ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СУЧАСНОЇ НАУКИ

Authors

М. М. Бохановський, Класичний приватний університет; Ю. І. Дерновий, Класичний приватний університет; М. М. Кльот, Класичний приватний університет; О. В. Костюченко, Київський національний університет культури і мистецтв; К. О. Плишевська, Донецький національний університет імені Василя Стуса; І. О. Поліщук, Класичний приватний університет; Н. Б. Полякова, Класичний приватний університет; В. В. Зарицька, Класичний приватний університет; Л. В. Пляка, Харківський національний університет мистецтвімені І.П. Котляревського; А. П. Урбанович, Класичний приватний університет; І. Г. Мотильов, Класичний приватний університет; О. П. Кудрик, Сумський державний університет; О. А. Зарічанський, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Н. В. Родіна, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова; А. С. Нестеренко, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Synopsis

Психологічні науки: теорія і практика сучасної науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 29–30 вересня 2023 р. Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023. 52 с.

Chapters

Author Biographies

М. М. Бохановський, Класичний приватний університет

аспірант кафедри практичної психології

Ю. І. Дерновий, Класичний приватний університет

аспірант

М. М. Кльот, Класичний приватний університет

аспірант

О. В. Костюченко, Київський національний університет культури і мистецтв

доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології

К. О. Плишевська, Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувачка спеціалтності 053 «Психологія»

І. О. Поліщук, Класичний приватний університет

аспірант

Н. Б. Полякова, Класичний приватний університет

аспірантка кафедри практичної психології

В. В. Зарицька, Класичний приватний університет

доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології

Л. В. Пляка, Харківський національний університет мистецтвімені І.П. Котляревського

кандидат психологічних наук, доцент кафедри мистецької освіти та гуманітарних дисциплін

А. П. Урбанович, Класичний приватний університет

аспірант кафедри практичної психології

І. Г. Мотильов, Класичний приватний університет

аспірант

О. П. Кудрик, Сумський державний університет

магістрантка навчальної програми «Організаційна психологія», факультету іноземної філології та соціокультурних комунікацій

О. А. Зарічанський, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу проблем інформаційно-психологічного протиборства науково-дослідного центру Військового інституту

Н. В. Родіна, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри диференціальної і спеціальної психології

А. С. Нестеренко, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

магістр 2 року навчання кафедри диференціальної і спеціальної психології

Cover for ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СУЧАСНОЇ НАУКИ
Published
October 24, 2023