ЮРИДИЧНІ НАУКИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Authors

І. З. Возняк, Львівський національний університет імені Івана Франка; І. М. Доронін, ДНУ «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України»; М. О. Баймуратов, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського; Б. Я. Кофман, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського; С. О. Грицай, Державний торгово-економічний університет; С. О. Короєд, Науково-дослідний інститут публічного права; К. В. Логойда, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Н. О. Сидоренко, Національна академія внутрішніх справ; Н. С. Стасів, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького; С. В. Гаркавенко, Академія адвокатури України; Р. Б. Поляков, Запорізький національний університет; І. М. Алмаші, Державний торговельно-економічний університет; Д. О. Заворотченко, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; В. В. Грузенський, Академія адвокатури України; О. М. Ковтун, Академія адвокатури України; І. О. Беспалов; Н. І. Білак, Адвокатське об’єднання «СВІТЛО»; А. В. Назарчук, Національний університет «Одеська юридична академія»; Я. С. Зелінська, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; А. В. Ковирєв, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»; А. Г. Куркула, Класичний приватний університет; А. Г. Куркула, Класичний приватний університет; В. В. Масалітін, Класичний приватний університет; Н. Ю. Пришва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; І. В. Рошиян, Класичний приватний університет; С. С. Соха, Класичний приватний університет; К. О. Спасенко, Класичний приватний університет; М. О. Шевчук, Хмельницький університет управління та праваімені Леоніда Юзькова; К. Л. Бобровник, Класичний приватний університет; Д. Ю. Дрижакова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; М. Г. Карпушина, Академія адвокатури України; І. І. Жердєв, Дніпровський медичний університет; І. Ю. Наумець, Академія Державної пенітенціарної служби України; Л. Г. Остапчук, Пенітенціарна академія України; І. О. Христич, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України; О. В. Шамсутдінов, Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України; О. І. Агаркова, Луганський навчально-науковий інститут імені Е. О. Дідоренка Донецького державного університету внутрішніх справ; А. В. Коваленко, Донецький державний університет внутрішніх справ; В. В. Коваленко, Луганський навчально-науковий інститут імені Е. О. Дідоренка Донецького державного університету внутрішніх справ; Є. О. Мурзо, Національна академії внутрішніх справ; Д. С. Околотенко, Національна академія внутрішніх справ; І. Ю. Семенюк, Навчально-науковий інститут заочного та дистанційного навчання; С. В. Слінько, Харківський національний університет внутрішніх справ; Л. О. Максимова, Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства; І. А. Смоляк, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Ю. П. Ціпотан, Національна академія внутрішніх справ; В. В. Вилегжаніна, Касаційний цивільний суд; Е. В. Дунаєв, «Європейський університет»; Є. В. Білецький, Національний авіаційний університет; С. Ю. Джевага-Третьякова, Національний університет «Одеська юридична академія»; І. С. Левченко, Національний університет «Одеська юридична академія»; Ю. В. Побережний, Національний авіаційний університет; Є. В. Реньов, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; В. М. Порхун, Запорізький національний університет; О. В. Єщенко, Пʼятий апеляційний адміністративний суд; Д. Є. Запольський, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; В. Р. Карпенко, Національна академія внутрішніх справ; К. Р. Слюсаренко, Національний університет «Одеська юридична академія»; В. В. Касьян, Державна митна служба України; Н. Ю. Цибульник; А. А. Ренкас, Національний університет «Одеська юридична академія»; А. О. Крейтер, Науково-дослідний інститут публічного права

Synopsis

Юридичні науки: проблеми та перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 23–24 лютого 2024 р. Львів – Торунь : Liha-Pres, 2024. – 208 с.

Chapters

Author Biographies

І. З. Возняк, Львівський національний університет імені Івана Франка

аспірант кафедри теорії та філософії права

І. М. Доронін, ДНУ «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України»

доктор юридичних наук, доцент, завідувач наукової лабораторії права національної та міжнародної безпеки

М. О. Баймуратов, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського

доктор юридичних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України,
академік Української академії наук,
професор кафедри політичних наук та права

Б. Я. Кофман, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського

доктор юридичних наук, старший дослідник,
Заслужений юрист України,
професор кафедри політичних наук та права

С. О. Грицай, Державний торгово-економічний університет

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри забезпечення правової безпеки бізнесу

С. О. Короєд, Науково-дослідний інститут публічного права

доктор юридичних наук, професор
в.о. президента

К. В. Логойда, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

студентка ОР «Магістр»

Н. О. Сидоренко, Національна академія внутрішніх справ

аспірант кафедри цивільно-правових дисциплін

Н. С. Стасів, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького

кандидат юридичних наук, асистентка кафедри права

С. В. Гаркавенко, Академія адвокатури України

аспірант кафедри цивільного, господарського права та процесу

Р. Б. Поляков, Запорізький національний університет

доктор філософії в галузі права, докторант

І. М. Алмаші, Державний торговельно-економічний університет

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри менеджменту, підприємництва та торгівлі
Ужгородського торговельно-економічного інституту

Д. О. Заворотченко, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

студентка юридичного факультету

В. В. Грузенський, Академія адвокатури України

аспірант кафедри кримінального та адміністративного права

О. М. Ковтун, Академія адвокатури України

кандидатка юридичних наук, доцентка,
доцентка кафедри кримінального та адміністративного права

І. О. Беспалов

ФОП, діяльність у сфері права

Н. І. Білак, Адвокатське об’єднання «СВІТЛО»

кандидат юридичних наук,
керуючий партнер,
керівник грантового проекту «Аctio popularis»

А. В. Назарчук, Національний університет «Одеська юридична академія»

асистент кафедри адміністративного і фінансового права

Я. С. Зелінська, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кандидат юридичних наук, доцентка,
доцентка кафедри адміністративного права

А. В. Ковирєв, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

аспірант кафедри публічного права

А. Г. Куркула, Класичний приватний університет

аспірант кафедри цивільного,
адміністративного та фінансового права

А. Г. Куркула, Класичний приватний університет

аспірант кафедри цивільного, адміністративного та фінансового права

В. В. Масалітін, Класичний приватний університет

аспірант кафедри цивільного, адміністративного
та фінансового права

Н. Ю. Пришва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри фінансового права

І. В. Рошиян, Класичний приватний університет

аспірант кафедри цивільного,
адміністративного та фінансового права

С. С. Соха, Класичний приватний університет

аспірант кафедри цивільного, адміністративного
та фінансового права

К. О. Спасенко, Класичний приватний університет

кандидат юридичних наук,
докторант

М. О. Шевчук, Хмельницький університет управління та праваімені Леоніда Юзькова

кандидат юридичних наук,
докторант кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права

К. Л. Бобровник, Класичний приватний університет

аспірантка

Д. Ю. Дрижакова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

аспірантка кафедри кримінально-правової політики
та кримінального права

М. Г. Карпушина, Академія адвокатури України

аспірантка кафедри кримінального та адміністративного права

І. І. Жердєв, Дніпровський медичний університет

кандидат медичних наук, асистент кафедри травматології

І. Ю. Наумець, Академія Державної пенітенціарної служби України

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії кафедри кримінального, кримінально-виконавчого
права та криміналістики

Л. Г. Остапчук, Пенітенціарна академія України

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права
та кримінології юридичного факультету

І. О. Христич, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України

кандидат економічних наук, доцент,
старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень

О. В. Шамсутдінов, Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України

кандидат юридичних наук,
провідний науковий співробітник

О. І. Агаркова, Луганський навчально-науковий інститут імені Е. О. Дідоренка Донецького державного університету внутрішніх справ

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри поліцейської діяльності факультету
підготовки фахівців для підрозділів поліції

А. В. Коваленко, Донецький державний університет внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, доцент,
старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії публічної безпеки громад факультету № 2

В. В. Коваленко, Луганський навчально-науковий інститут імені Е. О. Дідоренка Донецького державного університету внутрішніх справ

кандидат юридичних наук, професор,
провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії
з проблемних питань поліцейської діяльності

Є. О. Мурзо, Національна академії внутрішніх справ

ад’юнкт кафедри кримінального процесу

Д. С. Околотенко, Національна академія внутрішніх справ

здобувач наукового ступеню
доктора філософії кафедри кримінального процесу

І. Ю. Семенюк, Навчально-науковий інститут заочного та дистанційного навчання

здобувач ступеня вищої освіти магістра
факультету «Правоохоронна діяльність»

С. В. Слінько, Харківський національний університет внутрішніх справ

доктор юридичних наук,
професор кафедри кримінального процесу,
криміналістики та експертології

Л. О. Максимова, Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства

кандидат юридичних наук, доцент, спеціаліст вищої категорії

І. А. Смоляк, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

аспірант
Навчально-наукового інституту права

Ю. П. Ціпотан, Національна академія внутрішніх справ

аспірант кафедри криміналістичного забезпечення
та судових експертиз

В. В. Вилегжаніна, Касаційний цивільний суд

кандидат юридичних наук,
спеціаліст відділу опрацювання документів
управління забезпечення автоматизованого
документообігу суду секретаріату

Е. В. Дунаєв, «Європейський університет»

аспірант приватного вищого навчального закладу

Є. В. Білецький, Національний авіаційний університет

аспірант кафедри міжнародного права
та порівняльного правознавства

С. Ю. Джевага-Третьякова, Національний університет «Одеська юридична академія»

аспірант кафедри міжнародного та європейського права

І. С. Левченко, Національний університет «Одеська юридична академія»

аспірант кафедри міжнародного та європейського права

Ю. В. Побережний, Національний авіаційний університет

аспірант кафедри міжнародного права
та порівняльного правознавства

Є. В. Реньов, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри міжнародного і європейського права

В. М. Порхун, Запорізький національний університет

аспірант кафедри конституційного та адміністративного права

О. В. Єщенко, Пʼятий апеляційний адміністративний суд

суддя

Д. Є. Запольський, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

аспірант кафедри господарського права
юридичного факультету

В. Р. Карпенко, Національна академія внутрішніх справ

бакалавр, студент заочної форми навчання 2 - КМ-4 курсу Навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання

К. Р. Слюсаренко, Національний університет «Одеська юридична академія»

аспірантка кафедри загальної теорії права та держави

В. В. Касьян, Державна митна служба України

директор Департаменту по роботі з персоналом

Н. Ю. Цибульник

кандидат юридичних наук

А. А. Ренкас, Національний університет «Одеська юридична академія»

аспірантка кафедри кримінального процесу

А. О. Крейтер, Науково-дослідний інститут публічного права

аспірант

Cover for ЮРИДИЧНІ НАУКИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Published
March 27, 2024
Categories