РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА: МЕХАНІЗМИ ТА СТРАТЕГІЇ

Authors

Г.Є. Богородицька, Університету митної справи та фінансів; К.Д. Проскуріна, Університету митної справи та фінансів; С.Я. Бугіль, Львівський національний університет природокористування; Р.П. Дудяк, Інституту економічних наук Старопольської академії прикладних наук у Кельцах; В.М. Іванова, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Г.Ю. Панікар, Національний авіаційний університет; О.С. Гаврилко, Національний авіаційний університет; Ю.В. Полякова, Львівський торговельно-економічний університет; О.Є. Шайда, Національний університет “Львівська політехніка”; Anna Serdinova, Uniselinus University; Dniprotech University; В.Ю. Божанова, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури; О.Є. Кононова, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури; Я.І. Костецький, Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту Західноукраїнського національного університету; І.В. Кукушка, Національний транспортний університет; О.Я. Маліновська, Львівський національний університет імені Івана Франка; Н.В. Стеблик, Львівський національний університет імені Івана Франка; В.О. Мандрик, Національний лісотехнічний університет України; Н.В. Швець, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля; Г.В. Пчелинська, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля; Д.Р. Андрухович, Навчально-науковий інститут економічної безпеки та митної справи Державного податкового університету; І.Е. Астахова, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; С.В. Добринь, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; І.В. Віхренко, Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»; Є.В. Возний, Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»; О.Ю. Гречко, Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»; Olha Kalaman, International Humanitarian University; Oksana Dyshkantiuk, International Humanitarian University; Karyna Vlasiuk, International Humanitarian University; О.В. Килин, Львівський національний університет імені Івана Франка; С. Гринчик, Львівський національний університет імені Івана Франка;; Ю. Килин, Львівська філія Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет»; Т.О. Меліхова, Інженерний навчально-науковий інститут імені Ю.М. Потебні Запорізького національного університету; Д.А. Мась, Інженерний навчально-науковий інститут імені Ю.М. Потебні Запорізького національного університету; Л.М. Уніят, Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту Західноукраїнського національного університету; Л.С. Шевченко, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Є.І. Листопад, Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»; О.І. Боцула, Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України; О.Л. Головіна, Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України; Є.І. Найда, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління; О.В. Біленко, Національний університет «Запорізька політехніка»; С.Ф. Горбань, Національний університет «Запорізька політехніка»; М.О. Притула, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика; О.І. Пархоменко-Куцевіл, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Скоровороди; Tetyana Semigina, National Qualifications Agency; Yuriy Balanyuk, National Qualifications Agency; О.М. Серікова, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля; В.М. Токар, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика; З.В. Гбур, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика; У.П. Новак, Національний лісотехнічний університет України; М.В. Гавелей, Національний лісотехнічний університет України; О.І. Степаненко, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; О.Л. Шерстюк, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»; О.А. Юрченко, Національна академія статистики, обліку та аудиту

Synopsis

Реформування економіки в контексті міжнародного співробіт-ництва: механізми та стратегії: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 10-11 березня 2023 р.). – Львів-Торунь : Liha-Pres, 2023. – 148 с.

Chapters

Author Biographies

Г.Є. Богородицька, Університету митної справи та фінансів

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму

К.Д. Проскуріна, Університету митної справи та фінансів

магістр

С.Я. Бугіль, Львівський національний університет природокористування

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри туризму

Р.П. Дудяк, Інституту економічних наук Старопольської академії прикладних наук у Кельцах

кандидат економічних наук, доцент, доктор 

В.М. Іванова, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка

кандидат економічних наук, докторант кафедри глобальної та національної безпеки

Г.Ю. Панікар, Національний авіаційний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу

О.С. Гаврилко, Національний авіаційний університет

магістр

Ю.В. Полякова, Львівський торговельно-економічний університет

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри міжнародних економічних відносин

О.Є. Шайда, Національний університет “Львівська політехніка”

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів

Anna Serdinova, Uniselinus University; Dniprotech University

PhD student; Lecturer Assistant of the Department of Economic Theory and International Economic Relations

В.Ю. Божанова, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, управління проектами і логістики

О.Є. Кононова, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, економіки та підприємництва

Я.І. Костецький, Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту Західноукраїнського національного університету

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін

І.В. Кукушка, Національний транспортний університет

аспірантка

О.Я. Маліновська, Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидат економічних наук, доцент кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом

Н.В. Стеблик, Львівський національний університет імені Івана Франка

студент

В.О. Мандрик, Національний лісотехнічний університет України

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту

Н.В. Швець, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва

Г.В. Пчелинська, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування

Д.Р. Андрухович, Навчально-науковий інститут економічної безпеки та митної справи Державного податкового університету

аспірант кафедри економіки, підприємництва та економічної безпеки

І.Е. Астахова, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародної економіки і менеджменту

С.В. Добринь, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародної економіки і менеджменту

І.В. Віхренко, Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»

здобувач ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти

Є.В. Возний, Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»

аспірант кафедри економіки

О.Ю. Гречко, Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»

здобувач ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти

Olha Kalaman, International Humanitarian University

Doctor of Economic Sciences, Docent, Professor at the Department of Hotel, Restaurant аnd Tourism Business

Oksana Dyshkantiuk, International Humanitarian University

Candidate of Technical Sciences, Docent, Dean Faculty оf Management, Hotel and Restaurant Business аnd Tourism

Karyna Vlasiuk, International Humanitarian University

Senior Lecturer at the Department Hotel, Restaurant аnd Tourism Business

О.В. Килин, Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління та експертизи товарів

С. Гринчик, Львівський національний університет імені Івана Франка;

здобувач вищої освіти економічного факультету

Ю. Килин, Львівська філія Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет»

здобувач вищої освіти економічного факультету

Т.О. Меліхова, Інженерний навчально-науковий інститут імені Ю.М. Потебні Запорізького національного університету

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту

Д.А. Мась, Інженерний навчально-науковий інститут імені Ю.М. Потебні Запорізького національного університету

аспірант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту

Л.М. Уніят, Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту Західноукраїнського національного університету

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін

Л.С. Шевченко, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

докторка економічних наук, професорка, професорка кафедри економічної теорії

Є.І. Листопад, Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»

здобувач ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти

О.І. Боцула, Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України

кандидат економічних наук, завідувач відділу агроекології і біобезпеки

О.Л. Головіна, Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України

кандидатка економічних наук, науковий співробітник

Є.І. Найда, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління

асистент кафедри екологічного моніторингу, геоінформаційних та аерокосмічних технологій, аспірант

О.В. Біленко, Національний університет «Запорізька політехніка»

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та митної справи

С.Ф. Горбань, Національний університет «Запорізька політехніка»

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та митної справи

М.О. Притула, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика

аспірант кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування

О.І. Пархоменко-Куцевіл, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Скоровороди

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування

Tetyana Semigina, National Qualifications Agency

Dr. in Political Sciences, Professor

Yuriy Balanyuk, National Qualifications Agency

PhD in Technical Sciences, Associate Professor

О.М. Серікова, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування

В.М. Токар, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика

аспірант кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування

З.В. Гбур, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика

доктор наук державного управління, професор, професор кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування

У.П. Новак, Національний лісотехнічний університет України

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту

М.В. Гавелей, Національний лісотехнічний університет України

здобувач вищої освіти

О.І. Степаненко, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу

О.Л. Шерстюк, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

доктор економічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу обліку та оподаткування

О.А. Юрченко, Національна академія статистики, обліку та аудиту

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку, аудиту та оподаткування

Cover for РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА: МЕХАНІЗМИ ТА СТРАТЕГІЇ
Published
March 27, 2023
Categories