ЕФЕКТИВНІ МЕХАНІЗМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ ТА РЕГІОНІВ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА РІШЕННЯ

Authors

Т.О. Бабан, Державний біотехнологічний університет; О.В. Єльчищев, Державний біотехнологічний університет; Н.В. Бошота, Мукачівський державний університет; М.І. Кісіль, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»; М.Я. Кобеля-Звір, Львівський торговельно-економічний університет; Ю.В. Звір, Львівський торговельно-економічний університет; С.М. Ковальов, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», м. Київ; О.В. Комчатних, Національний транспортний університет; Д.А. Сидун, Національний транспортний університет; С.І. Крутилін, Навчально-науковий інститут економічної безпеки та митної справи Державного податкового університету; М.П. Мартинюк, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»; Roșca Petru, ULIM; Л.В. Шмалій, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; Н.О. Голуб, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного; Я.П. Пастернак, Черкаський державний технологічний університет; С.А. Пересунько, Черкаський державний технологічний університет; М.А. Шишкіна, Державний торговельно-економічний університет; А.О. Биковець, Західноукраїнський національний університет; Karina Kapliar, Taras Shevchenko National University of Kyiv; О.Г. Тихий, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; Л.В. Бондарчук, Вiнницький тoргoвельнo-екoнoмiчний iнститут Державного торговельно-економічного університету; А.О. Станіславчук, Вiнницький тoргoвельнo-екoнoмiчний iнститут Державного торговельно-економічного університету; І.М. Горбась, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; А.С. Клименко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; І.М. Кравець, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова; Т.В. Антуф’єв, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова; В.Г. Балан, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; І.В. Дьячук, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»»; С.С. Сязін, Державний торговельно-економічний університет; Г.В. Омельчак, КЗВО «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради; В.К. Рись, Західноукраїнський національний університет; Г.Є. Богородицька, Університет митної справи та фінансів; Д.Р. Рома, Університет митної справи та фінансів; Oleksandra Novak, Taras Shevchenko National University of Kyiv; О.В. Сорока, Одеський національний економічний університет; К.В. Власюк, Міжнародний гуманітарний університет

Synopsis

Ефективні механізми соціально-економічного розвитку країни та регіонів: сучасні виклики та рішення : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24 листопада 2023 р.). – Львів-Торунь : Liha-Pres, 2023. – 136 с.

Chapters

Author Biographies

Т.О. Бабан, Державний біотехнологічний університет

кандидат економічних наук, доцент

О.В. Єльчищев, Державний біотехнологічний університет

здобувач магістратури

Н.В. Бошота, Мукачівський державний університет

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри готельно-ресторанної та музейної справи

М.І. Кісіль, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення

М.Я. Кобеля-Звір, Львівський торговельно-економічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та логістики

Ю.В. Звір, Львівський торговельно-економічний університет

здобувач кафедри підприємництва, торгівлі та логістики

С.М. Ковальов, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», м. Київ

науковий співробітник відділу інвестиційного та матеріально технічного забезпечення

О.В. Комчатних, Національний транспортний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки

Д.А. Сидун, Національний транспортний університет

здобувач другого (магістерського) рівня освіти

С.І. Крутилін, Навчально-науковий інститут економічної безпеки та митної справи Державного податкового університету

аспірант кафедри економіки, підприємництва та економічної безпеки

М.П. Мартинюк, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

кандидат економічних наук, завідувач відділу земельних відносин та природокористування

Roșca Petru, ULIM

Profesor Universitar, Doctor Habilitat în Științe Economice

Л.В. Шмалій, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом

Н.О. Голуб, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування

Я.П. Пастернак, Черкаський державний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку, аналізу і оподаткування

С.А. Пересунько, Черкаський державний технологічний університет

здобувачка вищої освіти

М.А. Шишкіна, Державний торговельно-економічний університет

студентка

А.О. Биковець, Західноукраїнський національний університет

аспірант

Karina Kapliar, Taras Shevchenko National University of Kyiv

PhD Student, Department of International Business, Institute of International Relations

О.Г. Тихий, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

аспірант кафедри фінансів імені Віктора Федосова

Л.В. Бондарчук, Вiнницький тoргoвельнo-екoнoмiчний iнститут Державного торговельно-економічного університету

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування

А.О. Станіславчук, Вiнницький тoргoвельнo-екoнoмiчний iнститут Державного торговельно-економічного університету

здобувач вищої освіти

І.М. Горбась, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності

А.С. Клименко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

студентка ОП «Менеджмент організацій»

І.М. Кравець, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

кандидатка економічних наук, доцентка кафедри соціального забезпечення

Т.В. Антуф’єв, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

здобувач вищої освіти

В.Г. Балан, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності

І.В. Дьячук, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»»

кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу та поведінкової економіки

С.С. Сязін, Державний торговельно-економічний університет

аспірант кафедри маркетингу

Г.В. Омельчак, КЗВО «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради

старший викладач кафедри менеджменту та туризму

В.К. Рись, Західноукраїнський національний університет

здобувач освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування»

Г.Є. Богородицька, Університет митної справи та фінансів

кандидат економічних наук, доцент

Д.Р. Рома, Університет митної справи та фінансів

здобувач

Oleksandra Novak, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Postgraduate Student of the Department of International Business, Educational and Scientific Institute of International Relations

О.В. Сорока, Одеський національний економічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці

К.В. Власюк, Міжнародний гуманітарний університет

старший викладач, аспірант

Cover for ЕФЕКТИВНІ МЕХАНІЗМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ ТА РЕГІОНІВ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА РІШЕННЯ
Published
November 30, 2023
Categories