ХХVI СХОДОЗНАВЧІ ЧИТАННЯ А. КРИМСЬКОГО

Authors

Н. М. Бондаренко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Г. В. Вертієнко, Інститут сходознавства імені А. Ю. КримськогоНаціональної академії наук України; В. Л. Гуменний, Львівський національний університет імені Івана Франка; Р. Р. Кривохижа, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; В. А. Рубель, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; К. Ю. Рахно, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному; В. А. Рубель, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Ф. Т. Самченко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; М. О. Тарасенко, Інститут сходознавства імені А. Ю. КримськогоНаціональної академії наук України; А. О. Ухтомський, Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”; В. В. Яблонський, Поляхівський ліцей; V. V. Velychko, National Academy of Fine Arts and Architecture; Jinkun Li, National Academy of Fine Arts and Architecture; О. В. Громік, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; В. Б. Урусов, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; С. О. Козловський, Львівський національний університет імені Івана Франка; Лян Кеянь, Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури; С. В. Насакіна, Одеський державний аграрний університет; О. Д. Огнєва, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України; Н. В. Стрижко, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури; Т. В. Вечоринська, Навчально-науковий інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Р. Я. Гардашук, Національний університет “Києво-Могилянська академія”; Г. В. Дащенко, Institute of Chinese Literature and Philosophy, Academia Sinica; К. О. Русакова, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Г. В. Дащенко, Institute of Chinese Literature and Philosophy, Academia Sinica; Т. К. Комарницька, Навчально-науковий інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Ю. В. Малахова, ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”; Ю. І. Петрова, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України; O. O. Tyshchenko-Monastyrska; T. V. Danylova, Institute for Social and Political Psychologyof the National Academy of Educational Sciences of Ukraine; А. S. Dankanich, Oles Honchar Dnipro National University; С. В. Капранов, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України; М. М. Карпіцький, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля; А. Б. Поцелуйко, Національний університет “Львівська політехніка”; Є. А. Реутов, Київський національний лінгвістичний університет; І. А. Улітко, Інститут філософії імені Г. С. Сковороди Національної академії наук України; D. V. Shestopalets, A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studiesof the National Academy of Sciences of Ukraine; Л. М. Алексеєнко, Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту; О. І. Тулай, Західноукраїнський національний університет; О. А. Борділовська, Національний інститут стратегічних досліджень; N. M. Vasylyshyna, National Aviation University; K. V. Sydorenko, National Aviation University; Д. В. Вєдєнєєв, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв; S. M. Hlovatska, Odesa National Maritime University; O. P. Shypotilova, Odesa National Maritime University; Є. В. Гобова, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України; V. Yu. Golod, А. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studiesof the National Academy of Sciences of Ukraine; А. Г. Гольцов, Національний університет біоресурсів і природокористування України; Я. О. Довгий, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; О. Ю. Комаренко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; О. В. Дроботюк, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; В. В. Кононенко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; В. І. Стафійчук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Ю. П. Мателешко, Ужгородський національний університет; В. А. Мусійчук, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України; О. М. Олійник, ДУ “Інститут всесвітньої історіїНаціональної академії наук України”; І. С. Погорєлова, Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана; В. І. Стафійчук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; В. Г. Ціватий, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Д. В. Ахновський, Донецький національний університет імені Василя Стуса; Р. О. Литвиненко, Донецький національний університет імені Василя Стуса; С. О. Біляєва, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; О. С. Мавріна, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України; Н. С. Сейтяг’яєв, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України; Г. В. Сидоров, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; О. Б. Федчук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; А. М. Шевченко, ГО “Краєвєд”; М. А. Араджионі, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України; Л. Г. Білоусова, ГО “Інтелектуальний Форум”; І. І. Мартинчук, Донецький національний університет імені Василя Стуса; Софроніос Парадісопулос, Грецький фонд культури; О. О. Уварова, Одеський національний медичний університет; Д. В. Брильов, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України; Н. М. Зуб (Руденко), Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України; Р. М. Камеристий-Брайтенбюхер, Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського Національної академії наук України; А. Г. Кара, Національна академія Служби безпеки України; О. Я. Кащук, Львівський національний університет імені Івана Франка; Д. Є. Булавін, Львівський національний університет імені Івана Франка; О. Ю. Кореняк, Музей театрального, музичного та кіномистецтва України; С. С. Павленко, Музей історії Дніпра; Н. О. Свинаренко, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; А. А. Сорокін, Національний університет біоресурсів і природокористування України; А. Є. Суходолова, Університет Мармара; А. Є. Суходолова, Університет Мармара; Л. І. Гладун, Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”; О. Г. Гула, Національний університет “Києво-Могилянська академія”; Д. О. Лаврик, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; П. В. Єремєєв, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; К. В. Малахова, Інститут філософії імені Г. С. Сковороди Національної академії наук України; Т. І. Федорів, Управління економіки та залучення інвестицій Збаразької міської ради; О. О. Хамрай, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України; А. В. Харченко, Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського; О. С. Яшна, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”; О. О. Гадинко, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; В. М. Парацій, Бережанський краєзнавчий музей; О. Б. Бубенок, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України; І. М. Семиволос, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України; М. В. Тортіка, Харківська державна академія культури; М. Д. Бойчун, Халле-Віттенберзький університет імені Мартіна Лютера; Р. Я. Гардашук, Національний університет “Києво-Могилянська академія”; А. І. Гурдуз, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського; І. С. Марченко, Київський національний лінгвістичний університет; Т. Непипенко, Національний університет “Києво-Могилянська академія”; M. Wogman; Drs. Gerşom Qiprisçi, Leiden Institute for Rational Theology and Monotheism; П. В. Єремєєв, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; С. В. Корн, Національний університет “Києво-Могилянська академія”; А. А. Орєхова, Український католицький університет; С. О. Ганус, Ужгородський національний університет; Є. С. Горб, Маріупольський державний університет; Ghosh Mridula, National University of “Kyiv-Mohyla Academy”; О. Л. Ковальков, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка; О. С. Лагунова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Н. М. Малюга, Криворізький державний педагогічний університет; Г. І. Матусяк, Херсонський державний аграрно-економічний університет; А. Р. Мацкевич, Львівський національний університет імені Івана Франка; О. М. Меміш, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького; І. М. Мороз, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; І. В. Отрощенко, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України; О. О. Смольницька, Місія “Постуляційний центр беатифікації й канонізації святих” Української греко-католицької церкви; Р. Є. Ганинець, Європейський університет Віадріна; Ю. Радченко, Центр дослідження міжетнічних відносин Східної Європи; Д. В. Цолін, Український католицький університет

Synopsis

ХХVІ Сходознавчі читання А. Кримського : матеріали міжнародної наукової конференції, 30 листопада 2023 р. – Київ : Львів – Торунь : Liha-Pres, 2023. – 436 с.

Chapters

Author Biographies

Н. М. Бондаренко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

аспірантка кафедри історії стародавнього світу та середніх віків

Г. В. Вертієнко, Інститут сходознавства імені А. Ю. КримськогоНаціональної академії наук України

кандидатка історичних наук,
старша наукова співробітниця відділу Євразійського степу;
гостьова дослідниця на Факультеті азіатських
і близькосхідних досліджень
Оксфордський університет

В. Л. Гуменний, Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидат історичних наук,
доцент кафедри археології та історії стародавніх цивілізацій

Р. Р. Кривохижа, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

студент ІІ року навчання (магістратура)
історичного факультету

В. А. Рубель, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор історичних наук, професор,
професор кафедри історії стародавнього світу та середніх віків

К. Ю. Рахно, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному

доктор історичних наук, старший дослідник,
провідний науковий співробітник
Науково-дослідного сектору етнографічної (антропологічної)
керамології

В. А. Рубель, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор історичних наук, професор,
професор кафедри історії стародавнього світу та середніх віків

Ф. Т. Самченко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

аспірант кафедри історії стародавнього світу та середніх віків

М. О. Тарасенко, Інститут сходознавства імені А. Ю. КримськогоНаціональної академії наук України

доктор історичних наук, старший науковий співробітник,
провідний науковий співробітник відділу Близького та Середнього Сходу;
науковий співробітник Факультету азіатських і близькосхідних досліджень
Оксфордський університет

А. О. Ухтомський, Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”

кандидат наук з богослов’я, магістр журналістики, доцент,
доцент кафедри журналістики, видавничої справи,
поліграфії та редагування

В. В. Яблонський, Поляхівський ліцей

магістр архівознавства,
вчитель історії

V. V. Velychko, National Academy of Fine Arts and Architecture

PhD, Associate Professor

Jinkun Li, National Academy of Fine Arts and Architecture

Postgraduate Student (Distant Learning)

О. В. Громік, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

студент магістратури історичного факультету
кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн

В. Б. Урусов, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн

С. О. Козловський, Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри історії середніх віків та візантиністики

Лян Кеянь, Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури

аспірант

С. В. Насакіна, Одеський державний аграрний університет

кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри суспільно-гуманітарних наук

О. Д. Огнєва, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України

кандидат історичних наук, старий науковий співробітник,
старий науковий співробітник відділу Близького та Середнього Сходу

Н. В. Стрижко, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

аспірантка кафедри теорії та історії мистецтв

Т. В. Вечоринська, Навчально-науковий інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри мов і літератур Далекого Сходу
та Південно-Східної Азії

Р. Я. Гардашук, Національний університет “Києво-Могилянська академія”

магістр літературознавства

Г. В. Дащенко, Institute of Chinese Literature and Philosophy, Academia Sinica

кандидат філологічних наук, доцент,
Visiting Associate Research Fellow

К. О. Русакова, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

аспірантка кафедри порівняльної філології східних
та англомовних країн

Г. В. Дащенко, Institute of Chinese Literature and Philosophy, Academia Sinica

кандидат філологічних наук, доцент,
Visiting Associate Research Fellow

Т. К. Комарницька, Навчально-науковий інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

кандидат філологічних наук, доцент,
докторант кафедри мов і літератур Далекого Сходу
та Південно-Східної Азії

Ю. В. Малахова, ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри східних мов

Ю. І. Петрова, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України

кандидат філологічних наук, доцент,
старший науковий співробітник відділу Близького
та Середнього Сходу

O. O. Tyshchenko-Monastyrska

PhD, Phillipp Schwarz Visiting Researcher
Johannes Gutenberg University of Mainz

T. V. Danylova, Institute for Social and Political Psychologyof the National Academy of Educational Sciences of Ukraine

PhD in Philosophy, Associate Professor,
Senior Researcher at the Laboratory of Methodology of Psychosocial
and Political-Psychological Research,
Visiting Researcher at the Graduate School for Social Research
Institute of Philosophy and Sociology
of the Polish Academy of Sciences

А. S. Dankanich, Oles Honchar Dnipro National University

PhD (Philosophy), Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Philosophy

С. В. Капранов, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України

кандидат філософських наук, старший науковий співробітник,
старший науковий співробітник відділу
Азіатсько-Тихоокеанського регіону

М. М. Карпіцький, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

доктор філософських наук, доцент,
професор кафедри здоров’я тварин і екології

А. Б. Поцелуйко, Національний університет “Львівська політехніка”

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії

Є. А. Реутов, Київський національний лінгвістичний університет

старший викладач кафедри східної і слов’янської філології

І. А. Улітко, Інститут філософії імені Г. С. Сковороди Національної академії наук України

аспірант відділу історії зарубіжної філософії
сектору історії східної філософії

D. V. Shestopalets, A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studiesof the National Academy of Sciences of Ukraine

PhD (History), Junior Research Fellow

Л. М. Алексеєнко, Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту

доктор економічних наук, професор,
завідувачка кафедри управління та адміністрування

О. І. Тулай, Західноукраїнський національний університет

доктор економічних наук, професор,
завідувачка кафедри міжнародних відносин та дипломатії

О. А. Борділовська, Національний інститут стратегічних досліджень

доктор політичних наук,
провідний науковий співробітник

N. M. Vasylyshyna, National Aviation University

D.Sc. in Pedagogy, Professor,
Deputy Dean of the Faculty of International Relations

K. V. Sydorenko, National Aviation University

Ph.D. in Economics, Associate Professor,
Deputy Dean of the Faculty of International Relations

Д. В. Вєдєнєєв, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

доктор історичних наук, професор,
професор кафедри арт-менеджменту

S. M. Hlovatska, Odesa National Maritime University

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Dean of the Faculty of Foreign Students

O. P. Shypotilova, Odesa National Maritime University

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Pre-University Training

Є. В. Гобова, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України

кандидат філологічних наук,
молодший науковий співробітник відділу
Азіатсько-Тихоокеанського регіону

V. Yu. Golod, А. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studiesof the National Academy of Sciences of Ukraine

Ph.D. in Economics, Junior Fellow

А. Г. Гольцов, Національний університет біоресурсів і природокористування України

доктор політичних наук,
доцент кафедри філософії та міжнародної комунікації

Я. О. Довгий, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

магістр I курсу історичного факультету
освітньої програми “Американістика та європейські студії”

О. Ю. Комаренко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат історичних наук,
доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн

О. В. Дроботюк, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник відділу
Азіатсько-Тихоокеанського регіону
Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського
Національної академії наук України,
докторант кафедри міжнародної економіки

В. В. Кононенко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

студентка I курсу ОР “Магістр”
ОП “Політична географія та геополітика”
кафедри країнознавства і туризму географічного факультету

В. І. Стафійчук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат географічних наук,
доцент кафедри країнознавства і туризму географічного факультету

Ю. П. Мателешко, Ужгородський національний університет

кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій

В. А. Мусійчук, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник,
старший науковий співробітник відділу
Азіатсько-Тихоокеанського регіону

О. М. Олійник, ДУ “Інститут всесвітньої історіїНаціональної академії наук України”

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

І. С. Погорєлова, Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана

кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри політичних технологій

В. І. Стафійчук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат географічних наук, доцент,
доцент кафедри країнознавства і туризму

В. Г. Ціватий, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

кандидат історичних наук, доцент,
заслужений працівник освіти України,
доцент кафедри міжнародних організацій і дипломатичної служби,
член правління Наукового товариства історії дипломатії
та міжнародних відносин

Д. В. Ахновський, Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувач ОКР Магістр

Р. О. Литвиненко, Донецький національний університет імені Василя Стуса

доктор історичних наук, професор,
завідувач кафедри всесвітньої історії та археології

С. О. Біляєва, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

доктор історичних наук,
професор кафедри всесвітньої історії та методик навчання

О. С. Мавріна, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України

кандидат історичних наук,
старший науковий співробітник

Н. С. Сейтяг’яєв, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України

кандидат філологічних наук,
науковий співробітник відділу Близького та Середнього Сходу

О. Б. Федчук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

аспірант кафедри історії стародавнього світу та середніх віків
історичного факультету

А. М. Шевченко, ГО “Краєвєд”

кандидат історичних наук

М. А. Араджионі, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України

кандидат історичних наук, старша наукова співробітниця,
провідна наукова співробітниця відділу Євразійського степу

Л. Г. Білоусова, ГО “Інтелектуальний Форум”

кандидат історичних наук,
стипендіат історичного факультету
Базельського університету (Щвейцарія) у 2022–2024 рр.
за програмою URIS (Ukrainian Research in Switzerland),
голова

І. І. Мартинчук, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат історичних наук,
доцент кафедри історії України
та спеціальних галузей історичної науки

Софроніос Парадісопулос, Грецький фонд культури

магістр з історії, здобувач ступеня доктора філософії

О. О. Уварова, Одеський національний медичний університет

кандидатка історичних наук, доцентка,
доцентка кафедри суспільних наук

Д. В. Брильов, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України

доктор філософських наук,
старший науковий співробітник

Н. М. Зуб (Руденко), Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України

кандидат історичних наук,
молодший науковий співробітник відділу Євразійського степу

Р. М. Камеристий-Брайтенбюхер, Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського Національної академії наук України

магістр історії та археології, аспірант

А. Г. Кара, Національна академія Служби безпеки України

магістр міжнародних відносин,
студентка заочного відділення магістратури,
спеціальності “Національна безпека”

О. Я. Кащук, Львівський національний університет імені Івана Франка

доктор історичних наук,
в. о. завідувача кафедри історії середніх віків та візантиністики

Д. Є. Булавін, Львівський національний університет імені Івана Франка

магістр кафедри історії середніх віків та візантиністики

О. Ю. Кореняк, Музей театрального, музичного та кіномистецтва України

старший науковий співробітник
відділу українських народних музичних інструментів

С. С. Павленко, Музей історії Дніпра

кандидат історичних наук, запрошений науковець
Університет Манітоби
м. Вінніпег, Канада,
заступник директора з експозиційної роботи

Н. О. Свинаренко, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри українознавства
і мовної підготовки іноземних громадян

А. А. Сорокін, Національний університет біоресурсів і природокористування України

аспірант кафедри міжнародних відносин і суспільних наук

А. Є. Суходолова, Університет Мармара

PhD, Інститут соціальних наук
Стамбульський університет,
магістрантка Інституту тюркології

А. Є. Суходолова, Університет Мармара

PhD, Інститут соціальних наук
Стамбульський університет,
магістрантка Інституту тюркології

Л. І. Гладун, Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

старший науковий співробітник
Музей класика єврейської літератури Шолом-Алейхема

О. Г. Гула, Національний університет “Києво-Могилянська академія”

кандидат історичних наук,
магістр історії (освітня програма “Юдаїка”)

Д. О. Лаврик, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

студент

П. В. Єремєєв, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри історії Східної Європи історичного факультету,
доцент кафедри українознавства філософського факультету

К. В. Малахова, Інститут філософії імені Г. С. Сковороди Національної академії наук України

кандидат філософських наук

Т. І. Федорів, Управління економіки та залучення інвестицій Збаразької міської ради

головний спеціаліст відділу туризму та охорони культурної спадщини

О. О. Хамрай, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України

доктор філологічних наук, старший науковий співробітник,
завідувач відділу Близького та Середнього Сходу

А. В. Харченко, Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри педагогічної майстерності
та гуманітарних дисциплін

О. С. Яшна, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

О. О. Гадинко, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

магістр історії,
учитель історії Красноїльського ліцею № 3
Красноїльської селищної ради

В. М. Парацій, Бережанський краєзнавчий музей

старший науковий співробітник

О. Б. Бубенок, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України

доктор історичних наук, професор,
головний науковий співробітник відділу Євразійського степу

І. М. Семиволос, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України

молодший науковий співробітник відділу сучасного Сходу

М. В. Тортіка, Харківська державна академія культури

доктор історичних наук, доцент,
професор кафедри музейно-туристичної діяльності

М. Д. Бойчун, Халле-Віттенберзький університет імені Мартіна Лютера

Ph.D., студентка Інституту Старого Заповіту

Р. Я. Гардашук, Національний університет “Києво-Могилянська академія”

магістр літературознавства

А. І. Гурдуз, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри української мови і літератури

І. С. Марченко, Київський національний лінгвістичний університет

викладач кафедри східної і слов’янської філології

Т. Непипенко, Національний університет “Києво-Могилянська академія”

аспірантка кафедри літературознавства імені В. Моренця

M. Wogman

Independent Scholar

Drs. Gerşom Qiprisçi, Leiden Institute for Rational Theology and Monotheism

Founder and CEO

П. В. Єремєєв, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри історії Східної Європи історичного факультету,
доцент кафедри українознавства філософського факультету

С. В. Корн, Національний університет “Києво-Могилянська академія”

магістерка, асистентка, викладачка їдишу

А. А. Орєхова, Український католицький університет

студентка кафедри біблійної теології
філософсько-богословського факультету,
викладачка давньоєврейської мови
сертифікатної програми “Від слова до слова”

С. О. Ганус, Ужгородський національний університет

старший викладач кафедри модерної історії України
та зарубіжних країн

Є. С. Горб, Маріупольський державний університет

запрошений дослідник Французького центру досліджень
у гуманітарних і соціальних науках (CEFRES),
здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії
за спеціальністю 034 Культурологія

Ghosh Mridula, National University of “Kyiv-Mohyla Academy”

Doctor of Philosophy (Ph.D.),
Senior Lecturer at the Department of International Relations,
Head of the Tagore Center
East European Development Institute

О. Л. Ковальков, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка

кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри історії України та всесвітньої історії

О. С. Лагунова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат історичних наук,
асистент кафедри етнології та краєзнавства
історичного факультету

Н. М. Малюга, Криворізький державний педагогічний університет

кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри української мови

Г. І. Матусяк, Херсонський державний аграрно-економічний університет

кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри публічного управління, права та гуманітарних наук

А. Р. Мацкевич, Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри сходознавства імені професора Ярослава Дашкевича

О. М. Меміш, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидатка історичних наук,
старша викладачка кафедри археології
та спеціальних галузей історичної науки

І. М. Мороз, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри історії світового українства

І. В. Отрощенко, Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського Національної академії наук України

доктор історичних наук,
старший науковий співробітник,
провідний науковий співробітник відділу Євразійського степу

О. О. Смольницька, Місія “Постуляційний центр беатифікації й канонізації святих” Української греко-католицької церкви

кандидат філософських наук,
консультант із філології

Р. Є. Ганинець, Європейський університет Віадріна

докторантка

Ю. Радченко, Центр дослідження міжетнічних відносин Східної Європи

кандидат історичних наук
Співзасновник

Д. В. Цолін, Український католицький університет

доктор філологічних наук, професор

Cover for ХХVI СХОДОЗНАВЧІ ЧИТАННЯ А. КРИМСЬКОГО
Published
March 26, 2024