V АКАДЕМІЧНІ ЧИТАННЯ ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА Г.І. ВОЛИНКИ: ФІЛОСОФІЯ, НАУКА ТА ОСВІТА

Authors

Л. В. Діденко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; О. В. Кубрак, Сумський національний аграрний університет; І. О. Кузнецова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; С. С. Русаков, Український державний університет імені Михайла Драгоманова; А. О. Скороход, Український державний університет імені Михайла Драгоманова; М. А. Шульга, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Г. Р. Зінченко, Український державний університет імені Михайла Драгоманова; Б. В. Сковронський, Український державний університет імені Михайла Драгоманова; М. П. Плахтій; Т. В. Сулятицька, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; В. Ю. Попов, Донецький національний університет імені Василя Стуса; О. В. Попова, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; В. Г. Воронкова; В. О. Нікітенко, Запорізький національний університет; Д. С. Железняк, Український державний університет імені Михайла Драгоманова; Т. В. Кушерець, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя; Т. В. Легкун, Український державний університет імені Михайла Драгоманова; В. Ю. Мар’єнко, Запорізький національний університет; О. М. Рубанець, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; М. А. Абисова; І. П. Скиба, Національний авіаційний університет; М. І. Бойченко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; К. С. Гладишко, Український державний університет імені Михайла Драгоманова; Т. П. Глушко, Український державний університет імені Михайла Драгоманова; Я. М. Горбаль, Бердянський державний педагогічний університет; Я. В. Марченко, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного; О. П. Мінько, Український державний університет імені Михайла Драгоманова; О. В. Одаренко, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка; К. М. Покотило, Український державний університет імені Михайла Драгоманова; Р. Ф. Бабаєв, Український державний університет імені Михайла Драгоманова; К. С. Гончаренко, Український державний університет імені Михайла Драгоманова; Р. М. Гречкосій, Український державний університету імені Михайла Драгоманова; В. А. Задорожний, Український державний університет імені Михайла Драгоманова; О. П. Кивлюк, Київський університет інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»; Р. В. Кудрик, Український державний університет імені Михайла Драгоманова; Е. В. Мараховська, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради; Л. А. Облова, Український державний університет імені Михайла Драгоманова; О. І. Петасюк, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Т. В. Сулятицька; М. П. Плахтій, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; О. С. Туренко, Донецький державний університет внутрішніх справ; Н. В. Шевченко, Український державний університет імені Михайла Драгоманова; Т. І. Андрущенко, Український державний університет імені Михайла Драгоманова; А. Є. Дорога, Український державний університет імені Михайла Драгоманова; О. Ф. Коннов, Український державний університет імені Михайла Драгоманова; О. А. Лобанчук, Український державний університет імені Михайла Драгоманова; І. Г. Луковенко, Український державний університет імені Михайла Драгоманова; Т. Г. Максимʼяк, Український державний університет імені Михайла Драгоманова; К. С. Семенюк, Український державний університет імені Михайла Драгоманова; Р. В. Чорний, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського; Т. Ю. Шульга, Український державний університет імені Михайла Драгоманова; С. В. Дрост, Український державний університет імені Михайла Драгоманова; O. Matviienko, Mykhailo Drahomanov State University of Ukraine, Ukraine; Б. К. Матюшко, Український державний університет імені Михайла Драгоманова; М. В. Тасенко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; І. В. Васильєва, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Synopsis

V Академічні Читання пам’яті професора Г. І. Волинки: філософія, наука та освіта : науково-практична конференція (1 травня 2024 року) / за ред. : Андрущенка В. П., Русакова С. С., Гончаренко К. С. – Львів – Торунь : Liha-Pres, 2024. – 180 с.

Chapters

Author Biographies

Л. В. Діденко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат філософських наук, доцент,
доцент кафедри філософії гуманітарних наук

О. В. Кубрак, Сумський національний аграрний університет

старший викладач кафедри правосуддя та філософії

І. О. Кузнецова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

аспірант кафедри філософії

С. С. Русаков, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

кандидат філософських наук, доцент,
професор кафедри філософської антропології,
філософії культури та культурології

А. О. Скороход, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

студентка IV курсу
Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики

М. А. Шульга, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор політичних наук, професор,
професор кафедри державного управління

Г. Р. Зінченко, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

аспірант кафедри філософії

Б. В. Сковронський, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

кандидат філософських наук, доцент,
докторант кафедри ЮНЕСКО з наукової освіти

М. П. Плахтій

кандидат філософських наук,
доцент кафедри політології та філософії

Т. В. Сулятицька, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

кандидат філософських наук,
доцент кафедри політології та філософії

В. Ю. Попов, Донецький національний університет імені Василя Стуса

доктор філософських наук, професор,
професор кафедри теорії, історії держави і права та філософії права

О. В. Попова, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат філософських наук, доцент

В. Г. Воронкова

доктор філософських наук, професор,
завідувачка кафедри управління та адміністрування

В. О. Нікітенко, Запорізький національний університет

доктор філософських наук, професор,
професор кафедри управління та адміністрування
Інженерного навчально-наукового інституту імені Ю. М. Потебні

Д. С. Железняк, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

студентка І курсу магістратури
Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики

Т. В. Кушерець, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

кандидат філософських наук,
доцент кафедри політології, права та філософії

Т. В. Легкун, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

кандидат філософських наук,
викладач
Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики

В. Ю. Мар’єнко, Запорізький національний університет

аспірантка
Інженерного навчально-наукового інституту імені Ю. М. Потебні

О. М. Рубанець, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

доктор філософських наук, професор,
професор кафедри філософії

М. А. Абисова

кандидат філософський наук, доцент,
доцент кафедри філософії факультету
лінгвістики та соціальних комунікацій

І. П. Скиба, Національний авіаційний університет

кандидат філософський наук, доцент,
доцент кафедри філософії факультету
лінгвістики та соціальних комунікацій

М. І. Бойченко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор філософських наук, професор,
в.о. завідувача кафедри української філософії та культури

К. С. Гладишко, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

студентка ІV курсу
Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики

Т. П. Глушко, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

доктор філософських наук, професор,
професор кафедри філософії

Я. М. Горбаль, Бердянський державний педагогічний університет

аспірант кафедри філософії
Мелітопольського державного педагогічного університету,
асистент кафедри історії та філософії

Я. В. Марченко, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

кандидат історичних наук,
перший заступник начальника

О. П. Мінько, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

студент IV курсу
Навчально-наукового інституту філософії
та освітньої політики

О. В. Одаренко, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка

старший викладач кафедри журналістики та нових медіа

К. М. Покотило, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

кандидат філософських наук, доцент,
доцент кафедри етики та естетики
Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики

Р. Ф. Бабаєв, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

аспірант кафеди філософської антропології, філософії культури та культурології

К. С. Гончаренко, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

кандидат філософських наук, доцент,
доцент кафедри філософії
Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики

Р. М. Гречкосій, Український державний університету імені Михайла Драгоманова

докторант кафедри філософії
Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики

В. А. Задорожний, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

студент IV курсу факультету філософії
Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики

О. П. Кивлюк, Київський університет інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

доктор філософських наук, професор,
завідувач кафедри філософії та психології

Р. В. Кудрик, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

аспірант кафедри філософії

Е. В. Мараховська, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

кандидат філософських наук, доцент,
старший викладач кафедри культурологічних дисциплін
та образотворчого мистецтва

Л. А. Облова, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

кандидат філософських наук,
доцент кафедри філософії
Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики

О. І. Петасюк, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри новітньої історії України

Т. В. Сулятицька

кандидат філософських наук,
доцент кафедри політології та філософії

М. П. Плахтій, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

кандидат філософських наук,
доцент кафедри політології та філософії

О. С. Туренко, Донецький державний університет внутрішніх справ

доктор філософських наук, професор,
професор кафедри загальноправових дисциплін

Н. В. Шевченко, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

аспірантка кафедри філософської антропології,
філософії культури та культурології
Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики

Т. І. Андрущенко, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

доктор філософських наук, професор,
завідувач кафедри етики та естетики
Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики

А. Є. Дорога, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

кандидат філософських наук, доцент,
професор кафедри етики та естетики
Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики

О. Ф. Коннов, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

кандидат філософських наук,
доцент кафедри етики та естетики
Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики

О. А. Лобанчук, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри етики та естетики
Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики

І. Г. Луковенко, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

кандидат історичних наук,
доцент кафедри суспільних наук
Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського,
доцент кафедри етики та естетики

Т. Г. Максимʼяк, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

аспірант кафедри філософії
Навчально наукового інституту філософії та соціальної політики

К. С. Семенюк, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

кандидат філософських наук,
доцент кафедри етики та естетики
Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики

Р. В. Чорний, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського

кандидат філософських наук,
викладач кафедри суспільних наук

Т. Ю. Шульга, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

старший викладач кафедри етики та естетики
Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики

С. В. Дрост, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

студентка IV курсу
Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики

O. Matviienko, Mykhailo Drahomanov State University of Ukraine, Ukraine

Postgraduate student at the Department of Philosophy
Doctor of Philosophy, Professor,
Professor at the Department of Philosophy

Б. К. Матюшко, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

кандидат філософських наук, доцент,
доцент кафедри філософії
Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики

М. В. Тасенко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

аспірант кафедри української філософії і культури

І. В. Васильєва, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії, біоетики та історії медицини

Cover for V АКАДЕМІЧНІ ЧИТАННЯ ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА Г.І. ВОЛИНКИ: ФІЛОСОФІЯ, НАУКА ТА ОСВІТА
Published
May 16, 2024