СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ НОВІТНІХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

Authors

В.П. Антонюк, Інститут економіки промисловості Національної академії наук України; О.В. Бойко, Інститут економіки промисловості Національної академії наук України; В.О. Баш, Інститут економіки промисловості Національної академії наук України; А.І. Гуцуляк, Західноукраїнський національний університет; М.Я. Кобеля-Звір, Львівський торговельно-економічний університет; Д.Ю. Ліннік, Донбаська державна машинобудівна академія; Ю.М. Огорілко, Сумський державнмй університет; З.М. Побережна, Національний авіаційний університет; П.В. Потелещенко, Воєнна академія імені Євгенія Березняка; В.Г. Герасименко, Одеський національний економічний університет; А.А. Дашко, Одеський національний економічний університет; О.Ю. Балазюк, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету; В.А. Зеленько, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету; В.В. Мельничук, Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»; Г.П. Бортніков, Державна науково-навчальна установа «Академія фінансового управління»; В.О. Малько, Державна науково-навчальна установа «Академія фінансового управління»; Є.В. Драчко-Єрмоленко, Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»; М.Ю. Карпенко, Державний торговельно-економічний університет; Д.А. Кривонос, Державний торговельно-економічний університет; Л.Г. Шемаєва, Національний інститут стратегічних досліджень; Р.П. Бугай, Житомирський інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна Академія управління персоналом”»; М.А. Горбацьо, Західноукраїнський національний університет; Н.П. Дуброва, Дніпровський державний аграрно-економічний університет; Г.О. Зінов’єв, ТОВ «Логосенерго»; І.Д. Крамаренко, Національний авіаційний університет; Т.Г. Остапенко, Національний авіаційний університет; В.В. Ляшенко, Відокремлений структурний підрозділ ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Миколаївського інституту розвитку людини; Є.В. Плахотнюк, Національний авіаційний університет; О.О. Соболєв, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; В.Ю. Харчук, Національний університет «Львівська політехніка»; Р.О. Білецький, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; І.О. Вдовиченко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; В.С. Качалова, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; О.С. Шинкаренко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; І.Д. Колесниченко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; К.Д. Олійник, Маріупольський державний університет; Р.Б. Полтавський, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; Д.В. Стась, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Synopsis

Сучасні тренди розвитку світового господарства в умовах новітніх глобальних викликів: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 листопада 2023 р.) / відп. за випуск д.е.н., проф. С. О. Якубовський. – Львів-Торунь : Liha-Pres, 2023. – 136 с.

Chapters

Author Biographies

В.П. Антонюк, Інститут економіки промисловості Національної академії наук України

доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник

О.В. Бойко, Інститут економіки промисловості Національної академії наук України

аспірант

В.О. Баш, Інститут економіки промисловості Національної академії наук України

аспірант

А.І. Гуцуляк, Західноукраїнський національний університет

аспірант кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу

М.Я. Кобеля-Звір, Львівський торговельно-економічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та логістики

Д.Ю. Ліннік, Донбаська державна машинобудівна академія

аспірант кафедри обліку, оподаткування та економічної безпеки

Ю.М. Огорілко, Сумський державнмй університет

аспірант кафедри фінансових технологій та підприємництва

З.М. Побережна, Національний авіаційний університет

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та бізнес-технологій

П.В. Потелещенко, Воєнна академія імені Євгенія Березняка

кандидат технічних наук, здобувач ступеня доктора наук

В.Г. Герасименко, Одеський національний економічний університет

кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу

А.А. Дашко, Одеський національний економічний університет

студент

О.Ю. Балазюк, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету

кандидат економічних наук, доцент

В.А. Зеленько, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету

магістрант

В.В. Мельничук, Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, фінансів та обліку

Г.П. Бортніков, Державна науково-навчальна установа «Академія фінансового управління»

провідний науковий спеціаліст, кандидат економічних наук

В.О. Малько, Державна науково-навчальна установа «Академія фінансового управління»

аспірант

Є.В. Драчко-Єрмоленко, Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»

аспірант

М.Ю. Карпенко, Державний торговельно-економічний університет

аспірант кафедри фінансів

Д.А. Кривонос, Державний торговельно-економічний університет

аспірант кафедри фінансів

Л.Г. Шемаєва, Національний інститут стратегічних досліджень

доктор економічних наук, професор, головний консультант відділу економічної стратегії

Р.П. Бугай, Житомирський інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна Академія управління персоналом”»

магістр

М.А. Горбацьо, Західноукраїнський національний університет

аспірантка кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу

Н.П. Дуброва, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і права

Г.О. Зінов’єв, ТОВ «Логосенерго»

генеральний директор

І.Д. Крамаренко, Національний авіаційний університет

студентка

Т.Г. Остапенко, Національний авіаційний університет

кандидат економічних наук, доцент

В.В. Ляшенко, Відокремлений структурний підрозділ ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Миколаївського інституту розвитку людини

доцент кафедри підприємництва, управління та адміністрування

Є.В. Плахотнюк, Національний авіаційний університет

студентка бакалаврату

О.О. Соболєв, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

аспірант кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності

В.Ю. Харчук, Національний університет «Львівська політехніка»

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

Р.О. Білецький, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

магістр

І.О. Вдовиченко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

аспірант кафедри міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова

В.С. Качалова, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

студент

О.С. Шинкаренко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

студент

І.Д. Колесниченко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

магістр

К.Д. Олійник, Маріупольський державний університет

аспірант кафедри економіки та міжнародних економічних відносин

Р.Б. Полтавський, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

магістр

Д.В. Стась, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

магістр

Cover for СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ НОВІТНІХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ
Published
November 30, 2023
Categories