ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВІЙНИ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ

Authors

Ю.О. Ніколаєв, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова; В.О. Корчагіна, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова; Г.Є. Богородицька, Університет митної справи та фінансів; К.О. Кайстро, Університет митної справи та фінансів; Ю.О. Ніколаєв, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова; В.О. Гайдай, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова; Н.М. Ухналь, Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»; О.М. Фащевська, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України»; В.А. Боднарюк, Львівський торговельно-економічний університет; Р.А. Закінян, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури; І.В. Поповиченко, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури; І.Б. Стенічева, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури; В.А. Мялковський, Національний університет біоресурсів і природокористування України; А.В. Сорвіна, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; О.А. Сухорукова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Oleg Kuklin, Cherkasy State Business College; Nadiya Azmuk, Cherkasy State Business-College; Iryna Dernova, Cherkasy State Business-College; В.В. Пугінська, Ужгородський національний університет; І.Я. Романків; О.М. Кобзар, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»; С.Ю. Аксьонова, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи; Л.І. Слюсар, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи; Є.В. Драчко-Єрмоленко, Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»; Г.П. Бортніков, Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»; Д.І. Олійник, Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»; О.Ю. Ціпцюра, Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету; Є.В. Ріпа, Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету; І.Г. Крупельницька, Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету; Т.Ф. Штець, Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті; Л.В. Притула, Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті; Н.О. Піскова, Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті

Synopsis

Економіка України під час війни: проблеми і перспективи відновлення: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 9 грудня 2022 р.) / відп. за випуск д.е.н., проф. С. О. Якубовський. – Львів-Торунь : Liha-Pres, 2022. – 112 с.

Chapters

 • ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
 • КЛАСТЕРНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ НОРВЕГІЇ
  Ю.О. Ніколаєв, В.О. Корчагіна
 • СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
 • МІСЦЕ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ПРАЦІ
  Г.Є. Богородицька, К.О. Кайстро
 • ЕКОНОМІЧНІ КЛАСТЕРИ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ УПРОДОВЖ 2020–2022 РОКІВ
  Ю.О. Ніколаєв, В.О. Гайдай
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
 • ВИКЛИКИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
  Н.М. Ухналь
 • СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ АКТИВНОСТІ В УКРАЇНІ
  О.М. Фащевська
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
 • ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ
  В.А. Боднарюк
 • ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ BSC
  Р.А. Закінян, І.В. Поповиченко, І.Б. Стенічева
 • ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ПОВОЄННОГО ПЕРІОДУ
  В.А. Мялковський
 • СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УКРАЇНІ
  А.В. Сорвіна
 • ЕКСПОРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ
  О.А. Сухорукова
 • РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
 • THE ACADEMIA OF APPLIED SCIENCES: A PROSPECTIVE WAY FOR THE DEVELOPMENT OF THE REGIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM
  Oleg Kuklin, Nadiya Azmuk, Iryna Dernova
 • ЛІСОВА ГАЛУЗЬ ЗАКАРПАТТЯ У ВОЄННИЙ ПЕРІОД: ПОТОЧНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
  В.В. Пугінська
 • КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ СФЕРИ ПОСЛУГ
  І.Я. Романків
 • ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
 • МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ПЛАТЕЖІВ ЗА АГРОЕКОЛОГІЧНИМИ СХЕМАМИ У СФЕРІ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ
  О.М. Кобзар
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
 • КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД У СІМЕЙНІЙ ПОЛІТИЦІ У ПЕРІОД ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ
  С.Ю. Аксьонова, Л.І. Слюсар
 • МОДЕЛЬ БІЗНЕСУ ОЩАДНИХ БАНКІВ НІМЕЧЧИНИ
  Є.В. Драчко-Єрмоленко
 • ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
 • АНАЛІЗ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ КРЕДИТНИХ ПОРТФЕЛІВ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ З ПОЗИЦІЇ СТАЛИХ ФІНАНСІВ
  Г.П. Бортніков
 • КРЕДИТНА АКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ БАНКІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
  Д.І. Олійник
 • ОСОБЛИВОСТІ ПРОСУВАННЯ ПРОДУКТУ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ: ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ
  О.Ю. Ціпцюра
 • БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ
 • ОСНОВНІ АСПЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
  Є.В. Ріпа, І.Г. Крупельницька
 • ПРОБЛЕМАТИКА ФОРМУВАННЯ КОШТОРИСНИХ ПОКАЗНИКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
  Т.Ф. Штець, Л.В. Притула
 • ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
  Т.Ф. Штець, Н.О. Піскова

Author Biographies

Ю.О. Ніколаєв, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин

В.О. Корчагіна, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

студентка

Г.Є. Богородицька, Університет митної справи та фінансів

кандидат економічних наук, доцент

К.О. Кайстро, Університет митної справи та фінансів

студентка

Ю.О. Ніколаєв, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин

В.О. Гайдай, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

студентка

Н.М. Ухналь, Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»

доктор філософії з економіки

О.М. Фащевська, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

В.А. Боднарюк, Львівський торговельно-економічний університет

доцент кафедри економіки

Р.А. Закінян, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

студент

І.В. Поповиченко, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, економіки та підприємництва

І.Б. Стенічева, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

PhD з економіки, доцент кафедри фінансів, економіки та підприємництва

В.А. Мялковський, Національний університет біоресурсів і природокористування України

аспірант кафедри менеджменту

А.В. Сорвіна, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

студентка

О.А. Сухорукова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

доцент кафедри менеджменту підприємств

Oleg Kuklin, Cherkasy State Business College

Doctor of Economics, Professor, Director

Nadiya Azmuk, Cherkasy State Business-College

Doctor of Economics, Associated Professor, Vice Director

Iryna Dernova, Cherkasy State Business-College

Ph.D. in Economics, Vice Director

В.В. Пугінська, Ужгородський національний університет

аспірант кафедри економіки

І.Я. Романків

кандидат економічних наук, доцент

О.М. Кобзар, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу

С.Ю. Аксьонова, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи

провідний науковий співробітник

Л.І. Слюсар, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи

провідний науковий співробітник

Є.В. Драчко-Єрмоленко, Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»

аспірант

Г.П. Бортніков, Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»

кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник

Д.І. Олійник, Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»

аспірант

О.Ю. Ціпцюра, Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

студентка

Є.В. Ріпа, Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

студентка

І.Г. Крупельницька, Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

кандидат економічних наук, доцент

Т.Ф. Штець, Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті

PhD in Economics, доцент кафедри фінансів та бухгалтерського обліку

Л.В. Притула, Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті

студентка

Н.О. Піскова, Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті

студентка

Cover for ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВІЙНИ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ
Published
December 23, 2022
Categories