ТРЕТІЙ РІВЕНЬ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: СТАНОВЛЕННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ

Authors

Н.М. Гарматій, Тернопільський національних технічний університет імені Івана Пулюя; В.Ю. Горанін; І.В. Волженцева, Університет Григорія Сковороди в Переяславі; А.А. Горбатюк, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди; Ольга Зубко, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; О.Є. Зубко, Донецький національний університет ім. Василя Стуса (Вінниця); О.М. Лапузіна, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; О.В. Майстренко, Національний університет оборони України; Т.О. Матина, Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 15» Дніпровської міської ради; Н.В. Назарук, Волинський національний університет імені Лесі Українки; М.В. Розік, Волинський національний університет імені Лесі Українки; Н.О. Рябініна, Державний податковий університет; О.В. Рябінін, Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського; O.V. Vakhovska, Kyiv National Linguistic University; В.О. Громова, Український державний університет імені Михайла Драгоманова; O.V. Yehorova, Dnipro University of Technology; А.О. Жиденко, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка; В.В. Паперник, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка; T.M. Kartel, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture; О.Б. Коновалова; Ю.А. Владарчик, Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж харчових технологій та підприємництва Дніпровського державного технічного університету»; В.В. Лаппо, Коломийський навчально-науковий інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; К.М. Матвєєв, Класичний приватний університет; І.О. Сосницький, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; Н.А. Федорчук, Комунальний заклад вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж ім. М. Грушевського»; І.В. Янішен, Харківський національний медичний університет; В.Г. Томілін, Харківський національний медичний університет; І.Л. Дюдіна, Харківський національний медичний університет; Л.Л. Антонюк, Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана; Л.О. Лігоненко, Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана; Ю.С. Горбова, Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана; В. С. Батиргареєва, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України; Д. П. Євтєєва, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України; А. М. Бабенко, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України; В. В. Ворожбіт-Горбатюк, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України; Т.М. Винник, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; І.О. Дюдіна, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця; А.В. Калініна, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України; О.М. Карліна, Волинський національний університет імені Лесі Українки; А.О. Кузьменко, Університет митної справи та фінансів; Т.М. Мандич, Херсонський державний університет; В.І. Меняйло, Запорізький національний університет; А.Ф. Курінна, Запорізький національний університет; Г.Т. Панишко, Волинський національний університет; І.В. Разуменко, Харківський національний педагогічнийуніверситет імені Г.С. Сковороди; В.В. Рубанов, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; І.Б. Скакальська, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка; А.В. Левчук, Кременецький краєзнавчий музей; В.О. Тюріна, Харківський національний університет внутрішніх справ; О.Г. Марченко, Харківський національний університет внутрішніх справ; М.О. Баранник, Національний фармацевтичний університет; М.Б. Філіпович, Волинський національний університет імені Лесі Українки; Д.В. Чамахуд, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського; А.Б. Берзіна, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця; О.А. Бундак, ВСП ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»» Луцький інститут розвитку людини; В.Л. Вакуленко, Національний університет біоресурсів і природокористування України; О.С. Гончарова, Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди; Ю.А. Брагін, Державний біотехнологічний університет; Т.М. Брагіна, Харківська державна академія культури; В.Ю. Колісник, Черкаський державний технологічний університет; Н.Є. Коцюрба, Волинський національний університет імені Лесі Українки; Б.Б. Коцюрба, Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради; К.М. П’явка, «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради; Т.А. Немченко, Центральноукраїнський національний технічний університет; В.В. Нестерчук, Одеський державний університет внутрішніх справ; Г.А. Сердюк, КЗ «Чернігівський обласний науковий ліцей» Чернігівської обласної ради; Я.В. Топольник, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; І.В. Арістова, Сумський національний аграрний університет; М.П. Баран, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; М.А. Верхотурова, Науково-дослідний інститут публічного права; І.А. Чистякова, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка; І.Ю. Курман, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; В.В. Попович, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності; Ю.О. Копистинський, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності; А.В. Беседа, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності; З.В. Смутчак, Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; О. Клюха, Національний університет водного господарства та природокористування; М.Я. Головенко, Фізико-хімічний інститут НАН України; Л.А. Гордієнко, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту; Ю.В. Пасічник, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»; Л.Л. Грабовська, Міжнародна освітня корпорація «Гранд-Експо»; І.О. Захарова, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка; Г.С. Кобиляцька, Київський університет імені Бориса Грінченка; Л.А. Понєдєльник, Волинський національний університет імені Лесі Українки; О.В. Сторожук, Центральноукраїнський національний технічний університет; Л.В. Яніцька, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця; Г.І. Малишевська, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця; Н.О. Постернак, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця; Т.О. Астапова, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна; М.І. Богодист, Класичний приватний університет; О.В. В’юник, Центральноукраїнський національний технічний університет; Г.О. Кісла, Український державний університет ім. М. Драгоманова; Ю.В. Крамар, Волинський національний університет імені Лесі Українки; Н.А. Лещенко, Український державний університет імені Михайла Драгоманова; Р.М. Пріма, Волинський національний університет імені Лесі Українки; T.V. Tonenchuk, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University; I.М. Osovska, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University; Л.Д. Чекаленко, Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України»; Д.Ю. Зубенко, Харківський ліцей № 54; Л.О. Колісник, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»; Н.М. Савельева, Харківський національний медичний університет; Т.В. Томіліна, Харківський національний медичний університет; В.Г. Томілін, Харківський національний медичний університет

Synopsis

Третій рівень освіти в Україні: становлення та тенденції : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 17 – 19 листопада 2023 р., с. Світязь Шацького району Волинської області. Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023. 260 с.

Chapters

 • АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДИК НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА БАЗІ СИСТЕМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
  Н.М. Гарматій
 • КОНЦЕПЦІЯ «PEER-TO-PEER» ЯК РІЗНОВИД ЕФЕКТИВНОЇ ФАСИЛІТАЦІЇ «ВЕТЕРАН – ВЕТЕРАНУ» В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
  В.Ю. Горанін, І.В. Волженцева
 • КОМПЕТЕНТНОСТІ КУЛЬТУРИ ДЕМОКРАТІЇ В СТРУКТУРІ ВИМОГ ДО ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
  А.А. Горбатюк
 • ОСОБЛИВОСТІ ГЕНДЕРНОГО ВИХОВАННЯ У СУЧАСНОМУ ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
  Ольга Зубко
 • ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН СХОДОЗНАВЧОГО ЦИКЛУ БАКАЛАВРАМ ТА МАГІСТРАМ (ІСТОРИКАМ, МІЖНАРОДНИКАМ) В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ
  О.Є. Зубко
 • ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ОДИН З НАЙЕФЕКТИВНІШИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ЩОДО ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ЗНАНЬ У СВІТІ СУЧАСНИХ ПРОФЕСІЙ
  О.М. Лапузіна
 • ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
  О.В. Майстренко
 • ПРОБЛЕМА УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПИТАННЯ У ДРУГІЙ РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
  Т.О. Матина
 • ІНСТИТУТ ОСВІТНЬОГО ОМБУДСМЕНА В УКРАЇНІ: СТВОРЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
  Н.В. Назарук, М.В. Розік
 • ЗБЕРЕЖЕННЯ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ВІЙНИ
  Н.О. Рябініна, О.В. Рябінін
 • THE WORD FOR PRAXIS IN EDUCATION AND RESEARCH
  O.V. Vakhovska
 • ЛЕКСИЧНІ ОДИНИЦІ АНГЛІЙСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ CRISIS, PANDEMIC, STRESS, ADVENTURE, OPPOSITION ТА ЛЕКСИЧНІ ОДИНИЦІ УКРАЇНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ КРИЗА, ПАНДЕМІЯ, СТРЕС, ПРИГОДА, ПРОТИСТОЯННЯ ЯК ЛЕКСЕМИ-СТИМУЛИ ПРИ СТВОРЕННІ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО ПОЛЯ “RESILIENCE” / «РЕЗИЛ
  В.О. Громова
 • HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF UKRAINE IN WAR CONDITIONS: CASE OF DNIPRO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
  O.V. Yehorova
 • ТРАНСФОРМАЦІЇ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВІЙНИ
  А.О. Жиденко, В.В. Паперник
 • FORMS AND MEANS OF INTERACTIVE LEARNING OF A FOREIGN LANGUAGE OF PROFESSIONAL DIRECTION IN A TECHNICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION
  T.M. Kartel
 • ВПЛИВ КУРАТОРА НА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНУ АДАПТАЦІЮ СТУДЕНТІВ
  О.Б. Коновалова, Ю.А. Владарчик
 • РОЗВИТОК ДУХОВНИХ ПОТРЕБ СТУДЕНТІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ВИЩОЇ ШКОЛИ
  В.В. Лаппо
 • ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ГЕЙМІФІКАЦІЇ У ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
  К.М. Матвєєв
 • ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ГАЛУЗІ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
  І.О. Сосницький
 • ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
  Н.А. Федорчук
 • ДОСТУП ДО МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ
  І.В. Янішен, В.Г. Томілін, І.Л. Дюдіна
 • КАРТОГРАФУВАННЯ CЕРЕДОВИЩА ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ PHD : ДОСВІД КНЕУ ІМ. В. ГЕТЬМАНА
  Л.Л. Антонюк, Л.О. Лігоненко, Ю.С. Горбова
 • СТАНДАРТИЗАЦІЯ Й УНІКАЛЬНІСТЬ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ: ДОСВІД НДІ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗЛОЧИННОСТІ ІМЕНІ АКАДЕМІКА В.В. СТАШИСА НАПРН УКРАЇНИ
  В. С. Батиргареєва, Д. П. Євтєєва, А. М. Бабенко, В. В. Ворожбіт-Горбатюк
 • ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ У ЗВО
  Т.М. Винник
 • АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УТВОРЕННЯ РАЗОВИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД У МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
  І.О. Дюдіна
 • OFFICE SKILLS У РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «ПРАВО/LAW» У НАУКОВО-ДОСЛІДНОМУ ІНСТИТУТІ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗЛОЧИННОСТІ ІМЕНІ АКАДЕМІКА В.В. СТАШИСА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ
  А.В. Калініна
 • РОЛЬ НАУКОВОГО СЕМІНАРУ В ПІДГОТОВЦІ ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
  О.М. Карліна
 • АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ
  А.О. Кузьменко
 • РОБОТА НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА З АСПІРАНТАМИ В УМОВАХ РЕЛОКАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ
  Т.М. Мандич
 • PROJECT-BASED LEARNING У ПІДГОТОВЦІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ (КЕЙС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ)
  В.І. Меняйло, А.Ф. Курінна
 • РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ТРЕТЬОГО РІВНЯ ОСВІТИ НА КАФЕДРІ ПОЛІТОЛОГІЇ ТА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВОЛИНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ: ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЗАХИСТУ НАУКОВИХ РОБІТ
  Г.Т. Панишко
 • ІНДИВІДУАЛЬНА ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ: КОНСТРУКТИВНІ ПРАКТИКИ З ДОСВІДУ АСПІРАНТУРИ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ
  І.В. Разуменко
 • ЛОГІКА, ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА НАУКОВОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ В ГАЛУЗІ ПОЛІТОЛОГІЇ В ХАРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА
  В.В. Рубанов
 • САМОСТІЙНА РОБОТА АСПІРАНТІВ І ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ
  І.Б. Скакальська
 • АНДРАГОГІКА ЯК НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ОСНОВА ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ
  В.О. Тюріна, О.Г. Марченко, М.О. Баранник
 • ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ: КОЛІЗІЇ ТА НОРМИ
  М.Б. Філіпович
 • ЗБАГАЧЕННЯ РЕПЕРТУАРУ МИСТЕЦЬКИХ КОЛЕКТИВІВ ТРЕТЬОГО РІВНЯ ОСВІТИ ДОСТОЙНИМИ ЗРАЗКАМИ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ (НА ПРИКЛАДІ СОЛОСПІВУ «ДО МІСЯЦЯ» ЯКОВА ЯЦИНЕВИЧА НА СЛОВА ГРИГОРІЯ ЧУПРИНКИ)
  Д.В. Чамахуд
 • ПРАВОВІ ОРІЄНТИРИ ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМИ ТА НАУКОВИМИ ПРАЦІВНИКАМИ
  А.Б. Берзіна
 • ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
  О.А. Бундак
 • ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ЗДОБУВАЧАМИ ПЕРШОГО НАУКОВОГО СТУПЕНЯ «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ» В УМОВАХ ВІЙНИ
  В.Л. Вакуленко
 • МЕТОДИ ЗАПОБІГАННЯ ПЛАГІАТУ В НАУКОВИХ РОБОТАХ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
  О.С. Гончарова, Ю.А. Брагін, Т.М. Брагіна
 • ФАКТОРНИЙ ПІДХІД ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ПРИЧИН АКАДЕМІЧНОЇ НЕДОБРОЧЕСНОСТІ
  В.Ю. Колісник
 • АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ У МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВІ ЯК СТАНДАРТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ
  Н.Є. Коцюрба, Б.Б. Коцюрба, К.М. П’явка
 • АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
  Т.А. Немченко
 • АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК НАПРЯМ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ
  В.В. Нестерчук
 • АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ОСВІТИ НАУКОВОГО СПРЯМУВАННЯ
  Г.А. Сердюк
 • НОРМАТИВНА БАЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
  Я.В. Топольник
 • ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК НАУКОВИХ ШКІЛ ЯК СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ ПІДГОТОВКИ ДИСЕРТАЦІЙ В УКРАЇНІ
  І.В. Арістова
 • ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ШКОЛИ ПЕТРЕНКА ВІКТОРА ПАВЛОВИЧА «УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ІНТЕЛЕКТОКОРИСТУВАННЯ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ»
  М.П. Баран
 • РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО ЗБРОЄЗНАВСТВА В УМОВАХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ: ВИКЛИКИ ТА ЗАВДАННЯ
  М.А. Верхотурова
 • НАУКОВА ШКОЛА ДЛЯ АСПІРАНТІВ ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ: З ДОСВІДУ СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ А. С. МАКАРЕНКА
  І.А. Чистякова
 • АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ УЧИТЕЛЯ МУЗИКИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ФОРМИ ТА МОЖЛИВОСТІ
  І.Ю. Курман
 • МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ АД’ЮНКТІВ ТА АСПІРАНТІВ ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ
  В.В. Попович, Ю.О. Копистинський, А.В. Беседа
 • АКАДЕМІЧНА МІГРАЦІЯ ЯК НЕГАТИВНЕ ЯВИЩЕ ДЛЯ НАУКИ УКРАЇНИ
  З.В. Смутчак, О. Клюха
 • ФОРМИ ТА МЕХАНІЗМИ ІНТЕГРАЦІЇ ОСВІТИ, НАУКИ ТА БІЗНЕСУ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО ОНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ
  М.Я. Головенко
 • ФІНАНСОВІ ДЖЕРЕЛА ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ КАДРІВ
  Л.А. Гордієнко, Ю.В. Пасічник
 • ЕФЕКТИВНА СПІВПРАЦЯ З РОЗРОБНИКАМИ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО КОНТЕНТУ ЯК ПІДҐРУНТЯ СТІЙКОСТІ ПЕРЕД ОСВІТНІМИ ВИКЛИКАМИ ВОЄННОГО ЧАСУ
  Л.Л. Грабовська
 • ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ
  І.О. Захарова
 • СТУДЕНТ – МАЙБУТНІЙ МЕНЕДЖЕР
  Г.С. Кобиляцька
 • ПРОМОЦІЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
  Л.А. Понєдєльник
 • АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТАЛАНТ-МЕНЕДЖМЕНТУ В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ
  О.В. Сторожук
 • ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
  Л.В. Яніцька, Г.І. Малишевська, Н.О. Постернак
 • УДОСКОНАЛЕННЯ ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ ЯК ОДНА ІЗ СКЛАДОВИХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В СВІТОВЕ СУСПІЛЬСТВО
  Т.О. Астапова
 • КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ ВИЩИМИ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ ІРЛАНДІЇ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ НЕФОРМАЛЬНИХ ПРОФЕСІЙНИХ ОСВІТНІХ КУРСІВ
  М.І. Богодист
 • НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
  О.В. В’юник
 • ЄВРОПЕЙСЬКА ОСВІТНЯ ІНТЕГРАЦІЯ ТА ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: ЗМІСТОВНИЙ ДИСКУРС
  Г.О. Кісла
 • ГРАНТОВІ ПРОГРАМИ ЄС ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА НАУКОВЦІВ З УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ
  Ю.В. Крамар
 • «LIFELONG LEARNING» ЯК ПРІОРИТЕТНА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНА ТЕНДЕНЦІЯ
  Н.А. Лещенко
 • ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ОСВІТИ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ОРІЄНТИР МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
  Р.М. Пріма
 • TRENDS TOWARDS INTERNATIONALISATION OF HIGHER EDUCATION IN EUROPE
  T.V. Tonenchuk, I.М. Osovska
 • ТЕМА ФАШИЗАЦІЇ РОСІЇ – НЕОБХІДНА КОМПОНЕНТА ОСВІТНІХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРОГРАМ
  Л.Д. Чекаленко
 • ОСНОВНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЯК ФАКТОРАНЕПЕРЕРВНОГО НАВЧАННЯ НА ПРОТЯЗІ УСЬГО ЖИТТЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
  Д.Ю. Зубенко
 • ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ІННОВАЦІЙНИЙ НАУКОВИЙ КЕРІВНИК PHD» (ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД): ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РЕАЛІЗАЦІЇ VI ФАЗИ ПРОЄКТУ «ІННОВАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТІ ТА ЛІДЕРСТВО»
  Л.О. Колісник
 • ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ
  Н.М. Савельева, Т.В. Томіліна, В.Г. Томілін

Author Biographies

Н.М. Гарматій, Тернопільський національних технічний університет імені Івана Пулюя

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики

В.Ю. Горанін

аспірант, спеціальність 053 Психологія

І.В. Волженцева, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

доктор психологічних наук, професор, академік АН ВШУ, академік УТА

А.А. Горбатюк, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

помічник начальника навчального відділу навчально-наукового центру організації освітнього процесу, Національна академія Національної гвардії України, добувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, спеціальність 015 – Професійна освіта

Ольга Зубко, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

здобувачка наукового ступеня доктора філософії

О.Є. Зубко, Донецький національний університет ім. Василя Стуса (Вінниця)

кандидат історичних наук, ст. викладач кафедри всесвітньої історії та археології

О.М. Лапузіна, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна

О.В. Майстренко, Національний університет оборони України

доктор військових наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник, науково-методичний центр організації наукової і науково-технічної діяльності

Т.О. Матина, Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 15» Дніпровської міської ради

вчитель історії

Н.В. Назарук, Волинський національний університет імені Лесі Українки

кандидат політичних наук, випускниця кафедри політології та публічного управління

М.В. Розік, Волинський національний університет імені Лесі Українки

кандидат політичних наук, старший викладач кафедри політології та публічного управління

Н.О. Рябініна, Державний податковий університет

аспірантка кафедри економіки, підприємництва та економічної безпеки

О.В. Рябінін, Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського

асистент-стажист оркестрового факультету, кафедра скрипки

O.V. Vakhovska, Kyiv National Linguistic University

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Germanic and Philology and Philosophy of Language

В.О. Громова, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

доктор філософії, старший викладач кафедри германських мов

O.V. Yehorova, Dnipro University of Technology

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of History and Political Theory

А.О. Жиденко, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

доктор біологічних наук, професор кафедри біології, професор кафедри біологічних основ фізичного виховання і спорту

В.В. Паперник, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології, географії та природокористування

T.M. Kartel, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture

Candidate of Pedagogical Science, Associate Professor, Associate Professor at the Department of foreign languages

О.Б. Коновалова

викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Ю.А. Владарчик, Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж харчових технологій та підприємництва Дніпровського державного технічного університету»

викладач, спеціаліст вищої категорії

В.В. Лаппо, Коломийський навчально-науковий інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і психології

К.М. Матвєєв, Класичний приватний університет

викладач кафедри теоретичних основ фізичного та адаптивного виховання
Інституту здоров’я спорту та туризму імені Тетяни Самоленко

І.О. Сосницький, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

старший викладач, ф-т РГФ

Н.А. Федорчук, Комунальний заклад вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж ім. М. Грушевського»

кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри педагогіки, психології та фахових методик

І.В. Янішен, Харківський національний медичний університет

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ортопедичної стоматології

В.Г. Томілін, Харківський національний медичний університет

кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри ортопедичної стоматології

І.Л. Дюдіна, Харківський національний медичний університет

кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри ортопедичної стоматології

Л.Л. Антонюк, Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана

проф., проректор з наукової роботи

Л.О. Лігоненко, Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана

проф. д.е.н., професор, гарант PhD

Ю.С. Горбова, Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана

доц. к.с.н., директор Інституту соціологічних досліджень

В. С. Батиргареєва, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

доктор юридичних наук, професор, старший науковий дослідник, директор

Д. П. Євтєєва, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

кандидат юридичних наук, старший дослідник, заступник директора з наукової роботи, гарант освітньо-наукової програми «Право»

А. М. Бабенко, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

доктор юридичних наук, професор, директор Інституту права та безпеки Одеського державного університету внутрішніх справ, стейголдер освітньо-наукової програми «Право»

В. В. Ворожбіт-Горбатюк, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

доктор педагогічних наук, професор, старший науковий співробітник член ради з якості освіти та освітньої діяльності

Т.М. Винник, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та фінансів

І.О. Дюдіна, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

кандидат медичних наук, провідний фахівець відділу аспірантури та докторантури

А.В. Калініна, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень, інспектор з аспірантури

О.М. Карліна, Волинський національний університет імені Лесі Українки

кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії

А.О. Кузьменко, Університет митної справи та фінансів

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземної філології, перекладу та професійної мовної підготовки

Т.М. Мандич, Херсонський державний університет

голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених

В.І. Меняйло, Запорізький національний університет

доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної та прикладної фізики, координатор PhD-програм

А.Ф. Курінна, Запорізький національний університет

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри початкової та дошкільної освіти

Г.Т. Панишко, Волинський національний університет

кандидат історичних наук, доцент кафедри політології та публічного управління

І.В. Разуменко, Харківський національний педагогічнийуніверситет імені Г.С. Сковороди

кандидат філологічних наук, професор, завідувач відділу аспірантури і докторантури

В.В. Рубанов, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

доктор політичних наук, професор кафедри політології

І.Б. Скакальська, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедрою історії та методики навчання

А.В. Левчук, Кременецький краєзнавчий музей

директор

В.О. Тюріна, Харківський національний університет внутрішніх справ

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціології та психології факультету № 6

О.Г. Марченко, Харківський національний університет внутрішніх справ

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри соціології та психології факультету № 6

М.О. Баранник, Національний фармацевтичний університет

кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри фундаментальних
та суспільно-гуманітарних наук

М.Б. Філіпович, Волинський національний університет імені Лесі Українки

кандидат історичних наук, доцент, докторантка, професор кафедри всесвітньої історії

Д.В. Чамахуд, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського

викладач кафедри теорії, методики музичної освіти та інструментальної підготовки, викладач циклової комісії методики музичної освіти та вокально-хорової підготовки, Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради м. Луцьк, аспірантка ІІІ року навчання кафедри історії української музики та музичної фольклористики

А.Б. Берзіна, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри судової медицини та медичного права

О.А. Бундак, ВСП ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»» Луцький інститут розвитку людини

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри права та фінансів, заступник директора з науково-методичної роботи

В.Л. Вакуленко, Національний університет біоресурсів і природокористування України

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту імені професора Й.С. Завадського

О.С. Гончарова, Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України

Ю.А. Брагін, Державний біотехнологічний університет

кандидат культурології, доцент, доцент кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін

Т.М. Брагіна, Харківська державна академія культури

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри народної хореографії

В.Ю. Колісник, Черкаський державний технологічний університет

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри прикладної лінгвістики та перекладу

Н.Є. Коцюрба, Волинський національний університет імені Лесі Українки

концертмейстер кафедри музичного мистецтва

Б.Б. Коцюрба, Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради

старший викладач циклової комісії народних інструментів

К.М. П’явка, «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради

викладач другої категорії кафедри теорії, методики музичної освіти та інструментальної підготовки

Т.А. Немченко, Центральноукраїнський національний технічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності

В.В. Нестерчук, Одеський державний університет внутрішніх справ

науковий співробітник відділу організації наукової роботи

Г.А. Сердюк, КЗ «Чернігівський обласний науковий ліцей» Чернігівської обласної ради

аспірантка Інституту професійної освіти НАПН України, заступник директора з навчально-виховної роботи

Я.В. Топольник, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки вищої школи

І.В. Арістова, Сумський національний аграрний університет

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права

М.П. Баран, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування

М.А. Верхотурова, Науково-дослідний інститут публічного права

кандидат історичних наук, доцент, керівник відділу організаційного забезпечення наукових проєктів та міжнародної діяльності

І.А. Чистякова, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач аспірантури і докторантури

І.Ю. Курман, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

магістр Навчально-наукового інституту мистецтв, кафедра методики музичного виховання та диригування

В.В. Попович, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

доктор технічних наук, професор, тимчасово виконуючий обов’язки проректора з науково-дослідної роботи

Ю.О. Копистинський, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

кандидат технічних наук, начальник докторантури, ад’юнктури

А.В. Беседа, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

науковий співробітник науково-дослідної лабораторії пожежної безпеки

З.В. Смутчак, Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, підприємництва та менеджменту

О. Клюха, Національний університет водного господарства та природокористування

кандидат технічних наук, доцент кафедри менеджменту

М.Я. Головенко, Фізико-хімічний інститут НАН України

доктор біологічних наук, професор. академік НАМН України, Голова наукової ради освітньо-науково-виробничого інноваційного Комплексу «МедХімФарм», завідувач відділом біомедицини

Л.А. Гордієнко, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу,фінансів, банківської справи та страхування

Ю.В. Пасічник, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу соціально-економічного розвитку сільських територій

Л.Л. Грабовська, Міжнародна освітня корпорація «Гранд-Експо»

кандидат технічних наук, редакторка Освітньої платформи Edu Future 7W

І.О. Захарова, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи

Г.С. Кобиляцька, Київський університет імені Бориса Грінченка

викладач кафедри германської філології Факультету романо-германської філології

Л.А. Понєдєльник, Волинський національний університет імені Лесі Українки

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України та археології

О.В. Сторожук, Центральноукраїнський національний технічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності

Л.В. Яніцька, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

кандидат біологічних наук, доцент, завідувачка кафедри медичної біохімії та молекулярної біології

Г.І. Малишевська, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

кандидат хімічних наук, старший викладач кафедри медичної біохімії та молекулярної біології

Н.О. Постернак, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

кандидат педагогічних наук, доцент, асистент кафедри медичної біохімії та молекулярної біології

Т.О. Астапова, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

кандидат наук державного управління, доцент, доцент кафедри ділової іноземної мови та перекладу

М.І. Богодист, Класичний приватний університет

аспірант кафедри освіти та управління навчальними закладами

О.В. В’юник, Центральноукраїнський національний технічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності

Г.О. Кісла, Український державний університет ім. М. Драгоманова

кандидат філософських наук, професор кафедри соціології та публічних комунікацій

Ю.В. Крамар, Волинський національний університет імені Лесі Українки

доктор історичних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії

Н.А. Лещенко, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки педагогічного факультету

Р.М. Пріма, Волинський національний університет імені Лесі Українки

доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри теорії і методики початкової освіти

T.V. Tonenchuk, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of Foreign Languages for Natural Sciences

I.М. Osovska, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Doctor of Philological Sciences, Professor of German Linguistics, Dean of the Faculty of Foreign Languages

Л.Д. Чекаленко, Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України»

доктор політичних наук, професор габілітований, Заслужений діяч науки і техніки України, дипломат, професорка КНУ Тараса Шевченка; візитуюча професорка Ягеллонського, Краків і Познанського Адама Міцкевича університетів

Д.Ю. Зубенко, Харківський ліцей № 54

учитель фізики та інформатики, кандидат технічних наук, доцент

Л.О. Колісник, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

к.соц.н., доцент, завідувач аспірантури, доцент кафедри історії та політичної теорії

Н.М. Савельева, Харківський національний медичний університет

доктор медичних наук, професор, декан стоматологічного факультету

Т.В. Томіліна, Харківський національний медичний університет

кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри стоматології

В.Г. Томілін, Харківський національний медичний університет

кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри ортопедичної стоматології

Cover for ТРЕТІЙ РІВЕНЬ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: СТАНОВЛЕННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ
Published
November 17, 2023