УКРАЇНСЬКА ІСТОРІЯ У ПУБЛІЧНОМУ ПРОСТОРІ

Authors

Д. Г. Гусак, Волинський національний університет імені Лесі Українки; Б. Б. Драмарецький, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Л. В. Корновенко, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького; С. В. Корновенко, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького; С. В. Нінічук, Волинський національний університет імені Лесі Українки; Л. М. Сворак, Івано-Франківський фаховий коледж ЛНУП; Д. І. Демедович, Відокремлений структурний підрозділ Полтавського фахового коледжу нафти і газу Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»; З. Ю. Тенькова, Університет Григорія Сковороди в Переяславі; П. Л. Костючок, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; О. М. Куцька, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного; К. С. Куцька, Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом; І. М. Ліхтей, Ужгородський національний університет; L. L. Markivska, Volyn Military Lyceum in the name of the Heroes of the Heavenly Hundred; O. V. Melnychuk, Volyn Military Lyceum in the name of the Heroes of the Heavenly Hundred; А. С. Молька, Відокремлений структурний підрозділ Полтавського фахового коледжу нафти і газу Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»; З. Ю. Тенькова, Університет Григорія Сковороди в Переяславі; М. С. Ніколайчук, Відокремлений структурний підрозділ Полтавського фахового коледжу нафти і газу Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»; Р. Єгоров, Відокремлений структурний підрозділ Полтавського фахового коледжу нафти і газу Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»; О. В. Пікалов, Відокремлений структурний підрозділ Полтавського фахового коледжу нафти і газу Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»; З. Ю. Тенькова, Університет Григорія Сковороди в Переяславі; В. Є. Притулюк, Волинський національний університет; В. І. Сергійчук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; А. С. Шевченко, Криворізький державний педагогічний університет; Л. В. Щербін, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; Т. Ф. Ющук, Національний університет «Острозька академія»; А. Л. Янко, Комунальний заклад освіти Полтавський базовий медичний фаховий коледж Полтавської обласної ради; М. М. Білокінь, Київський національний університет ім. Т. Шевченка; І. А. Вівсяна, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка; О. М. Каліщук, Волинський національний університет імені Лесі Українки; O. M. Karlina, Lesya Ukrainka Volyn National University; А. О. Сидоренко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; О. О. Синявська, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; Л. В. Стрільчук, Волинського національного університету імені Лесі Українки; М. Б. Філіпович, Волинський національний університет імені Лесі Українки; В. А. Білик, Музей історії Луцького братства, відділ Волинського краєзнавчого музею; І. М. Мороз, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; В. В. Чепіженко, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; М. В. Бривко, Національний історико-меморіальний заповідник «Биківнянські могили»; Л. С. Сосницька, Волинський національний університет імені Лесі Українки

Synopsis

Українська історія у публічному просторі : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 17–18 травня 2024 р., м. Луцьк. – Львів – Торунь : Liha-Pres, 2024.  128 с.

Chapters

Author Biographies

Д. Г. Гусак, Волинський національний університет імені Лесі Українки

кандидат історичних наук, старший викладач кафедри всесвітньої історії

Б. Б. Драмарецький, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії світового українства

Л. В. Корновенко, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

к. філол. н., доц., завідувач кафедри слов’янської філології, зарубіжної літератури та методики навчання

С. В. Корновенко, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

д. і. н., проф., проф. кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки,
директор Науково-дослідного інституту селянства та вивчення аграрної історії

С. В. Нінічук, Волинський національний університет імені Лесі Українки

аспірант кафедри всесвітньої історії, лабораторії «Історична спадщина порубіжжя
Центральної та Східної Європи»

Л. М. Сворак, Івано-Франківський фаховий коледж ЛНУП

викладач, голова циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

Д. І. Демедович, Відокремлений структурний підрозділ Полтавського фахового коледжу нафти і газу Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

студент гр. ЕН-1-1

З. Ю. Тенькова, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

викладач Відокремленого структурного підрозділу Полтавського фахового коледжу нафти і газу Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»; аспірантка ІІІ року

П. Л. Костючок, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри етнології і археології

О. М. Куцька, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

доктор історичних наук, професор, начальник кафедри воєнної історії

К. С. Куцька, Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом

студентка

І. М. Ліхтей, Ужгородський національний університет

кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри Античності, Середньовіччя та
історії України домодерної доби

L. L. Markivska, Volyn Military Lyceum in the name of the Heroes of the Heavenly Hundred

PhD in History, Associate Professor

O. V. Melnychuk, Volyn Military Lyceum in the name of the Heroes of the Heavenly Hundred

PhD in History, Teacher

А. С. Молька, Відокремлений структурний підрозділ Полтавського фахового коледжу нафти і газу Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

студент гр. ЕН-1-1

З. Ю. Тенькова, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

викладач Відокремленого структурного підрозділу Полтавського фахового коледжу нафти і газу Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»; аспірантка ІІІ року

М. С. Ніколайчук, Відокремлений структурний підрозділ Полтавського фахового коледжу нафти і газу Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

студент гр. ГР-1-1

Р. Єгоров, Відокремлений структурний підрозділ Полтавського фахового коледжу нафти і газу Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

студент гр. ГР-1-1

О. В. Пікалов, Відокремлений структурний підрозділ Полтавського фахового коледжу нафти і газу Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

студент гр. ІТ-2-1

З. Ю. Тенькова, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

викладач Відокремленого структурного підрозділу Полтавського фахового коледжу нафти і газу Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»; аспірантка ІІІ року

В. Є. Притулюк, Волинський національний університет

аспірант кафедри всесвітньої історії

В. І. Сергійчук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії світового українства

Л. В. Щербін, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії

Т. Ф. Ющук, Національний університет «Острозька академія»

викладач-стажист кафедри міжнародних відносин

А. Л. Янко, Комунальний заклад освіти Полтавський базовий медичний фаховий коледж Полтавської обласної ради

кандидат історичних наук, викладач історії України

М. М. Білокінь, Київський національний університет ім. Т. Шевченка

студентка ОР «Магістр» історичного факультету

І. А. Вівсяна, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України та всесвітньої історії

О. М. Каліщук, Волинський національний університет імені Лесі Українки

доктор історичних наук, професор, професор, кафедра історії України та археології

O. M. Karlina, Lesya Ukrainka Volyn National University

PhD in History, Associate Professor. Associate Professor at the Department of World History

А. О. Сидоренко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

лаборант кафедри історії світового українства

О. О. Синявська, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України та спеціальних історичних дисциплін

Л. В. Стрільчук, Волинського національного університету імені Лесі Українки

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії

М. Б. Філіпович, Волинський національний університет імені Лесі Українки

кандидат історичних наук, доцент, професор кафедри всесвітньої історії

В. А. Білик, Музей історії Луцького братства, відділ Волинського краєзнавчого музею

кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії, Волинський національний університет імені Лесі Українки, провідний науковий співробітник

І. М. Мороз, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії світової україністики

В. В. Чепіженко, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

кандидат історичних наук, доцент кафедри археології, етнології та всесвітньої історії

М. В. Бривко, Національний історико-меморіальний заповідник «Биківнянські могили»

доктор філософії, науковий співробітник

Л. С. Сосницька, Волинський національний університет імені Лесі Українки

аспірантка кафедри всесвітньої історії

Cover for УКРАЇНСЬКА ІСТОРІЯ У ПУБЛІЧНОМУ ПРОСТОРІ
Published
May 15, 2024