СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРІОРИТЕТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ: ТЕОРІЇ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Authors

Н.В. Волченко, Сумський національний аграрний університет; Є.О. Волченко; Н.П. Кушнаренко, Державний торговельно-економічний університет; Є.В. Сотченко, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова; О.В. Присвітла, Дніпровський державний технічний університет; В.А. Боднарюк, Львівський торговельно-економічний університет; О.І. Жук, Академія праці, соціальних відносин і туризму; І.О. Кінас, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; І.В. Поповиченко, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва і архітектури»; Д.В. Видай, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва і архітектури»; Т.В. Пурас, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; О.А. Джусов, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; О.О. Шапуров, Інженерний навчально-науковий інститут імені Ю.М. Потебні; Запорізький національний університет; Б.Ю. Кишакевич, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка; С.Є. Настьошин, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка; Н.Р. Шпік, Львівський національний університет природокористування; О.Ф. Ковалишин, Львівський національний університет природокористування; М.В. Смолярчук, Львівський національний університет природокористування; О.В. Сорока, Одеський національний економічний університет; О.С. Коцюба, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Synopsis

Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи: теорії та пропозиції: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 12-13 травня 2023 р.). – Львів-Торунь : Liha-Pres, 2023. – 76 с.

Chapters

 • СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
 • ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ-ПІДПРИЄМЦЯМ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
  Н.В. Волченко, Є.О. Волченко
 • ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ФІНАНСУВАННЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ ЗА УЧАСТЮ МІЖНАРОДНИХ ПАРТНЕРІВ
  Н.П. Кушнаренко
 • СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗПОДІЛЕНОГО РЕЄСТРУ
  Є.В. Сотченко
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
 • СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
  О.В. Присвітла
 • ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
 • ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
  В.А. Боднарюк
 • ПРОЄКТНИЙ ПІДХІД У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  О.І. Жук
 • ТЕХНОЛОГІЇ PR В СФЕРІ БІЗНЕСУ
  І.О. Кінас
 • ПОКАЗНИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЇХ ФОРМУВАННЯ
  І.В. Поповиченко, Д.В. Видай
 • ІННОВАЦІЇ В ГАЛУЗІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ: ДОСВІД КОМПАНІЇ «AMAZON»
  Т.В. Пурас, О.А. Джусов
 • ЦИФРОВІЙ ДВІЙНИК У ОПЕРАЦІЙНІЙ СТРАТЕГІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
  О.О. Шапуров
 • ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
 • ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ КРАЇН ЄВРОПИ
  Б.Ю. Кишакевич, С.Є. Настьошин
 • ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
  Н.Р. Шпік, О.Ф. Ковалишин, М.В. Смолярчук
 • ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА
 • ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РЕСУРСУ ІНТЕРІМ-МЕНЕДЖЕРІВ
  О.В. Сорока
 • МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ
 • ВИМІРЮВАННЯ РИЗИКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МЕЖАХ НЕЧІТКО-МНОЖИННОЇ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ДАНИХ
  О.С. Коцюба

Author Biographies

Н.В. Волченко, Сумський національний аграрний університет

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародних відносин

Є.О. Волченко

фізична особа-підприємець

Н.П. Кушнаренко, Державний торговельно-економічний університет

старший викладач кафедри світової економіки

Є.В. Сотченко, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

аспірант кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин

О.В. Присвітла, Дніпровський державний технічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту організацій та адміністрування

В.А. Боднарюк, Львівський торговельно-економічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки

О.І. Жук, Академія праці, соціальних відносин і туризму

старший викладач кафедри маркетингу

І.О. Кінас, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

кандидиат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та бізнесу

І.В. Поповиченко, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва і архітектури»

доктор економічних наук, професор

Д.В. Видай, Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва і архітектури»

аспірант

Т.В. Пурас, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

студентка

О.А. Джусов, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

доктор економічних наук, професор

О.О. Шапуров, Інженерний навчально-науковий інститут імені Ю.М. Потебні; Запорізький національний університет

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційної економіки, підприємництва та фінансів

Б.Ю. Кишакевич, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

доктор економічних наук, професор, професор кафедри математики та економіки

С.Є. Настьошин, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

аспірант кафедри математики та економіки

Н.Р. Шпік, Львівський національний університет природокористування

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри земельного кадастру

О.Ф. Ковалишин, Львівський національний університет природокористування

доктор економічних наук, професор, професор кафедри земельного кадастру

М.В. Смолярчук, Львівський національний університет природокористування

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри земельного кадастру

О.В. Сорока, Одеський національний економічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці

О.С. Коцюба, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва

Cover for СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРІОРИТЕТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ: ТЕОРІЇ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Published
May 22, 2023
Categories