Inc.; Л. А. Кондрат’єва, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; В. А. Легкова, Маріупольский державний університет; І. Ф. Літвінова, Національний авіаційний університет; К. О. Чайка, Національний авіаційний університет; К. О. Марченко, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; О. А. Марченко, Одеський державний університет внутрішніх справ; І. Ю. Татулич, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Т. І. Фулей, Національна школа суддів України; О. В. Артеменко, Національний університет біоресурсів та природокористування України; Н. А. Стасюк, Національний університет біоресурсів та природокористування України; А. Н. Коваль, Національний університет біоресурсів та природокористування України; І. П. Багрій, ВСП «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету»; В. А. Вдовічен, Чернівецький національний університету імені Юрія Федьковича; Р. О. Гаврилюк, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; П. С. Пацурківський, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; С. О. Грицай, Інститут права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»; М. Ю. Задніпряна-Корінна, Національний університет харчових технологій; І. В. Ковбас, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; М. В. Коваль, Державний податковий університет Міністерства фінансів України; В. К. Колпаков, Запорізький національний університет; П. І. Крайній, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; А. М. Лозовська, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; О. В. Луців, Запорізький національний університет; Р. В. Миронюк, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; В. С. Михайлюк, Запорізький національний університет; М. С. Міхровська, Навчально-науковий інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Т. М. Моісеєва, Національний університет «Одеська політехніка»; І. С. Павчук, Запорізький національний університет; О. О. Панова, Національний авіаційний університет; В. Й. Пашинський, Навчально-науковий інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка; А. В. Цьоменко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Т. Р. Плетньова, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Ф. В. Рагімов, «Фундація публічно-правових ініціатив»; В. В. Баштанник, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»; К. М. Гавриленко, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»; О. О. Томак, Міжрегіональна академіяуправління персоналом; Н. С. Федорук, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; С. А. Федчишин, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Dominika Cendrowicz; О. М. Шевчук, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; О. О. Штефюк, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; М. І. Баюрчак, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Л. І. Бурчак, Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України; О. О. Малець, Мукачівський державний університет; І. В. Свєтлічний, Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України; М. Д. Дякур, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; В. А. Завтур, Національний університет «Одеська юридична академія»; А. М. Клочко, Сумський національний аграрний університет; Ю. А. Кішінець, Сумський національний аграрний університет; Т. Д. Лисько, Національний авіаційний університет; С. Я. Лихова, Національний авіаційний університет; Г. А. Пацеля, Національний авіаційний університет; С. Я. Лихова; Д. О. Поліщук, Національний авіаційний університет; Л. В. Мошняга, Донецький державний університет внутрішніх справ; Л. С. Єрмоленко-Князєва, Льотна академія Національного авіаційного університету; К. Князєва, Головне слідче управління Національної поліції України; Г. В. Мудрецька, Одеський державний університет внутрішніх справ; В. В. Негребецький, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; М. В. Попович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; О. В. Стратій, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Т. В. Продан, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; І. В. Свєтлічний, Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України; О. В. Свєтлічна, Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України; М. Г. Тома, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; А. В. Шевчук, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; О. М. Боднарук, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; О. І. Ющик, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; С. Л. Шостак, Міжрегіональна академія управління персоналом; А. М. Клочко, Сумський національний аграрний університет; Ю. А. Кішінець, Сумський національний аграрний університет; Т. Д. Лисько, Національний авіаційний університет

Synopsis

Права людини та публічне врядування в сучасних умовах: Матеріали VІ Міжнародного правничого форуму, м. Чернівці, 9 червня 2023 р. Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023. – 340 с.

Chapters

Author Biographies

І. М. Алмаші, Ужгородський торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

кандидат юридичних наук, доцент кафедри обліку та оподаткування

І. І. Бабін, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри публічного права

О. В. Білоскурська, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри публічного права

Ю. О. Білянський, Відокремлений структурний підрозділ «Кам’янець-Подільський фаховий коледж» Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»

магістр права, директор

Н. В. Лінник, Відокремлений структурний підрозділ «Кам’янець-Подільський фаховий коледж» Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»

кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач відділення «Право»

Л. В. Руснак, Відокремлений структурний підрозділ «Кам’янець-Подільський фаховий коледж» Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»

магістр права, викладач юридичних дисциплін

Н. В. Бочарова, Університет імені Альфреда Нобеля

доктор юридичних наук,
професор кафедри права

А. О. ГачкевичВ. А. Хомин, Національний університет «Львівська політехніка»

здобувачка вищої освіти
за освітньою програмою
«Міжнародна інформація»

Є. А. Гордуна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

студентка юридичного факультету

Т. А. Грекул-Ковалик, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат юридичних наук,
асистент кафедри теорії права та прав людини

А. В. Зайцева, Навчально-науковий інститут права Державного податкового університету

студентка

С. В. Дяченко, Навчально-науковий інститут права Державного податкового університету

кандидат юридичних наук, доцент

Б. І. Зетко, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

студент юридичного факультету

A. V. Isaieva, Mariupol State University

Student

О. М. Ковтун, Академія адвокатури України

кандидатка юридичних наук, доцентка,
доцентка кафедри кримінального та адміністративного права

Т. О. Коломоєць, Запорізький національний університет

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України,
декан юридичного факультету

А. В. Левченко, ДВНЗ «Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана»

аспірантка кафедри публічного та міжнародного права

О. А. Логінов, Національна академія Служби безпеки України

кандидат юридичних наук, доцент,
професор кафедри цивільно-правових дисциплін

С. М. Макарук, Навчально-науковий гуманітарний інститут Національної академії Служби безпеки України

здобувач вищої освіти

В. І. Мельник, Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

кандидат юридичних наук,
викладач кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення

М. А. Панфьорова, Національний транспортний університет

кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри конституційного та адміністративного права

М. О. Пижова, Державний податковий університет

доктор юридичних наук, доцент,
проректор з наукової роботи

Т. А. Плугатар, Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник,
учений секретар секретаріату вченої ради

С. М. Лелет, Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України

кандидат юридичних наук, старший дослідник, начальник відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності

В. К. Рибачек, Київський університет інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук,
старший викладач кафедри конституційного, міжнародного права та публічно-правових дисциплін

В. О. Савченко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат юридичних наук, доцент,
науковий співробітник Оксфордський університет
м. Оксфорд, Велика Британія;
доцент кафедри цивільно-правових дисциплін

М. І. Свєтлічна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

здобувач вищої освіти

І. В. Свєтлічний, Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України

адвокат, аспірант

О. М. Селезньова, ПВНЗ «Буковинський університет»

доктор юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри професійних та спеціальних правових дисциплін

К. В. Солодан, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

доктор філософії (PhD), асистентка кафедри публічного права

Michał Stępień, dr., University of Wrocław

Assistant Professor at the Department of International and European Law

І. Ж. Торончук, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства

В. Л. Оксентій, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

студентка І курсу юридичного факультету

К. С. Фомічов, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка

кандидат юридичних наук, доцент,
докторант кафедри права та правоохоронної діяльності

А. І. Цимбалюк, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

аспірант кафедри публічного права юридичного факультету

М. Р. Чалабієва, Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України

кандидат юридичних наук,
науковий співробітник

В. О. Чукаєва, Дніпровський університет імені Олеся Гончара

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри теорії держави і права, конституційного права та державного управління

Д. М. Шебаніц, Маріупольський державний університет

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри права

В. Ф. Шебаніц, Маріупольський державний університет

здобувач спеціальності «Право»

Д. В. Яковлєв , ВСП «Запорізький металургійний фаховий коледж Запорізького Національного університету»

викладач спеціальних дисциплін, викладач першої категорії

Н. О. Бойко, Громадська наукова організація «Фундація публічно-правових ініціатив»

керуючий партнер
Адвокатське об’єднання «Пантеон»,
керівник

Н. О. Дорошенко, Львівський національний університет імені Івана Франка

аспірант кафедри міжнародного права,
суддя Рівненського окружного адміністративного суду

О. Б. Загурський, ЗВО «Університет Короля Данила»

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри права та публічного управління

І. В. Колосов, «International Journalof Law and Society»,Science Publishing Group Inc.

доктор права габілітований (Республіка Польща),
доктор філософії з права (Україна),
децензент наукового
фахового видання


Л. А. Кондрат’єва, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри процесуального права

 

В. А. Легкова, Маріупольский державний університет

студентка III курсу

І. Ф. Літвінова, Національний авіаційний університет

кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права і процесу юридичного факультету

К. О. Чайка, Національний авіаційний університет

здобувачка вищої освіти другого (магістерського) рівня

К. О. Марченко, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

студентка IV курсу юридичного факультету


О. А. Марченко, Одеський державний університет внутрішніх справ

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри кримінального процесу
факультету підготовки фахівців органів досудового розслідування

І. Ю. Татулич, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри процесуальнго права юридичного факультету

Т. І. Фулей, Національна школа суддів України

кандидат юридичних наук,
начальник відділу наукових досліджень проблем судочинства та науково-методичного забезпечення суддівської освіти

О. В. Артеменко, Національний університет біоресурсів та природокористування України

кандидат юридичних наук, професор,
доцент кафедри адміністративного та фінансового права

Н. А. Стасюк, Національний університет біоресурсів та природокористування України

доктор філософії права у галузі права (PhD),
асистент кафедри адміністративного та фінансового права

А. Н. Коваль, Національний університет біоресурсів та природокористування України

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри цивільного
та господарського права

І. П. Багрій, ВСП «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету»

голова циклової комісії
юридичних дисциплін,
викладач юридичних дисциплін

В. А. Вдовічен, Чернівецький національний університету імені Юрія Федьковича

доктор юридичних наук, професор кафедри публічного права,
декан юридичного факультету

Р. О. Гаврилюк, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

докторка юридичних наук, професорка, завідувачка кафедри публічного права

П. С. Пацурківський, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри публічного права

С. О. Грицай, Інститут права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри галузевого права та загальноправових дисциплін

М. Ю. Задніпряна-Корінна, Національний університет харчових технологій

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри економіки і права

І. В. Ковбас, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

доктор юридичних наук, доцент,
доцент кафедри публічного права юридичного факультету

М. В. Коваль, Державний податковий університет Міністерства фінансів України

кандидат юридичних наук, професор,
професор кафедри адміністративного права, процесу та митної безпеки

В. К. Колпаков, Запорізький національний університет

доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри конституційного і адміністративного права

П. І. Крайній, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат юридичних наук,
асистент кафедри публічного права юридичного факультету

А. М. Лозовська, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

студентка І курсу

О. В. Луців, Запорізький національний університет

здобувач кафедри адміністративного та конституційного права

Р. В. Миронюк, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності

В. С. Михайлюк, Запорізький національний університет

аспірант

М. С. Міхровська, Навчально-науковий інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

кандидат юридичних наук,
докторантка кафедри адміністративного права та процесу

Т. М. Моісеєва, Національний університет «Одеська політехніка»

кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри міжнародних відносин та права

І. С. Павчук, Запорізький національний університет

аспірант

О. О. Панова, Національний авіаційний університет

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри кримінального права і процесу

В. Й. Пашинський, Навчально-науковий інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

доктор юридичних наук, доцент,
доцент кафедри адміністративного права та процесу

А. В. Цьоменко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

аспірантка кафедри адміністративного права та процесу

Т. Р. Плетньова, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

аспірантка кафедри адміністративного права

Ф. В. Рагімов, «Фундація публічно-правових ініціатив»

кандидат наук з державного управління,
головний редактор фахового видання «Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права»,
засновник і член правління громадської наукової організації

В. В. Баштанник, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування

К. М. Гавриленко, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

аспірант кафедри державного управління і місцевого самоврядування

О. О. Томак, Міжрегіональна академіяуправління персоналом

начальник медичної служби
Командування Сил територіальної оборони Збройних Сил України,
аспірант кафедри публічного управління та адміністрування

Н. С. Федорук, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри публічного права юридичного факультету

С. А. Федчишин, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доктор юридичних наук, доцент,
доцент кафедри адміністративного права

О. М. Шевчук, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності

О. О. Штефюк, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

аспірант кафедри публічного права

М. І. Баюрчак, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

студентка ІІ курсу юридичного факультету

Л. І. Бурчак, Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України

аспірант

О. О. Малець, Мукачівський державний університет

доктор історичних наук, доцент,
завідувач кафедри суспільних дисциплін та фізичної культури

І. В. Свєтлічний, Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України

адвокат, аспірант

М. Д. Дякур, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри кримінального права

В. А. Завтур, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу, детективної та оперативно-розшукової діяльності

А. М. Клочко, Сумський національний аграрний університет

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри міжнародних відносин;
гостьовий професор кафедри кримінального права та процесу Університет Невшатель
UniNE, Швейцарія

Ю. А. Кішінець, Сумський національний аграрний університет

здобувач ступеня доктора філософії кафедри міжнародних відносин

Т. Д. Лисько, Національний авіаційний університет

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри кримінального права і процесу

С. Я. Лихова, Національний авіаційний університет

доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри кримінального права і процесу юридичного факультету

Г. А. Пацеля, Національний авіаційний університет

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри кримінального права і процесу юридичного факультету

Д. О. Поліщук, Національний авіаційний університет

здобувачка першого (бакалаврського) рівня кафедри кримінального права і процесу юридичного факультету

Л. В. Мошняга, Донецький державний університет внутрішніх справ

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри кримінального права та кримінології

Л. С. Єрмоленко-Князєва, Льотна академія Національного авіаційного університету

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін

К. Князєва, Головне слідче управління Національної поліції України

майор поліції, старший слідчий в особливо важливих справах

Г. В. Мудрецька, Одеський державний університет внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри кримінального процесу

В. В. Негребецький, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри криміналістики

М. В. Попович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

завідувач лабораторії імені Ганса Гросса кафедри кримінального права юридичного факультету

О. В. Стратій, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат юридичних наук,
асистент кафедри кримінального права юридичного факультету

Т. В. Продан, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат юридичних наук, доцент,
асистент кафедри кримінального права

І. В. Свєтлічний, Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України

адвокат, аспірант

О. В. Свєтлічна, Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України

психолог, аспірант

М. Г. Тома, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат юридичних наук, доцент,
асистент кафедри кримінального права

А. В. Шевчук, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри кримінального права

О. М. Боднарук, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри кримінального права

О. І. Ющик, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права юридичного факультету

С. Л. Шостак, Міжрегіональна академія управління персоналом

офіцер військово-медичного центру
Командування об’єднаних сил Збройних Сил України,
академік Міжнародної академії
культури безпеки, екології
та здоров’я, аспірант кафедри
публічного управління
та адміністрування

А. М. Клочко, Сумський національний аграрний університет

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри міжнародних відносин;
гостьовий професор кафедри кримінального права та процесу Університет Невшатель
UniNE, Швейцарія

Ю. А. Кішінець, Сумський національний аграрний університет

здобувач ступеня доктора філософії кафедри міжнародних відносин

Т. Д. Лисько, Національний авіаційний університет

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри кримінального права і процесу

Cover for ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ПУБЛІЧНЕ ВРЯДУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Published
June 22, 2023