СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТА ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК

Authors

Л. В. Боярська, Навчально-науковий інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка; О. В. Ільїна, Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»; Т. О. Ключник, Київський університет імені Бориса Грінченка; О. В. Костриба, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; Ю. В. Ласкава, Запорізький національний університет; М. М. Мошноріз, Вінницький національний технічний університет; О. А. Проценко, Запорізький національний університет; Р. Л. Сердега, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; Н. І. Скрипник, КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»; О. В. Тихоненко, Державний біотехнологічний університет; І. Ю. Підгородецька, Державний біотехнологічний університет; Ю. А. Ткачук, Житомирський державний університет імені Івана Франка; О. Д. Ципердюк, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; І. І. Палійчук, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; Л. П. Юлдашева, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Н. М. Маторіна, Волинський національний університет імені Лесі Українки; І. В. Чорний, Харківський національний університет внутрішніх справ; M. V. Berezhna, Zaporizhzhia National University, Ukraine; А. Ю. Бовсунівська, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; М. К. Бойченко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Т. Я. Славич, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; М. М. Рошко, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; І. В. Гаврило, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; М. А. Гамор, Волинський національний університет імені Лесі Українки; Т. М. Городілова, Київський університет імені Бориса Грінченка; Н. В. Гутарук, Запорізький національний університет; М. С. Заваринська, Львівський національний університет імені Івана Франка; A. A. Ishchuk, Dragomanov Ukrainian State University; O. M. Ishchuk, Ukrainian-American Concordia University, Ukraine; Г. С. Кобиляцька, Київський університет імені Бориса Грінченка; С. В. Козак, Волинський національний університет імені Лесі Українки; А. О. Пікалова, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради; А. Д. Ренська, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Д. О. Теряєв, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Л. Ф. Рись, Волинський національний університет імені Лесі Українки; Н. Б. Чернюх-Мацієвська, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; O. S. Chyrvonyi, Borys Grinchenko Kyiv University; Н. С. Голікова, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; В. В. Горлачова, Національний університет «Запорізька політехніка»; Л. І. Кодлюк, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка; A. D. Renska, National University of Life and Environmental Science of Ukraine; I. I. Renska, National University of Life and Environmental Science of Ukraine; Л. М. Костич, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; О. М. Тугай, Київський університет імені Бориса Грінченка; А. О. Букрієнко, Київський університет імені Бориса Грінченка; К. Ю. Комісаров, Київський університет імені Бориса Грінченка; Yu. B. Lebed, Communal Higher Education Institution “Vinnytsia Humanities Pedagogical College”; С. О. Михальчук, Волинський національний університет імені Лесі Українки; O. I. Rudnianyn, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University; Т. О. Лях, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; А. А. Присташ, Національна академія Служби безпеки України; С. О. Дейнека, Національна академія наук України; Н. О. Лазірко, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка; І. М. Місяйло, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка; Я. В. Нікітюк, Запорізький національний університет; О. В. Соболь, Запорізький національний університет; О. Б. Галицька, Волинський національний університет імені Лесі Українки; Л. Л. Макарук, Волинський національний університет імені Лесі Українки

Synopsis

Стратегії розвитку та пріоритетні завдання філологічних наук : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 21–22 липня 2023 р. Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023. 180 с.

Chapters

Author Biographies

Л. В. Боярська, Навчально-науковий інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри історії журналістики

О. В. Ільїна, Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри українознавства

Т. О. Ключник, Київський університет імені Бориса Грінченка

аспірантка кафедри української мови

О. В. Костриба, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

аспірантка кафедри української мови

Ю. В. Ласкава, Запорізький національний університет

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри українознавства

М. М. Мошноріз, Вінницький національний технічний університет

кандидат філологічних наук,
викладач кафедри мовознавства

О. А. Проценко, Запорізький національний університет

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри української літератури

Р. Л. Сердега, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат філологічних наук, доцент,
докторант кафедри українознавства і лінгводидактики
Харківського національного педагогічного університету
імені Г. С. Сковороди,
доцент кафедри української мови

Н. І. Скрипник, КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»

кандидат філологічних наук, завідувач кафедри української філології

О. В. Тихоненко, Державний біотехнологічний університет

кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри мовної підготовки

І. Ю. Підгородецька, Державний біотехнологічний університет

кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри мовної підготовки

Ю. А. Ткачук, Житомирський державний університет імені Івана Франка

аспірантка ІV року навчання
кафедри української та зарубіжної літератур і методик їх навчання

О. Д. Ципердюк, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови

І. І. Палійчук, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

студентка 2 курсу ОР «Магістр» факультету філології

Л. П. Юлдашева, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри слов‟янської і романо-германської філології

Н. М. Маторіна, Волинський національний університет імені Лесі Українки

кандидат філологічних наук, доцент,
докторант кафедри полоністики і перекладу
факультету філології та журналістики

І. В. Чорний, Харківський національний університет внутрішніх справ

доктор філологічних наук, професор,
завідувач кафедри українознавства факультету № 2

M. V. Berezhna, Zaporizhzhia National University, Ukraine

Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor at the Department of English Translation Theory and Practice

А. Ю. Бовсунівська, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

аспірантка кафедри романської філології
Навчально-наукового інституту філології

М. К. Бойченко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

аспірантка кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови

Т. Я. Славич, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

старший викладач кафедри романських мов і зарубіжної літератури

М. М. Рошко, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

кандидат філологічних наук, доцент,
декан факультету іноземної філології

І. В. Гаврило, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

старший викладач кафедри романських мов і зарубіжної літератури

М. А. Гамор, Волинський національний університет імені Лесі Українки

аспірантка кафедри німецької філології

Т. М. Городілова, Київський університет імені Бориса Грінченка

аспірантка, викладач кафедри германської філології

Н. В. Гутарук, Запорізький національний університет

аспірантка кафедри англійської філології та лінгводидактики

М. С. Заваринська, Львівський національний університет імені Івана Франка

аспірант кафедри світової літератури
факультету іноземних мов

A. A. Ishchuk, Dragomanov Ukrainian State University

PhD (Philosophy), Associate Professor at the Department of English Philology

O. M. Ishchuk, Ukrainian-American Concordia University, Ukraine

Associate Professor at the Department of General Studies

Г. С. Кобиляцька, Київський університет імені Бориса Грінченка

викладач кафедри германської філології
факультету романо-германської філології

С. В. Козак, Волинський національний університет імені Лесі Українки

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри німецької філології

А. О. Пікалова, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземної філології

А. Д. Ренська, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

студентка відділення кримськотатарської мови і літератури
Навчально-наукового інституту філології

Д. О. Теряєв, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат філологічних наук,
доцент Навчально-наукового інституту філології

Л. Ф. Рись, Волинський національний університет імені Лесі Українки

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри німецької філології

Н. Б. Чернюх-Мацієвська, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

викладач кафедри латинської та іноземних мов

O. S. Chyrvonyi, Borys Grinchenko Kyiv University

Ph.D., Associate Professor of the Germanic Philology Chair

Н. С. Голікова, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

доктор філологічних наук, доцент,
професор кафедри української мови

В. В. Горлачова, Національний університет «Запорізька політехніка»

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри іноземної мови професійного спілкування

Л. І. Кодлюк, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

аспірантка кафедри іноземних мов

A. D. Renska, National University of Life and Environmental Science of Ukraine

Student at the Faculty of Humanities and Pedagogy

I. I. Renska, National University of Life and Environmental Science of Ukraine

Senior Teacher of the English Philology Department

Л. М. Костич, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики

 

О. М. Тугай, Київський університет імені Бориса Грінченка

доктор філософії з філології,
доцент кафедри германської філології
факультету романо-германської філології

А. О. Букрієнко, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат філологічних наук,
завідувач кафедри японської мови і перекладу факультету східних мов

К. Ю. Комісаров, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри японської мови і перекладу факультету східних мов

Yu. B. Lebed, Communal Higher Education Institution “Vinnytsia Humanities Pedagogical College”

Candidate of Philological Sciences,
Head of the Department of Foreign Literature and Basics

С. О. Михальчук, Волинський національний університет імені Лесі Українки

кандидат політичних наук,
старший викладач кафедри романської філології

O. I. Rudnianyn, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Candidate of Philological Sciences,
Assistant at the Department of Foreign Languages

Т. О. Лях, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри громадського здоров‟я і гуманітарних дисциплін

А. А. Присташ, Національна академія Служби безпеки України

старший викладач кафедри східних мов
Навчально-наукового гуманітарного інституту

С. О. Дейнека, Національна академія наук України

аспірантка Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка

Н. О. Лазірко, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри зарубіжної літератури та полоністики

І. М. Місяйло, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

студентка факультету української та іноземної філології

Я. В. Нікітюк, Запорізький національний університет

аспірантка ІV курсу кафедри філології

О. В. Соболь, Запорізький національний університет

аспірант кафедри англійської філології

О. Б. Галицька, Волинський національний університет імені Лесі Українки

кандидатка філологічних наук, доцентка,
доцентка кафедри німецької філології

Л. Л. Макарук, Волинський національний університет імені Лесі Українки

доктор філологічних наук, професор кафедри прикладної лінгвістики

Cover for СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТА ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК
Published
August 24, 2023
Categories