ФІЛОСОФІЯ ТА ПУБЛІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ: ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ

Authors

К. С. Гончаренко, Навчально-науковий інститут філософії та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; І. В. Загребельна, Навчально-науковий інститут філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; В. В. Литвиненко; М. А. Ладинська, Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету»; Б. К. Матюшко, Навчально-науковий інститут філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; А. Г. Зінченко, Національний університет «Києво-Могилянська академія»; В. С. Лозовий, Національний інститут стратегічних досліджень; М. І. Навальна, Національний університет біоресурсів та природокористування України; К. В. Рябініна, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка; А. А. Сушко, Навчально-науковий інститут філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського; Н. В. Яницька, Навчально-науковий інститут філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського; С. О. Глушкова, Навчально-науковий інститут філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; О. В. Добридень, Дніпровський державний медичний університет; A. A. Ishchuk, Dragomanov Ukrainian State University; О. Ю. Позняк, Навчально-науковий інститут філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; І. М. Яровий; І. О. Матюшко, Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету»; В. А. Григоренко, Навчально-науковий інститут соціології та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; І. В. Григоренко, Український державний університет імені Михайла Драгоманова; Т. К. Комарницька, Навчально-науковий інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Н. В. Маринець, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ; І. С. Одобецька, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Л. В. Осадча, Український державний університет імені Михайла Драгоманова; О. В. Рябінін, Національна музична академії України імені П. І. Чайковського; Н. О. Рябініна, Державний податковий університет; Н. В. Шевченко, Навчально-науковий інститут філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; М. Е. В. Джордж, Навчально-науковий інститут філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; І. О. Матюшко; А. О. Хоменко; Є. В. Шадура, Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету»; В. І. Притула, Український державний університет імені Михайла Драгоманова; А. О. Мельниченко, Навчально-науковий інститут філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; К. В. Сабадаш, Навчально-науковий інститут філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; Т. О. Горбул, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв; O. O. Маруховська-Картунова, Університет економіки та права «КРОК»; Г. О. Кісла, Український державний університет імені Михайла Драгоманова; А. О. Скороход, Навчально-науковий інститут філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

Synopsis

Філософія та публічні комунікації: інформаційний простір сучасної культури : матеріали міждисциплінарного круглого столу, приуроченого пам’яті української журналістки, публіцистки, громадської діячки, головного редактора газети «Освіта», члена Національної спілки журналістів України Коноваленко Ольги Степанівни, 27 жовтня 2023 року. Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023. 112 с.

Chapters

Author Biographies

К. С. Гончаренко, Навчально-науковий інститут філософії та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії

І. В. Загребельна, Навчально-науковий інститут філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

студентка І-го курсу

В. В. Литвиненко

викладач спеціальних дисциплін

М. А. Ладинська, Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету»

студентка ІІ курсу відділення маркетингу, журналістики та туризму

Б. К. Матюшко, Навчально-науковий інститут філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії

А. Г. Зінченко, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

кандидат історичних наук, доцент кафедри зв’язків з громадськістю

В. С. Лозовий, Національний інститут стратегічних досліджень

доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник

М. І. Навальна, Національний університет біоресурсів та природокористування України

доктор філологічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри журналістики та мовної комунікації

К. В. Рябініна, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка

студентка І курсу

А. А. Сушко, Навчально-науковий інститут філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

студентка ІІ курсу магістратури

Н. В. Яницька, Навчально-науковий інститут філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

студентка ІІ курсу магістратури

С. О. Глушкова, Навчально-науковий інститут філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

студентка ІІ курсу

О. В. Добридень, Дніпровський державний медичний університет

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри мовної підготовки і гуманітарних наук

A. A. Ishchuk, Dragomanov Ukrainian State University

PhD (Philosophy), Associate Professor, Associate Professor at the Department of the Germanic Languages

О. Ю. Позняк, Навчально-науковий інститут філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

студент ІІІ курсу кафедри філософії

І. М. Яровий

кандидат економічних наук, член-кореспондент ГО «Міжнародна академія освіти і науки», заступник директора з навчальної роботи

І. О. Матюшко, Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету»

викладач

В. А. Григоренко, Навчально-науковий інститут соціології та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

студент ІІ курсу магістратури

І. В. Григоренко, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української літератури

Т. К. Комарницька, Навчально-науковий інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

кандидат філологічних наук, доцент, докторант

Н. В. Маринець, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри кафедри історії та суспільних дисциплін

І. С. Одобецька, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

асистент кафедри журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю

Л. В. Осадча, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

кандидат філософських наук, доцент, професор кафедри філософської антропології, філософії культури та культурології

О. В. Рябінін, Національна музична академії України імені П. І. Чайковського

асистент-стажист кафедри скрипки

Н. О. Рябініна, Державний податковий університет

аспірантка кафедри економіки, підприємництва та економічної безпеки

Н. В. Шевченко, Навчально-науковий інститут філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

аспірантка кафедри філософської антропології, філософії культури та культурології

М. Е. В. Джордж, Навчально-науковий інститут філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

студент ІІ курсу магістратури

І. О. Матюшко

голова циклової комісії філологічних дисциплін, викладач

А. О. Хоменко

викладач спеціальних дисциплін

Є. В. Шадура, Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету»

студентка ІІІ курсу відділення маркетингу, журналістики та туризму

В. І. Притула, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

студентка І курсу природничого факультету

А. О. Мельниченко, Навчально-науковий інститут філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

аспірантка кафедри богослов’я та релігієзнавства, асистентка кафедри філософії

К. В. Сабадаш, Навчально-науковий інститут філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

аспірант кафедри філософії, викладач кафедри філософії

Т. О. Горбул, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

аспірант

O. O. Маруховська-Картунова, Університет економіки та права «КРОК»

кандидат філософських наук, доцент, завідувач секції суспільних наук кафедри іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін

Г. О. Кісла, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

кандидат філософських наук, доцент, професор кафедри соціології та публічних комунікацій

А. О. Скороход, Навчально-науковий інститут філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

студентка IV курсу

Cover for ФІЛОСОФІЯ ТА ПУБЛІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ: ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ
Published
January 5, 2024
Categories