АКТУАЛЬНИЙ ФІЛОСОФСЬКИЙ ДИСКУРС: ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ЗМІНИ В УМОВАХ ВІЙНИ

Authors

І. В. Єршова-Бабенко, Український державний університет імені Михайла Драгоманова; О. С. Шінкевич, Одеська державна академія будівництва та архітектури; Д. М. Козобродова, Український державний університет імені Михайла Драгоманова; О. С. Зубченко, Маріупольський державний університет; А. В. Лапутько, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця; А. А. Леньов, Рівненський державний гуманітарний університет; O. V. Matviienko, Educational and Research Institute of Philosophy and Educational Policy of Ukrainian State University of the Mykhailo Drahomanov; Б. К. Матюшко, Навчально-науковий інститут філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; Н. Г. Мозгова, Навчально-науковий інститут філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; О. В. Нечушкіна, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця; Н. А. Дмитрук, Комунальний науково-дослідний інститут «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста»; С. В. Сторожук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; І. М. Гоян, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; П. А. Кравченко, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка; П. А. Курбанова, Навчально-науковий інститут філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; Т. В. Легкун, Навчально-науковий інститут філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; І. М. Гоян; А. В. Будз, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; Р. М. Гречкосій, Навчально-науковий інститут філософії та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; І. В. Крашеніннік; С. Л. Конюхов, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького; О. І. Лопуга, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; Л. А. Облова, Навчально-науковий інститут філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; Г. А. Поперечна, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка; В. Г. Ціватий, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка; С. Л. Шевченко, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця; Г. Р. Зінченко, Український державний університет імені Михайла Драгоманова; Л. В. Осадча, Український державний університет імені Михайла Драгоманова; T. Н. Shorina, National Aviation University; Т. П. Глушко, Навчально-науковий інститут філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; Т. Г. Максим’як, Навчально-науковий інститут філософії та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; О. Ю. Позняк, Навчально-науковий інститут філософії та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; Р. О. Бончук, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; O. O. Маруховська-Картунова, Університет економіки та права «КРОК»; В. В. Докучаєва, Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»; Л. М. Ланова, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; В.А. Ігнатьєв, Рівненський державний гуманітарний університет; М. В. Тельний, Київська Мала академія наук учнівської молоді; К. С. Гончаренко, Навчально-науковий інститут філософії та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; О. В. Рябінін, Національна музична академії України імені П. І. Чайковського; О. М. Селезньова; Д. І. Николюк, Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет»; С. О. Соболєвська, Навчально-науковий інститут філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; Н. В. Шевченко, Навчально-науковий інститут філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; А.О. Скороход, Навчально-науковий інститут філософії та освітньої політикиУкраїнського державного університету імені Михайла Драгоманова

Synopsis

Актуальний філософський дискурс: трансформаційні зміни в умовах війни : науковий круглий стіл до Міжнародного дня філософії, 16 листопада 2023 року. Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023. 136 с.

Chapters

Author Biographies

І. В. Єршова-Бабенко, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

доктор філософських наук, професор, професор кафедри менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності

О. С. Шінкевич, Одеська державна академія будівництва та архітектури

доктор технічних наук, професор, професор кафедри процесів та апаратів в технології будівельних матеріалів

Д. М. Козобродова, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

кандидат філософських наук, докторантка кафедри менеджменту та інноваційних технологій соціокультурної діяльності

О. С. Зубченко, Маріупольський державний університет

кандидат соціологічних наук, доцент кафедри філософії та соціології

А. В. Лапутько, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

кандидат філософських наук, викладач кафедра філософії, біоетики та історії медицини

А. А. Леньов, Рівненський державний гуманітарний університет

аспірант

O. V. Matviienko, Educational and Research Institute of Philosophy and Educational Policy of Ukrainian State University of the Mykhailo Drahomanov

Postgraduate student at the Department of Philosophy

Б. К. Матюшко, Навчально-науковий інститут філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії

Н. Г. Мозгова, Навчально-науковий інститут філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

доктор філософських наук, професор, Заслужений працівник освіти України,
завідувач кафедри філософії

О. В. Нечушкіна, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

старший викладач кафедри філософії, біоетики та історії медицини

Н. А. Дмитрук, Комунальний науково-дослідний інститут «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста»

завідувачка відділу соціологічних досліджень, моніторингу, оцінки та гендерного інтегрування

С. В. Сторожук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор філософських наук, професор, професор кафедри української філософії та культури

І. М. Гоян, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

доктор філософських наук, професор, професор кафедри соціальної психології

П. А. Кравченко, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

доктор філософських наук, професор, декан факультету історії та географії, професор кафедри філософії

П. А. Курбанова, Навчально-науковий інститут філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

студентка І курсу

Т. В. Легкун, Навчально-науковий інститут філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

кандидат філософських наук, викладач

І. М. Гоян

доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії, соціології і релігієзнавства

А. В. Будз, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

аспірант кафедри філософії, соціології і релігієзнавства

Р. М. Гречкосій, Навчально-науковий інститут філософії та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

докторант кафедри філософії

І. В. Крашеніннік

доктор філософії зі спеціальності 015 Професійна освіта, завідувач кафедри інформатики і кібернетики

С. Л. Конюхов, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри інформатики і кібернетики

О. І. Лопуга, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри культурології

Л. А. Облова, Навчально-науковий інститут філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії

Г. А. Поперечна, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії та суспільних наук

В. Г. Ціватий, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

кандидат історичних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України, доцент кафедри міжнародних організацій і дипломатичної служби

С. Л. Шевченко, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії, біоетики та історії медицини

Г. Р. Зінченко, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

аспірант кафедри філософії

Л. В. Осадча, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

кандидат філософських наук, доцент, професор кафедри філософської антропології, філософії культури та культурології

T. Н. Shorina, National Aviation University

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Philosophy

Т. П. Глушко, Навчально-науковий інститут філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

доктор філософських наук, професор

Т. Г. Максим’як, Навчально-науковий інститут філософії та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

аспірант кафедри філософії

О. Ю. Позняк, Навчально-науковий інститут філософії та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

студент ІІІ-го курсу

Р. О. Бончук, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

аспірант кафедри філософії, соціології та релігієзнавства

O. O. Маруховська-Картунова, Університет економіки та права «КРОК»

кандидат філософських наук, доцент, зав. секції суспільних наук кафедри іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін

В. В. Докучаєва, Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дошкільної та початкової освіти

Л. М. Ланова, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

аспірантка кафедри, інноваційних та інформаційних технологій в освіті

В.А. Ігнатьєв, Рівненський державний гуманітарний університет

кандидат філософських наук, доцент, докторант кафедри філософії

М. В. Тельний, Київська Мала академія наук учнівської молоді

учень, Політехнічний ліцей Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», вихованець секції філософії і культурології

К. С. Гончаренко, Навчально-науковий інститут філософії та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії

О. В. Рябінін, Національна музична академії України імені П. І. Чайковського

асистент-стажист кафедри скрипки

О. М. Селезньова

доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри професійних та спеціальних правових дисциплін

Д. І. Николюк, Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет»

студентка 1 курсу юридичного факультету

С. О. Соболєвська, Навчально-науковий інститут філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

кандидат культурології, доцент кафедри філософської антропології, філософії культури та культурології

Н. В. Шевченко, Навчально-науковий інститут філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

аспірантка кафедри філософської антропології, філософії культури та культурології

А.О. Скороход, Навчально-науковий інститут філософії та освітньої політикиУкраїнського державного університету імені Михайла Драгоманова

студентка IV курсу спеціальності «Культурологія»

Cover for АКТУАЛЬНИЙ ФІЛОСОФСЬКИЙ ДИСКУРС: ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ЗМІНИ В УМОВАХ ВІЙНИ
Published
January 8, 2024