ВОСЬМІ ТАВРІЙСЬКІ ЮРИДИЧНІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ:

Authors

В. О. Джуган, Івано-Франківський навчально-науковий юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»; І. С. Медяник, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; І. В. Міма, Державний університет економіки і технологій; Д. А. Чижов, Інститут державного будівництва та місцевого самоврядуванняНаціональної академії правових наук України; П. С. Корнієнко, Національна академія статистики, обліку та аудиту; О. Д. Кузьмічов, Адвокатське об’єднання «КБ ПАРТНЕРС»; Л. О. Нікітіна, КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського»; Є. В. Болюбаш, Національна академія внутрішніх справ; С. С. Соха, Класичний приватний університет; В. Б. Доля, Західноукраїнський національний університет; А. Г. Кочкадамян, Національна академія внутрішніх справ; Д. Р. Петровська, Національна академія внутрішніх справ; Н. М. Полховська, Національна академія внутрішніх справ; В. О. Токарева, Національний університет «Одеська юридична академія»; Я. В. Петруненко, ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України»; В. В. Тройніков, ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України»; М. В. Сиротко, ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України»; Т. В. Шлапко, Сумський державний університет; М. В. Сорочинська, Сумський державний університет; О. А. Логінов, Національна академія Служби безпеки України; Т. К. Оверковська, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; О. І. Рігоц, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; А. М. Анохін, Запорізький національний університет; В. Є. Гриценко, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»; А. В. Гуменюк, Одеський державний університет внутрішніх справ; К. М. Рудой, Одеський державний університет внутрішніх справ; О. І. Дутчак; С. Г. Зицик, Луцький національний технічний університет; С. Р. Карпенко, Університет митної справи та фінансів; Т. П. Овсійчук, ПВНЗ «Європейський університет»; К. В. Суліма, Одеський державний університет внутрішніх справ; К. М. Рудой, Одеський державний університет внутрішніх справ; М. С. Уткіна, Університет Ворик (м. Ковентрі, Велика Британія); А. А. Барабаш, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України; А. В. Боровик, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука; К. С. Вудвуд; Л. А. Гечєва, Міжнародний гуманітарний університет; І. С. Євсєєва, Міжнародний гуманітарний університет; М. Г. Карпушина, Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС у Дніпропетровській області (філія ГСЦ МВС); О. Д. Кувшинов, Луганський навчально-науковий інститут імені Е. О. Дідоренка Донецького державного університету внутрішніх справ; К. О. Маршалек, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»; А. О. Нікітін, Консультативна місія Європейського Союзу в Україні; О. І. Хороновський, Національна академія Служби безпеки України; А. О. Чернієнко, Бердянський державний педагогічний університет; О. І. Вінгловська, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; І. Ю. Дір, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; А. І. Дутчак; Д. О. Новашок, Львівський національний університет імені Івана Франка; В. В. Філатов, Університет митної справи та фінансів; О. П. Бондарчук, Університет митної справи та фінансів; О. В. Гладій, Університет митної справи та фінансів; Є. В. Жадан, Університет митної справи та фінансів; Є. А. Аверіна, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; А. А. Матковський, Національний університет «Одеська юридична академія»; Н. С. Слаблюк, Одеський державний університет внутрішніх справ; А. А. Павзюк, Національний університет «Одеська юридична академія»; Д.А. Третьяков, Міжнародний гуманітарний університет; Д.О. Колодін, Національний університет «Одеська юридична академія»; Д.А. Кобильнік, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; С.В. Холявка, Львівський національний університет імені Івана Франка; А.О. Осауляк, Запорізький національний університет; М.В. Титаренко, Запорізький національний університет; Д.С. Євтушенко, Запорізький національний університет; О.В. Пересоляк, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; М.Д. Ждан, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; А.В. Савінова, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; О.М. Волуйко, Національна академія внутрішніх справ; Д.В. Кандуєв, Національний університет оборони України; Н.О. Семенчук, Запорізький національний університет; Д.В. Губачова, Запорізький національний університет; М.В. Мавродієва, Запорізький національний університет; В.С. Червонописький, Міжнародний університет бізнесу і права; В.Ф. Польща, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Б. В. Чернявська, Вільний Університет Амстердаму; Р.С. Козьяков, Головне управління Національної поліціїв Кіровоградській області; О.О. Дума, Міжнародний університет бізнесу і права; С.М. Коренєв, Заклад вищої освіти «Міжнародний університет бізнесу і права»; Н.А. Шуст, Національна академія внутрішніх справ; О.Ю. Пилипенко, Заклад вищої освіти «Міжнародний університет бізнесу і права»; Д.Д. Москаль, Міжнародний університет бізнесу і права; І.В. Монін, Класичний приватний університет; І.І. Недохлєбов, Запорізький національний університет; О.В. Раздольська, Національна академія внутрішніх справ; О.Г. Набокова, Запорізький національний університет; Т. В. Волошанівська, Одеський державний університет внутрішніх справ; І. О. Шевченко, Національний університет «Одеська юридична академія; С. С. Борисов, Національний університет «Одеська юридична академія»; О. Ю. Зайченко, Національний університет «Одеська юридична академія»; Т. М. Радь, Національний університет «Одеська юридична академія»; Н. О. Шаронова, Заклад вищої освіти «Міжнародний університет бізнесу і права»; В. Р. Карпенко, Національна академія внутрішніх справ; Н. Ю. Цибульник

Synopsis

Восьмі Таврійські юридичні наукові читання : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 16–17 червня 2023 р. Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023. 320 с.

Chapters

 • ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ
  В. О. Джуган
 • ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕІНТЕГРАЦІЇ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
  І. С. Медяник
 • ТЕНДЕНЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ ТРАДИЦІЙ ТА ПРОГРЕСУ У ПРАВІ
  І. В. Міма
 • НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ, ОБОРОНА ТА ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА У ПРАВОВИХ ПОЗИЦІЯХ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
  Д. А. Чижов
 • СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА В ЦИФРОВУ ЕПОХУ
  П. С. Корнієнко
 • СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
  О. Д. Кузьмічов
 • ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ
  Л. О. Нікітіна
 • СУТНІСНІ АСПЕКТИ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА У СПРАВАХ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ НАРОДЖЕННЯ АБО СМЕРТІ ОСОБИ
  Є. В. Болюбаш
 • ВПЛИВ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
  С. С. Соха
 • СУБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
  В. Б. Доля
 • НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОКРЕМОГО ПРОВАДЖЕННЯ В ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ ПРО ВИЗНАННЯ СПАДЩИНИ ВІДУМЕРЛОЮ
  А. Г. Кочкадамян
 • ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ ЗА КОРДОНОМ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
  Д. Р. Петровська
 • ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У РОЗРІЗІ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ЇХНІХ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ
  Н. М. Полховська
 • ДО ПИТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ БІОМЕТРИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
  В. О. Токарева
 • ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ
  Я. В. Петруненко, В. В. Тройніков
 • ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
  М. В. Сиротко
 • ДЕЯКІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
  Т. В. Шлапко, М. В. Сорочинська
 • ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ ДОПОМОГИ ПО БЕЗРОБІТТЮ
  О. А. Логінов
 • ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ, ЗАПОДІЯНИХ ЗЕМЕЛЬНИМ РЕСУРСАМ УКРАЇНИ: ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ
  Т. К. Оверковська, О. І. Рігоц
 • ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІДЕОФІКСАЦІЇ ДТП З МЕТОЮ ЇХ ЕФЕКТИВНОГО ТА ОБ’ЄКТИВНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
  А. М. Анохін
 • СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНОЇ СИСТЕМИ В ЕПОХУ МІКЕНСЬКОГО ПЕРІОДУ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ
  В. Є. Гриценко
 • ДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОВАДЖЕННЯ В ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ
  А. В. Гуменюк, К. М. Рудой
 • ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗШИРЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ АКУМУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
  О. І. Дутчак
 • ПУБЛІЧНО-СЕРВІСНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ
  С. Г. Зицик
 • ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В КОСМІЧНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
  С. Р. Карпенко
 • ОЦІНКА ВПЛИВУ РЕГЛАМЕНТУ, ЩО РЕГУЛЮЄ ОБІГ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ (MICA REGULATIONS), НА НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
  Т. П. Овсійчук
 • ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ СПРАВИ В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ
  К. В. Суліма, К. М. Рудой
 • ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ У СИСТЕМІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
  М. С. Уткіна
 • ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОСТАНОВИ СЛІДЧОГО, ПРОКУРОРА (Ч. 6 СТ. 110 КПК УКРАЇНИ)
  А. А. Барабаш
 • СУБ’ЄКТИ ЗЛОЧИНІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТАТТЯМИ 351, 351-1, 351-2 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
  А. В. Боровик
 • ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ
  К. С. Вудвуд
 • ПСИХОЛОГІЯ ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ ТА ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ У ПРАВООХОРОННІЙ ПРАКТИЦІ
  Л. А. Гечєва
 • СЛІДИ БІОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ ЯК РЕЧОВІ ДОКАЗИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ. МЕТОД БІОСКОПІЇ ТА ДНК-ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПІД ЧАС ЇХ ДОСЛІДЖЕНЬ
  І. С. Євсєєва
 • МЕДИЧНА ПОМИЛКА В КОНТЕКСТІ ЗАКОНУ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  М. Г. Карпушина
 • УЧАСТЬ СПЕЦІАЛІСТА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
  О. Д. Кувшинов
 • ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬСЯ ОСОБАМИ ПОХИЛОГО ВІКУ
  К. О. Маршалек
 • ДЕЯКІ ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ, ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ ЗЛОЧИННИМ ВПЛИВОМ
  А. О. Нікітін
 • ОСНОВНІ ФАКТОРИ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК УКРАЇНИ, ЗУМОВЛЕНІ ДІЯЛЬНІСТЮ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ ОРГАНІЗОВАНИХ ЗЛОЧИННИХ УГРУПОВАНЬ НА ШКОДУ ЕКОНОМІЧНИМ ІНТЕРЕСАМ ДЕРЖАВИ
  О. І. Хороновський
 • КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НАСИЛЬНИЦЬКЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ ОСОБИ ЗА МЕЖІ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ: ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ
  А. О. Чернієнко
 • ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ДИТИНИ ПІД ЧАС ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА
  О. І. Вінгловська
 • КОПЕНГАГЕНСЬКІ КРИТЕРІЇ ЯК СКЛАДНИК ПРОЦЕСУ ВСТУПУ ДО ЄС
  І. Ю. Дір
 • РОЗВИТОК ПІДХОДІВ ЄСПЛ ЩОДО РОЗУМІННЯ ЕЛЕМЕНТУ ЮРИДИЧНОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА (НА ПРИКЛАДІ СКАСУВАННЯ ОСТАТОЧНОГО СУДОВОГО РІШЕННЯ ЯК ПОРУШЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ)
  А. І. Дутчак
 • ОБОВ’ЯЗОК ЗАПОБІГТИ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА СТАНДАРТУ ЕФЕКТИВНОГО КОНТРОЛЮ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
  Д. О. Новашок
 • ДОСВІД СТВОРЕННЯ МІЖНАРОДНИХ КРИМІНАЛЬНИХ ТРИБУНАЛІВ У МЕЖАХ ПЕРЕХІДНОГО ПРАВОСУДДЯ
  В. В. Філатов
 • ПРАВО ОСОБИ НА ГІДНИЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ: ЧИ МАЄ ЗАБЕЗПЕЧУВАТИСЯ СУЧАСНОЮ ДЕРЖАВОЮ?
  О. П. Бондарчук
 • АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ: ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ
  О. В. Гладій
 • НОРМАТИВНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: СТАНДАРТИ ЄС
  Є. В. Жадан
 • АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ЗМІСТ ФОРМ І МЕТОДІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НОТАРІАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ
  Є. А. Аверіна
 • ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ
  А. А. Матковський
 • ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК ПОДАТКОВИМИ ОРГАНАМИ В УМОВАХ ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ
  Н. С. Слаблюк
 • ЩОДО СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ З ОПИТУВАННЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ Е-ТЕХНОЛОГІЙ У ЗДІЙСНЕННІ НАРОДНОГО ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ В УКРАЇНІ
  А. А. Павзюк
 • СЛУЖБОВА ОСОБА ЯК СУБ’ЄКТ КОРУПЦІЙНИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
  Д.А. Третьяков
 • ОСОБЛИВОСТІ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 158-1 КК УКРАЇНИ
  Д.О. Колодін
 • ЩОДО ПИТАННЯ ПОДАТКОВО-ПРАВОВОГО ПРИМУСУ
  Д.А. Кобильнік
 • ДОГОВІР ЯК ПІДСТАВА ЗДІЙСНЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  С.В. Холявка
 • ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ СЛУЖБОВИХ СОБАК: ДОСВІД УКРАЇНИ
  А.О. Осауляк, М.В. Титаренко, Д.С. Євтушенко
 • СПРИЯННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ В РАМКАХ УРЯДОВОГО ПРОЄКТУ «ЄРОБОТА»
  О.В. Пересоляк
 • КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ОЗНАКИ ОСОБИ, ЯКА ВЧИНЯЄ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ТРУДОВИХ ПРАВ ГРОМАДЯН
  М.Д. Ждан
 • РОЗУМНІСТЬ ЯК ПРИНЦИП УСТАНОВЛЕННЯ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ
  А.В. Савінова
 • КОМПЛЕКСНИЙ ТРЕНІНГ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ, СПРЯМОВАНИЙ НА РОЗВИТОК ТА ОПТИМІЗАЦІЮ ЇХ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ОПИС)
  О.М. Волуйко
 • ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ПІДРОЗДІЛІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
  Д.В. Кандуєв
 • ПОНЯТТЯ «ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИЙ СПІР У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ»
  Н.О. Семенчук
 • СУБ’ЄКТИ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЯК СТОРОНА ВЗАЄМОДІЇ З ГРОМАДСЬКИМИ ОБ’ЄДНАННЯМИ
  Д.В. Губачова
 • КОДИФІКАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ
  М.В. Мавродієва
 • АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНІ ПРАВОВІДНОСИНИ: СУТНІСТЬ ТА ОЗНАКИ
  В.С. Червонописький
 • СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ НЕБЕЗПЕЧНИМИ ВІДХОДАМИ
  В.Ф. Польща
 • ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ: ПРАВОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
  Б. В. Чернявська
 • ВИДИ ТА НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДІВ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
  Р.С. Козьяков
 • ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ АГЕНТСТВА З РОЗШУКУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ АКТИВІВ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
  О.О. Дума
 • ПОЗАКОНКУРСНА ФОРМА ПРИЗНАЧЕННЯ КЕРІВНИКІВ ОБ’ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ, СФЕРА ТА ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ
  С.М. Коренєв
 • РОЛЬ І МІСЦЕ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ В УДОСКОНАЛЕННІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА НА АПЕЛЯЦІЙНОМУ РІВНІ
  Н.А. Шуст
 • ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ НОТАРІАТУ: ПОНЯТТЯ ТА СКЛАДОВІ
  О.Ю. Пилипенко
 • РЕФОРМА РОЗПОДІЛУ ПОВНОВАЖЕНЬ МІЖ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
  Д.Д. Москаль
 • ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА ЗЛОВЖИВАННЯ ПОВНОВАЖЕННЯМИ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ПРИВАТНОГО ПРАВА НЕЗАЛЕЖНО ВІД ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ФОРМИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
  І.В. Монін
 • СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ США: ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ
  І.І. Недохлєбов
 • ОСОБЛИВОСТІ ДОТРИМАННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЗАХОДІВ
  О.В. Раздольська
 • КОНЦЕПЦІЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ЯК ЗОВНІШНЬООРГАНІЗУЮЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ІНШИХ ВЛАДНИХ СУБ’ЄКТІВ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
  О.Г. Набокова
 • ОКРЕМІ ТИПОВІ СЛІДОВІ КАРТИНИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ВЧИНЕНИХ ДІТЬМИ
  Т. В. Волошанівська
 • ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ОБ’ЄКТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ НЕВЖИТТЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ (СТ. 237 КК)
  І. О. Шевченко
 • ВИТОКИ ТА ГЕНЕЗИС ЧАСУ ЯК ОЗНАКИ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
  С. С. Борисов
 • КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯННЯ ГЕНОЦИД: ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ
  О. Ю. Зайченко
 • АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУБ’ЄКТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 236 КК УКРАЇНИ
  Т. М. Радь
 • ОКРЕМІ ПИТАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОТРИМАННЯ ІНОЗЕМЦЯМИ ДОЗВОЛУ НА ПОСТІЙНЕ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ (ІММІГРАЦІЮ)
  Н. О. Шаронова
 • ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВОРУ УПРАВЛІННЯ СПАДЩИНОЮ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
  В. Р. Карпенко
 • ЩОДО ДЕЯКИХ ПРОБЛЕМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
  Н. Ю. Цибульник

Author Biographies

В. О. Джуган, Івано-Франківський навчально-науковий юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного та господарського права і процесу

І. С. Медяник, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

аспірант кафедри загальноправових дисциплін

І. В. Міма, Державний університет економіки і технологій

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правового регулювання економіки

Д. А. Чижов, Інститут державного будівництва та місцевого самоврядуванняНаціональної академії правових наук України

кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права та прав людини
Національної академії внутрішніх справ; науковий співробітник

П. С. Корнієнко, Національна академія статистики, обліку та аудиту

доктор юридичних наук, професор, заступник першого проректора по роботі з коледжами

О. Д. Кузьмічов, Адвокатське об’єднання «КБ ПАРТНЕРС»

аспірант Університету сучасних знань; керуючий партнер

Л. О. Нікітіна, КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського»

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри соціально-економічних дисциплін

Є. В. Болюбаш, Національна академія внутрішніх справ

здобувач наукового ступеня доктора філософії кафедри цивільно-правових дисциплін

С. С. Соха, Класичний приватний університет

аспірант кафедри цивільного, адміністративного та фінансового права

В. Б. Доля, Західноукраїнський національний університет

здобувач вищої освіти юридичного факультету

А. Г. Кочкадамян, Національна академія внутрішніх справ

здобувач наукового ступеня доктора філософії кафедри цивільно-правових дисциплін

Д. Р. Петровська, Національна академія внутрішніх справ

здобувач ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 081 «Право»

Н. М. Полховська, Національна академія внутрішніх справ

здобувач наукового ступеня доктора філософії кафедри цивільно-правових дисциплін

В. О. Токарева, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права

Я. В. Петруненко, ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України»

доктор юридичних наук, професор, старший науковий співробітник відділу проблем модернізації господарського права та законодавства

В. В. Тройніков, ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України»

аспірант

М. В. Сиротко, ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України»

аспірант

Т. В. Шлапко, Сумський державний університет

кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки

М. В. Сорочинська, Сумський державний університет

студентка ІІ курсу бакалаврату

О. А. Логінов, Національна академія Служби безпеки України

кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільно-правових дисциплін

Т. К. Оверковська, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічно-правових дисциплін

О. І. Рігоц, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

здобувач ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 081 «Право»

А. М. Анохін, Запорізький національний університет

здобувач кафедри адміністративного та конституційного права

В. Є. Гриценко, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

викладач Одеського інституту ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»; аспірант

А. В. Гуменюк, Одеський державний університет внутрішніх справ

курсантка ІІ-го курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції

К. М. Рудой, Одеський державний університет внутрішніх справ

доктор юридичних наук, професор кафедри адміністративного права та адміністративного процесу

О. І. Дутчак

магістр права

С. Г. Зицик, Луцький національний технічний університет

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права

С. Р. Карпенко, Університет митної справи та фінансів

докторант кафедри публічного та приватного права

Т. П. Овсійчук, ПВНЗ «Європейський університет»

аспірант

К. В. Суліма, Одеський державний університет внутрішніх справ

курсантка ІІ-го курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції

К. М. Рудой, Одеський державний університет внутрішніх справ

доктор юридичних наук, професор кафедри адміністративного права та адміністративного процесу

М. С. Уткіна, Університет Ворик (м. Ковентрі, Велика Британія)

кандидат юридичних наук, доцент, старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства Сумського державного університету; науковий дослідник

А. А. Барабаш, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України

молодший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою

А. В. Боровик, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін

К. С. Вудвуд

магістр права

Л. А. Гечєва, Міжнародний гуманітарний університет

магістрантка кафедри кримінального права, процесу та криміналістики

І. С. Євсєєва, Міжнародний гуманітарний університет

студентка ІІ курсу магістратури за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність»

М. Г. Карпушина, Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС у Дніпропетровській області (філія ГСЦ МВС)

аспірантка Академії адвокатури України; спеціаліст сектору юридичного забезпечення

О. Д. Кувшинов, Луганський навчально-науковий інститут імені Е. О. Дідоренка Донецького державного університету внутрішніх справ

аспірант

К. О. Маршалек, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

аспірант кафедри публічного права

А. О. Нікітін, Консультативна місія Європейського Союзу в Україні

аспірант кафедри кримінального та кримінального процесуального права
Національного університету «Києво-Могилянська академія»; експерт із реформування законодавства

О. І. Хороновський, Національна академія Служби безпеки України

кандидат юридичних наук, здобувач відділу аспірантури і докторантури

А. О. Чернієнко, Бердянський державний педагогічний університет

кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства

О. І. Вінгловська, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат юридичних наук, професор кафедри публічного та приватного права

І. Ю. Дір, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України, Надзвичайний і Повноважний Посол України, докторант

А. І. Дутчак

магістр права

Д. О. Новашок, Львівський національний університет імені Івана Франка

аспірант кафедри міжнародного права

В. В. Філатов, Університет митної справи та фінансів

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного та приватного права

О. П. Бондарчук, Університет митної справи та фінансів

кандидат економічних наук, докторант кафедри публічного та приватного права

О. В. Гладій, Університет митної справи та фінансів

кандидат юридичних наук, докторант кафедри публічного та приватного права

Є. В. Жадан, Університет митної справи та фінансів

кандидат наук з державного управління, докторант кафедри публічного права та приватного права

Є. А. Аверіна, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

аспірантка

А. А. Матковський, Національний університет «Одеська юридична академія»

аспірант кафедри міжнародного та європейського права

Н. С. Слаблюк, Одеський державний університет внутрішніх справ

аспірант кафедри адміністративного права та процесу, адвокат

А. А. Павзюк, Національний університет «Одеська юридична академія»

аспірант кафедри конституційного права

Д.А. Третьяков, Міжнародний гуманітарний університет

кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики

Д.О. Колодін, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, доцент, декан факультету цивільної та господарської юстиції

Д.А. Кобильнік, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доктор юридичних наук, доцент кафедри податкового права

С.В. Холявка, Львівський національний університет імені Івана Франка

аспірант кафедри цивільного права та процесу

А.О. Осауляк, Запорізький національний університет

студентка 4 курсу освітнього рівня бакалавр спеціальності 081 Право

М.В. Титаренко, Запорізький національний університет

доктор філософії зі спеціальності Право, доцент кафедри конституційного та адміністративного права

Д.С. Євтушенко, Запорізький національний університет

доктор філософії зі спеціальності Право, старший викладач кафедри конституційного та адміністративного права

О.В. Пересоляк, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

аспірант кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права юридичного факультету

М.Д. Ждан, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О. І. Процевського

А.В. Савінова, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

аспірант кафедри податкового права, адвокат

О.М. Волуйко, Національна академія внутрішніх справ

старший викладач кафедри юридичної психології

Д.В. Кандуєв, Національний університет оборони України

викладач кафедри інформаційно-аналітичних технологій інституту інформаційно- телекомунікаційних технологій інституту інформаційно-комунікаційних технологій та кібероборони

Н.О. Семенчук, Запорізький національний університет

здобувач кафедри конституційного та адміністративного права

Д.В. Губачова, Запорізький національний університет

здобувачка кафедри конституційного та адміністративного права

М.В. Мавродієва, Запорізький національний університет

здобувач кафедри конституційного та адміністративного права

В.С. Червонописький, Міжнародний університет бізнесу і права

здобувач кафедри адміністративного, кримінального права і процесу

В.Ф. Польща, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

аспірант кафедри цивільного, трудового та господарського права

Б. В. Чернявська, Вільний Університет Амстердаму

доктор філософії в галузі права, доцент кафедри теорії та історії держави і права
Вищого навчального закладу «Національна академія управління», Запрошений дослідник Юридичного факультету

Р.С. Козьяков, Головне управління Національної поліціїв Кіровоградській області

начальник

О.О. Дума, Міжнародний університет бізнесу і права

здобувач кафедри адміністративного, кримінального права і процесу

С.М. Коренєв, Заклад вищої освіти «Міжнародний університет бізнесу і права»

здобувач

Н.А. Шуст, Національна академія внутрішніх справ

аспірантка кафедри публічного управління та адміністрування

О.Ю. Пилипенко, Заклад вищої освіти «Міжнародний університет бізнесу і права»

здобувач кафедри адміністративного, кримінального права і процесу

Д.Д. Москаль, Міжнародний університет бізнесу і права

здобувач кафедри адміністративного, кримінального права і процесу

І.В. Монін, Класичний приватний університет

аспірант

І.І. Недохлєбов, Запорізький національний університет

здобувач кафедри конституційного та адміністративного права

О.В. Раздольська, Національна академія внутрішніх справ

аспірант кафедри поліцейського права

О.Г. Набокова, Запорізький національний університет

здобувач кафедри конституційного та адміністративного права

Т. В. Волошанівська, Одеський державний університет внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики

І. О. Шевченко, Національний університет «Одеська юридична академія

аспірант Київського університету інтелектуальної власності та права

С. С. Борисов, Національний університет «Одеська юридична академія»

аспірант Київського університету інтелектуальної власності та права

О. Ю. Зайченко, Національний університет «Одеська юридична академія»

аспірант Київського університету інтелектуальної власності та права

Т. М. Радь, Національний університет «Одеська юридична академія»

аспірантка кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Київського університету інтелектуальної власності та права

Н. О. Шаронова, Заклад вищої освіти «Міжнародний університет бізнесу і права»

здобувач

В. Р. Карпенко, Національна академія внутрішніх справ

бакалавр, студент заочної форми навчання 2 - КМ-4 курсу Навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання

Н. Ю. Цибульник

кандидат юридичних наук

Cover for ВОСЬМІ ТАВРІЙСЬКІ ЮРИДИЧНІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ:
Published
August 1, 2023
Categories