ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Authors

Марина Андріївна Ажажа, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізькогонаціонального університету; Валерій Ігорович Аскольдов, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету; Роман Петрович Афонов, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізькогонаціонального університету; Каріна Володимирівна Бєлоконь, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету; Андрій Вікторович Вагін, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету; Ольга Миколаївна Венгер, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету; Валентина Григорівна Воронкова, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету; В’ячеслав Валентинович Глущевський, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету; Вікторія Володимирівна Голомб, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету; Леонід Борисович Долінський; Наталія Петрівна Капітаненко, Навчально-науковий інститут права та інноваційної освіти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ; Іван Олександрович Клопов, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету; Олена Миколаївна Крайнік, Національний університет «Запорізька політехніка»; Микита Андрійович Крижевський, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету; Юрій Володимирович Куріс, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету; Євгенія Анатоліївна Манідіна, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету; Тетяна Олегівна Меліхова, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету; Євгеній Валентинович Меліхов, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету; Наталя Георгіївна Метеленко, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету; Олег Семенович Мороз, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету; Віталіна Олександрівна Нікітенко, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету; Вікторія Олександрівна Оглобліна, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету; Алла Олександрівна Попова, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету; Ірина Василівна Радзівіло, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету; Владислав Ростиславович Румянцев, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету; Тетяна Юріївна Сайкова, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету; Тетяна Іванівна Сергієнко, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; Ірина Вадимівна Сіліна, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету; Антон Іванович Сілін, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету; Віталій Леонідович Ситий, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету; Владислав Сергійович Сумма, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету; Вячеслав Кирилович Тарасов; Сергій Олександрович Федотов, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету; Олександр Олександрович Фурсін, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету; Вікторія Василівна Хорошун, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету; Олександр Олександрович Шапуров, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету; Тетяна Анатоліївна Шарапова, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету

Synopsis

Цифрова трансформація промислового менеджменту: теорія і практика : монографія за ред. д. філософ. н., проф. В. Г. Воронкової, д. е. н., проф. Н. Г. Метеленко. Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023. 816 с.

Chapters

 • ПЕРЕДМОВА
  Валентина Григорівна Воронкова, Наталя Георгіївна Метеленко
 • ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ДОРОЖНЯ КАРТА ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
  Валентина Григорівна Воронкова, Віталіна Олександрівна Нікітенко, Марина Андріївна Ажажа
 • ВПЛИВ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ НА ЦИФРОВУ СТРАТЕГІЮ ПРОМИСЛОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЙОГО ЕВОЛЮЦІЮ ДО INDUSTRY 5.0
  Валентина Григорівна Воронкова, Віталіна Олександрівна Нікітенко, Олександр Олександрович Фурсін
 • ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
  Тетяна Іванівна Сергієнко, Олена Миколаївна Крайнік, Юрій Володимирович Куріс
 • ВПЛИВ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ НА УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКОЮ СКЛАДОВОЮ БІЗНЕСУ В ПРОМИСЛОВОСТІ
  Олег Семенович Мороз
 • ЦИФРОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ: ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
  Вікторія Олександрівна Оглобліна, Алла Олександрівна Попова, Роман Петрович Афонов, Антон Іванович Сілін
 • РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР В УМОВАХ ЦИФРОВОГО ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
  Наталя Георгіївна Метеленко, Ірина Вадимівна Сіліна, Ірина Василівна Радзівіло, Владислав Сергійович Сумма
 • ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ТЕХНОЛОГІЇ ЦИФРОВІЗАЦІЇ
  Олександр Олександрович Шапуров, Іван Олександрович Клопов, Валерій Ігорович Аскольдов, Сергій Олександрович Федотов
 • ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГУ В ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
  Ольга Миколаївна Венгер
 • НАПРЯМИ ПРОТИДІЇ ТА ЕФЕКТИВНОЇ БОРОТЬБИ З РЕЙДЕРСЬКИМИ ЗАХОПЛЕННЯМИ В СИСТЕМІ АУДИТУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
  Тетяна Олегівна Меліхова, Євгеній Валентинович Меліхов
 • СТРАТИФІКАЦІЙНЕ МЕТАМОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ПРОМИСЛОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: ІНТЕГРАЦІЙНА ПАРАДИГМА, МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
  В’ячеслав Валентинович Глущевський, Вікторія Василівна Хорошун, Вікторія Володимирівна Голомб, Микита Андрійович Крижевський
 • УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ТА РИЗИКОМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
  Леонід Борисович Долінський
 • ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК ЗАПОРУКА СТАБІЛЬНОСТІ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ
  Вячеслав Кирилович Тарасов, Владислав Ростиславович Румянцев, Тетяна Анатоліївна Шарапова, Тетяна Юріївна Сайкова
 • ЗАХИСТ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
  Наталія Петрівна Капітаненко
 • ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ У ВИРОБНИЦТВІ: ЕРГОНОМІКА, ВИРОБНИЧА САНІТАРІЯ ТА ВЕНТИЛЯЦІЯ, ЕЛЕКТРО- ТА ПОЖЕЖОБЕЗПЕКА
  Каріна Володимирівна Бєлоконь, Євгенія Анатоліївна Манідіна, Андрій Вікторович Вагін, Віталій Леонідович Ситий
 • ПІСЛЯМОВА
  Валентина Григорівна Воронкова, Наталя Георгіївна Метеленко

Author Biographies

Марина Андріївна Ажажа, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізькогонаціонального університету

доктор наук державного управління, професор, професор кафедри управління та адміністрування

Валерій Ігорович Аскольдов, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету

здобувач PhD кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів

Роман Петрович Афонов, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізькогонаціонального університету

кандидат економічних наук, доцент кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів, начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області

Каріна Володимирівна Бєлоконь, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету

кандидат технічних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи

Андрій Вікторович Вагін, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету

кандидат фізико-математичних наук, заступник генерального директора з екології та охорони праці ПрАТ «УКРГРАФІТ», здобувач PhD кафедри металургійних технологій, екології та техногенної безпеки

Ольга Миколаївна Венгер, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету

кандидат політичних наук, доцент кафедри управління та адміністрування

Валентина Григорівна Воронкова, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету

доктор філософських наук, професор, академік Національної академії наук вищої освіти України, завідувач кафедри управління та адміністрування

В’ячеслав Валентинович Глущевський, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету

доктор економічних наук, професор, професор кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів

Вікторія Володимирівна Голомб, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету

кандидат економічних наук, доцент кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів

Леонід Борисович Долінський

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів НАУКМА, сертифікований НКЦПФРУ, викладач з питань фондового ринку та корпоративного управління, член Президії Асоціації фахівців оцінки України

Наталія Петрівна Капітаненко, Навчально-науковий інститут права та інноваційної освіти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільно-правових дисциплін

Іван Олександрович Клопов, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету

доктор економічних наук, професор кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів

Олена Миколаївна Крайнік, Національний університет «Запорізька політехніка»

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Микита Андрійович Крижевський, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету

здобувач PhD

Юрій Володимирович Куріс, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету

доктор технічних наук, професор, професор кафедри металургійних технологій, екології та техногенної безпеки

Євгенія Анатоліївна Манідіна, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету

кандидат технічних наук, доцент кафедри металургійних технологій, екології та техногенної безпеки

Тетяна Олегівна Меліхова, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету

доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, завідувач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту

Євгеній Валентинович Меліхов, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету

магістрант

Наталя Георгіївна Метеленко, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету

доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, директор

Олег Семенович Мороз, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління та адміністрування

Віталіна Олександрівна Нікітенко, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету

доктор філософських наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування

Вікторія Олександрівна Оглобліна, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету

кандидат економічних наук, доцент кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів

Алла Олександрівна Попова, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету

кандидат економічних наук, доцент кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів

Ірина Василівна Радзівіло, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету

кандидат економічних наук, доцент кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів

Владислав Ростиславович Румянцев, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету

андидат технічних наук, доцент, доцент кафедри металургійних технологій, екології та техногенної безпеки

Тетяна Юріївна Сайкова, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету

завідувач навчальних лабораторій ІННІ ім. Ю. М. Потебні ЗНУ

Тетяна Іванівна Сергієнко, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин та соціально-гуманітарних дисциплін

Ірина Вадимівна Сіліна, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів

Антон Іванович Сілін, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету

здобувач PhD кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів

Віталій Леонідович Ситий, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету

здобувач PhD кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів

Владислав Сергійович Сумма, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету

здобувач PhD кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів

Вячеслав Кирилович Тарасов

кандидат технічних наук, доцент, дійсний віцеакадемік АТНУ

Сергій Олександрович Федотов, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету

здобувач PhD кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів

Олександр Олександрович Фурсін, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету

кандидат наук державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту управління та адміністрування

Вікторія Василівна Хорошун, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів

Олександр Олександрович Шапуров, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційної економіки,
підприємництва та фінансів

Тетяна Анатоліївна Шарапова, Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю. М. Потебні Запорізького національного університету

кандидат фармацевтичних наук, доцент, заступник директора з навчальної роботи

Cover for ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
Published
September 5, 2023