ПЕНІТЕНЦІАРНА СИСТЕМА У ГЛОБАЛЬНОМУ ВИМІРІ

Authors

Андрій БОРОВИК, Науково-дослідний інститут публічного права; Іван БОГАТИРЬОВ, Державний університет «Житомирська політехніка»; А. І. Богатирьов, Козелецька окружна прокуратура Чернігівської області; І. Г. Богатирьов, Державний університет «Житомирська політехніка»; О. І. Богатирьова, Департамент організаційно-контрольної діяльності, правового та аналітичного забезпечення; А. В. Боровик, Науково-дослідний інститут публічного права; М. Ю. Віхляєв, Центр україно-європейського наукового співробітництва; О. Ю. Дрозд, Бюро економічної безпеки України; Ю. В. Кернякевич-Танасійчук, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; А. Л. Колодчин, Міжрегіональна Академія управління персоналом; О. К. Лаптінова, Київська обласна прокуратура; О. Ю. Литвиненко, Класичний приватний університет; О. В. Сокальська, Німецький історичний інститут у Варшаві; О. Г. Ткаченко, Інститут професійного розвитку Пенітенціарної академії України; Л. І. Олефір, Інститут професійного розвитку Пенітенціарної академії України; М. Є. Александров, Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України; Б. А. Веселовський, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка; А. Ю. Гнатчук, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука; Н. З. Деревянко, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука; Властиміл Віцен, Університет політичних та соціальних наук; О. М. Джужа, Національна академія внутрішніх справ; А. Г. Долгов, Класичний приватний університет; Р. Ю. Завітневич, Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України; В. В. Коваленко, Національна академія правових наук України; А. Д. Ковальчук, Закарпатська обласна прокуратура; Д. С. Бєлкіна, Баранівський районний суд Житомирської області; О. Г. Колб, Державний податковий університет; Р. О. Колб, АТ КБ «Приватбанк»; М. В. Корнієнко, Одеський державний університет внутрішніх справ; В. Т. Марчук, Буковинський університет; В. А. Мисливий, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; О. Г. Михайлик, Міжрегіональна Академія управління персоналом; В. В. Нестеренко, Академія Державної пенітенціарної служби; Ю. О. Новосад, Ковельська окружна прокуратура Волинської області; Л. М. Дучимінська, Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області; К. М. Подлєгаєв, Міжрегіональна Академія управління персоналом; В. Ф. Пузирний, Академія Державної пенітенціарної служби; О. В. Єрмак, Академія Державної пенітенціарної служби; М. С. Пузирьов, Національна академія Національної гвардії України; О. В. Батюк, Волинський національний університет імені Лесі Українки; О. П. Рябчинська, Класичний приватний університет; Ю. П. Свинаренко, Класичний приватний університет; Е. Г. Стоматов, Комунарський районний суд м. Запоріжжя; В. В. Топчій, Державний податковий університет; О. В. Топчій, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; О. О. Усатий, Одеський державний університет внутрішніх справ; О. О. Шкута, Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ; В. О. Аніщенко, Пенітенціарна академія України; В. В. Барахта, Державна кримінально-виконавча служба України Інституту професійного розвитку Пенітенціарної академії України; І. С. Борко, Пенітенціарна академія України; К. М. Буряк, Український державний хіміко-технологічний університет; В. І. Гракіна, Криворізький навчально-науковий інститут Донецького державного університету внутрішніх справ; І. М. Доляновська, ВНЗ «Університету економіки і права «КРОК»; В. Г. Павлов, Новозаводський районний суд м. Чернігова; В. В. Пивоваров, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України; В. В. Ворожбіт-Горбатюк, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України; І. С. Яковець, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України; К. Ю. Сіренко, Інститут професійного розвитку Академії Державної пенітенціарної служби; Б. М. Телефанко, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького; П. І. Ткаченко, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України; І. О. Христич, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України; О. В. Александренко, Національна академія внутрішніх справ; В. І. Женунтій, Національна академія внутрішніх справ; С. О. Висоцький, Одеський державний університет внутрішніх справ; В. Ф. Влад; Д. В. Колодчин, Міжрегіональна Академія управління персоналом; В. Я. Конопельський, Одеський державний університет внутрішніх справ; Ю. С. Дмитрієнко, Одеський державний університет внутрішніх справ; В. Я. Конопельський, Одеський державний університет внутрішніх справ; А. М. Явтушенко, Одеський державний університет внутрішніх справ; Р. М. Кубрак, Територіальне відокремлене відділення «Кам’янська філія Академії Державної пенітенціарної служби»; М. Г. Малишко, Територіальне відокремлене відділення «Кам’янська філія Академії Державної пенітенціарної служби»; В. П. Матвійчук, Територіальне відокремлене відділення «Хмельницька філія Академії Державної пенітенціарної служби»; А. М. Доменюк, Територіальне відокремлене відділення «Хмельницька філія Академії Державної пенітенціарної служби»; Л. С. Бартєнєва, Територіальне відокремлене відділення «Хмельницька філія Академії Державної пенітенціарної служби»; Д. Є. Махаринець, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука; Ю. О. Трофімчук, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука; О. І. Мицька, Пенітенціарна академія України; Я. В. Стрелюк, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Synopsis

Пенітенціарна система у глобальному вимірі: Матеріали ІІІ Міжнародного пенітенціарного форуму, м. Київ, 3 листопада 2023 р. Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023. 200 с.

Chapters

 • ШАНОВНІ УЧАСНИКИ III ПЕНІТЕНЦІАРНОГО ФОРУМУ, ДОРОГІ ДРУЗІ, КОЛЕГИ!
  Андрій БОРОВИК, Іван БОГАТИРЬОВ
 • МІСЦЯ НЕСВОБОДИ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
  А. І. Богатирьов
 • ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ПОБУДОВИ В УКРАЇНІ НОВОЇ В’ЯЗНИЦІ
  І. Г. Богатирьов
 • ЧИ Є ПОТРЕБА У СКОРОЧЕННІ МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОРГАНИ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ
  О. І. Богатирьова
 • КРИМІНАЛЬНА СУБКУЛЬТУРА У МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ: ПРОТИДІЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ
  А. В. Боровик, М. Ю. Віхляєв
 • АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЬ НЕСВОБОДИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
  О. Ю. Дрозд
 • МОДЕЛЬНА УСТАНОВА ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ: ВІД КОНЦЕПТУ ДО ВТІЛЕННЯ В ЖИТТЯ
  Ю. В. Кернякевич-Танасійчук
 • РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ПОВОДЖЕННЯ ІЗ ЗАСУДЖЕНИМИ У В’ЯЗНИЦІ XXI СТОЛІТТЯ
  А. Л. Колодчин
 • СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ПОКАРАНЬ – ЗАПОРУКА ФУНКЦІОНУВАННЯ НОВОЇ В’ЯЗНИЦІ
  О. К. Лаптінова
 • ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМІНУ «КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧІ ЗАСАДИ» У ДОСЛІДЖЕННЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ ВЧЕНИХ
  О. Ю. Литвиненко
 • КОНСТРУЮВАННЯ В’ЯЗНИЦІ МАЙБУТНЬОГО В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ
  О. В. Сокальська
 • ДО ПИТАННЯ ПРО ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОДЕЛЬНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ УСТАНОВИ В УКРАЇНІ
  О. Г. Ткаченко, Л. І. Олефір
 • ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
  М. Є. Александров
 • ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ ТРИМАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ ТА ОСІБ, ВЗЯТИХ ПІД ВАРТУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНИ
  Б. А. Веселовський
 • ВИКОНАННЯ ВИХОВНОЮ КОЛОНІЄЮ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ СУДОВОГО РІШЕННЯ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ ЗАСУДЖЕНИХ
  А. Ю. Гнатчук
 • ЩОДО ДОСВІДУ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА З ПИТАНЬ ПОТРАПЛЯННЯ ДО ЗАСУДЖЕНИХ, ПОЗБАВЛЕНИХ ВОЛІ, ЗАБОРОНЕНИХ ПРЕДМЕТІВ
  Н. З. Деревянко, Властиміл Віцен
 • РОЛЬ ЖЕРТВИ У ВЧИНЕННІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
  О. М. Джужа
 • ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ВИПРАВЛЕННЯ ЗАСУДЖЕНИХ В МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ УКРАЇНИ
  А. Г. Долгов
 • ОКРЕМІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
  Р. Ю. Завітневич
 • УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ВИРОКІВ ТА ІНШИХ РІШЕНЬ
  В. В. Коваленко
 • ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ В МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ ЗЛІСНОЇ НЕПОКОРИ ВИМОГАМ АДМІНІСТРАЦІЇ УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
  А. Д. Ковальчук, Д. С. Бєлкіна
 • АВАНТЮРИЗМ ЧИ ГУМАНІЗМ: РОЗДУМИ ЩОДО СУЧАСНИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ПІДХОДІВ В УКРАЇНІ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ?
  О. Г. Колб, Р. О. Колб
 • ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА ВЧИНЕННЯ ДЕЗЕРТИРСТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
  М. В. Корнієнко
 • ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ВИКОНАННЯ/ВІДБУВАННЯ ЗАСУДЖЕНИМИ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В УКРАЇНІ
  В. Т. Марчук
 • УВ’ЯЗНЕННЯ ЯК ВИД ПОКАРАННЯ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИЙ АСПЕКТИ
  В. А. Мисливий
 • НАСИЛЛЯ У В’ЯЗНИЦЯХ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ: АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ
  О. Г. Михайлик
 • ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ТА РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ЯКІ ВІДБУЛИ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ТРИМАННЯ В ДИСЦИПЛІНАРНОМУ БАТАЛЬЙОНІ
  В. В. Нестеренко
 • СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ПРИРОДА ПОКАРАННЯ У ВИДІ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ТА ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДО ЗАСУДЖЕНИХ
  Ю. О. Новосад, Л. М. Дучимінська
 • КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
  К. М. Подлєгаєв
 • ПРОБЛЕМИ КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ МАТЕРІАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ТА МЕДИКО-САНІТАРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В УКРАЇНІ
  В. Ф. Пузирний, О. В. Єрмак
 • ПЕНІТЕНЦІАРНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ
  М. С. Пузирьов, О. В. Батюк
 • ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ СТУПЕНЯ ВИПРАВЛЕННЯ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
  О. П. Рябчинська
 • ГРОМАДСЬКИЙ ВПЛИВ ЯК ЗАСІБ ВИПРАВЛЕННЯ І РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
  Ю. П. Свинаренко
 • ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ТАЄМНИЦЮ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ТА ОСІБ, ВЗЯТИХ ПІД ВАРТУ
  Е. Г. Стоматов
 • ЩОДО ПРАВА ЗАСУДЖЕНИХ ДО ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА КОРОТКОСТРОКОВІ ВИЇЗДИ ЗА МЕЖІ КОЛОНІЇ
  В. В. Топчій, О. В. Топчій
 • ПРАЦЯ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ, ПРАВО ЧИ ОБОВ’ЯЗОК?
  О. О. Усатий
 • РЕСОЦІАЛІЗАЦІЯ ЗАСУДЖЕНИХ ЯК СКЛАДОВА МЕТИ ПОКАРАННЯ
  О. О. Шкута
 • АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІВ ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ В АСПЕКТІ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ
  В. О. Аніщенко
 • ПОНЯТТЯ ПРОБАЦІЙНОГО НАГЛЯДУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
  В. В. Барахта, І. С. Борко
 • ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПОКАРАННЯ ЗА ДОМАШНЄ НАСИЛЛЯ ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ
  К. М. Буряк
 • ЕЛЕКТРОННИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРОБАЦІЇ
  В. І. Гракіна
 • МОЖЛИВОСТІ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ ЯК ЗАСОБУ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ В УКРАЇНІ
  І. М. Доляновська
 • ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПОКЛАДЕННЯ СУДОМ ОБОВ’ЯЗКУ ВИКОНУВАТИ ЗАХОДИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ПРОБАЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ
  В. Г. Павлов
 • ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ЗАСТОСУНКІВ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОБАЦІЙНИХ ПРОГРАМ
  В. В. Пивоваров, В. В. Ворожбіт-Горбатюк, І. С. Яковець
 • ПРОБАЦІЯ ЯК ДІЄВИЙ МЕХАНІЗМ В СИСТЕМІ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
  К. Ю. Сіренко
 • ПРОБАЦІЙНИЙ НАГЛЯД ЯК НОВИЙ ВИД ПОКАРАННЯ І ВПЛИВ ЙОГО НА РЕЦИДИВНУ ПРОТИПРАВНІСТЬ
  Б. М. Телефанко
 • ПЕНІТЕНЦІАРНА ПРОБАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАПОБІГАННЯ РЕЦИДИВНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ
  П. І. Ткаченко
 • ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПРОБАЦІЇ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ
  І. О. Христич
 • ВИПРАВЛЕННЯ ТА РЕСОЦІАЛІЗАЦІЯ ЗАСУДЖЕНИХ ЖІНОК, ЯКІ ВІДБУВАЮТЬ ПОКАРАННЯ В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ, ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Т. А. ДЕНИСОВОЇ
  О. В. Александренко, В. І. Женунтій
 • ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОБІГАННЯ САМОВІЛЬНОМУ ЗАЛИШЕННЮ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ АБО МІСЦЯ СЛУЖБИ
  С. О. Висоцький
 • ВИКОРИСТАННЯ СЛУЖБОВОЇ СОБАКИ У МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ЯК ЗАСОБУ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ
  В. Ф. Влад
 • ЗЛОЧИННІСТЬ У ПЕНІТЕНЦІАРНІЙ СФЕРІ: АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ
  Д. В. Колодчин
 • РОЛЬ І МІСЦЕ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ЗАПОБІГАННІ ЗЛОЧИНАМ У СФЕРІ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
  В. Я. Конопельський, Ю. С. Дмитрієнко
 • АДМІНІСТРАТИВНИЙ НАГЛЯД ЗА ОСОБАМИ, ЗВІЛЬНЕНИМИ З МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ, ПОТРЕБУЄ УДОСКОНАЛЕННЯ У КОНТЕКСТІ ПРОТИДІЇ ТАК ЗВАНИМ «ЗЛОДІЯМ У ЗАКОНІ»
  В. Я. Конопельський, А. М. Явтушенко
 • ДЕТЕРМІНАНТИ НАРКОЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
  Р. М. Кубрак, М. Г. Малишко
 • ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ КІНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ
  В. П. Матвійчук, А. М. Доменюк, Л. С. Бартєнєва
 • НЕДОЛІКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ В УКРАЇНІ
  Д. Є. Махаринець, Ю. О. Трофімчук
 • ПОДОЛАННЯ НАСИЛЬСТВА ЩОДО ДИТИНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ «БАРНАХУС»
  О. І. Мицька
 • ПРОБЛЕМА ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ ЗАСУДЖЕНИМИ АБО ПЕРСОНАЛОМ В’ЯЗНИЦЬ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
  Я. В. Стрелюк

Author Biographies

Андрій БОРОВИК, Науково-дослідний інститут публічного права

кандидат юридичних наук, доцент, академік, Віце-президент з наукової роботи

Іван БОГАТИРЬОВ, Державний університет «Житомирська політехніка»

доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри права та правоохоронної діяльності, керівник наукової школи «Інтелект»

А. І. Богатирьов, Козелецька окружна прокуратура Чернігівської області

доктор юридичних наук, прокурор

І. Г. Богатирьов, Державний університет «Житомирська політехніка»

доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри права та правоохоронної діяльності

О. І. Богатирьова, Департамент організаційно-контрольної діяльності, правового та аналітичного забезпечення

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, Офіс Генерального прокурора, заступник начальника відділу документального забезпечення
управління правового забезпечення

А. В. Боровик, Науково-дослідний інститут публічного права

кандидат юридичних наук, професор, віце-президент з наукової роботи

М. Ю. Віхляєв, Центр україно-європейського наукового співробітництва

доктор юридичних наук, професор, директор

О. Ю. Дрозд, Бюро економічної безпеки України

доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, керівник департаменту організації забезпечення діяльності

Ю. В. Кернякевич-Танасійчук, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри судочинства

А. Л. Колодчин, Міжрегіональна Академія управління персоналом

кандидат юридичних наук, доцент кафедри управління безпеки, правоохоронної та антикорупційної діяльності

О. К. Лаптінова, Київська обласна прокуратура

кандидат юридичних наук, прокурор відділу

О. Ю. Литвиненко, Класичний приватний університет

здобувач ІІІ рівня вищої освіти «доктор філософії»

О. В. Сокальська, Німецький історичний інститут у Варшаві

кандидат юридичних наук, доцент, стипендистка

О. Г. Ткаченко, Інститут професійного розвитку Пенітенціарної академії України

кандидат юридичних наук, доцент, начальник кафедри формування та розвитку професійних компетентностей персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України

Л. І. Олефір, Інститут професійного розвитку Пенітенціарної академії України

кандидат юридичних наук, доцент, заступник начальника кафедри формування та розвитку професійних компетентностей персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України

М. Є. Александров, Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України

кандидат юридичних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник відділу розроблення та вдосконалення форми одягу науково-дослідної лабораторії спеціального транспорту та форменого одягу

Б. А. Веселовський, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

доктор філософії (міжнародне право), керівник експертної групи з євроінтеграції та координації політик Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства юстиції України, доцент кафедри порівняльного і європейського права

А. Ю. Гнатчук, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

аспірантка кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін

Н. З. Деревянко, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

доктор філософії в галузі права, доцент, академік Академії адміністративно-правових наук, Почесний професор Baltic Research Institute of Information Economic Area (Латвія), завідувач кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін

Властиміл Віцен, Університет політичних та соціальних наук

доктор права, професор, ректор

О. М. Джужа, Національна академія внутрішніх справ

доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, головний науковий співробітник відділу організації наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної власності

А. Г. Долгов, Класичний приватний університет

здобувач ІІІ рівня вищої освіти «доктор філософії»

Р. Ю. Завітневич, Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України

аспірант відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою

В. В. Коваленко, Національна академія правових наук України

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент

А. Д. Ковальчук, Закарпатська обласна прокуратура

керівник

Д. С. Бєлкіна, Баранівський районний суд Житомирської області

кандидат юридичних наук, голова

О. Г. Колб, Державний податковий університет

доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, професор кафедри кримінальної юстиції

Р. О. Колб, АТ КБ «Приватбанк»

кандидат юридичних наук, провідний спеціаліст

М. В. Корнієнко, Одеський державний університет внутрішніх справ

доктор юридичних наук, професор, проректор

В. Т. Марчук, Буковинський університет

доцент кафедри професійних та спеціально правових дисциплін юридичного факультету

В. А. Мисливий, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права

О. Г. Михайлик, Міжрегіональна Академія управління персоналом

доктор юридичних наук, професор кафедри управління безпеки, правоохоронної та антикорупційної діяльності

В. В. Нестеренко, Академія Державної пенітенціарної служби

аспірант кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології

Ю. О. Новосад, Ковельська окружна прокуратура Волинської області

доктор юридичних наук, керівник

Л. М. Дучимінська, Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області

начальник управління контрольно-перевірочної роботи

К. М. Подлєгаєв, Міжрегіональна Академія управління персоналом

кандидат юридичних наук, доцент кафедри управління безпеки, правоохоронної та антикорупційної діяльності

В. Ф. Пузирний, Академія Державної пенітенціарної служби

доктор юридичних наук, професор, проректор з науково-освітньої роботи

О. В. Єрмак, Академія Державної пенітенціарної служби

кандидат юридичних наук, доцент кафедри тактико-спеціальної підготовки

М. С. Пузирьов, Національна академія Національної гвардії України

доктор юридичних наук, старший дослідник, професор кафедри правових дисциплін гуманітарного факультету

О. В. Батюк, Волинський національний університет імені Лесі Українки

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри державної безпеки

О. П. Рябчинська, Класичний приватний університет

доктор юридичних наук, професор, завідувачка кафедрою кримінального права, процесу та криміналістики

Ю. П. Свинаренко, Класичний приватний університет

здобувач ІІІ рівня вищої освіти «доктор філософії»

Е. Г. Стоматов, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

кандидат юридичних наук, доцент, Суддя

В. В. Топчій, Державний податковий університет

доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, директор навчально-наукового інституту права

О. В. Топчій, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

доктор юридичних наук, доцент, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри англійської філології та методики викладання іноземної мови факультету іноземних мов

О. О. Усатий, Одеський державний університет внутрішніх справ

здобувач ІІІ рівня вищої освіти «доктор філософії»

О. О. Шкута, Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри професійних та спеціальних дисциплін

В. О. Аніщенко, Пенітенціарна академія України

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін

В. В. Барахта, Державна кримінально-виконавча служба України Інституту професійного розвитку Пенітенціарної академії України

старший викладач кафедри формування та розвитку професійних компетентностей персоналу

І. С. Борко, Пенітенціарна академія України

курсант 147-ї навчальної групи

К. М. Буряк, Український державний хіміко-технологічний університет

кандидат юридичних наук, доцент кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки

В. І. Гракіна, Криворізький навчально-науковий інститут Донецького державного університету внутрішніх справ

доктор філософії, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін факультету № 2

І. М. Доляновська, ВНЗ «Університету економіки і права «КРОК»

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін

В. Г. Павлов, Новозаводський районний суд м. Чернігова

кандидат юридичних наук, доцент, суддя

В. В. Пивоваров, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач відділу дослідження проблем кримінально-виконавчого права

В. В. Ворожбіт-Горбатюк, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України

доктор педагогічних наук, професор, старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінально-виконавчого права, здобувач третього освітньо-наукового рівня вищої освіти, ОНП «081 – Право/Law»

І. С. Яковець, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінально-виконавчого права

К. Ю. Сіренко, Інститут професійного розвитку Академії Державної пенітенціарної служби

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри підвищення кваліфікації працівників пробації

Б. М. Телефанко, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького

кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри права

П. І. Ткаченко, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України

аспірант кафедри кримінально-правових дисциплін, член Асоціації правників України, член комітету з кримінального та кримінально-процесуального права, член комітету з військового права, військової юстиції та захисту прав ветеранів Асоціації правників України

І. О. Христич, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України

кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень

О. В. Александренко, Національна академія внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент, науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем криміналістичного забезпечення та судової експертології

В. І. Женунтій, Національна академія внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу організації наукової діяльності та захисту прав інтелектуальної власності

С. О. Висоцький, Одеський державний університет внутрішніх справ

здобувач ІІІ рівня вищої освіти «доктор філософії»

В. Ф. Влад

PhD у галузі 081-Право

Д. В. Колодчин, Міжрегіональна Академія управління персоналом

кандидат юридичних наук, докторант кафедри управління безпеки, правоохоронної та антикорупційної діяльності

В. Я. Конопельський, Одеський державний університет внутрішніх справ

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права та кримінології

Ю. С. Дмитрієнко, Одеський державний університет внутрішніх справ

аспірант кафедри кримінального права та кримінології

В. Я. Конопельський, Одеський державний університет внутрішніх справ

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права та кримінології

А. М. Явтушенко, Одеський державний університет внутрішніх справ

аспірант кафедри кримінального права та кримінології

Р. М. Кубрак, Територіальне відокремлене відділення «Кам’янська філія Академії Державної пенітенціарної служби»

кандидат юридичних наук, заступник начальника кафедри правової та спеціальної підготовки

М. Г. Малишко, Територіальне відокремлене відділення «Кам’янська філія Академії Державної пенітенціарної служби»

заступник начальника

В. П. Матвійчук, Територіальне відокремлене відділення «Хмельницька філія Академії Державної пенітенціарної служби»

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри кінології

А. М. Доменюк, Територіальне відокремлене відділення «Хмельницька філія Академії Державної пенітенціарної служби»

старший викладач кафедри кінології

Л. С. Бартєнєва, Територіальне відокремлене відділення «Хмельницька філія Академії Державної пенітенціарної служби»

старший викладач кафедри кінології

Д. Є. Махаринець, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

суддя Рівненського окружного адміністративного суду, кандидат юридичних наук,
почесний професор Baltic Research Institute of Information Economic Area (Латвія),
доцент кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін

Ю. О. Трофімчук, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

помічник судді Рівненського окружного адміністративного суду, здобувач ІІІ рівня вищої освіти «доктор філософії» кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін

О. І. Мицька, Пенітенціарна академія України

кандидат юридичних наук, начальник кафедри правової та спеціальної підготовки

Я. В. Стрелюк, Міжрегіональна Академія управління персоналом

доктор юридичних наук, керівник Кіровоградської обласної прокуратури, професор кафедри управління безпеки, правоохоронної та антикорупційної діяльності

Cover for ПЕНІТЕНЦІАРНА СИСТЕМА У ГЛОБАЛЬНОМУ ВИМІРІ
Published
November 2, 2023
Categories