ГУМАНІТАРНИЙ І ІННОВАЦІЙНИЙ РАКУРС ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ: ПОШУКИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

Authors

Н. Б. Арабаджи, Міжнародний гуманітарний університет; Ю. Г. Делієргієв, Міжнародний гуманітарний університет; Н. В. Атаманова, Міжнародний гуманітарний університет; І. І. Бандиш, Міжнародний гуманітарний університет; Н. І. Бойко, Міжнародний гуманітарний університет; В. В. Вітрук, Чернівецький юридичний інститут Міжнародного гуманітарного університету; Е. Р. Войтовик, Міжнародний гуманітарний університет; К. С. Вудвуд, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Є. А. Гордуна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Ю. В. Гришок, Міжнародний гуманітарний університет; О. І. Гуміров, Міжнародний гуманітарний університет; М. Р. Демчук, Міжнародний гуманітарний університет; Г. А. Друга, Міжнародний гуманітарний університет; М. П. Кострич, Міжнародний гуманітарний університет; А. А. Купрій, Міжнародний гуманітарний університет; Р. М. Курилюк, Чернівецький юридичний інститут Міжнародного гуманітарного університету; С. О. Ліненко, Міжнародний гуманітарний університет; Д. Г. Манько, Міжнародний гуманітарний університет; О. В. Пасечник, Національний університет «Одеська юридична академія»; С. К. Пахомі, Міжнародний гуманітарний університет; П. В. Пиць, Чернівецький юридичний інститут Міжнародного гуманітарного університету; Н. С. Поварчук, Міжнародний гуманітарний університет; І. А. Поведьонков, Міжнародний гуманітарний університет; І. І. Поведьонкова, Міжнародний гуманітарний університет; М. В. Погребняк, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова; О. О. Подобний, Міжнародний гуманітарний університет; Т. Г. Єрусланова, Міжнародний гуманітарний університет; М. В. Поплавська, Київський національний університет культури і мистецтв; В. І. Попович, Чернівецький юридичний інститут Міжнародного гуманітарного університету; В. Ф. Прудніков, Український державний хіміко-технологічний університет; І. Д. Кудрявцев, Український державний хіміко-технологічний університет; А. М. Рега, Чернівецький юридичний інститут Міжнародного гуманітарного університету; К. В. Роскрут, Чернівецький національний університет імен Юрія Федьковича; Р. М. Савчук, Івано-Франківський юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»; М. В. Ставніченко, Міжнародний гуманітарний університет; А. О. Сурілова, Національний університет «Одеська морська акдемія»; С. М. Тодоровський, Міжнародний гуманітарний університет; А. С. Трубчанінова, Харківський національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Д. В. Федорова, Чернівецький юридичний інститут Міжнародного гуманітарного університету; В. Р. Фірчук, Міжнародний гуманітарний університет; Р. Т. Цховребов, Міжнародний гуманітарний університет; М. Г. Цховребова, Міжнародний гуманітарний університет; М. Ю. Череватий, Міжнародний гуманітарний університет; А. Я. Шинкарук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; М. Ю. Шолпан, Міжнародний гуманітарний університет; В. А. Анісімов, Міжнародний гуманітарний університет; О. Ю. Бардіж, Міжнародний гуманітарний університет; О. О. Жмудюк, Міжнародний гуманітарний університет; В. С. Безсмертний, Міжнародний гуманітарний університет; Г. Є. Богородицька, Університет митної справи та фінансів; К. В. Коваленко, Університет митної справи та фінансів; В. О. Василевьский, Міжнародний гуманітарний університет; Е. Х. Манько, Міжнародний гуманітарний університет; Д. О. Гновенко, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; В. О. Горбаньова, Міжнародний гуманітарний університет; І. О. Корольов, Міжнародний гуманітарний університет; Н. М. Магиря, Міжнародний гуманітарний університет; К. В. Капацина, Міжнародний гуманітарний університет; Д. С. Маслов, Інститут ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України; Д. М. Миков, Коростенська міська рада; К. В. Мокренко, Міжнародний гуманітарний університет; К. Ю. Чернуха, Міжнародний гуманітарний університет; Д. А. Олійник, Міжнародний гуманітарний університет; V. A. Omelyanenko, Sumy State Makarenko Pedagogical University; O. M. Omelianenko, Sumy State Makarenko Pedagogical University; Н. М. Проскуріна, Запорізький національний університет; Н. Ю. Марко, Запорізький національний університет; В. В. Чайка, Міжнародний гуманітарний університет; О. О. Чуйкова, Міжнародний гуманітарний університет; Н. М. Якобчук, Міжнародний гуманітарний університет; Yu. O. Haidenko, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»; O. O. Serheieva, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»; В. Я. Глух, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; А. Л. Дацюк, Волинський національний університет імені Лесі Українки; А. В. Замша; Б. О. Кулик, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка; І. В. Смоловський, Національний технічний університет України «Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського»; В. О. Антощук, Міжнародний гуманітарний університет; М. М. Антощук, Міжнародний гуманітарний університет; С. О. Гринчук, Житомирський обласний онкологічний диспансер; С. С. Небогатов, Міжнародний гуманітарний університет; С. Р. Шевченко, Міжнародний гуманітарний університет; С. П. Ошаніна, Міжнародний гуманітарний університет; М. В. Сироішко, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця; Т. М. Костюк, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця; О. Л. Чулак, Міжнародний гуманітарний університет; О. В. Татаріна, Одеський національний медичний університет; Ю. Л. Чулак, Міжнародний гуманітарний університет; Ю. А. Шумивода, Міжнародний гуманітарний університет; Ю. А. Шумивода, Міжнародний гуманітарний університет; В. В. Максименко, Міжнародний гуманітарний університет; Л. Д. Бегас, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; Є. П. Богданов, Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради; Г. Б. Варіна, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького; Н. М. Васильєва, Міжнародний гуманітарний університет; В. В. Волошина, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; З. А. Георгієвська, Одеський національний економічний університет; Є. С. Кіреу, Одеський національний економічний університет; М. Г. Горовенко, Міжнародний гуманітарний університет; Д. С. Зюба, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського; T. V. Ishchenko, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs; О. В. Квасник, Харківська медична академія післядипломної освіти; Л. М. Кобильнік, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького; O. V. Kovalova, Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University; В. М. Кундас, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; О. М. Купець, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка; В. А. Маланська, Міжнародний гуманітарний університет; А. Ю. Махник, Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; Б. М. Мельник, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця; Є. А. Небещук, Міжнародний гуманітарний університет; I. P. Nikitina, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs; Р. І. Петренко, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка; Т. М. Поплавська, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»; Л. О. Голинська, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»; С. В. Потюк, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка; О. О. Прокоф’єва, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького; О. А. Прокоф’єва, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького; В. Ю. Пупена, Мукачівський державний університет; Ю. П. Резніков, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця; П. О. Решетило, Львівський національний університет імені Івана Франка; О. В. Федунь, Львівський національний університет імені Івана Франка; С. І. Сімакова, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; А. О. Ткач, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського; Н. М. Фалько, Мелітопольський держаний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького; Н. В. Гузь, Мелітопольський держаний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького; А. О. Цеховалова, Міжнародний гуманітарний університет; Д. В. Чамахуд, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського; С. В. Шевченко, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького; Т. Л. Ясюк, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв; В. І. Богдашев, «SoftServe»; Є. В. Данилець, Міжнародний гуманітарний університет; В. М. Паскаленко, Міжнародний гуманітарний університет; І. В. Клімішина, Міжнародний гуманітарний університет; Т. І. Григор’єва, Міжнародний гуманітарний університет; В. В. Осадчий, Київський університет імені Бориса Грінченка; Г. Б. Варіна, Мелітопольський держаний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького; І. Р. Продан, Чернівецький інститут Міжнародного гуманітарного університету; Д. М. Розенвассер, Міжнародний гуманітарний університет; О. П. Русу, Міжнародний гуманітарний університет; А. В. Сергієнко, Міжнародний гуманітарний університет; І. В. Стрелковська, Міжнародний гуманітарний університет; І. М. Соловська, Міжнародний гуманітарний університет; Д. О. Яровий, Міжнародний гуманітарний університет

Synopsis

Гуманітарний і інноваційний ракурс професійної майстерності: пошуки молодих вчених : матеріали VІІI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 18 листопада 2022 р., м. Одеса. Львів – Торунь : Liha-Pres, 2022. 400 с.

Chapters

Author Biographies

Н. Б. Арабаджи, Міжнародний гуманітарний університет

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри державно-правових дисциплін
факультету права та економіки

Ю. Г. Делієргієв, Міжнародний гуманітарний університет

магістр 2-го курсу
факультету права та економіки

Н. В. Атаманова, Міжнародний гуманітарний університет

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри державно-правових дисциплін
факультету права та економіки

І. І. Бандиш, Міжнародний гуманітарний університет

студентка 2 курсу магістратури
факультету права та економіки

Н. І. Бойко, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії ІІ курсу кафедри державно-правових дисциплін
факультету права та економіки

В. В. Вітрук, Чернівецький юридичний інститут Міжнародного гуманітарного університету

здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня
спеціальності 081 – Право

Е. Р. Войтовик, Міжнародний гуманітарний університет

студентка ІІ курсу другого (магістерського) рівня
спеціальності 081 – Право

К. С. Вудвуд, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

здобувачка вищої освіти другого (магістерського) рівня
спеціальності 081– Право

Є. А. Гордуна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

студентка 3 курсу юридичного факультету
спеціальності 081– Право

Ю. В. Гришок, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти другого (магістерського рівня)
факультету права та економіки

О. І. Гуміров, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії 4 курсу
заочної форми навчання спеціальності 293 – Міжнародне право
кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства
факультету права та економіки

М. Р. Демчук, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії 1 курсу
кафедри цивільного та господарського права і процесу
факультету права та економіки

Г. А. Друга, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії 2 курсу
заочної форми навчання спеціальності 081 – Право
кафедри державно-правових дисциплін
факультету права та економіки

М. П. Кострич, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії 1 курсу
кафедри цивільного та господарського права і процесу
факультету права та економіки

А. А. Купрій, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії 4 курсу
заочної форми навчання спеціальності 293 – Міжнародне право
кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства
факультету права та економіки

Р. М. Курилюк, Чернівецький юридичний інститут Міжнародного гуманітарного університету

здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня
спеціальності 081 – Право

С. О. Ліненко, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії 3 курсу
кафедра кримінального права, процесу та криміналістики
факультету права та економіки

Д. Г. Манько, Міжнародний гуманітарний університет

доктор юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри державно-правових дисциплін
факультету права та економіки

О. В. Пасечник, Національний університет «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри міжнародного та європейського права

С. К. Пахомі, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії 1 курсу
заочної форми навчання спеціальності 293 – Міжнародне право
кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства
факультету права та економіки

П. В. Пиць, Чернівецький юридичний інститут Міжнародного гуманітарного університету

здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня
спеціальності 081 – Право

Н. С. Поварчук, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії 2 курсу
заочної форми навчання спеціальності 081 – Право
кафедри державно-правових дисциплін
факультету права та економіки

І. А. Поведьонков, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії 1 курсу
кафедри цивільного та господарського права і процесу
факультету права та економіки

І. І. Поведьонкова, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії 1 курсу
кафедри цивільного та господарського права і процесу
факультету права та економіки

М. В. Погребняк, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

аспірантка кафедри цивільного права та процесу

О. О. Подобний, Міжнародний гуманітарний університет

доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики
факультету права та економіки

Т. Г. Єрусланова, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії 1 курсу
заочної форми навчання спеціальності 081 – Право
кафедри кримінального права, процесу та криміналістики
факультету права та економіки

М. В. Поплавська, Київський національний університет культури і мистецтв

кандидат юридичних наук,
доцент з/н кафедри міжнародних відносин

В. І. Попович, Чернівецький юридичний інститут Міжнародного гуманітарного університету

здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня
спеціальності 081 – Право

В. Ф. Прудніков, Український державний хіміко-технологічний університет

кандидат економічних наук,
доцент кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки

І. Д. Кудрявцев, Український державний хіміко-технологічний університет

здобувач вищої освіти магістерського рівня
спеціальності 051 – Економіка

А. М. Рега, Чернівецький юридичний інститут Міжнародного гуманітарного університету

здобувачка вищої освіти другого (магістерського) рівня
спеціальності 081 – Право

К. В. Роскрут, Чернівецький національний університет імен Юрія Федьковича

здобувач вищої освіти першого (бакалаврського рівня)
спеціальності 081 – Право

Р. М. Савчук, Івано-Франківський юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, доцент,
директор

М. В. Ставніченко, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії 1 курсу
кафедри цивільного та господарського права і процесу
факультету права та економіки

А. О. Сурілова, Національний університет «Одеська морська акдемія»

асистентка кафедри морського права

С. М. Тодоровський, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії 1 курсу
кафедри цивільного та господарського права і процесу
факультету права та економіки

А. С. Трубчанінова, Харківський національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

здобувач вищої освiти першого (бакалаврського рiвня)
спецiальностi 081 – Право

Д. В. Федорова, Чернівецький юридичний інститут Міжнародного гуманітарного університету

здобувачка вищої освіти другого (магістерського) рівня
спеціальності 081 – Право

В. Р. Фірчук, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії 1 курсу
кафедри цивільного та господарського права і процесу
факультету права та економіки

Р. Т. Цховребов, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії 1 курсу
кафедри державно-правових дисциплін
факультету права та економіки

М. Г. Цховребова, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії 1-го курсу
кафедри державно-правових дисциплін
факультету права та економіки

М. Ю. Череватий, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії 3 курсу заочної форми навчання кафедри державно-правових дисциплін
факультету права та економіки

А. Я. Шинкарук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня
спеціальності 081 – Право

М. Ю. Шолпан, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти другого (магістерського рівня)
спеціальності 081 – Право
факультету права та економіки

В. А. Анісімов, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії 1 курсу
заочної форми навчання спеціальності 073 – Менеджмент
кафедри менеджменту
факультету менеджменту, готельно-ресторанної справи та туризму

О. Ю. Бардіж, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти першого (бакалаврського рівня)
спеціальності 292 – Міжнародні економічні відносини
факультету права та економіки

О. О. Жмудюк, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти першого (бакалаврського рівня)
спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
факультету права та економіки

В. С. Безсмертний, Міжнародний гуманітарний університет

студент 2 курсу другого магістерського освітнього рівня вищої освіти
спеціальності 292 – Міжнародні економічні відносини

Г. Є. Богородицька, Університет митної справи та фінансів

кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри міжнародних економічних відносин та регіональних студій

К. В. Коваленко, Університет митної справи та фінансів

здобувач вищої освіти першого (бакалаврського рівня)
спеціальності 292 – Міжнародні економічні відносин

В. О. Василевьский, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти другого (магістерського рівня)
спеціальності 292 – Міжнародні економічні відносини

Е. Х. Манько, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти другого (магістерського рівня)
спеціальності 292 – Міжнародні економічні відносини

Д. О. Гновенко, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

здобувач вищої освіти першого (бакалаврського рівня)
спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

В. О. Горбаньова, Міжнародний гуманітарний університет

старший викладач кафедри менеджменту, здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії 2 курсу
заочної форми навчання, спеціальності 073 – Менеджмент
факультету менеджменту, готельно-ресторанної справи та туризму

І. О. Корольов, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії 4 курсу
заочної форми навчання, спеціальності 073 – Менеджмент
кафедри менеджменту факультету менеджменту, готельно-ресторанної справи та туризму

Н. М. Магиря, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти другого (магістерського рівня)
спеціальності 292 – Міжнародні економічні відносини

К. В. Капацина, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти другого (магістерського рівня)
спеціальності 292 – Міжнародні економічні відносини

Д. С. Маслов, Інститут ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України

кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник відділу розвитку підприємництва

Д. М. Миков, Коростенська міська рада

Головний спеціаліст відділу з питань соціального захисту осіб з інвалідністю, учасників АТО, ветеранів війни та праці управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету

К. В. Мокренко, Міжнародний гуманітарний університет

студентка 4 курсу

К. Ю. Чернуха, Міжнародний гуманітарний університет

студентка 4 курсу

Д. А. Олійник, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти першого (бакалаврського рівня)
спеціальності 292 – Міжнародні економічні відносини
факультету права та економіки

V. A. Omelyanenko, Sumy State Makarenko Pedagogical University

DrSc, Leading Researcher

O. M. Omelianenko, Sumy State Makarenko Pedagogical University

PhD, Senior Lecturer

Н. М. Проскуріна, Запорізький національний університет

доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри обліку та оподаткування

Н. Ю. Марко, Запорізький національний університет

студентка

В. В. Чайка, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти першого (бакалаврського рівня)
спеціальності 051 – Економіка»
факультету права та економіки

О. О. Чуйкова, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти першого (бакалаврського рівня)
спеціальності 292 – Міжнародні економічні відносини
факультету права та економіки

Н. М. Якобчук, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії 1 курсу
заочної форми навчання спеціальності 073 – Менеджмент
кафедри менеджменту
факультету менеджменту, готельно-ресторанної справи та туризму

Yu. O. Haidenko, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor at the Department of English for Humanities № 3

O. O. Serheieva, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

Lecturer at the Department of English for Humanities № 3

В. Я. Глух, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

здобувач вищої освіти другого (магістерського рівня)
спеціальності 035 – Філологія

А. Л. Дацюк, Волинський національний університет імені Лесі Українки

магістр факультету іноземної філології

А. В. Замша

кандидат психологічних наук

Б. О. Кулик, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

здобувач вищої освіти другого (магістерського рівня)
спеціальності 014 – Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова)

І. В. Смоловський, Національний технічний університет України «Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського»

здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня
спеціальності 035 – Філологія

В. О. Антощук, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії 4 курсу
заочної форми навчання спеціальності 221 – Стоматологія
кафедри загальної стоматології
факультету стоматології та фармації

М. М. Антощук, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії 4 курсу
заочної форми навчання спеціальності 221 – Стоматологія
кафедри загальної стоматології
факультету стоматології та фармації

С. О. Гринчук, Житомирський обласний онкологічний диспансер

завідувач хіміотерапевтичним відділенням

С. С. Небогатов, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії 4 курсу
заочної форми навчання спеціальності 221 – Стоматологія
кафедри загальної стоматології
факультету стоматології та фармації

С. Р. Шевченко, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії 1 курсу
заочної форми навчання спеціальності 221 – Стоматологія
кафедри загальної стоматології
факультету стоматології та фармації

С. П. Ошаніна, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня
спеціальності 222 – Медицина
факультету медицини та громадського здоров’я

М. В. Сироішко, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

аспірант кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології

Т. М. Костюк, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

доктор медичних наук,
завідувач кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології

О. Л. Чулак, Міжнародний гуманітарний університет

кандидат медичних наук,
доцент кафедри загальної стоматології
факультету стоматології та фармації

О. В. Татаріна, Одеський національний медичний університет

кандидат медичних наук,
доцент кафедри загальної стоматології

Ю. Л. Чулак, Міжнародний гуманітарний університет

кандидат медичних наук,
доцент кафедри загальної стоматології
факультету стоматології та фармації

Ю. А. Шумивода, Міжнародний гуманітарний університет

аспірант 2 курсу
здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії 3 курсу
денної форми навчання спеціальності 221 – Стоматологія
кафедри загальної стоматології
факультету стоматології та фармації

Ю. А. Шумивода, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії 3 курсу
денної форми навчання спеціальності 221 – Стоматологія
кафедри загальної стоматології
факультету стоматології та фармації

В. В. Максименко, Міжнародний гуманітарний університет

асистент кафедри загальної стоматології
факультету стоматології та фармації

Л. Д. Бегас, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти

Є. П. Богданов, Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради

аспірант кафедри педагогіки й менеджменту освіти;
начальник навчально-методичного центру цивільного захисту
та безпеки життєдіяльності Херсонської області

Г. Б. Варіна, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

магістр психології,
старший викладач кафедри психології

Н. М. Васильєва, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії 1 курсу
спеціальності 053 – Психологія кафедри педагогіки та психології
факультету лінгвістики та перекладу

В. В. Волошина, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

доктор психологічних наук, професор

З. А. Георгієвська, Одеський національний економічний університет

викладач кафедри іноземних мов

Є. С. Кіреу, Одеський національний економічний університет

викладач кафедри іноземних мов

М. Г. Горовенко, Міжнародний гуманітарний університет

викладач кафедри музичного мистецтва та звукорежисури
факультету мистецтва та дизайну

Д. С. Зюба, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

здобувач вищої освіти першого (бакалаврського рівня)
спеціальності 013 – Початкова освіта

T. V. Ishchenko, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs

Senior teacher at the department of International Relations and Social and Humanitarian disciplines

О. В. Квасник, Харківська медична академія післядипломної освіти

кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри педагогіки, філософії та мовної підготовки

Л. М. Кобильнік, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри психології

O. V. Kovalova, Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University

Doctor of Psychological Sciences, Professor,
Professor at the Department of Psychology

В. М. Кундас, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

здобувач вищої освіти другого (магістерського рівня) спеціальності 014.03 – Середня освіта (Історія). Додаткова спеціальність: 053 – Психологія Горлівський інститут іноземних мов

О. М. Купець, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

аспірант кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти

В. А. Маланська, Міжнародний гуманітарний університет

студентка 2 курсу
факультету економіки та права

А. Ю. Махник, Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

здобувач вищої освіти другого (магістерського рівня)
спеціальності 053 – Психологія

Б. М. Мельник, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

аспірант кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології

Є. А. Небещук, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти першого (бакалаврського рівня)
спеціальності 025 – Музичне мистецтво
факультету мистецтва та дизайну

I. P. Nikitina, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs

Senior Lecturer

Р. І. Петренко, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

аспірант кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти

Т. М. Поплавська, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

кандидат філософських наук,
доцент кафедри філософії, соціології та менеджменту
соціокультурної діяльності

Л. О. Голинська, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

магістрант соціально-гуманітарного факультету

С. В. Потюк, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня освіти
спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки

О. О. Прокоф’єва, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат психологічних наук,
доцент кафедри психології

О. А. Прокоф’єва, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

старший викладач кафедри біології людини і екології

В. Ю. Пупена, Мукачівський державний університет

здобувач третього освітньо-наукового рівня,
спеціальність 011 – Освітні, педагогічні науки

Ю. П. Резніков, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії
спеціальності 011 – Освітні, педагогічні науки

П. О. Решетило, Львівський національний університет імені Івана Франка

здобувач вищої освіти першого (бакалаврського рівня)
спеціальності 291 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

О. В. Федунь, Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидат географічних наук, доцент,
доцент кафедри європейських та регіональних студій

С. І. Сімакова, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

А. О. Ткач, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня
спеціальності 013 – Початкова освіта

Н. М. Фалько, Мелітопольський держаний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат психологічних наук,
доцент кафедри психології

Н. В. Гузь, Мелітопольський держаний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат психологічних наук,
доцент кафедри психології

А. О. Цеховалова, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти першого (бакалаврського рівня)
спеціальності 025 – Музичне мистецтво
факультету мистецтва та дизайну

Д. В. Чамахуд, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського

аспірантка ІІ року навчання
кафедри історії української музики та музичної фольклористики

С. В. Шевченко, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат психологічних наук, доцент,
доцент кафедри психології

Т. Л. Ясюк, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

аспірант спеціальності 034 – Культурологія

В. І. Богдашев, «SoftServe»

інженер з розробки програмного забезпечення

Є. В. Данилець, Міжнародний гуманітарний університет

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій Факультету кібербезпеки, програмної інженерії та комп’ютерних наук

В. М. Паскаленко, Міжнародний гуманітарний університет

викладач кафедри інформаційних технологій Факультету кібербезпеки, програмної інженерії та комп’ютерних наук

І. В. Клімішина, Міжнародний гуманітарний університет

викладач кафедри інформаційних технологій
Факультету кібербезпеки, програмної інженерії та комп’ютерних наук

Т. І. Григор’єва, Міжнародний гуманітарний університет

кандидат технічних наук, доцент,
доцент кафедри інформаційних технологій
Факультету кібербезпеки, програмної інженерії та комп’ютерних наук

В. В. Осадчий, Київський університет імені Бориса Грінченка

доктор педагогічних наук, професор,
декан факультету економіки та управління

Г. Б. Варіна, Мелітопольський держаний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

магістр психології,
старший викладач кафедри психології

І. Р. Продан, Чернівецький інститут Міжнародного гуманітарного університету

викладач кафедри юриспруденції

Д. М. Розенвассер, Міжнародний гуманітарний університет

кандидат технічних наук,
доцент кафедри комп’ютерних наук
Факультету кібербезпеки, програмної інженерії та комп’ютерних наук

О. П. Русу, Міжнародний гуманітарний університет

кандидат технічних наук,
доцент кафедри комп’ютерних наук
Факультету кібербезпеки, програмної інженерії та комп’ютерних наук

А. В. Сергієнко, Міжнародний гуманітарний університет

кандидат технічних наук,
доцент кафедри комп’ютерної інженерії
факультету кібербезпеки, програмної інженерії та комп’ютерних наук

І. В. Стрелковська, Міжнародний гуманітарний університет

доктор технічних наук, професор,
декан факультету кібербезпеки, програмної інженерії та комп’ютерних наук

І. М. Соловська, Міжнародний гуманітарний університет

кандидат технічних наук, доцент,
завідувачка кафедри комп’ютерних наук
факультету кібербезпеки, програмної інженерії та комп’ютерних наук

Д. О. Яровий, Міжнародний гуманітарний університет

здобувач вищої освіти першого (бакалаврського рівня) спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія
факультету кібербезпеки, програмної інженерії та комп’ютерних наук

Cover for ГУМАНІТАРНИЙ І ІННОВАЦІЙНИЙ РАКУРС ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ: ПОШУКИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
Published
November 9, 2022