СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРІОРИТЕТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ: ТЕОРІЇ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Authors

В.В. Видобора, Одеський національний економічний університет; Т.П. Галушкіна, Державний заклад «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»; В.В. Тафтай, Державний заклад «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»; О.О. Афанасьєва, Державний заклад «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»; Ю.В. Березовська, IB Сеntre Inc; С.Я. Єлецьких, Донбаська державна машинобудівна академія; К.Г. Петрищева, Донбаська державна машинобудівна академія; Х.Я. Залуцька, Національний університет «Львівська політехніка»; І.А. Гнат, Національний університет «Львівська політехніка»; Б.І. Вінярський, Національний університет «Львівська політехніка»; Mykhailo Ishchuk, State Tax University; Т.В. Камінська, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; О.М. Кобзар, Інститут демографії та проблем якості життя Національної академії наук України; О.О. Кулаков, Класичний приватний університет; В.М. Нам’ясенко, Хмельницький національний університет; О.О. Петрівський, Київський національний університет технологій та дизайну; О.С. Пилипенко, Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»; О.Б. Піріашвілі , Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»; Д.В. Радєв, Класичний приватний університет; В.М. Коломієць, Мелітопольський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету; О.В. Сорока, Одеський національний економічний університет; В.М. Черба, Університет митної справи та фінансів; А.О. Павлюченко, Університет митної справи та фінансів; Л.І. Крачок, Уманський національний університет садівництва; Н.В. Оляднічук, Уманський національний університет садівництва; Я.В. Ковальчук, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; Vitaliy Kozak, Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University; Ю.А. Малашенко, Придніпровський інститут вищого навчального закладу «Міжрегіональна академія управління персоналом»; А.Г. Єфременко, Придніпровський інститут вищого навчального закладу «Міжрегіональна академія управління персоналом»; О.Г. Малій, Державний біотехнологічний університет; Oleksiy Melnyk, Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University; Н.В. Носач, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; Т.В. Стеценко, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; Г.С. Кравець, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; А.С. Бадо, Дніпровський державний аграрно-економічний університет; В.Ю. Кучеренко, Дніпровський державний аграрно-економічний університет; Г.О. Зінов’єв, ТОВ «Логосенерго»; А.В. Можелянська, Державний біотехнологічний університет; І.А. Хмарська, Первомайський навчально-науковий інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова; М.Я. Кобеля-Звір, Львівський торговельно-економічний університет; Р.Р. Юрків, Львівський національний університет імені Івана Франка; П.П. Поврозник, Львівський національний університет імені Івана Франка; П.В. Потелещенко, Воєнна академія імені Євгенія Березняка; О.А. Шульга, Київський університет імені Бориса Грінченка

Synopsis

Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи: теорії та пропозиції: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 13-14 жовтня 2023 р.). – Львів-Торунь : Liha-Pres, 2023. – 156 с.

Chapters

Author Biographies

В.В. Видобора, Одеський національний економічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри загальної економічної теорії та економічної політики

Т.П. Галушкіна, Державний заклад «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»

доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України, професор кафедри зеленої економіки

В.В. Тафтай, Державний заклад «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»

аспірант

О.О. Афанасьєва, Державний заклад «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»

аспірант

Ю.В. Березовська, IB Сеntre Inc

виконавчий директор

С.Я. Єлецьких, Донбаська державна машинобудівна академія

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та підприємництва

К.Г. Петрищева, Донбаська державна машинобудівна академія

аспірант кафедри фінансів, банківської справи та підприємництва

Х.Я. Залуцька, Національний університет «Львівська політехніка»

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки підприємства та інвестицій

І.А. Гнат, Національний університет «Львівська політехніка»

аспірант кафедри економіки підприємства та інвестицій

Б.І. Вінярський, Національний університет «Львівська політехніка»

аспірант кафедри економіки підприємства та інвестицій

Mykhailo Ishchuk, State Tax University

Senior Instructor at the Department of Customs and Commodity Research Educational and Research Institute of Economic Security and Customs

Т.В. Камінська, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

аспірантка кафедри міжнародної економіки

О.М. Кобзар, Інститут демографії та проблем якості життя Національної академії наук України

старший науковий співробітник, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу

О.О. Кулаков, Класичний приватний університет

кандидат економічних наук, докторант

В.М. Нам’ясенко, Хмельницький національний університет

докторант кафедри економіки, аналітики, моделювання та інформаційних технологій в бізнесі

О.О. Петрівський, Київський національний університет технологій та дизайну

аспірант кафедри смарт-економіки

О.С. Пилипенко, Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління та адміністрування

О.Б. Піріашвілі , Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України»

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу розвитку інфраструктури

Д.В. Радєв, Класичний приватний університет

аспірант

В.М. Коломієць, Мелітопольський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету

доктор економічних наук, доцент

О.В. Сорока, Одеський національний економічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці

В.М. Черба, Університет митної справи та фінансів

кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри соціального забезпечення та податкової політики

А.О. Павлюченко, Університет митної справи та фінансів

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

Л.І. Крачок, Уманський національний університет садівництва

кандидат економічних наук, викладач-стажист кафедри обліку і оподаткування

Н.В. Оляднічук, Уманський національний університет садівництва

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування

Я.В. Ковальчук, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

студент магістратури

Vitaliy Kozak, Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University

Postgraduate Student at the Department of Finance, Accounting and Taxation

Ю.А. Малашенко, Придніпровський інститут вищого навчального закладу «Міжрегіональна академія управління персоналом»

кандидат економічних наук, доцент кафедри управління та адміністрування

А.Г. Єфременко, Придніпровський інститут вищого навчального закладу «Міжрегіональна академія управління персоналом»

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління та адміністрування

О.Г. Малій, Державний біотехнологічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Oleksiy Melnyk, Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University

Graduate Student at the Department of Finance, Accounting and Taxation

Н.В. Носач, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

студент магістратури

Т.В. Стеценко, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

кандидат економічних наук, доцент, доцент закладу вищої освіти кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Г.С. Кравець, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

студентка магістратури

А.С. Бадо, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

аспірант

В.Ю. Кучеренко, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

аспірант

Г.О. Зінов’єв, ТОВ «Логосенерго»

генеральний директор

А.В. Можелянська, Державний біотехнологічний університет

аспірантка

І.А. Хмарська, Первомайський навчально-науковий інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, обліку та підприємництва

М.Я. Кобеля-Звір, Львівський торговельно-економічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та логістики

Р.Р. Юрків, Львівський національний університет імені Івана Франка

доктор філософії (фінанси, банківська справа та страхування), доцент кафедри економіки та публічного управління

П.П. Поврозник, Львівський національний університет імені Івана Франка

аспірант кафедри економіки підприємства

П.В. Потелещенко, Воєнна академія імені Євгенія Березняка

кандидат технічних наук, здобувач ступеня доктора наук

О.А. Шульга, Київський університет імені Бориса Грінченка

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри управління

Cover for СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРІОРИТЕТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ: ТЕОРІЇ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Published
October 31, 2023
Categories