ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМ ПРАВА

Authors

Людмила Олександрівна Васечко, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Аліса Євгеніївна Висоцька, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Юрій Юрійович Голик, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; Вероніка Валеріївна Деркач, Академія праці, соціальних відносин і туризму; Назар Володимирович Занкевич, Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України; Олександр Ігорович Зозуля, Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України; Svitlana Bohdanivna Karvatska, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University; Ruslan Vasylyovych Ivaniuk, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University; Олександра Олександрівна Кармаза, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Аліна Валеріївна Левченко, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Едуард Михайлович Літвяков, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Ігор Іванович Митрофанов, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Анастасія Іванівна Остапенко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського; Костянтин Миколайович Пільков, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України; Едуард Євгенович Регушевський; Раїса Дем’янівна Сидоркіна, Західнодонбаський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»; Алеся Анатоліївна Хребтова, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Ольга Ігорівна Дубовик, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Валерій Дмитрович Шаповал, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Лариса Юріївна Макаренко, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Марина Олександрівна Мироненко, Національний авіаційний університет; Олександр Володимирович Овченко, Навчально-науковий Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; Дмитро Сергійович Савченко, Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; Олеся Василівна Лукомська, Навчально-науковий інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України; Дар’я Миколаївна Щербакова, Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Олександр Володимирович Плескун, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Ірина Олегівна Таран, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Антон Миколайович Сікун, Академія Державної пенітенціарної служби; Оксана Андріївна Мірошниченко, Академія Державної пенітенціарної служби; Вікторія Володимирівна Латишева, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Сніжана Олегівна Громак, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Ольга Олегівна Романюк, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Дмитро Сергійович Савченко, Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; Володимир Леонідович Скрипник, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Тарас Анатолійович Якимець, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Анастасія Василівна Антоненко, Навчально-науковий інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Анастасія Володимирівна Березюк, Навчально-науковий інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Юрій Павлович Бурило, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України; Інна Миколаївна Дудик, ПВНЗ «Київський медичний університет»; Анастасія Олегівна Заріцька, Навчально-науковий інститут економічної безпеки та митної справи Державного податкового університету; Антон Ігорович Красавцев, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Валерія Володимирівна Максименко, Навчально-науковий інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Катерина Олегівна Недогода, Навчально-науковий інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Максим Геннадійович Околот, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Романна Юріївна Павлюк, Київський університет інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»; Олександр Миколайович Ратушенко, Сокирянський районний суд Чернівецької області; Роман Михайлович Савчук, Івано-Франківський навчально-науковий юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»; Сергій Віталійович Циц, Хмельницька обласна рада; Андрій Сергійович Шапошник, Навчально-науковий інститут права Сумського державного університету; Тетяна Ігорівна Шинкар, ПВНЗ «Європейський університет»; Аліса Олександрівна Богомаз, ПВНЗ «Європейський університет»; Наталія Семенівна Юзікова, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Андрій Вікторович Гороховський, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького; Тетяна Богданівна Ніколаєнко, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького; Марія Мирославівна Коваль, Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»; Дар’я Олександрівна Куковинець, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України; Микола Ілліч Парайко, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Андрій Васильович Шевчук, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Катерина Сергіївна Писанка, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Віталій Михайлович Скиба, Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола; Олександр Володимирович Салітицький, Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола; Дар’я Олександрівна Стародубцева-Бавровська, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Андрій Юрійович Гнатюк, Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; Світлана Володимирівна Кадук, Навчально-науковий Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; Юрій Михайлович Мирошниченко, Іллічівський районний суд м. Маріуполя; Анжеліка Мирошніченко, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Людмила Євгеніївна Даценко, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Євген Володимирович Чуйко, Донецький державний університет внутрішніх справ; Євгенія Ігорівна Бондаренко, Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут «ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Вікторія Львівна Качурінер, Міжнародний гуманітарний університет; Євгеній Євгенович Лашко, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Анна Сергіївна Ребриш, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; М. Б. Джумутія, Запорізький національний університет; Микола Дмитрович Ждан, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди; Наталя Анатоліївна Шуст, Національна академія внутрішніх справ; Олена Вадимівна Раздольська, Національна академія внутрішніх справ

Synopsis

Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права: матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кременчук, 2–3 грудня 2022 року). Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. Львів-Торунь : Liha-Pres, 2022. 240 с.

Chapters

 • ДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА
  Людмила Олександрівна Васечко, Аліса Євгеніївна Висоцька
 • ВПЛИВ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРИНЦИПУ ПІДЗВІТНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  Юрій Юрійович Голик
 • РОЗВИТОК КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕДІАЦІЇ В УКРАЇНІ
  Вероніка Валеріївна Деркач
 • МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЩОДО МОВНИХ ПРАВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН
  Назар Володимирович Занкевич
 • ЩОДО ОСТАННІХ ЗАКОНОДАВЧИХ ІНІЦІАТИВ ІЗ УДОСКОНАЛЕННЯ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
  Олександр Ігорович Зозуля
 • HUMAN RIGHTS AND JUSTICE: NEW DISCUSSIONS ON NATURE AND INTERCONNECTION
  Svitlana Bohdanivna Karvatska, Ruslan Vasylyovych Ivaniuk
 • ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ ЮРИДИЧНОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ («ЯКІСТЬ ЗАКОНУ») ЯК ГАРАНТІЯ ДІЇ ПРИЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В УКРАЇНІ: ТЕОРІЯ, ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ, РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
  Олександра Олександрівна Кармаза
 • ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ТАЄМНИЦЮ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО ТА НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ
  Аліна Валеріївна Левченко
 • ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ НАРОДОВЛАДДЯ В УКРАЇНІ
  Едуард Михайлович Літвяков
 • НОВИЗНА ЮРИДИЧНОГО НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
  Ігор Іванович Митрофанов
 • ДЕЯКІ ПИТАННЯ КОДИФІКАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ОБОРОНИ УКРАЇНИ
  Анастасія Іванівна Остапенко
 • ДОКТРИНА FUNCTUS OFFICIO ТА ЇЇ ЗВ’ЯЗОК З ОСТАТОЧНІСТЮ СУДОВОГО РІШЕННЯ
  Костянтин Миколайович Пільков
 • ВПЛИВ ПРАВОВОЇ І ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА СТАБІЛЬНІСТЬ І РІВЕНЬ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНИХ НОРМ
  Едуард Євгенович Регушевський
 • ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ
  Раїса Дем’янівна Сидоркіна
 • ПРИЧИНИ ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВА ЯК ВИЗНАЧНА ОСОБЛИВІСТЬ ПРАВОЗАСТОСОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Алеся Анатоліївна Хребтова, Ольга Ігорівна Дубовик
 • ХТО ТАКІ КОЛАБОРАНТИ У МУНІЦИПАЛЬНІЙ ВЛАДІ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ?
  Валерій Дмитрович Шаповал
 • МОЄ ПРАВО НА ІМ’Я ТА ПРАВО НА МОЄ ІМ’Я
  Лариса Юріївна Макаренко
 • ПЕРЕВАГИ НОТАРІАЛЬНОГО ПОСВІДЧЕННЯ УГОДИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МЕДІАЦІЇ
  Марина Олександрівна Мироненко
 • УЧАСТЬ ПОВНОГО УЧАСНИКА В КОМАНДИТНОМУ ТОВАРИСТВІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ ПРАВА УКРАЇНИ, ПОЛЬЩІ ТА НІМЕЧЧИНИ
  Олександр Володимирович Овченко
 • ПРАВОВА ПРИРОДА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ЗВИЧАЮ
  Дмитро Сергійович Савченко
 • СУБ’ЄКТИ ЗАХИСТУ ПРАВА НА УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ ШЛЯХОМ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВ
  Олеся Василівна Лукомська
 • ЕЛЕКТРОННІ ДОКАЗИ У ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ: ПІДХОДИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ЯК НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
  Дар’я Миколаївна Щербакова
 • ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
  Олександр Володимирович Плескун, Ірина Олегівна Таран
 • ПРАЦЯ ЗАСУДЖЕНИХ В ПЕНІТЕНЦІАРНИХ УСТАНОВАХ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА
  Антон Миколайович Сікун, Оксана Андріївна Мірошниченко
 • ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ
  Вікторія Володимирівна Латишева, Сніжана Олегівна Громак
 • АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ У СФЕРІ МЕЖУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ
  Ольга Олегівна Романюк
 • КОДИФІКАЦІЯ АГРАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  Дмитро Сергійович Савченко
 • ВІДПРАЦЬОВАНЕ ЯДЕРНЕ ПАЛИВО: ЗАКОНОДАВЧИЙ СТАТУС В УКРАЇНІ
  Володимир Леонідович Скрипник, Тарас Анатолійович Якимець
 • ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ІНІЦІАТИВИ ЩОДО ВИКУПУ ОБ’ЄКТІВ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ДЛЯ СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ
  Анастасія Василівна Антоненко
 • ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МЕДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИМИ МЕДИЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ЗА КОРДОНОМ
  Анастасія Володимирівна Березюк
 • НОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО МАТЕРІАЛИ І ПРЕДМЕТИ, ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ КОНТАКТУ З ХАРЧОВИМИ ПРОДУКТАМИ
  Юрій Павлович Бурило
 • ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ ОРГАНІВ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
  Інна Миколаївна Дудик
 • РОЛЬ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ПРАВОВИЙ СТАТУС У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ
  Анастасія Олегівна Заріцька
 • САМОРЕГУЛІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
  Антон Ігорович Красавцев
 • СТАНОВЛЕННЯ МІЖНАРОДНИХ НОРМ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ І ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
  Валерія Володимирівна Максименко
 • ПРИНЦИП «ПОЗИТИВНОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ» СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ
  Катерина Олегівна Недогода
 • КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВСТУПУ НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ
  Максим Геннадійович Околот
 • УЧАСТЬ ЕКСПЕРТА У АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ
  Романна Юріївна Павлюк
 • ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ «НЕВІДВОРОТНІСТЬ» В АДМІНІСТРАТИВНІЙ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
  Олександр Миколайович Ратушенко
 • СУЧАСНІ МОДЕЛІ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ: СУТНІСТЬ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ
  Роман Михайлович Савчук
 • ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРОЄКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО СЛУЖБУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ» (РЕЄСТР. № 6504 ВІД 05.01.2022 РОКУ)
  Сергій Віталійович Циц
 • ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ «КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ», ЙОГО СПІВВІДНОШЕННЯ ІЗ ПОНЯТТЯМИ «КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ» ТА «КРИМІНАЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО»
  Андрій Сергійович Шапошник
 • ОНТОЛОГІЯ СУБ’ЄКТНОГО СКЛАДУ РЕГУЛЮВАННЯ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ В ІНТЕРЕСАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
  Тетяна Ігорівна Шинкар, Аліса Олександрівна Богомаз
 • ФРОНЕЗИС МОДЕЛІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПРОТИДІЇ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ
  Наталія Семенівна Юзікова
 • ДО ПИТАННЯ РОЗМЕЖУВАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ КОНТРАБАНДИ
  Андрій Вікторович Гороховський, Тетяна Богданівна Ніколаєнко
 • НАПРЯМИ ЗАКОРДОННОЇ ПРАКТИЧНОЇ ВІКТИМОЛОГІЇ
  Марія Мирославівна Коваль
 • СЕКСУАЛЬНЕ НАСИЛЬСТВО В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ: ЩОДО ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АСПЕКТУ. ЧАСТИНА 1
  Дар’я Олександрівна Куковинець
 • КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБУ ВЧИНЕННЯ КОНТРАБАНДИ
  Микола Ілліч Парайко, Андрій Васильович Шевчук
 • ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВЧИХ НОВЕЛ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОЧИНИ, ВЧИНЕНІ ЗЛОЧИННОЮ СПІЛЬНОТОЮ
  Катерина Сергіївна Писанка
 • КРАДІЖКА ЯК НАЙПОШИРЕНІШИЙ ВИД ЗЛОЧИННОСТІ
  Віталій Михайлович Скиба, Олександр Володимирович Салітицький
 • ПОЧАТОК ЖИТТЯ ЛЮДИНИ ТА ЙОГО КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ
  Дар’я Олександрівна Стародубцева-Бавровська
 • ЩОДО УЧАСТІ ПОНЯТИХ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
  Андрій Юрійович Гнатюк
 • СУДОВО-ЕКСПЕРТНЕ ВИКОРИСТАННЯ ДЕЯКИХ КРИМІНАЛІСТИЧНО-ДОВІДКОВИХ КОЛЕКЦІЙ
  Світлана Володимирівна Кадук
 • КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПРОЩЕНИХ СУДОВИХ ПРОЦЕДУР У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
  Юрій Михайлович Мирошниченко
 • СУДОВО-МЕДИЧНЕ ОТОТОЖНЕННЯ ОСОБИ
  Анжеліка Мирошніченко, Людмила Євгеніївна Даценко
 • ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ
  Євген Володимирович Чуйко
 • ГЕНЕЗИС ПРИНЦИПІВ «STARE DECISIS», «RATIO DECIDENDI» ТА «OBITER DICTUM» ЯК ОСНОВ ДОКТРИНИ ПРЕЦЕДЕНТУ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ
  Євгенія Ігорівна Бондаренко
 • ОЦІНКА ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
  Вікторія Львівна Качурінер
 • ПРИТЯГНЕННЯ РОСІЇ ДО МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВІЙСЬКОВУ АГРЕСІЮ ТА ПОРУШЕННЯ ІНШИХ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
  Євгеній Євгенович Лашко
 • ГРОМАДСЬКА РАДА ДОБРОЧЕСНОСТІ ЯК КОРУПЦІЙНИЙ ЗАПОБІЖНИК У СУДОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
  Анна Сергіївна Ребриш
 • НОРМАТИВНІ ОСНОВИ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ
  М. Б. Джумутія
 • ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ЯК НАПРЯМ ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ ПРОТИ ТРУДОВИХ ПРАВ ГРОМАДЯН
  Микола Дмитрович Ждан
 • ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ У ПОРЯДКУ, ВСТАНОВЛЕНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ ЗАКОНОМ ЯК ФУНКЦІЯ АПЕЛЯЦІЙНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ
  Наталя Анатоліївна Шуст
 • ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ДОТРИМАННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ
  Олена Вадимівна Раздольська

Author Biographies

Людмила Олександрівна Васечко, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

кандидат юридичних наук, доцент кафедри фундаментальних і галузевих юридичних наук

Аліса Євгеніївна Висоцька, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

студентка ІІ курсу за спеціальністю 081 Право

Юрій Юрійович Голик, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

аспірант кафедри загальноправових дисциплін

Вероніка Валеріївна Деркач, Академія праці, соціальних відносин і туризму

магістр права, аспірант кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права

Назар Володимирович Занкевич, Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України

аспірант

Олександр Ігорович Зозуля, Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України

доктор юридичних наук, доцент, завідувач наукового сектору порівняльного конституційного та муніципального права

Svitlana Bohdanivna Karvatska, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Doctor of Law, Professor, Acting Head of the Department of European and Comparative Law

Ruslan Vasylyovych Ivaniuk, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Lawyer, Bobrovnikov, Ivanyuk and Partners JSC, Postgraduate Student at the Department of Theory of Law and Human Rights

Олександра Олександрівна Кармаза, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор юридичних наук, професор, професор Інституту післядипломної освіти

Аліна Валеріївна Левченко, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

аспірантка кафедри конституційного та кримінального права

Едуард Михайлович Літвяков, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

студент ІІ курсу факультету права, гуманітарних і соціальних наук

Ігор Іванович Митрофанов, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри фундаментальних і галузевих юридичних наук

Анастасія Іванівна Остапенко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

ад’юнкт центру воєнно-стратегічних досліджень

Костянтин Миколайович Пільков, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України

кандидат юридичних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу міжнародного приватного права та правових проблем євроінтеграції

Едуард Євгенович Регушевський

кандидат юридичних наук, доцент

Раїса Дем’янівна Сидоркіна, Західнодонбаський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

доцент кафедри соціально-гуманітарної підготовки та права

Алеся Анатоліївна Хребтова, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри фундаментальних і галузевих юридичних наук

Ольга Ігорівна Дубовик, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

студентка І курсу факультету економіки і управління

Валерій Дмитрович Шаповал, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри фундаментальних і галузевих юридичних наук

Лариса Юріївна Макаренко, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

студентка І курсу ОС «магістр» факультету права, гуманітарних та соціальних наук

Марина Олександрівна Мироненко, Національний авіаційний університет

аспірантка кафедри конституційного і адміністративного права

Олександр Володимирович Овченко, Навчально-науковий Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

аспірант кафедри судочинства

Дмитро Сергійович Савченко, Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

студент IV курсу

Олеся Василівна Лукомська, Навчально-науковий інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України

аспірантка

Дар’я Миколаївна Щербакова, Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

студентка ІІ курсу ОС «Магістр»

Олександр Володимирович Плескун, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри фундаментальних і галузевих юридичних наук

Ірина Олегівна Таран, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

студентка ІV курсу спеціальності 081 Право

Антон Миколайович Сікун, Академія Державної пенітенціарної служби

заступник начальника кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права

Оксана Андріївна Мірошниченко, Академія Державної пенітенціарної служби

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і
права, конституційного права

Вікторія Володимирівна Латишева, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри фундаментальних і галузевих юридичних наук

Сніжана Олегівна Громак, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

студентка ІІ курсу спеціальності 081 Право

Ольга Олегівна Романюк, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

студентка юридичного факультету ОР «Магістр» ІІ року навчання

Дмитро Сергійович Савченко, Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

студент IV курсу

Володимир Леонідович Скрипник, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри фундаментальних і галузевих юридичних наук

Тарас Анатолійович Якимець, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

студент II курсу спеціальності 081 Право

Анастасія Василівна Антоненко, Навчально-науковий інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

аспірантка кафедри адміністративного права та процесу

Анастасія Володимирівна Березюк, Навчально-науковий інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

студентка ІІ курсу магістратури

Юрій Павлович Бурило, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України

доктор юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу
міжнародного приватного права та правових проблем євроінтеграції

Інна Миколаївна Дудик, ПВНЗ «Київський медичний університет»

кандидат юридичних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Анастасія Олегівна Заріцька, Навчально-науковий інститут економічної безпеки та митної справи Державного податкового університету

студентка ІІІ курсу

Антон Ігорович Красавцев, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

аспірант кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права Факультету соціології і права

Валерія Володимирівна Максименко, Навчально-науковий інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

аспірант кафедри службового та медичного права

Катерина Олегівна Недогода, Навчально-науковий інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

студентка ІІІ курсу

Максим Геннадійович Околот, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

аспірант кафедри адміністративного права

Романна Юріївна Павлюк, Київський університет інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

аспірантка кафедри конституційного, міжнародного права та публічно-правових дисциплін

Олександр Миколайович Ратушенко, Сокирянський районний суд Чернівецької області

суддя

Роман Михайлович Савчук, Івано-Франківський навчально-науковий юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, доцент, директор

Сергій Віталійович Циц, Хмельницька обласна рада

кандидат наук з державного управління, начальник юридичного відділу виконавчого апарату

Андрій Сергійович Шапошник, Навчально-науковий інститут права Сумського державного університету

аспірант адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки

Тетяна Ігорівна Шинкар, ПВНЗ «Європейський університет»

кандидат юридичних наук, доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних наук

Аліса Олександрівна Богомаз, ПВНЗ «Європейський університет»

магістр кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних наук

Наталія Семенівна Юзікова, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного і кримінального права

Андрій Вікторович Гороховський, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

слухач факультету підготовки керівних кадрів

Тетяна Богданівна Ніколаєнко, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

докторка юридичних наук, професорка, професорка кафедри теорії права та кримінально-процесуальної діяльності

Марія Мирославівна Коваль, Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права і процесу

Дар’я Олександрівна Куковинець, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України

молодша наукова співробітниця

Микола Ілліч Парайко, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

студент юридичного факультету

Андрій Васильович Шевчук, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права

Катерина Сергіївна Писанка, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

студентка факультету права, гуманітарних і соціальних наук

Віталій Михайлович Скиба, Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола

викладач юридичних дисциплін

Олександр Володимирович Салітицький, Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола

студент ОС Бакалавр спеціальності 081 Право

Дар’я Олександрівна Стародубцева-Бавровська, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

студентка V курсу факультету економіки і управління кафедри фундаментальних і галузевих юридичних наук

Андрій Юрійович Гнатюк, Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

асистент кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін

Світлана Володимирівна Кадук, Навчально-науковий Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

кандидат юридичних наук, доцент кафедри політики у сфері боротьби зі злочинністю та кримінального права

Юрій Михайлович Мирошниченко, Іллічівський районний суд м. Маріуполя

кандидат юридичних наук, голова

Анжеліка Мирошніченко, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

студентка ІІІ курсу

Людмила Євгеніївна Даценко, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

старший викладач кафедри фундаментальних і галузевих юридичних наук

Євген Володимирович Чуйко, Донецький державний університет внутрішніх справ

ад’юнкт кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз

Євгенія Ігорівна Бондаренко, Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут «ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного та міжнародного права

Вікторія Львівна Качурінер, Міжнародний гуманітарний університет

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства

Євгеній Євгенович Лашко, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

кандидат технічних наук, фахівець науково-дослідної частини

Анна Сергіївна Ребриш, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінального процесу

М. Б. Джумутія, Запорізький національний університет

здобувач кафедри конституційного та адміністративного права

Микола Дмитрович Ждан, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського

Наталя Анатоліївна Шуст, Національна академія внутрішніх справ

аспірантка кафедри публічного управління та адміністрування

Олена Вадимівна Раздольська, Національна академія внутрішніх справ

аспірант кафедри поліцейського права

Cover for ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМ ПРАВА
Published
January 6, 2023
Categories