КИТАЙСЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ: ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІСТЬ

Authors

А. І. Абдула, Криворізький державний педагогічний університет; Г. А. Балута, Криворізький державний педагогічний університет; В. В. Білокопитов, Запорізький національний університет; В. В. Верьовкін, Національна академія Cлужби безпеки України; С. О. Ганус, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; О. В. Головчук, Карпатський інститут підприємництва Відкритого університету розвитку людини «Україна»; В. В. Гура, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка; T. V. Danylova, Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences; Їтао Дун, Навчально-науковий інститут мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; Ї Жао, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури; С. В. Капранов, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України; Б. М. Кисляк, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського; Д. В. Кіслов, ТОВ «Міжнародне бюро корпоративної аналітики і консалтингу»; Г. П. Коваль, Миколаївський професійний машинобудівний ліцей; Є. В. Тендітний, Миколаївський професійний машинобудівний ліцей; О. В. Кожолянко, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; С. О. Козловський, Львівський національний університет імені Івана Франка; О. В. Кубрак, Сумський національний аграрний університет; А. С. Лапченко, Державний біотехнологічний університет; В. Л. Левченко, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; К. С. Золотарьова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; В. В. Левченко, Одеський національний морський університет; Д. І. Леощенко, Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради; Д. Є. Марков, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України; О. О. Махонін, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; О. І. Тумаков, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; О. І. Павлов, Одеський національний технологічний університет; Лун Пан, Навчально-науковий інститут мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; В. В. Підвойний, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; В. Ю. Попов, Донецький національний університет імені Василя Стуса; О. В. Попова, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; К. Ю. Рахно, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному; Л. І. Рожкова, Сумський національний аграрний університет; О. М. Скрипник, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; А. А. Сорокін, Національний університет біоресурсів і природокористування України; А. О. Сошніков, Харківська державна академія культури; Ю. П. Спіцин, Комунальний заклад «Запорізький обласний краєзнавчий музей» Запорізької обласної ради; Г. І. Шаповалов, Національний університет «Запорізька політехніка»; Н. В. Стрижко, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури; І. В. Сумченко, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; В. Б. Урусов, Київський національний університет імені Тарас Шевченка; Г. Г. Фесенко, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова; Fan Liwen, “Peace Lab” Non-Profit Organization; Л. С. Біліченко, Чорноморський національний університет імені Петра Могили; В. А. Бортницький, Апарат Ради національної безпеки і оборони України; D. V. Burtsev, А. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine; K. O. Vitchynkina, Wuhan University of Technology; А. Г. Гольцов, Національний університет біоресурсів і природокористування України; D. P. Yefremov, National University “Kyiv-Mohyla Academy”; Д. С. Коротков, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; С. А. Кошовий, Апарат Верховної Ради України; Ю. П. Мателешко, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; S. V. Naumov, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University; О. М. Олійник, Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України; Н. М. Рябець, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; K. S. Stetsiuk, School of Political Science and Public Administration, Shandong University; Т. Л. Стрихоцький, Національний університет «Острозька академія»; О. А. Сутула, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; С. В. Толстов, ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України»; А. О. Фальковський, Інститут публічної служби та управлінняНаціонального університету «Одеська політехніка»; К. В. Чернявський, Інститут публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка»; В. Г. Ціватий, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка,; П. В. Шевченко, ГО «Українська асоціація китаєзнавців»; Л. М. Ямпольська, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; V. V. Velychko, National Academy of Fine Arts and Architecture; В. Г. Воронкова, Інженерний навчально-науковий інститут імені Ю. М. Потебні Запорізького національного університету; В. О. Нікітенко, Інженерний навчально-науковий інститут імені Ю. М. Потебні Запорізького національного університету; V. Yu. Golod, А. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine; І. Ю. Гришова, Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України; І. В. Балян, Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук України; Г. Л. Демочко, Харківський національний медичний університет; О. В. Дроботюк, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; Л. Л. Жданова, Одеський національний економічний університет; Н. Г. Метеленко, Інженерний навчально-науковий інститут імені Ю. М. Потебні Запорізького національного університету; І. В. Сіліна, Інженерний навчально-науковий інститут імені Ю. М. Потебні Запорізького національного університету; В. С. Михайлов, Коледж хореографічного мистецтва «Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря»; В. В. Неділько, Коледж хореографічного мистецтва «Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря»; А. В. Череп, Запорізький національний університет; О. Г. Череп, Запорізький національний університет; O. Yu. Chukhnii, West Ukrainian National University; А. О. Яковенко, Одеський державний аграрний університет; Я. Є. Нижниченко, Одеський державний аграрний університет; Haiying Li, Institute of Philology of Taras Shevchenko National University of Kyiv; Т. В. Вечоринська, Навчально-науковий інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Г. В. Дащенко, Institute of Chinese Literature and Philosophy, Academia Sinica; К. О. Русакова, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Г. В. Дащенко, Institute of Chinese Literature and Philosophy, Academia Sinica; Н. С. Ісаєва, Навчально-науковий інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Р. М. Калько, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; З. Д. Лебєдєва, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського; М. Ю. Логвин, Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків; В. О. Максимець, Київський університет імені Бориса Грінченка; Н. М. Маторіна, Волинський національний університет імені Лесі Українки; O. I. Panchenko, Dnipro National University named after Oles Honchar; Д. О. Перепадя, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»; Н. Ю. Поліщук, Львівський національний університет імені Івана Франка; О. О. Смольницька, Місія «Постуляційний центр беатифікації й канонізації святих» Української Греко-Католицької Церкви»; T. M. Starostenko, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University; L. K. Suvorova, Zhytomyr Polytechnic State University; О. Ю. Талабірчук, Українсько-угорський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Н. О. Черниш, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Synopsis

Китайська цивілізація: традиції та сучасність : матеріали ХVІІ міжнародної науко-вої конференції, 14 грудня 2023 р., м. Київ. – Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023. 352 с.

Chapters

Author Biographies

А. І. Абдула, Криворізький державний педагогічний університет

кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії

Г. А. Балута, Криворізький державний педагогічний університет

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії

В. В. Білокопитов, Запорізький національний університет

аспірант кафедри філософії, публічного адміністрування та соціальної роботи

В. В. Верьовкін, Національна академія Cлужби безпеки України

докторант, кандидат філологічних наук, головний державний інспектор, Державна податкова служба України, студент

С. О. Ганус, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

старший викладач кафедри модерної історії України та зарубіжних країн

О. В. Головчук, Карпатський інститут підприємництва Відкритого університету розвитку людини «Україна»

кандидат політичних наук, доцент кафедри соціальної роботи

В. В. Гура, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри музикознавства та культурології

T. V. Danylova, Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences

Ph.D. in Philosophy, Associate Professor, Senior Researcher at the Laboratory of Methodology of Psychosocial and Political-Psychological Research Institute for Social and Political Psychology of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine; Visiting Researcher at the Graduate School for Social Research

Їтао Дун, Навчально-науковий інститут мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

аспірант

Ї Жао, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

аспірант кафедри теорії та історії мистецтва

С. В. Капранов, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України

кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу Азіатсько-Тихоокеанського регіону

Б. М. Кисляк, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри хореографії та мистецтвознавства

Д. В. Кіслов, ТОВ «Міжнародне бюро корпоративної аналітики і консалтингу»

доктор наук з державного управління, доцент, керівник

Г. П. Коваль, Миколаївський професійний машинобудівний ліцей

викладач історії, правознавства, громадянської освіти та основ економіки, старший вчитель

Є. В. Тендітний, Миколаївський професійний машинобудівний ліцей

учень

О. В. Кожолянко, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії

С. О. Козловський, Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії середніх віків та візантиністики

О. В. Кубрак, Сумський національний аграрний університет

старший викладач кафедри правосуддя та філософії

А. С. Лапченко, Державний біотехнологічний університет

кандидат історичних наук, старший викладач кафедри ЮНЕСКО «Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін

В. Л. Левченко, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри культурології

К. С. Золотарьова, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

аспірантка кафедри культурології

В. В. Левченко, Одеський національний морський університет

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін

Д. І. Леощенко, Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради

кандидат філософських наук, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та мовної підготовки

Д. Є. Марков, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України

молодший науковий співробітник

О. О. Махонін, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

аспірант кафедри Нової та новітньої історії

О. І. Тумаков, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри Нової та новітньої історії

О. І. Павлов, Одеський національний технологічний університет

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки промисловості

Лун Пан, Навчально-науковий інститут мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

аспірант

В. В. Підвойний, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри тюркології

В. Ю. Попов, Донецький національний університет імені Василя Стуса

доктор філософських наук, професор, професор кафедри теорії, історії держави і права та філософії права

О. В. Попова, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри психології та соціальної роботи і права та філософії права

К. Ю. Рахно, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному

доктор історичних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник
Науково-дослідного сектору етнографічної (антропологічної) керамології

Л. І. Рожкова, Сумський національний аграрний університет

кандидат історичних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін та українознавства

О. М. Скрипник, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та методик навчання

А. А. Сорокін, Національний університет біоресурсів і природокористування України

аспірант кафедри міжнародних відносин і суспільних наук

А. О. Сошніков, Харківська державна академія культури

доктор філософських наук, доцент, доцент кафедри музейно-туристичної діяльності

Ю. П. Спіцин, Комунальний заклад «Запорізький обласний краєзнавчий музей» Запорізької обласної ради

аспірант кафедри джерелознавства та суспільних комунікацій Запорізький національний університет, директор

Г. І. Шаповалов, Національний університет «Запорізька політехніка»

доктор історичних наук, професор, професор, завідуючий кафедри українознавства та загальної мовної підготовки

Н. В. Стрижко, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

аспірантка кафедри теорії та історії мистецтв

І. В. Сумченко, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри культурології

В. Б. Урусов, Київський національний університет імені Тарас Шевченка

кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн

Г. Г. Фесенко, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

доктор філософських наук, професор, професор кафедри історії і культурології

Fan Liwen, “Peace Lab” Non-Profit Organization

Cultural Researcher, Member

Л. С. Біліченко, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

магістр історії, випускник

В. А. Бортницький, Апарат Ради національної безпеки і оборони України

кандидат економічних наук, заступник керівника служби

D. V. Burtsev, А. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine

Ph.D. in International Relations, Junior Research Fellow at the Department of Modern Studies

K. O. Vitchynkina, Wuhan University of Technology

Lecturer of College of International Education

А. Г. Гольцов, Національний університет біоресурсів і природокористування України

доктор політичних наук, доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації

D. P. Yefremov, National University “Kyiv-Mohyla Academy”

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor at the Department of International Relations

Д. С. Коротков, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин, політичних наук
і практичної філософії

С. А. Кошовий, Апарат Верховної Ради України

кандидат історичних наук, головний консультант

Ю. П. Мателешко, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій

S. V. Naumov, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Postgraduate Student at the Faculty of History, Politology and Foreign Affairs

О. М. Олійник, Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу історії країн Азії та Африки

Н. М. Рябець, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного менеджменту

K. S. Stetsiuk, School of Political Science and Public Administration, Shandong University

Ph.D.

Т. Л. Стрихоцький, Національний університет «Острозька академія»

аспірант кафедри міжнародних відносин

О. А. Сутула, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

старша викладачка кафедри соціології і публічного управління

С. В. Толстов, ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України»

кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу трансатлантичних досліджень

А. О. Фальковський, Інститут публічної служби та управлінняНаціонального університету «Одеська політехніка»

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державознавства, права та європейської інтеграції, адвокат

К. В. Чернявський, Інститут публічної служби та управління Національного університету «Одеська політехніка»

магістрант II курсу

В. Г. Ціватий, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

кандидат історичних наук, доцент, заслужений працівник освіти України, доцент кафедри міжнародних організацій та дипломатичної служби, член правління Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин

П. В. Шевченко, ГО «Українська асоціація китаєзнавців»

аналітик

Л. М. Ямпольська, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

кандидат історичних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри всесвітньої історії

V. V. Velychko, National Academy of Fine Arts and Architecture

PhD, Associate Professor

В. Г. Воронкова, Інженерний навчально-науковий інститут імені Ю. М. Потебні Запорізького національного університету

доктор філософських наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України,
завідувач кафедри управління та адміністрування

В. О. Нікітенко, Інженерний навчально-науковий інститут імені Ю. М. Потебні Запорізького національного університету

доктор філософських наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування

V. Yu. Golod, А. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine

Ph.D. in Economics, Junior Fellow

І. Ю. Гришова, Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України

доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, помічник директора з міжнародного співробітництва

І. В. Балян, Закарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція Національної академії аграрних наук України

заступник директора з науково-організаційних та господарських питань

Г. Л. Демочко, Харківський національний медичний університет

кандидат історичних наук, доцент, директорка Центру медичного краєзнавства
імені професора В. Д. Отамановського

О. В. Дроботюк, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського
Національної академії наук України, докторант кафедри міжнародної економіки

Л. Л. Жданова, Одеський національний економічний університет

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри загальної економічної теорії та економічної політики

Н. Г. Метеленко, Інженерний навчально-науковий інститут імені Ю. М. Потебні Запорізького національного університету

доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, директорка

І. В. Сіліна, Інженерний навчально-науковий інститут імені Ю. М. Потебні Запорізького національного університету

кандидат економічних наук, доцент кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів

В. С. Михайлов, Коледж хореографічного мистецтва «Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря»

доктор економічних наук, професор, кандидат філософських наук, завідувач кафедри теоретичних дисциплін

В. В. Неділько, Коледж хореографічного мистецтва «Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря»

старший викладач кафедри теоретичних дисциплін

А. В. Череп, Запорізький національний університет

доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України,
Академік академії наук вищої освіти України, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування

О. Г. Череп, Запорізький національний університет

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом і маркетингу

O. Yu. Chukhnii, West Ukrainian National University

Postgraduate Student at the Department of International Economic Relations

А. О. Яковенко, Одеський державний аграрний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування

Я. Є. Нижниченко, Одеський державний аграрний університет

кандидат економічних наук, доцент

Haiying Li, Institute of Philology of Taras Shevchenko National University of Kyiv

Postgraduate Student

Т. В. Вечоринська, Навчально-науковий інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри мов і літератур Далекого Сходу
та Південно-Східної Азії

Г. В. Дащенко, Institute of Chinese Literature and Philosophy, Academia Sinica

кандидат філологічних наук, доцент, Visiting Associate Research Fellow

К. О. Русакова, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

аспірантка кафедри порівняльної філології східних та англомовних країн

Г. В. Дащенко, Institute of Chinese Literature and Philosophy, Academia Sinica

кандидат філологічних наук, доцент, Visiting Associate Research Fellow

Н. С. Ісаєва, Навчально-науковий інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

доктор філологічних наук, доцент, завідувачка кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії

Р. М. Калько, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри українознавства та іноземних мов

З. Д. Лебєдєва, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського

викладач кафедри концертмейстерського класу

М. Ю. Логвин, Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків

аспірантка, Науково-навчальний інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, провідна наукова співробітниця відділу мистецтва країн Сходу

В. О. Максимець, Київський університет імені Бориса Грінченка

старший викладач кафедри китайської мови і перекладу

Н. М. Маторіна, Волинський національний університет імені Лесі Українки

кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри полоністики і перекладу факультету філології та журналістики

O. I. Panchenko, Dnipro National University named after Oles Honchar

Doctor of Philological Sciences, Professor, Head of the Department of Translation and Linguistic Training of Foreigners

Д. О. Перепадя, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри східних мов

Н. Ю. Поліщук, Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри світової літератури

О. О. Смольницька, Місія «Постуляційний центр беатифікації й канонізації святих» Української Греко-Католицької Церкви»

кандидат філософських наук, консультант з філології

T. M. Starostenko, H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of English Philology

L. K. Suvorova, Zhytomyr Polytechnic State University

Сandidate of Philological Sciences, Associate Professor at the Department of Pedagogical Technologies and Language Training

О. Ю. Талабірчук, Українсько-угорський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

кандидат філологічних наук, доцент кафедри угорської філології

Н. О. Черниш, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

кандидат філологічних наук, доцент кафедри порівняльної філології східних та англомовних країн

Cover for КИТАЙСЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ: ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІСТЬ
Published
February 20, 2024