ПСИХОЛОГІЯ СВІДОМОСТІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Authors

Я. О. Коркос, Київський університет імені Бориса Грінченка; О. М. Лозова, Київський університет імені Бориса Грінченка; В. А. Семиченко, Національний авіаційний університет; Н. Ф. Шевченко, Запорізький національний університет; Г. О. Горбань, Запорізький національний університет; О. В. Дробот, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; О. О. Литвиненко, Київський університет імені Бориса Грінченка; М. С. Крапива, Київський університет імені Бориса Грінченка; Т. В. Сова, Київський університет імені Бориса Грінченка; О. О. Литвиненко, Київський університет імені Бориса Грінченка; О. О. Зарецька, Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України; М. В. Сітцева, Київський університет імені Бориса Грінченка; Н. П. Антонюк, ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»; Я. О. Бляхарський, ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»; H. A. Dyvnych, Chernihiv Polytechnic National University; В. О. Кучинський, Навчально-реабілітаційний центр № 21Оболонського району м. Києва; І. В. Маслянікова, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; С. О. Потапенко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; А. Д. Пришляк, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Є. О. Тімоніна, ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»; З. В. Чистікова, ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»; М. К. Кременчуцька, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; О. Я. Присяжнюк, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; А. Б. Акопян, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; Ю. А. Гулько, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; К. Іванов, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського; М. В. Морозов, Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України; О. В. Костюченко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; І. М. Біла, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; І. В. Гергіль, Інститут соціальних технологій ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»; Є. Д. Кисленко, ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»; С. В. Копилова, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; В. Д. Желновацька, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; С. В. Mітіна, Таврійський національний університет імені І. В. Вернадського; У. В. Олійник, Фаховий коледж «Освіта» ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»; В. В. Швець, Уманський державний педагогічний університет

Synopsis

Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень : матеріали міжнародної науково-практичної конфе- ренції), м. Київ, 8 грудня 2023 р. Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023. 128 с.

Chapters

Author Biographies

Я. О. Коркос, Київський університет імені Бориса Грінченка

аспірант, викладач кафедри практичної психології

О. М. Лозова, Київський університет імені Бориса Грінченка

доктор психологічних наук, професор, професор кафедри практичної психології

В. А. Семиченко, Національний авіаційний університет

доктор психологічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Н. Ф. Шевченко, Запорізький національний університет

доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології

Г. О. Горбань, Запорізький національний університет

доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології

О. В. Дробот, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки

О. О. Литвиненко, Київський університет імені Бориса Грінченка

доктор психологічних наук, завідувач кафедри практичної психології

М. С. Крапива, Київський університет імені Бориса Грінченка

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Т. В. Сова, Київський університет імені Бориса Грінченка

аспірантка факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти

О. О. Литвиненко, Київський університет імені Бориса Грінченка

доктор психологічних наук, завідувач кафедри практичної психології

О. О. Зарецька, Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України

кандидат філологічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії когнітивної психології

М. В. Сітцева, Київський університет імені Бориса Грінченка

аспірантка кафедри практичної психології

Н. П. Антонюк, ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

студентка магістратури

Я. О. Бляхарський, ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

здобувач вищої освіти другого магістерського рівня за спеціальністю 053 – Психологія

H. A. Dyvnych, Chernihiv Polytechnic National University

Candidate of Science in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Foreign Philology

В. О. Кучинський, Навчально-реабілітаційний центр № 21Оболонського району м. Києва

вихователь

І. В. Маслянікова, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки

С. О. Потапенко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

студентка 2-го курсу магістратури за спеціальністю 053 – Психологія

А. Д. Пришляк, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

студентка 2 курсу за спеціальністю 231 – Соціальна робота кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки

Є. О. Тімоніна, ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

студентка 4 курсу кафедри психології

З. В. Чистікова, ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

магістрантка 2 курсу кафедри психології

М. К. Кременчуцька, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

кандидат психологічних наук, професор кафедри диференціальної і спеціальної психології

О. Я. Присяжнюк, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов професійного спрямування

А. Б. Акопян, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

кандидат психологічних наук, доцент кафедри диференціальної і спеціальної психології

Ю. А. Гулько, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психології творчості Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України; доцент кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки

К. Іванов, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

студентка ІV курсу за спеціальністю 231 – Соціальна робота

М. В. Морозов, Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України

аспірант лабораторії психології творчості

О. В. Костюченко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки

І. М. Біла, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

професор каферди психології, соціальної роботи та педагогіки

І. В. Гергіль, Інститут соціальних технологій ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

студентка ІІ курсу, група ЗПЛ 22-1м, за спеціальністю 053 – Психологія

Є. Д. Кисленко, ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

здобувач вищої освіти другого магістерського рівня за спеціальністю 053 – Психологія

С. В. Копилова, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки

В. Д. Желновацька, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

магістр за спеціальністю 053 – Психологія

С. В. Mітіна, Таврійський національний університет імені І. В. Вернадського

кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки

У. В. Олійник, Фаховий коледж «Освіта» ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

студентка III курсу

В. В. Швець, Уманський державний педагогічний університет

кандидат психологічних наук, здобувач вищої освіти ступеня доктора наук кафедри педагогіки та освітнього менеджменту

Cover for ПСИХОЛОГІЯ СВІДОМОСТІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Published
February 9, 2024