ХХV СХОДОЗНАВЧІ ЧИТАННЯ А. КРИМСЬКОГО

Authors

А. Ю. Баукова, Львівський національний університет імені Івана Франка; А. Г. Гольцов, Національний університет біоресурсів і природокористування України; Д. А. Димидюк, Львівський національний університет імені Івана Франка; С. О. Козловський, Львівський національний університет імені Івана Франка; С.-А. Ю. Пачковська, Львівський національний університет імені Івана Франка; С. О. Козловський, Львівський національний університет імені Івана Франка; В. Ю. Лагодич, Львівський національний університет імені Івана Франка; Tofig Mustafazade, National Academy of Sciences of the History Institutenamed after A. A. Bakikhanov; A. O. Chalyi, The State Institution «The Institute of World Historyof the National Academy of Sciences of Ukraine»; В. В. Яблонський, Поляхівський ліцей; О. Б. Бубенок, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України; О. Б. Гуцуляк, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; В. В. Кузовков, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського; І. О. Панафідін, Криворізький державний педагогічний університет; К. Ю. Рахно, Науково-дослідний інститут українознавства Міністерства освіти і науки України; С. В. Терський, Національний університет «Львівська політехніка»; М. В. Тортіка, Харківська державна академія культури; Фаріда Алієва, Інститут історії імені А. А. Бакіханова НАН Азербайджану; Д. В. Брильов, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України; В. В. Добіжа, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету; О. В. Колесник, Вінницький коледж економіки та підприємництва Західноукраїнського національного університету; А. М. Захарченко, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; О. М. Меміш, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького; О. П. Моціяка, ДУ «Інститут всесвітньої історіїНаціональної академії наук України»; Мустафазаде Парвана, Інститут історії імені А. А. Бакіханова НАН Азербайджану; Д. А. Радівілов, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України; В. О. Швед, ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України»; D. V. Shestopalets, А. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine; Л. М. Ямпольська, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Д. В. Вєдєнєєв, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв; V. Yu. Golod, А. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine; А. В. Гончаренко, Сумський державний університет; Н. Д. Городня, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; А. В. Кириченко, Національний університет біоресурсів і природокористування України; Д. О. Потапова, Національний університет біоресурсів і природокористування України; А. В. Кириченко, Національний університет біоресурсів і природокористування України; О. М. Олійник, ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України»; І. С. Погорєлова, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; V. V. Popkov, Odesa I. I. Mechnikov National University; J. А. Azaiev, Odesa I. I. Mechnikov National University; О. П. Тригуб, Чорноморський національний університет імені Петра Могили; Р. Ю. Подкур, Інститут історії України Національної академії наук України; В. Г. Ціватий, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Л. А. Вовчук, Чорноморський національний університет імені Петра Могили; Л. П. Гарник, Лейбніц Центр Вивчення Сучасного Сходу; Н. М. Зуб (Руденко), Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України; О. Р. Купчик, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; О. М. Левенець, Національний транспортний університет; С. С. Павленко, Комунальне підприємство «Музей історії Дніпра»Дніпровської міської ради; Л. М. Підгірна, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; А. А. Сорокін, Національний університет біоресурсів і природокористування України; О. П. Шипотілова, Одеський національний морський університет; А. В. Кожанов, Національний університет «Одеська морська академія»; О. В. Ананьїн, Державна прикордонна служба України; П. Е. Буцький, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького; Г. Д. Ємельяненко, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; Л. В. Абизова, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; А. А. Кізлова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Г. П. Коваль, Новосафронівська гімназія Новоодеської міської ради Миколаївської області; М. Т. Мельник, Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука; Т. В. Младенова, Львівський національний університет імені Івана Франка; О. О. Смольницька, Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського; О. Б. Федчук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; А. М. Шевченко, Громадська організація «Краєвєд»; Ю. В. Ямаш, Національний лісотехнічний університет України; І. М. Борбенчук, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; З. М. Корнєва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Г. В. Дащенко, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; К. О. Русакова, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Г. В. Дащенко, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Д. І. Дроздовський, Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка Національної академії наук України; Т. К. Комарницька, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; В. А. Мусійчук, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України; Н. С. Рева, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; С. М. Рева; Н. С. Сейтяг’яєв, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України; З. В. Стежко, Центральноукраїнський національний технічний університет; К. В. Шалімова, Навчально-науковий інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка; О. О. Хамрай, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України; І. П. Хижа, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Цзін Цао, Навчально-науковий інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка; H. V. Vertiienko, А. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine; D. Ye. Markov, А. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine; О. Д. Огнева, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України; Ю. І. Петрова, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України; І. С. Резнік, Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України; M. O. Tarasenko, University of Oxford; Г. І. Фінін, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради; А. М. Карпенко, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради; О. А. Борділовська, Національний інститут стратегічних досліджень; Я. С. Гнатюк, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; T. V. Danylova, Institute for Social and Political Psychology of National Academy of Sciences of Ukraine; A. S. Dankanich, Oles Honchar Dnipro National University; С. П. Дерев’янко, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка; R. A. Zapotichna, Lviv State University of Internal Affairs; С. В. Капранов, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України; М. М. Карпіцький, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля; В. Е. Туренко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Ю. С. Філь, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України; М. А. Араджионі, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України; Г. І. Бокшань, Херсонський державний аграрно-економічний університет; С. О. Ганус, Ужгородський національний університет; О. М. Каковкіна, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Р. М. Камеристий-Брайтенбюхер, Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського; О. В. Кожолянко, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; О. С. Лагунова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; O. S. Mavrina, А. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine

Synopsis

ХХV Сходознавчі читання А. Кримського: Матеріали міжнародної наукової конференції, 10 листопада 2022 р. Київ : Львів – Торунь : Liha-Pres, 2022. 364 с.

Chapters

Author Biographies

А. Ю. Баукова, Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидат історичних наук,
доцент кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки

А. Г. Гольцов, Національний університет біоресурсів і природокористування України

доктор політичних наук,
доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації

Д. А. Димидюк, Львівський національний університет імені Івана Франка

аспірант історичного факультету

магістрант Східних Студій
Варшавський університет
м. Варшава, Республіка Польща

С. О. Козловський, Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри історії середніх віків та візантиністики

С.-А. Ю. Пачковська, Львівський національний університет імені Івана Франка

студентка кафедри історії середніх віків та візантиністики

С. О. Козловський, Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри історії середніх віків та візантиністики

В. Ю. Лагодич, Львівський національний університет імені Івана Франка

аспірант кафедри історії середніх віків та візантиністки

Tofig Mustafazade, National Academy of Sciences of the History Institutenamed after A. A. Bakikhanov

Doctor of Historical Sciences, Professor,
Head of the Department of «International Relations and Diaspora History»

A. O. Chalyi, The State Institution «The Institute of World Historyof the National Academy of Sciences of Ukraine»

Postgraduate Student

В. В. Яблонський, Поляхівський ліцей

магістр архівознавства,
вчитель історії

О. Б. Бубенок, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України

доктор історичних наук, професор,
головний науковий співробітник відділу Євразійського степу

О. Б. Гуцуляк, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

кандидат філософських наук, доцент,
учений секретар Наукової бібліотеки

В. В. Кузовков, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

кандидат історичних наук,
науковий керівник науково-дослідної лабораторії археології
та домодерної історії Півдня України

І. О. Панафідін, Криворізький державний педагогічний університет

кандидат філософських наук,
старший викладач кафедри історії

К. Ю. Рахно, Науково-дослідний інститут українознавства Міністерства освіти і науки України

доктор історичних наук, старший дослідник,
старший науковий співробітник відділу культурної антропології

С. В. Терський, Національний університет «Львівська політехніка»

доктор історичних наук, професор,
професор кафедри історії, музеєзнавства
та культурної спадщини

М. В. Тортіка, Харківська державна академія культури

доктор історичних наук, доцент,
доцент кафедри історії, музеєзнавства та пам’яткознавства

Фаріда Алієва, Інститут історії імені А. А. Бакіханова НАН Азербайджану

кандидат історичних наук, доцент,
провідний науковий співробітник

Д. В. Брильов, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України

доктор філософських наук, доцент,
в.о. старшого наукового співробітника

В. В. Добіжа, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету

кандидат політичних наук,
доцент кафедри правового регулювання економіки і правознавства

О. В. Колесник, Вінницький коледж економіки та підприємництва Західноукраїнського національного університету

викладач вищої категорії циклової комісії правових
та психологічних дисциплін

А. М. Захарченко, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

кандидат політичних наук,
доцент кафедри міжнародних відносин

О. М. Меміш, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат історичних наук,
старший викладач кафедри археології
та спеціальних галузей історичної науки

О. П. Моціяка, ДУ «Інститут всесвітньої історіїНаціональної академії наук України»

аспірантка

 

Мустафазаде Парвана, Інститут історії імені А. А. Бакіханова НАН Азербайджану

кандидат політичних наук,
науковий співробітник відділу «Історія міжнародних відносин»

Д. А. Радівілов, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

В. О. Швед, ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України»

кандидат історичних наук, доцент,
завідувач відділу історії країн Азії та Африки

D. V. Shestopalets, А. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine

Ph.D., Junior Research Fellow Research Fellow

Л. М. Ямпольська, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри всесвітньої історії

Д. В. Вєдєнєєв, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

доктор історичних наук, професор,
професор кафедри арт-менеджменту та івент-технологій

V. Yu. Golod, А. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine

Ph.D. in Economics, Junior Fellow

А. В. Гончаренко, Сумський державний університет

кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри історії

Н. Д. Городня, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор історичних наук, професор,
професор кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн

А. В. Кириченко, Національний університет біоресурсів і природокористування України

кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності

Д. О. Потапова, Національний університет біоресурсів і природокористування України

cтудентка IV курсу

А. В. Кириченко, Національний університет біоресурсів і природокористування України

кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності

О. М. Олійник, ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України»

кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник

І. С. Погорєлова, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри політичних технологій

V. V. Popkov, Odesa I. I. Mechnikov National University

Dr. (Philosophical Sciences), Professor,
Head of the Department of Political Science

J. А. Azaiev, Odesa I. I. Mechnikov National University

Postgraduate Student at the Department of Political Science

О. П. Тригуб, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

доктор історичних наук, професор,
професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики

Р. Ю. Подкур, Інститут історії України Національної академії наук України

кандидат історичних наук,
старший науковий співробітник
відділу історії державного терору радянської доби

В. Г. Ціватий, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат історичних наук, доцент,
Заслужений працівник освіти України,
член правління Наукового товариства
історії дипломатії та міжнародних відносин

Л. А. Вовчук, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики

Л. П. Гарник, Лейбніц Центр Вивчення Сучасного Сходу

кандидат політичних наук, гостьовий дослідник

Н. М. Зуб (Руденко), Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України

кандидат історичних наук,
молодший науковий співробітник відділу Євразійського степу

О. Р. Купчик, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн

О. М. Левенець, Національний транспортний університет

доктор філософії в галузі історії,
доцент кафедри теорії та історії держави і права

С. С. Павленко, Комунальне підприємство «Музей історії Дніпра»Дніпровської міської ради

кандидат історичних наук,
заступник директора з експозиційної роботи

Л. М. Підгірна, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

аспірантка

А. А. Сорокін, Національний університет біоресурсів і природокористування України

аспірант кафедри міжнародних відносин і суспільних наук

О. П. Шипотілова, Одеський національний морський університет

кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри довузівської підготовки

А. В. Кожанов, Національний університет «Одеська морська академія»

кандидат історичних наук,
доцент кафедри українознавства

О. В. Ананьїн, Державна прикордонна служба України

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник,
старший офіцер Головного центру супроводження програм розвитку
(Офіс реформ)

П. Е. Буцький, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

аспірант кафедри історії та археології

Г. Д. Ємельяненко, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

доктор філософських наук, професор,
професор кафедри філософії, історії
та соціально-гуманітарних дисциплін

Л. В. Абизова, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

кандидат філософських наук, доцент,
доцент кафедри філософії, історії
та соціально-гуманітарних дисциплін

А. А. Кізлова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

доктор історичних наук,
доцент кафедри історії, факультету соціології і права

Г. П. Коваль, Новосафронівська гімназія Новоодеської міської ради Миколаївської області

вчитель історії та географії, старший вчитель

М. Т. Мельник, Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука

кандидат мистецтвознавства, доцент,
професор кафедри художнього текстилю і моделювання костюма

Т. В. Младенова, Львівський національний університет імені Івана Франка

доктор філософії,
доцент кафедри музикознавства та хорового мистецтва

О. О. Смольницька, Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського

кандидат філософських наук,
провідний науковий співробітник

О. Б. Федчук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

аспірант кафедри історії стародавнього світу та середніх віків

А. М. Шевченко, Громадська організація «Краєвєд»

кандидат історичних наук

Ю. В. Ямаш, Національний лісотехнічний університет України

кандидат мистецтвознавства, доцент,
доцент кафедри дизайну

І. М. Борбенчук, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови

З. М. Корнєва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови

Г. В. Дащенко, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри порівняльної філології східних та англомовних країн

К. О. Русакова, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

студентка II курсу магістратури кафедри порівняльної філології східних та англомовних країн

Г. В. Дащенко, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри порівняльної філології східних та англомовних країн

Д. І. Дроздовський, Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка Національної академії наук України

кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу зарубіжних і слов’янських літератур

Т. К. Комарницька, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії

В. А. Мусійчук, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу Азіатсько-Тихоокеанського регіону

Н. С. Рева, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

студентка II курсу магістратури ОП «Сходознавство»

С. М. Рева

краєзнавець

Н. С. Сейтяг’яєв, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України

кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу Близького та Середнього Сходу

З. В. Стежко, Центральноукраїнський національний технічний університет

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи

К. В. Шалімова, Навчально-науковий інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

здобувачка вищої освіти

О. О. Хамрай, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України

доктор філологічних наук, завідувач відділу Близького та Середнього Сходу

І. П. Хижа, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

викладач кафедри східних мов

Цзін Цао, Навчально-науковий інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

аспірант

H. V. Vertiienko, А. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine

PhD (History), Senior Fellow at the Department of Eurasian Steppe

D. Ye. Markov, А. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine

Junior Fellow

О. Д. Огнева, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу Азіатсько-Тихоокеанського регіону

Ю. І. Петрова, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України

кандидат філологічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу Близького та Середнього Сходу

І. С. Резнік, Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України

кандидат історичних наук, завідувач сектору просвітньої та виставкової роботи відділу використання інформації документів та комунікацій

M. O. Tarasenko, University of Oxford

Doctor of Historical Sciences, Senior Fellow Leading Researcher at the Department of Near and Middle East, А. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Guest Researcher at the Faculty of Asian and Middle Eastern Studies

Г. І. Фінін, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

доктор філософських наук, професор, професор кафедри історії та суспільно-економічних дисциплін

А. М. Карпенко, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

здобувач освіти V курсу

О. А. Борділовська, Національний інститут стратегічних досліджень

кандидат історичних наук, доктор політичних наук, провідний науковий співробітник

Я. С. Гнатюк, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, соціології та релігієзнавства

T. V. Danylova, Institute for Social and Political Psychology of National Academy of Sciences of Ukraine

PhD in Philosophy, Associate Professor, Visiting Professor, Institute of Ethnology and Cultural Anthropology of the University of Lodz; Senior Researcher at the Laboratory of Methodology of Psychosocial and Political-Psychological Research

A. S. Dankanich, Oles Honchar Dnipro National University

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Philosophy

С. П. Дерев’янко, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної, вікової та соціальної психології

R. A. Zapotichna, Lviv State University of Internal Affairs

PhD in Economics, Senior Lecturer at the Department of Foreign Languages and Culture of Professional Broadcasting

С. В. Капранов, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України

кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу Азіатсько-Тихоокеанського регіону

М. М. Карпіцький, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

доктор філософських наук, доцент, доцент аграрного факультету

В. Е. Туренко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат філософських наук, науковий співробітник філософського факультету

Ю. С. Філь, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України

кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник відділу Азіатсько-Тихоокеанського регіону

М. А. Араджионі, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу Євразійського степу

Г. І. Бокшань, Херсонський державний аграрно-економічний університет

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу й іноземних мов

С. О. Ганус, Ужгородський національний університет

старший викладач кафедри модерної історії України та зарубіжних країн

О. М. Каковкіна, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії

Р. М. Камеристий-Брайтенбюхер, Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського

магістр історії та археології, аспірант

О. В. Кожолянко, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії

О. С. Лагунова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат історичних наук, історик І категорії міжкафедральної навчальної лабораторії «Центр підводної археології, археологічних та етнологічних досліджень» історичного факультету

O. S. Mavrina, А. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine

PhD (History), Senior Fellow

Cover for ХХV СХОДОЗНАВЧІ ЧИТАННЯ А. КРИМСЬКОГО
Published
February 21, 2023