АНТИКОЛОНІАЛЬНИЙ ДИСКУРС У СУЧАСНОМУ НАУКОВО-МЕДІЙНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ ЯК ПЕРЕДУМОВА РЕІНТЕГРАЦІЇ КРИМУ

Authors

Д. В. Бистрюков, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»; Н. І. Єльнікова, Харківський національний університет внутрішніх справ; Г. П. Зірчак, Національний університет «Одеська політехніка»; Т. О. Іванець, Запорізький національний університет; К. М. Пирогова, Запорізький національний університет; О. В. Ізотова, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»; О. Л. Кравченко, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»; О. В. Корчагіна, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шввченка»; О. М. Черепеня, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шввченка»; Н. І. Кочукова, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; О. С. Куцевська, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»; Г. Г. Гаврилова, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»; І. Г. Лепетюк, Навчально-науковий інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка; І. С. Літвінчук, Національний університет «Одеська юридична академія»; А. М. Стасюк, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; А. С. Чепурко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Н. М. Шкворченко, Міжнародний гуманітарний університет; Ю. Ф. Величковська, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; М. С. Гончарук, Київський національний університет культури і мистецтв; Т. В. Довжок, Школа польської мови при Польському інституті в Києві; А. С. Корчемна, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Г. В. Овсяницька, Запорізький національний університет; Г. Г. Останіна, Криворізький державний педагогічний університет; Т. О. Пальоха, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Ю. Л. Пилипенко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Л. І. Починок, Кам՚янець-Подільський національний університет; Л. Ю. Руснак, Київський університет імені Бориса Грінченка; А. С. Скалянчук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; А. С. Скалянчук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; Є. І. Собченко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; М. І. Собченко, Школа I–III cтупенів № 122; О. В. Шарагіна, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; А. А. Видрін, Навчально-науковий інститут філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського; І. О. Герценок, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; О. В. Іщенко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Н. В. Кущ, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; М. Д. Медведкін, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; П. В. Мордас, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; С. І. Потріваєва, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; К. А. Рекеда, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Т. В. Тоненчук, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; А. О. Скороход, Навчально-науковий інститут філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

Synopsis

Антиколоніальний дискурс у сучасному науково-медійному просторі України як передумова реінтеграції Криму : матеріали круглого столу (у межах ІІ Міжнародної науково-практичної конференції Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського до 105-ї річниці від заснування університету), м. Київ, 19 жовтня 2023 р. Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023. 148 с.

Chapters

Author Biographies

Д. В. Бистрюков, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

студент кафедри журналістики та видавничої справи

Н. І. Єльнікова, Харківський національний університет внутрішніх справ

старша викладачка кафедри українознавства факультету № 2

Г. П. Зірчак, Національний університет «Одеська політехніка»

старший викладач кафедри інформаційної діяльності та медіакомунікацій

Т. О. Іванець, Запорізький національний університет

кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності

К. М. Пирогова, Запорізький національний університет

кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності

О. В. Ізотова, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

магістрантка кафедри журналістики та видавничої справи

О. Л. Кравченко, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики та видавничої справи

О. В. Корчагіна, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шввченка»

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики та видавничої справи

О. М. Черепеня, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шввченка»

магістрант кафедри журналістики та видавничої справи

Н. І. Кочукова, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та літератури

О. С. Куцевська, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, завідувач кафедри журналістики та видавничої справи

Г. Г. Гаврилова, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

магістрант кафедри журналістики та видавничої справи

І. Г. Лепетюк, Навчально-науковий інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

кандидат філологічних наук, доктор Університету Монпельє ІІІ (Франція), доцент кафедри романської філології

І. С. Літвінчук, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, асистент кафедри журналістики

А. М. Стасюк, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

магістрант кафедри журналістики

А. С. Чепурко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

студентка кафедри журналістики

Н. М. Шкворченко, Міжнародний гуманітарний університет

доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри романо-германської філології та методики викладання іноземних мов

Ю. Ф. Величковська, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри слов’янської та романо-германської філології

М. С. Гончарук, Київський національний університет культури і мистецтв

студентка ІІ курсу магістратури за спеціальністю 061 «Журналістика»

Т. В. Довжок, Школа польської мови при Польському інституті в Києві

кандидат філологічних наук, викладач Міжнародної IT-компанії «Інфопульс-Україна»;
викладач польської мови у відділі Language Courses and Consulting

А. С. Корчемна, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

студентка кафедри слов’янської та романо-германської філології

Г. В. Овсяницька, Запорізький національний університет

аспірантка

Г. Г. Останіна, Криворізький державний педагогічний університет

кандидат філологічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти

Т. О. Пальоха, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

студентка кафедри слов’янської та романо-германської філології

Ю. Л. Пилипенко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

студентка

Л. І. Починок, Кам՚янець-Подільський національний університет

кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії української літератури та компаративістики

Л. Ю. Руснак, Київський університет імені Бориса Грінченка

студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня спеціальності «Прикладна філологія» групи ПФм-1-22-1.4з факультету української філології, культури і мистецтва

А. С. Скалянчук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

магістрантка кафедри української літератури та компаративістики

А. С. Скалянчук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

магістрантка кафедри української літератури та компаративістики

Є. І. Собченко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

студентка кафедри слов’янської та романо-германської філології

М. І. Собченко, Школа I–III cтупенів № 122

вчитель початкових класів

О. В. Шарагіна, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат філологічних наук, завідувач кафедри слов’янської та романо-германської філології

А. А. Видрін, Навчально-науковий інститут філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

студент ІІ курсу групи 035-Ар-21м кафедри східної філології

І. О. Герценок, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

студентка

О. В. Іщенко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

старший викладач кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови
факультету лінгвістики

Н. В. Кущ, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри слов’янської та романо-германської філології

М. Д. Медведкін, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

студент кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови факультету лінгвістики

П. В. Мордас, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

студент кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови факультету лінгвістики

С. І. Потріваєва, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

студентка кафедри словʼянської та романо-германської філології

К. А. Рекеда, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

студентка

Т. В. Тоненчук, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

А. О. Скороход, Навчально-науковий інститут філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

студентка IV курсу за спеціальністю «Культурологія»

Cover for АНТИКОЛОНІАЛЬНИЙ ДИСКУРС У СУЧАСНОМУ НАУКОВО-МЕДІЙНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ ЯК ПЕРЕДУМОВА РЕІНТЕГРАЦІЇ КРИМУ
Published
December 13, 2023
Categories