КРИМ ТА ЧОРНОМОРСЬКИЙ РЕГІОН: РЕКОНСТРУКТИВНИЙ РОЗВИТОК У ВОЄННИЙ ТА ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД

Authors

В. Б. Кисельов, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Ю. О. Дорошенко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; В. А. Куц, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Я. М. Тузяк, Львівський національний університет імені Івана Франка; О. С. Цаплюк, Криворізький державний педагогічний університет; Т. О. Чернишова, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба; В. Ю. Васецький, Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України; В. О. Доценко, Український державний університет імені Михайла Драгоманова; З. В. Захожай, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; З. І. Кадрі-заде, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; М. В. Кодола, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; В. Г. Космина, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Я. В. Марченко, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного; А. М. Русначенко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; А. Т. Степанов, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; А. М. Шаповалова, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; А. М. Чвалюк, Асоціація реінтеграції Криму; В. Ю. Чеканов, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; В. А. Чумак; Л. В. Асоян, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; О. С. Антипін, Академія праці, соціальних відносин і туризму; Ю. С. Грушецька, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; А. М. Шаповалова, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Б. П. Лазоренко, Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України; В. З. Сірко, Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України; Л. Д. Чекаленко, ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України»; І. Г. Смирнов, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; О. О. Любіцева, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Д. Ю. Гринюк, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; К. Ю. Акула, Запорізький національний університет; О. І. Вінгловська, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; В. О. Гуцул, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Н. В. Добрянська, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; І. А. Кирильчук, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; М. О. Жданкевич, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; О. І. Керекеша, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Ю. М. Кобиліна, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Є. В. Красников, Міністерство оборони України; I. V. Madiar, V. I. Vernadsky Taurida National University; E. Sh. Asoyan, V. I. Vernadsky Taurida National University; D. Ye. Ivashchenko, State University of Trade and Economics; В. А. Мотрич, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; О. А. Пушкар, Державний податковий університет; О. В. Шкелебей, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; С. Ю. Нефедов, Творча спілка «Асоціація діячів естрадного мистецтва України»; І. О. Солярська-Комарчук, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв; В. І. Cтарков, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Л. С. Тарасюк, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; А. М. Герасимюк, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; О. В. Чорноус, Донецький державний університет внутрішніх справ; С. С. Ющенко, Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України; С. М. Лісовець, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; В. Б. Дроменко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; І. Л. Ківа, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; В. В. Федонюк, Луцький національний технічний університет; С. А. Сверстюк, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка; Г. Б. Гуменюк, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка; А. С. Сверстюк, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського; М. М. Головченко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Ю. В. Данькевич, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Т. В. Николюк, Луцький національний технічний університет

Synopsis

Крим та Чорноморський регіон: реконструктивний розвиток у воєнний та повоєнний період : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Таврійського національного університету, 12–13 березня 2024 р., м. Київ.  Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023. 184 с.

Chapters

Author Biographies

В. Б. Кисельов, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

доктор технічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту муніципального управління та міського господарства

Ю. О. Дорошенко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій

В. А. Куц, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат філософських наук, викладач кафедри філософії та історії

Я. М. Тузяк, Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидат геологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної та історичної геології і палеонтології, завідувач Палеонтологічного музею

О. С. Цаплюк, Криворізький державний педагогічний університет

асистент кафедри дошкільної і спеціальної освіти

Т. О. Чернишова, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри філософії

В. Ю. Васецький, Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України

кандидат юридичних наук, науковий співробітник відділу держави і права

В. О. Доценко, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

доктор історичних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії та археології

З. В. Захожай, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри філософії та історії

З. І. Кадрі-заде, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

студентка магістратури 1-го курсу, кафедра східної філології

М. В. Кодола, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

студент 1 курсу магістерської підготовки 052 – Політологія

В. Г. Космина, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

доктор історичних наук, доцент, доцент кафедри філософії та історії

Я. В. Марченко, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

кандидат історичних наук, перший заступник начальника

А. М. Русначенко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

доктор історичних наук, доцент, доцент кафедри філософії та історії

А. Т. Степанов, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

студент заочної форми навчання ІІІ курсу за спеціальністю 052 – Політологія

А. М. Шаповалова, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри філософії та історії

А. М. Чвалюк, Асоціація реінтеграції Криму

кандидат юридичних наук, доцент, експерт

В. Ю. Чеканов, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат історичних наук, старший викладач кафедри філософії та історії

В. А. Чумак

кандидат історичних наук, доцент

Л. В. Асоян, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

директор Навчально-наукового центру міжнародної освіти

О. С. Антипін, Академія праці, соціальних відносин і туризму

аспірант

Ю. С. Грушецька, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

студентка 1 курсу за спеціальністю 052 – Політологія

А. М. Шаповалова, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри філософії та історії

Б. П. Лазоренко, Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України

кандидат філософських наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу соціальної психології особистості

В. З. Сірко, Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України

аспірант відділу соціальної психології особистості

Л. Д. Чекаленко, ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України»

доктор політичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, дипломат, провідний співробітник

І. Г. Смирнов, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор географічних наук, професор, професор кафедри країнознавства та туризму

О. О. Любіцева, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

докторка географічних наук, професорка, завідувачка кафедри країнознавства та туризму

Д. Ю. Гринюк, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидатка географічних наук, асистентка кафедри країнознавства та туризму

К. Ю. Акула, Запорізький національний університет

аспірантка кафедри філософії, публічного управління та соціальної роботи

О. І. Вінгловська, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат юридичних наук, професор кафедри публічного та приватного права

В. О. Гуцул, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

аспірант третього року навчання за спеціальністю 081 – Право кафедри публічного та приватного права

Н. В. Добрянська, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного та приватного права

І. А. Кирильчук, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

здобувач вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня

М. О. Жданкевич, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

аспірант 1 курсу за спеціальністю 081 – Право

О. І. Керекеша, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

аспірант кафедри публічного та приватного права

Ю. М. Кобиліна, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

директор Центру підвищення кваліфікації

Є. В. Красников, Міністерство оборони України

кандидат наук з державного управління, заступник начальника 155 військового представництва

I. V. Madiar, V. I. Vernadsky Taurida National University

Head of the Department of Innovative Development

E. Sh. Asoyan, V. I. Vernadsky Taurida National University

Head of International Relations Department

D. Ye. Ivashchenko, State University of Trade and Economics

Head of the International Relations Department

В. А. Мотрич, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

аспірант кафедри публічного та приватного права

О. А. Пушкар, Державний податковий університет

кандидат юридичних наук, докторант кафедри кримінального права та процесу

О. В. Шкелебей, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

аспірант першого курсу кафедри публічного та приватного права

С. Ю. Нефедов, Творча спілка «Асоціація діячів естрадного мистецтва України»

кандидат мистецтвознавства, в. о. директора Навчально-наукового інституту, Донецька державна музична академія імені С. С. Прокоф’єва Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, секретар, голова комісії по роботі з творчою молоддю

І. О. Солярська-Комарчук, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри мистецтвознавчої експертизи

В. І. Cтарков, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

аспірант кафедри масової та міжнародної комунікації

Л. С. Тарасюк, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії та історії

А. М. Герасимюк, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

студентка магістратури за спеціальністю «Культурологія» кафедри філософії та історії

О. В. Чорноус, Донецький державний університет внутрішніх справ

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

С. С. Ющенко, Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України

науковий співробітник відділу інформатики

С. М. Лісовець, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри автоматизованого управління технологічними процесами

В. Б. Дроменко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри автоматизованого управління технологічними процесами

І. Л. Ківа, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат технічних наук, доцент, старший викладач кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій

В. В. Федонюк, Луцький національний технічний університет

кандидат географічних наук, доцент кафедри екології

С. А. Сверстюк, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

студентка хіміко-біологічного факультету

Г. Б. Гуменюк, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат біологічних наук, доцент кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін

А. С. Сверстюк, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

доктор технічних наук, професор кафедри медичної інформатики

М. М. Головченко, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

старший викладач кафедри комп'ютерних та інформаційних технологій

Ю. В. Данькевич, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій

Т. В. Николюк, Луцький національний технічний університет

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземної та української філології

Cover for КРИМ ТА ЧОРНОМОРСЬКИЙ РЕГІОН: РЕКОНСТРУКТИВНИЙ РОЗВИТОК У ВОЄННИЙ ТА ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД
Published
June 21, 2024