ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА ТА НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВИЙ РОЗВИТОК: ПОРЯДОК ДЕННИЙ ДЛЯ УКРАЇНИ

Authors

О.І. Бондар, ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»; Т.П. Галушкіна, ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»; В.В. Тафтай, ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»; Jerzy Stadnicki, Kielce University of Technology; О.І. Боцула, Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України; О.Л. Головіна, Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України; Olena Gorlova, Odesa National Economic University; О.І. Дребот, Національна академія аграрних наук України; В.Р. Дишлик, Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України; Zinaida Zhyvko, Academy of Economics and Pedagogy Pragua; Institution of Higher Education “Private Joint-Stock Company ”Lviv Institute of Management”; Yuliia Borutska, Lviv National Environmental University; Svitlan Rodchenko, O. M. Beketov Kharkiv National University of Urban Economy; А.Р. Капраль, Національний лісотехнічний університет України; О.А. Літвак, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова; М.П. Мартинюк, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»; А. Оганісян, Дніпровський державний аграрно-економічний університет; С.С. Савчук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Є.М. Улько, Державний біотехнологічний університет ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»; І.І. Хондак, Харківський національний університет радіоелектроніки; О.Є. Бондаренко, Львівський національний університет імені Івана Франка; Д.С. Захаров, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова; Д.Ю. Калініченко, Національний університет біоресурсів і природокористування України; О.І. Кондратюк, Державний торговельно-економічний університет; Serhii Matveiev, Kharkiv National University of Internal Affairs; E. Supeno, Altegon Consulting (USA); Д.О. Мосійчук, Київський національний університет «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; І.П. Озеров, Державний біотехнологічний університет; В.Р. Батигін, Державний біотехнологічний університет; І.В. Патока, Інститут географії Національної академії наук України; Д.О. Потапенко, Державний біотехнологічний університет; І.О. Волошко, Державний біотехнологічний університет; А.М. Рябчун, Національний авіаційний університет; В.О. Шевчук, Національна академія статистики, обліку та аудиту; О.С. Андрущенко, Одеський державний екологічний університет; В.М. Бабенко, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; Л.В. Ткачова, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; В.В. Іващенко, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; О.О. Веклич, ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»; С.В. Мамчич, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; К.В. Демченко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; А.Й. Жемба, Національний університет водного господарства та природокористування; А.В. Волкошовець, Національний університет водного господарства та природокористування; О.А. Зінченко, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; І.Б. Зленко, Дніпровський державний аграрно-економічний університет; В.О. Мацюк, Дніпровський державний аграрно-економічний університет; О.О. Сумятіна, Дніпровський державний аграрно-економічний університет; Oksana Okhrimenko, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”; Dailu Shi, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”; Jingyu Zhang, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”; І.В. Поповиченко, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури; І.С. Скороход, Волинський національний університет імені Лесі Українки; Р.Ю. Шевченко, ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»; С.Г. Акименко, ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»; Д.Є. Янчук, Київський електромеханічний фаховий коледж; О.І. Малишкін, Київський електромеханічний фаховий коледж; О.В. Бутрим, ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»; Г.Г. Панченко, ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»; О.М. Лабенко, Національний університет біоресурсів і природокористування України; Т.І. Мельник, Національний університет біоресурсів і природокористування України; О.М. Овчинникова, Клайпедський університет; Я.І. Яковенко, Національний університет біоресурсів і природокористування України; О.В. Сафоник, Національний університет біоресурсів і природокористування України; Т.П. Галушкіна, ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»; Ю.В. Давій, ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»; К.В. Серницька, Державний екологічний університет; Д.О. Бугайко, Національний авіаційний університет; Д.Д. Бугайко, Національний авіаційний університет; С.Л. Гоштинар, Одеський державний університет внутрішніх справ; М.Я. Кобеля-Звір, Львівський торговельно-економічний університет; Ю.В. Звір, Львівський торговельно-економічний університет

Synopsis

Зелена економіка та низьковуглецевий розвиток: порядок денний для України: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 15 грудня 2023 р.). – Львів-Торунь : Liha-Pres, 2023. – 188 с.

Chapters

 • ЗЕЛЕНИЙ ПЕРЕХІД ТА НАЦІОНАЛЬНА ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
 • ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ЗЕЛЕНИЙ ПОРЯДОК ДЕННИЙ ДЛЯ УКРАЇНИ
  О.І. Бондар, Т.П. Галушкіна, В.В. Тафтай
 • ІМПУЛЬС ДЛЯ ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ: ВИРОБНИЦТВО БЛАГ ЗА ТЕХНОЛОГІЯМИ 3D-ДРУКУ
  Jerzy Stadnicki
 • ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА ЛІСОКОРИСТУВАННЯ НА ПРИКЛАДІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
  О.І. Боцула, О.Л. Головіна
 • ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS AS THE PREREQUISITES FOR THE SUCCESSFUL DEVELOPMENT OF THE GREEN ECONOMY
  Olena Gorlova
 • ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ВУГЛЕЦЕВОГО ФЕРМЕРСТВА
  О.І. Дребот, В.Р. Дишлик
 • FUTURE FUNCTIONING OF AGRITOURISM CLUSTERS IN LVIV REGION
  Zinaida Zhyvko, Yuliia Borutska, Svitlan Rodchenko
 • СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ У ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ
  А.Р. Капраль
 • ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ ТА В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ДОСЯГНЕННЯ ЗЕЛЕНОГО ПЕРЕХОДУ
  О.А. Літвак
 • ПОЛІТИКА «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРОСЕКТОРУ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
  М.П. Мартинюк
 • РОЗВИТОК ВУГЛЕЦЕВОГО ФЕРМЕРСТВА – ЗАПОРУКА ПРИСКОРЕННЯ ПЕРЕХОДУ ДО «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ
  А. Оганісян
 • АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ ЗЕЛЕНОГО ПЕРЕХОДУ НАК «НАФТОГАЗ»
  С.С. Савчук
 • УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ЗЕМЕЛЬНИХ (ГРУНТОВИХ) РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
  Є.М. Улько
 • АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ ДО ТА ПІСЛЯ ПОЧАТКУ ВІЙНИ В УКРАЇНІ
  І.І. Хондак
 • СТРАТЕГІЯ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ЕКОЛОГІЧНА РЕПАРАЦІЯ
 • АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ЗАПОДІЯНИХ УКРАЇНІ РОСІЙСЬКОЮ АГРЕСІЄЮ
  О.Є. Бондаренко
 • СТРАТЕГІЯ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ МІСЬКОГО ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ЕКОЛОГІЗАЦІЯ
  Д.С. Захаров
 • ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
  Д.Ю. Калініченко
 • ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ПІСЛЯВОЄННІ РЕПАРАЦІЇ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ ВИКЛИК ТА МОЖЛИВОСТІ
  О.І. Кондратюк
 • FINANCIAL COMPENSATION FOR ENVIRONMENTAL DAMAGE CAUSED BY MILITARY ACTIVITIES. EXAMPLES OF THE PAST AND THE PRESENT
  Serhii Matveiev, E. Supeno
 • СТРАТЕГІЯ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ У ПІСЛЯВОЄННІ ЧАСИ
  Д.О. Мосійчук
 • ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЕКОНОМІЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ У ПОВОЄННИЙ ЧАС
  І.П. Озеров, В.Р. Батигін
 • ЕКОСИСТЕМНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕНСАЦІЇ ЗБИТКІВ З МЕТОЮ ВІДНОВЛЕННЯ ДЕГРАДОВАНОГО ДОВКІЛЛЯ
  І.В. Патока
 • ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
  Д.О. Потапенко, І.О. Волошко
 • ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНІ КЛАСТЕРИ ЯК ЕКОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
  А.М. Рябчун
 • ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ: ОБГРУНТУВАННЯ З ПОЗИЦІЙ НАЦІОНАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО НАДБАННЯ
  В.О. Шевчук
 • «ЗЕЛЕНІ» ІНСТРУМЕНТИ ТА ЗЕЛЕНІ ІННОВАЦІЇ: ОЦІНКА НАБУТОГО ДОСВІДУ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ
 • ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ НА ЗАСАДАХ «ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ»
  О.С. Андрущенко
 • ВИКОРИСТАННЯ ВПРОВАДЖЕНЬ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕННЯ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
  В.М. Бабенко, Л.В. Ткачова, В.В. Іващенко, С.В. Мамчич
 • КЛАСИФІКАЦІЯ ІНСТРУМЕНТІВ «ЗЕЛЕНОГО» ЗРОСТАННЯ
  О.О. Веклич
 • ОСНОВНІ ШЛЯХИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЦЕМЕНТНОГО ВИРОБНИЦТВА
  К.В. Демченко
 • ПЛАНУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СКЛАДОВОЇ ЗЕЛЕНОГО ЗРОСТАННЯ
  А.Й. Жемба, А.В. Волкошовець
 • КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗЕЛЕНОГО БРЕНДИНГУ В СУЧАСНОМУ БІЗНЕСІ
  О.А. Зінченко
 • ОСОБЛИВОСТІ ЕМІСІЇ СО2 В РЕКУЛЬТИВОВАНИХ ЗЕМЛЯХ
  І.Б. Зленко, В.О. Мацюк
 • ЗАСТОСУВАННЯ «ЗЕЛЕНИХ» ІНСТРУМЕНТІВ УПРАВЛІННЯ БАГАТОРІЧНИМИ НАСАДЖЕННЯМИ ІСПАНІЇ
  О.О. Сумятіна, В.О. Мацюк
 • FINANCIAL TOOLS FOR THE FORMATION OF ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS
  Oksana Okhrimenko, Dailu Shi, Jingyu Zhang
 • РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ В БУДІВНИЦТВІ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ
  І.В. Поповиченко
 • ВПРОВАДЖЕННЯ ЗЕЛЕНИХ ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
  І.С. Скороход
 • ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКИХ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОЛОГО-КОСМОГОНІЧНИХ ЗНАНЬ ПРО ГАРМОНІЙНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ
  Р.Ю. Шевченко, С.Г. Акименко
 • ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ В УКРАЇНІ
  Д.Є. Янчук, О.І. Малишкін
 • ГЛОБАЛЬНІ КЛІМАТИЧНІ ВИКЛИКИ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ: МІСЦЕ ТА РОЛЬ УКРАЇНИ
 • ВБУДОВАНІ ВИКИДИ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ В МЕХАНІЗМІ КОРИГУВАННЯ ВУГЛЕЦЕВИХ КОРДОНІВ (СВАМ)
  О.В. Бутрим, Г.Г. Панченко
 • ЄВРОПЕЙСЬКА СИСТЕМА ТОРГІВЛІ ВИКИДАМИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ
  О.М. Лабенко, Т.І. Мельник
 • ВІЙНА УКРАЇНИ: ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВПЛИВ НА ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
  О.М. Овчинникова
 • КЛІМАТИЧНІ ФІНАНСИ: КОНЦЕПТУАЛЬНА РАМКА ТА УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ
  Я.І. Яковенко
 • ФІНАНСОВІ МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКИДІВ ВУГЛЕЦЮ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ
  О.В. Сафоник
 • МІЖНАРОДНА ВЗАЄМОДІЯ ТА ПАРТНЕРСТВО В НАПРЯМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕЛЕНОГО ЗРОСТАННЯ ТА КЛІМАТИЧНОЇ НЕЙТРАЛЬНОСТІ
 • МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА ТА ПОСТУП УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДО ЗЕЛЕНОГО ЗРОСТАННЯ
  Т.П. Галушкіна, Ю.В. Давій, К.В. Серницька
 • СТАНДАРТ CO2 ДЛЯ ЛІТАКІВ ЯК СКЛАДОВА НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОЇ СТРАТЕГІЇ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ
  Д.О. Бугайко, Д.Д. Бугайко
 • КЛІМАТИЧНА НЕЙТНАЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ: ГЛОБАЛЬНИЙ, РЕГІОНАЛЬНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІРИ
  С.Л. Гоштинар
 • ГРАНТОВІ МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРОГРАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ РАДИ «EIC ACCELERATOR»
  М.Я. Кобеля-Звір, Ю.В. Звір

Author Biographies

О.І. Бондар, ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»

доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НААН України, ректор

Т.П. Галушкіна, ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»

доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України, професор кафедри зеленої економіки

В.В. Тафтай, ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»

аспірант

Jerzy Stadnicki, Kielce University of Technology

Doctor of Economics, Professor

О.І. Боцула, Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України

кандидат економічних наук, завідувач відділу

О.Л. Головіна, Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України

кандидат економічних наук

Olena Gorlova, Odesa National Economic University

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Department of Economics of Enterprise and Business Organization

О.І. Дребот, Національна академія аграрних наук України

доктор економічних наук, професор, академік

В.Р. Дишлик, Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України

аспірант

Zinaida Zhyvko, Academy of Economics and Pedagogy Pragua; Institution of Higher Education “Private Joint-Stock Company ”Lviv Institute of Management”

D.Sc. in Economics, Professor, Professor of the Department of Economics

Yuliia Borutska, Lviv National Environmental University

PhD of Geological Sciences, Associate Professor of the Department of Tourism

Svitlan Rodchenko, O. M. Beketov Kharkiv National University of Urban Economy

C.Sc. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance Accounting and Business Security

О.А. Літвак, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри екології та природоохоронних технологій

М.П. Мартинюк, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

кандидат економічних наук, доцент, завідувач відділу земельних відносин та природокористування

А. Оганісян, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

аспірант кафедри економіки

С.С. Савчук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

студент

Є.М. Улько, Державний біотехнологічний університет ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»

кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник, чл.-кор. АЕНУ

І.І. Хондак, Харківський національний університет радіоелектроніки

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри охорони праці

О.Є. Бондаренко, Львівський національний університет імені Івана Франка

аспірант

Д.С. Захаров, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

кандидат технічних наук, докторант

Д.Ю. Калініченко, Національний університет біоресурсів і природокористування України

кандидат технічних наук, здобувач

О.І. Кондратюк, Державний торговельно-економічний університет

кандидат економічних наук, доцент

Serhii Matveiev, Kharkiv National University of Internal Affairs

PhD in Economics, Associate Professor

E. Supeno, Altegon Consulting (USA)

Master’s Degree in Environment Management and Innovative Studies, President

Д.О. Мосійчук, Київський національний університет «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

магістр

І.П. Озеров, Державний біотехнологічний університет

магістр

В.Р. Батигін, Державний біотехнологічний університет

магістр

І.В. Патока, Інститут географії Національної академії наук України

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

Д.О. Потапенко, Державний біотехнологічний університет

магістр

І.О. Волошко, Державний біотехнологічний університет

магістр

А.М. Рябчун, Національний авіаційний університет

студент

В.О. Шевчук, Національна академія статистики, обліку та аудиту

доктор економічних наук, професор, т.в.о. завідувача кафедри обліку, аудиту та оподаткування

О.С. Андрущенко, Одеський державний екологічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки природокористування

В.М. Бабенко, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

кандидат технічних наук, доцент кафедри хімічної техніки та промислової екології

В.В. Іващенко, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

студентка

О.О. Веклич, ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»

доктор економічних наук, професор, професор кафедри зеленої економіки та економіки природокористування

С.В. Мамчич, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

студентка

К.В. Демченко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

аспірант

А.Й. Жемба, Національний університет водного господарства та природокористування

кандидат економічних наук, доцент

А.В. Волкошовець, Національний університет водного господарства та природокористування

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії

О.А. Зінченко, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри маркетингу та міжнародного менеджменту

І.Б. Зленко, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

В.О. Мацюк, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

студент

О.О. Сумятіна, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

аспірант

Oksana Okhrimenko, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the International Economics Department

Dailu Shi, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Master’s Degree Holder

Jingyu Zhang, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Master’s Degree Holder

І.В. Поповиченко, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, менеджменту та підприємництва

І.С. Скороход, Волинський національний університет імені Лесі Українки

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин та управління проєктами

Р.Ю. Шевченко, ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»

кандидат географічних наук, доцент кафедри заповідної справи та рекреаційної діяльності

С.Г. Акименко, ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»

магістрант

Д.Є. Янчук, Київський електромеханічний фаховий коледж

здобувач освіти

О.І. Малишкін, Київський електромеханічний фаховий коледж

доктор економічних наук, професор

О.В. Бутрим, ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»

доктор економічних наук, завідувач кафедри зеленої економіки

Г.Г. Панченко, ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»

кандидат технічних наук, доцент кафедри зеленої економіки

О.М. Лабенко, Національний університет біоресурсів і природокористування України

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів

Т.І. Мельник, Національний університет біоресурсів і природокористування України

студентка

О.М. Овчинникова, Клайпедський університет

молодший науковець, здобувач PhD, кафедра економіки факультету соціальних та гуманітарних наук

Я.І. Яковенко, Національний університет біоресурсів і природокористування України

аспірант

О.В. Сафоник, Національний університет біоресурсів і природокористування України

аспірант

Т.П. Галушкіна, ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»

доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України, професор кафедри зеленої економіки

Ю.В. Давій, ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»

аспірант

К.В. Серницька, Державний екологічний університет

аспірант

Д.О. Бугайко, Національний авіаційний університет

доктор економічних наук, професор, професор кафедри логістики

Д.Д. Бугайко, Національний авіаційний університет

студент

С.Л. Гоштинар, Одеський державний університет внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент кафедри трудового, земельного та господарського права

М.Я. Кобеля-Звір, Львівський торговельно-економічний університет

кандидат економічних наук, Ph.D., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та логістики

Ю.В. Звір, Львівський торговельно-економічний університет

здобувач кафедри підприємництва, торгівлі та логістики

Cover for ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА ТА НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВИЙ РОЗВИТОК: ПОРЯДОК ДЕННИЙ ДЛЯ УКРАЇНИ
Published
December 28, 2023
Categories