ІННОВАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЯ ЦИФРОВИХ ТРЕНДІВ ОСВІТЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ В ЕКОНОМІКУ ЗНАНЬ

Authors

О.В. Акімова, Донбаська державна машинобудівна академія; Г.Ю. Аніщенко, Уманський національний університет садівництва; М.П. Аровіна, Український гуманітарний інститут; Ю.А. Бондар, Льотна академія Національного авіаційного університету; Т.І. Бортник, Уманський національний університет садівництва; В.А. Лементовська, Уманський національний університет садівництва; Т.А. Бутенко, Державний біотехнологічний університет; Т.С. Гайдучок, Поліський національний університет; С.А. Гаркуша, Сумський національний аграрний університет; О.О. Гетьман, Харківський національний автомобільно-дорожній університет; О.М. Гіржева, Державний біотехнологічний університет; Л.С. Головко, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; С.І. Грицуленко, Державний університет інтелектуальних технологій та зв’язку; Н.А. Дехтяр, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; Л.В. Домбровська, Миколаївський інститут розвитку людини Університету «Україна»; С.А. Дяченко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; О.М. Соколова, Державний податковий університет; Olena Zharun, Uman National University of Horticulture; О.І. Жук, Академія праці, соціальних відносин і туризму; Л.М. Жукова, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»; Л.О. Зайцева, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка; Ю.В. Іванов, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»; Н.А. Калугіна, Державний університет інтелектуальних технологій та зв’язку; Karina Kapliar, Taras Shevchenko National University of Kyiv; І.М. Кирчата, Харківський національний автомобільно-дорожній університет; Л.Л. Кононенко-Житнухіна, Уманський національний університет садівництва; І.І. Корман, Уманський національний університет садівництва; Р.В. Костенко, КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»; О.О. Кравченко, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького; Л.І. Крачок, Уманський національний університет садівництва; К.О. Левчук, Дніпровський державний технічний університет; В.В. Ляшенко, Миколаївський інститут розвитку людини ЗВО Університету «Україна»; А.А. Макурін, Національний технічний університету «Дніпровська політехніка»; О.В. Макушок, Уманський національний університет садівництва; О.Г. Малій, Державний біотехнологічний університет; О.В. Малярчук, Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету; Ю.А. Маначинська, Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету; С.М. Марущак, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова; Т.Г. Мельник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; О.Г. Михайленко, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; І.М. Назаренко, Сумський національний аграрний університет; Н.В. Наконечна, Львівський державний університет внутрішніх справ; Т.А. Немченко, Центральноукраїнський національний технічний університет; О.Г. Ніколаєва, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; Т.Г. Олійник, Миколаївський національний аграрний університет; Н.В. Оляднічук, Уманський національний університет садівництва; Г.В. Омельчак, КЗВО «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР; А.А. Орлова, Центральноукраїнський національний технічний університет; О.Г. Пенькова, Уманський національний університет садівництва; В.О. Пенюк, Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету; О.В. Пернарівський, Державний податковий університет; Я.Г. Підсосонна, Державний податковий університет; І.І. Побережець, Уманський національний університет садівництва; А.О. Харенко, Уманський національний університет садівництва; М.С. Пономарьова, Державний біотехнологічний університет; С.А. Золотарьова, Державний біотехнологічний університет; Л.Б. Прокопович, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова; Н.М. Проценко, Державний біотехнологічний університет; М.В. Пшенична, Інститут економіки та менеджменту ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»; І.Б. Романич, Львівський національний університет імені Івана Франка; О.В. Селезньова, Класичний приватний університет; Н.М. Середа, Херсонський державний аграрно-економічний університет; К.І. Сімаков, Донбаська державна машинобудівна академія; С.Д. Скуртол, Уманський національний університет садівництва; С.Ю. Соколюк, Уманський національний університет садівництва; С.Г. Суворова, Пенітенціарна академія України; С.О. Назарко, Пенітенціарна академія України; Г.В. Табацкова, Миколаївський національний аграрний університет; Т.Л. Томнюк, Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету; Н.В. Трушкіна, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України; О.С. Тупчій, Уманський національний університет садівництва; Ю.А. Урсакій, Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету; О.В. Хитра, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова; А.В. Хмелюк, Дніпровський державний технічний університет; О.А. Христенко, Миколаївський національний аграрний університет; Ю.А. Цимбалюк, Уманський національний університет садівництва; Н.І. Черевична, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; Т.В. Чижова, Херсонський національний технічний університет; А.О. Чорновол, Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету; І.Б. Чудаєва, Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова; І.Ю. Шевченко, Харківський національний автомобільно-дорожній університет; О.В. Яріш, Полтавський університет економіки і торгівлі; О.І. Ярмолович, Військова академія

Synopsis

Інновації та інтеграція цифрових трендів освітянського простору в економіку знань : матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації з економічних наук, 30 жовтня – 10 грудня 2023 р. – Львів-Торунь : Ліга-Прес, 2023. – 264 с.

Chapters

Author Biographies

О.В. Акімова, Донбаська державна машинобудівна академія

доктор економічних наук, доцент, завідуюча кафедрою «Облік, оподаткування та економічна безпека»

Г.Ю. Аніщенко, Уманський національний університет садівництва

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування

М.П. Аровіна, Український гуманітарний інститут

кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри інформаційних систем і технологій, фінансів та менеджменту

Ю.А. Бондар, Льотна академія Національного авіаційного університету

кандидат економічних наук, доцент, завідувачка кафедрою менеджменту авіаційної діяльності

Т.І. Бортник, Уманський національний університет садівництва

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу

В.А. Лементовська, Уманський національний університет садівництва

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу

Т.А. Бутенко, Державний біотехнологічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій, кібернетики та захисту інформації

Т.С. Гайдучок, Поліський національний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

С.А. Гаркуша, Сумський національний аграрний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування

О.О. Гетьман, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту

О.М. Гіржева, Державний біотехнологічний університет

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, бізнесу і адміністрування

Л.С. Головко, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

викладач кафедри міжнародної економіки і світових фінансів

С.І. Грицуленко, Державний університет інтелектуальних технологій та зв’язку

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та маркетингу

Н.А. Дехтяр, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри туризму

Л.В. Домбровська, Миколаївський інститут розвитку людини Університету «Україна»

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, управління та адміністрування

С.А. Дяченко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор наук з державного управління, доцент

О.М. Соколова, Державний податковий університет

кандидат економічних наук, доцент

Olena Zharun, Uman National University of Horticulture

PhD in Economics

О.І. Жук, Академія праці, соціальних відносин і туризму

старший викладач кафедри маркетингу

Л.М. Жукова, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

доктор економічних наук, доцент кафедри менеджменту і логістики

Л.О. Зайцева, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту

Ю.В. Іванов, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики

Н.А. Калугіна, Державний університет інтелектуальних технологій та зв’язку

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та менеджменту

Karina Kapliar, Taras Shevchenko National University of Kyiv

PhD Student, Department of International Business, Institute of International Relations

І.М. Кирчата, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва

Л.Л. Кононенко-Житнухіна, Уманський національний університет садівництва

аспірант, викладач-стажист кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

І.І. Корман, Уманський національний університет садівництва

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу

Р.В. Костенко, КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту

О.О. Кравченко, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та державної служби

Л.І. Крачок, Уманський національний університет садівництва

викладач-стажист

К.О. Левчук, Дніпровський державний технічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту

В.В. Ляшенко, Миколаївський інститут розвитку людини ЗВО Університету «Україна»

доцент кафедри підприємництва, управління та адміністрування

А.А. Макурін, Національний технічний університету «Дніпровська політехніка»

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин і аудиту

О.В. Макушок, Уманський національний університет садівництва

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу

О.Г. Малій, Державний біотехнологічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

О.В. Малярчук, Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів, обліку і оподаткування

Ю.А. Маначинська, Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування

С.М. Марущак, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної політики та безпеки

Т.Г. Мельник, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку та аудиту

О.Г. Михайленко, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів

І.М. Назаренко, Сумський національний аграрний університет

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку і оподаткування

Н.В. Наконечна, Львівський державний університет внутрішніх справ

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та обліку

Т.А. Немченко, Центральноукраїнський національний технічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності

О.Г. Ніколаєва, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

кандидат фізико-економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетика та прикладної економіки

Т.Г. Олійник, Миколаївський національний аграрний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємств

Н.В. Оляднічук, Уманський національний університет садівництва

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування

Г.В. Омельчак, КЗВО «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР

старший викладач кафедри менеджменту та туризму

А.А. Орлова, Центральноукраїнський національний технічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності

О.Г. Пенькова, Уманський національний університет садівництва

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу

В.О. Пенюк, Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, маркетингу і міжнародної логістики

О.В. Пернарівський, Державний податковий університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансових ринків та технологій

Я.Г. Підсосонна, Державний податковий університет

методист вищої категорії факультету фінансів та цифрових технологій, старший викладач кафедри фінансових ринків та технологій

І.І. Побережець, Уманський національний університет садівництва

кандидат технічних наук, доцент кафедри математики і фізики

А.О. Харенко, Уманський національний університет садівництва

кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу

М.С. Пономарьова, Державний біотехнологічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування та соціально-гуманітарних дисциплін»

С.А. Золотарьова, Державний біотехнологічний університет

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування та соціально-гуманітарних дисциплін»

Л.Б. Прокопович, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і економічного аналізу

Н.М. Проценко, Державний біотехнологічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій, кібернетики та захисту інформації

М.В. Пшенична, Інститут економіки та менеджменту ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та обліку

І.Б. Романич, Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидат економічних наук, доцент кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики

О.В. Селезньова, Класичний приватний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри національної економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин

Н.М. Середа, Херсонський державний аграрно-економічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри готельного-ресторанного бізнесу

К.І. Сімаков, Донбаська державна машинобудівна академія

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування та економічної безпеки

С.Д. Скуртол, Уманський національний університет садівництва

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій

С.Ю. Соколюк, Уманський національний університет садівництва

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

С.Г. Суворова, Пенітенціарна академія України

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та соціальних дисциплін

С.О. Назарко, Пенітенціарна академія України

кандидат економічних наук, доцент, учений секретар

Г.В. Табацкова, Миколаївський національний аграрний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємств

Т.Л. Томнюк, Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування

Н.В. Трушкіна, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України

кандидат економічних наук, старший дослідник, докторант, старший науковий співробітник сектору промислової політики та інноваційного розвитку відділу промислової політики та енергетичної безпеки

О.С. Тупчій, Уманський національний університет садівництва

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Ю.А. Урсакій, Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

кандидат економічних наук, доцент

О.В. Хитра, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка кафедри публічного управління та адміністрування

А.В. Хмелюк, Дніпровський державний технічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та обліку

О.А. Христенко, Миколаївський національний аграрний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємств

Ю.А. Цимбалюк, Уманський національний університет садівництва

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу

Н.І. Черевична, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри готельного і ресторанного бізнесу

Т.В. Чижова, Херсонський національний технічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування

А.О. Чорновол, Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, обліку і оподаткування

І.Б. Чудаєва, Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і адміністрування

І.Ю. Шевченко, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки і підприємництва декан факультету управління та бізнесу

О.В. Яріш, Полтавський університет економіки і торгівлі

кандидат економічних наук, доцент, завідувачка кафедри фінансів та банківської справи

О.І. Ярмолович, Військова академія

кандидат педагогічних наук, доцент, професорка кафедри іноземних мов

Cover for ІННОВАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЯ ЦИФРОВИХ ТРЕНДІВ ОСВІТЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ В ЕКОНОМІКУ ЗНАНЬ
Published
December 15, 2023
Categories