СУЧАСНА ТРАЄКТОРІЯ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Authors

С. О. Абрамов, Національна металургійна академія України; В. М. Литвиненко, Херсонський державний аграрно-економічний університет; Р. О. Бабушкіна, Херсонський державний аграрно-економічний університет; О. А. Літвак, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова; С. М. Шевченко, Київський університет імені Бориса Грінченка; Ю. Д. Жданова, Київський університет імені Бориса Грінченка; Т. О. Фіщук, Київський університет імені Бориса Грінченка; О. М. Шушура, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; В. Г. Кушнеренко, Херсонський державний аграрно-економічний університет; Н. С. Папакіна, Херсонський державний аграрно-економічний університет; A. V. Antonenko, Kyiv National University of Culture and Arts; O. V. Vasylenko, Kyiv National University of Culture and Arts; M. Yu. Kryvoruchko, Kyiv National University of Trade and Economics; H. A. Tolok, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine; N. M. Stukalska, National University of Food Technologies; K. O. Prikhodko, Kyiv National University of Culture and Arts; O. V. Dzyundzya, Kherson State Agrarian and Economic University; А. М. Пархоменко, Національний університет харчових технологій; Р. М. Мукоїд, Національний університет харчових технологій; Д. О. Петраченко, Інститут луб’яних культур Національної академії аграрних наук України; В. В. Ігнатишин, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ; Н. П. Савченко, Донбаська національна академія будівництва і архітектури; Т. А. Ємел’янова, Херсонський державний аграрно-економічний університет

Synopsis

Сучасна траєкторія розвитку науково-технічного прогресу в Україні та світі : колективна монографія / За заг. ред. Т. А. Ємел’янової. Львів-Торунь : Ліга-Прес, 2021. 420 с.

Chapters

 • ПІДВИЩЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК КОЛЕКТОРНИХ ВУЗЛІВ НА ОСНОВІ ПОКРАЩЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ЛАМЕЛЕЙ
  С. О. Абрамов
 • ПОКРАЩЕННЯ ПАРАМЕТРІВ КРЕМНІЄВИХ ДІОДІВ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ ОПЕРАЦІЙ ГЕТЕРУВАННЯ ТА МЕТОДІВ ЗАПОБІГАННЯ ВПЛИВУ ПОВЕРХНЕВИХ ЕФЕКТІВ
  В. М. Литвиненко, Р. О. Бабушкіна
 • ЗЕЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ
  О. А. Літвак
 • ЙМОВІРНІСНО-СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ В ЕКОНОМІЧНІЙ ГАЛУЗІ ТА МЕТОДИКА ЇХ НАВЧАННЯ В УМОВАХ ОНЛАЙ-НАВЧАННЯ
  С. М. Шевченко, Ю. Д. Жданова, Т. О. Фіщук
 • МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ НЕЧІТКОГО УПРАВЛІННЯ НА ОСНОВІ ФУНКЦІЙ НАЛЕЖНОСТІ БАГАТЬОХ АРГУМЕНТІВ
  О. М. Шушура
 • ТЕХНОЛОГІЯ ГОДІВЛІ ТВАРИН, ПТИЦІ ТА РИБИ В ВОДОЙМИЩАХ, ЗВОЛОЖЕНОЮ ФЕРМЕНТОВАНОЮ ГОМОГЕННОЮ КОРМОВОЮ СУСПЕНЗІЄЮ ІЗ СУМІШІ ЗЕРНОВИХ
  В. Г. Кушнеренко
 • БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНИХ ОЗНАК АСКАНІЙСЬКИХ ТОНКОРУННИХ ОВЕЦЬ
  Н. С. Папакіна
 • INNOVATIVE TECHNOLOGICAL ASPECTS OF PRODUCTION OF FUNCTIONAL PURPOSES SAUZES WITH DIETARY SUPPLEMENTS
  A. V. Antonenko, O. V. Vasylenko, M. Yu. Kryvoruchko, H. A. Tolok, N. M. Stukalska, K. O. Prikhodko, O. V. Dzyundzya
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ ДЕФЕКТІВ У ПИВОВАРІННІ
  А. М. Пархоменко, Р. М. Мукоїд
 • СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ТА СВІТОВИЙ РИНОК ПРОДУКЦІЇ З НАСІННЯ ПРОМИСЛОВИХ КОНОПЕЛЬ
  Д. О. Петраченко
 • СПОСТЕРЕЖЕННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ ПОЛІВ, ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ ЗВ'ЯЗКУ ІЗ СУЧАСНИМИ ГОРИЗОНТАЛЬНИМИ РУХАМИ КОРИ ТА ПРОЯВОМ СЕЙСМІЧНОСТІ ЗАКАРПАТСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОГИНУ В 2020 РОЦІ
  В. В. Ігнатишин
 • РЕГУЛЮВАННЯ ГРАФІКА НАВАНТАЖЕННЯ СПОЖИВАЧА-РЕГУЛЯТОРА З ГІБРИДНИМИ СИСТЕМАМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
  Н. П. Савченко
 • МОДЕЛЮВАННЯ ДЕФОРМАЦІЙ СТІН КАМ’ЯНИХ БУДІВЕЛЬ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА НА ПРОСАДНИХ ҐРУНТАХ
  Т. А. Ємел’янова

Author Biographies

С. О. Абрамов, Національна металургійна академія України

кандидат технічних наук, доцент кафедри технології машинобудування

В. М. Литвиненко, Херсонський державний аграрно-економічний університет

кандидат технічних наук, доцент

Р. О. Бабушкіна, Херсонський державний аграрно-економічний університет

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

О. А. Літвак, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри екології та природоохоронних технологій

С. М. Шевченко, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук і математики

Ю. Д. Жданова, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук і математики

Т. О. Фіщук, Київський університет імені Бориса Грінченка

студент VI курсу магістратури факультету інформаційних технологій та управління

О. М. Шушура, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

доктор технічних наук, доцент, професор кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем

В. Г. Кушнеренко, Херсонський державний аграрно-економічний університет

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри ветеринарії, гігієни та розведення тварин

Н. С. Папакіна, Херсонський державний аграрно-економічний університет

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри ветеринарії, гігієни та розведення тварин імені В. П. Коваленка

A. V. Antonenko, Kyiv National University of Culture and Arts

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

O. V. Vasylenko, Kyiv National University of Culture and Arts

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor

M. Yu. Kryvoruchko, Kyiv National University of Trade and Economics

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

H. A. Tolok, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

N. M. Stukalska, National University of Food Technologies

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

K. O. Prikhodko, Kyiv National University of Culture and Arts

Graduate Student

O. V. Dzyundzya, Kherson State Agrarian and Economic University

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

А. М. Пархоменко, Національний університет харчових технологій

аспірант кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Р. М. Мукоїд, Національний університет харчових технологій

доцент кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Д. О. Петраченко, Інститут луб’яних культур Національної академії аграрних наук України

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник відділу інженерно-технічних досліджень

В. В. Ігнатишин, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ

кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Відділу сейсмічності Карпатського регіону Інститут геофізики імені С. І. Субботіна Національної академії наук України, Україна; доцент кафедри географії та туризму

Н. П. Савченко, Донбаська національна академія будівництва і архітектури

кандидат технічних наук, доцент кафедри електричної інженерії ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»; доцент кафедри міського будівництва та господарства

Т. А. Ємел’янова, Херсонський державний аграрно-економічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри будівництва, архітектури та дизайну

Cover for СУЧАСНА ТРАЄКТОРІЯ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
Published
January 11, 2022