НОВІТНІ ДОСЯГНЕННЯ ТА ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Authors

Yu. Yu. Bobrova, Bilovodsk Court of Lugansk Region; Н. В. Бочарова, Університет імені Альфреда Нобеля; С. В. Кудин, Университет государственной фискальной службы Украины; М. М. Бліхар, Інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»; І. В. Бойко, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; О. М. Соловйова, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого; Н. В. Галіцина, Запорізький національний університет; П. В. Діхтієвський, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; В. Й. Пашинський, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Е. С. Дмитренко, Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут Київського національного економічного університетуімені Вадима Гетьмана»; Е. С. Дмитренко, Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут Київського національного економічного університетуімені Вадима Гетьмана»; Ю. А. Дорохіна, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; О. О. Кожушко, Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Хмельницького інституту соціальних технологій; В. К. Колпаков, Запорізький національний університет; Є. В. Курінний, Запорізький національний університет; О. М. Мінаєва, Другий апеляційний адміністративний суд; Л. А. Остафійчук, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; К. В. Селіванова, Управління державної реєстрації Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції; Є. А. Кобрусєва, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; П. Д. Гуйван, Полтавський інститут бізнесу; О. Ю. Дрозд, Національна академія внутрішніх справ; С. М. Лепех, Український католицький університет; О. С. Уразовська, Рада адвокатів Одеської області Національної асоціації адвокатів України; Ю. В. Камардіна, Маріупольський державний університет; Ю. В. Ковейно, Маріупольський державний університет; Ю. О. Легеза, Інститут гуманітарних і соціальних наук Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»; Р. М. Білокінь, Полтавський університет економіки і торгівлі; В. Б. Харченко, Харківський національний університет внутрішніх справ; Н. Л. Дроздович, Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду; О. Ю. Макаренко, Криворізький навчально-науковий інститут Донецького державного університету внутрішніх справ; Л. Г. Козлюк, Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України; А. В. Омельченко, ДВНЗ «Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана»; А. В. Омельченко, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; О. В. Попович, Чернівецький юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»

Synopsis

Новітні досягнення та вектори розвитку сучасної юриспруденції: колективна монографія / За заг. ред. Т. О. Коломоєць. Львів-Торунь : Ліга-Прес, 2021. 868 с.

Chapters

Author Biographies

Yu. Yu. Bobrova, Bilovodsk Court of Lugansk Region

Doctor of Law, Associate Professor at the Department of Legal Support, Military Institute of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Judge

Н. В. Бочарова, Університет імені Альфреда Нобеля

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри права, політології та міжнародних відносин

С. В. Кудин, Университет государственной фискальной службы Украины

доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры теории, истории права и государства и конституционного права

М. М. Бліхар, Інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного та інформаційного права

І. В. Бойко, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри адміністративного права

О. М. Соловйова, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри адміністративного права

Н. В. Галіцина, Запорізький національний університет

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного та трудового права

П. В. Діхтієвський, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного права та процесу

В. Й. Пашинський, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права та процесу

Е. С. Дмитренко, Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут Київського національного економічного університетуімені Вадима Гетьмана»

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного та фінансового права

Е. С. Дмитренко, Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут Київського національного економічного університетуімені Вадима Гетьмана»

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного та фінансового права

Ю. А. Дорохіна, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного та фінансового права

О. О. Кожушко, Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Хмельницького інституту соціальних технологій

кандидат юридичних наук, доцент кафедри правових та інформаційних технологій

В. К. Колпаков, Запорізький національний університет

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та господарського права

Є. В. Курінний, Запорізький національний університет

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного та господарського права

О. М. Мінаєва, Другий апеляційний адміністративний суд

доктор юридичних наук, суддя

Л. А. Остафійчук, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат юридичних наук, доцент кафедри процесуального права

К. В. Селіванова, Управління державної реєстрації Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції

аспірантка кафедри адміністративного і кримінального права юридичного факультету, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, заступниця начальника відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності Колегії з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації

Є. А. Кобрусєва, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

доктор юридичних наук, доцент кафедри адміністративного і кримінального права юридичного факультету

П. Д. Гуйван, Полтавський інститут бізнесу

кандидат юридичних наук, заслужений юрист України, професор

О. Ю. Дрозд, Національна академія внутрішніх справ

доктор юридичних наук, професор, в.о. начальника відділу докторантури та ад’юнктури

С. М. Лепех, Український католицький університет

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії права та прав людини

О. С. Уразовська, Рада адвокатів Одеської області Національної асоціації адвокатів України

кандидат юридичних наук, адвокат

Ю. В. Камардіна, Маріупольський державний університет

кандидат юридичних наук, доцент кафедри права та публічного адміністрування

Ю. В. Ковейно, Маріупольський державний університет

старший викладач кафедри права та публічного адміністрування

Ю. О. Легеза, Інститут гуманітарних і соціальних наук Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права

Р. М. Білокінь, Полтавський університет економіки і торгівлі

заслужений юрист України, доктор юридичних наук, доцент кафедри правознавства

В. Б. Харченко, Харківський національний університет внутрішніх справ

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права та кримінології факультету № 6

Н. Л. Дроздович, Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду

кандидат юридичних наук, науковий консультант відділу забезпечення роботи секретаря та суддів судової палати управління забезпечення роботи першої судової палати

О. Ю. Макаренко, Криворізький навчально-науковий інститут Донецького державного університету внутрішніх справ

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри правоохоронної діяльності та поліцеїстики факультету № 1

Л. Г. Козлюк, Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України

кандидат юридичних наук, науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою

А. В. Омельченко, ДВНЗ «Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана»

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного та трудового права

А. В. Омельченко, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного та трудового права

О. В. Попович, Чернівецький юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінальної юстиції

Cover for НОВІТНІ ДОСЯГНЕННЯ ТА ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ
Published
December 17, 2021
Categories