ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Authors

О. В. Коваленко, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»; В. Я. Слободян, Національний університет харчових технологій; С. О. Корінний, Національний університет харчових технологій; І. В. Бєліх, Запорізький національний університет; О. І. Воронов, Національний університет «Одеська політехніка»; Е. А. Плешко, Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону; С. П. Карапиш, Науковий ліцей № 3 Полтавської міської ради; І. П. Лопушинський, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Л. Я. Слободян, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; А. В. Марченко; Г. Л. Рябцев, Національний університет «Києво-Могилянська академія»; Л. Г. Стороженко, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій; Д. В. Ткач, Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку; Т. П. Козарь, Класичний приватний університет; О. Д. Лазор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; О. Я. Лазор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; К. О. Маслова, Державний торговельно-економічний університет / Київський національний торговельно-економічний університет; Н. В. Мірко, Державний торговельно-економічний університет / Київський національний торговельно-економічний університет; Я. В. Жиган, Національний університет біоресурсів і природокористування України; В. В. Мушук, Полтавський державний аграрний університет; О.А. Кавилін, Класичний приватний університет; С.О. Бойчунь, Класичний приватний університет; Максим Сергійович Пеньков, Класичний приватний університет; Михайло Сергійович Пеньков, Класичний приватний університет

Synopsis

Публічне управління в Україні: виклики та перспективи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 27–28 жовтня 2023 р. Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023. 74 с.

Chapters

Author Biographies

О. В. Коваленко, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

аспірант кафедри державного управління і місцевого самоврядування

В. Я. Слободян, Національний університет харчових технологій

кандидат наук з державного управління,
доцент кафедри економіки і права

С. О. Корінний, Національний університет харчових технологій

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри економіки і права

І. В. Бєліх, Запорізький національний університет

acпiрaнт кафедри бізнес-адміністрування і менеджменту
зовнішньоекономічної діяльності

О. І. Воронов, Національний університет «Одеська політехніка»

доктор наук з державного управління,
професор кафедри соціально-гуманітарних наук
навчально-наукового Інституту публічної служби та управління

Е. А. Плешко, Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону

кандидат юридичних наук, головний спеціаліст

С. П. Карапиш, Науковий ліцей № 3 Полтавської міської ради

доктор філософії зі спеціальності
«Публічне управління та адміністрування»,
заступник директора з навчально-виховної роботи

І. П. Лопушинський, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

доктор наук з державного управління, професор,
заслужений працівник освіти України,
в.о. завідувача кафедри публічного управління та адміністрування

Л. Я. Слободян, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

acпiрaнт кафедри публічного управління та адміністрування

А. В. Марченко

д. філос. у галузі публічного управління та адміністрування

Г. Л. Рябцев, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

доктор наук з державного управління, професор; професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича
м. Київ, Україна;
професор Академічного департаменту соціальних наук Європейського гуманітарного університету
м. Вільнюс, Литва

Л. Г. Стороженко, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

кандидат філологічних наук, доцент,
докторант кафедри публічного управління та адміністрування

Т. П. Козарь, Класичний приватний університет

доктор наук з державного управління, доцент,
професор кафедри публічного управління та землеустрою
Класичного приватного університету,
директор Центру підвищення кваліфікації

О. Д. Лазор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

доктор наук з державного управління, професор,
професор кафедри публічного управління та адміністрування

О. Я. Лазор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

доктор наук з державного управління, професор,
професор кафедри публічного управління та адміністрування

К. О. Маслова, Державний торговельно-економічний університет / Київський національний торговельно-економічний університет

студентка факультету економіки, менеджменту та психології, спеціальності «Публічне управління та адміністрування»

Н. В. Мірко, Державний торговельно-економічний університет / Київський національний торговельно-економічний університет

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління та адміністрування

Я. В. Жиган, Національний університет біоресурсів і природокористування України

аспірантка кафедри публічного управління, менеджменту інноваційної діяльності та дорадництва

В. В. Мушук, Полтавський державний аграрний університет

аспірант кафедри публічного управління та адміністрування

О.А. Кавилін, Класичний приватний університет

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління та земельного кадастру

С.О. Бойчунь, Класичний приватний університет

аспірант кафедри публічного управління та землеустрою

Максим Сергійович Пеньков, Класичний приватний університет

аспірант кафедри публічного управління та землеустрою

Михайло Сергійович Пеньков, Класичний приватний університет

аспірант кафедри публічного управління та землеустрою

Cover for ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Published
December 18, 2023