VІ ТАВРІЙСЬКІ ІСТОРИЧНІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ

Authors

О. В. Ананьїн, Головний центр супроводження програм розвитку (Офісу реформ) Державної прикордонної служби України; А. А. Kizlova, National Technical University of Ukraine«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»; В. М. Ковбаса, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка; Ю. С. Митрофаненко, КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»; О. І. Монич, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; С. С. Рогожин, Навчально-науковий гуманітарний інститут Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського; А. М. Шаповалова, Навчально-науковий гуманітарний інститут Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського; О. Б. Федчук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; A. M. Zakharchenko, Odessa І. І. Mechnikov National University; О. М. Каковкіна, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; В. С. Фролова, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; В. Ю. Чеканов, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Н. М. Кухарєва, Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав»; О. Г. Алієва, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; Г. О. Дьяковська, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; Г. І. Сорокін, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; Т. М. Брагіна, Харківська державна академія культури; Ю. А. Брагін, Харківський державний біотехнологічний університет; В. Б. Денега, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Synopsis

VІ Таврійські історичні наукові читання : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 жовтня 2022 р., м. Київ. – Львів – Торунь : Liha-Pres, 2022. – 64 с.

Chapters

Author Biographies

О. В. Ананьїн, Головний центр супроводження програм розвитку (Офісу реформ) Державної прикордонної служби України

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, старший офіцер

А. А. Kizlova, National Technical University of Ukraine«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

Doctor of Historical Sciences, Associate Professor at the Department of History

В. М. Ковбаса, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

аспірант кафедри історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук

Ю. С. Митрофаненко, КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»

кандидат історичних наук, старший викладач кафедри теорії і методики середньої освіти

О. І. Монич, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

PhD, ThDr, аспірант кафедри археології, етнології та культурології

С. С. Рогожин, Навчально-науковий гуманітарний інститут Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

студент 4-го курсу

А. М. Шаповалова, Навчально-науковий гуманітарний інститут Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

кандидат політиних наук, доцент, доцент кафедри філософії та історії

О. Б. Федчук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

аспірант кафедри історії стародавнього світу та середніх віків

A. M. Zakharchenko, Odessa І. І. Mechnikov National University

Candidate of Political Sciences, Associate Professor at the Department of International Relations

О. М. Каковкіна, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії

В. С. Фролова, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

аспірантка кафедри всесвітньої історії

В. Ю. Чеканов, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

кандидат історичних наук, старший викладач кафедри філософії та історії

Н. М. Кухарєва, Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав»

завідувач науково-дослідного відділу «Музей Заповіту Т. Г. Шевченка»

О. Г. Алієва, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, історії та соціально-гуманітарних дисциплін

Г. О. Дьяковська, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, історії та соціально-гуманітарних дисциплін

Г. І. Сорокін, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

аспірант кафедри філософії, історії та соціально-гуманітарних дисциплін

Т. М. Брагіна, Харківська державна академія культури

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри народної хореографії

Ю. А. Брагін, Харківський державний біотехнологічний університет

кандидат культурології, доцент, доцент кафедри ЮНЕСКО та соціального захисту

В. Б. Денега, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Яворівської міської ради Львівської області; аспірант третього року року навчання

Cover for VІ ТАВРІЙСЬКІ ІСТОРИЧНІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ
Published
December 27, 2022