СУЧАСНІ НАУКОВІ ПОГЛЯДИ НА МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Authors

О.В. Біленко, Національний університет «Запорізька політехніка»; В.М. Земскова, Національний університет «Запорізька політехніка»; Т.Ю. Білоусько, Державний біотехнологічний університет; Р.С. Білоусько, Державний біотехнологічний університет; Ю.А. Бурда, Національний лісотехнічний університет України; В.В. Видобора, Одеський національний економічний університет; О.В. Габрилевич, Національний університет водного господарства та природокористування; С.М. Дідух, Одеський національний технологічний університет; А.Г. Нікітіна, Одеський національний технологічний університет; Р.В. Жук, Львівський національний університет імені Івана Франка; Т.В. Камінська, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; О.М. Кобзар, Інститут демографії та проблем якості життя Національної академії наук України; Я.І. Ломака, Сумський національний аграрний університет; Т.С. Передерій, Державний торговельно-економічний університет; О.Б. Піріашвілі, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»; П.В. Потелещенко, Воєнна академія імені Євгенія Березняка; Т.В. Сахарова, Київський національний економічний університет; Т.В. Архіпова, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; Ю.Б. Скорнякова, Запорізький національний університет; В.С. Мороз, Запорізький національний університет; С.І. Терещенко, Сумський національний аграрний університет; А.Ю. Пєтухов, Сумський національний аграрний університет; Н.М. Богдан, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова; Д.Р. Бутенко, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова; М.О. Гросіцький, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова; Є.С. Забуз, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова; В.В. Зорін, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова; Н.М. Середа, Херсонський державний аграрно-економічний університет; Л.І. Стешенко, Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій; І.А. Савченко, Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій; Ю.В. Сус, Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій; В.С. Брайко, Університет митної справи та фінансів; Т.М. Мамчур, Львівський національний університет імені Івана Франка; Р.Л. Цебень, Хмельницький національний університет; Я.М. Гринчишин, Львівський національний університет імені Івана Франка; П.В. Лука, Львівський національний університет імені Івана Франка; С.С. Рогаль, Львівський національний університет імені Івана Франка; Karina Kapliar, Taras Shevchenko National University of Kyiv; Vitaliy Kozak, Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University; Ю.В. Поврозник, Львівський національний університет імені Івана Франка; О.Д. Стешенко, Український державний університет залізничного транспорту; Я.В. Кравченко, Український державний університет залізничного транспорту; О.Є. Гудзь, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій; А.М. Тяжина, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій; Н.П. Дуброва, Дніпровський державний аграрно-економічний університет; К.С. Кисіль, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; С.П. Максимов, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»; О.А. Онищенко, Запорізький національний університет; Б.В. Лоцман, Запорізький національний університет; О.В. Сорока, Одеський національний економічний університет; Л.В. Тєшева, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; М.В. Зеленський, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; О.А. Шульга, Київський університет імені Бориса Грінченка; В.І. Рожко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; М.Я. Кобеля-Звір, Львівський торговельно-економічний університет; Н.В. Можайкіна, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова; А.Д. Мамічева, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова; А.В. Вербицька, Національний університет «Чернігівська політехніка»; О.М. Кучма, Державний податковий університет; Є.В. Котух, Державний податковий університет; А.Є. Никифоров, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; Л.Д. Гармідер, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»; А.В. Куцинський, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»; М.В. Куцинська, ТОВ ВКФ «Велта»; М.І. Грод, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Н.І. Карпишин, Західноукраїнський національний університет; О.Г. Михайленко, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; Н.Д. Тройникова, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара; К.Д. Олійник, Маріупольський державний університет; О.В. Пальоха, Прилуцький технічний фаховий коледж; О.В. Ляшенко, Прилуцький технічний фаховий коледж; О.Д. Парфьонова, Державний торговельно-економічний університет; Olena Pidlisna, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute; Liudmyla Chepizhko, Kyiv National University of Trade and Economics; Oleksandr Pidchosa, One Belt One Road Research Institute, Hong Kong Chu Hai College; М.М. Синишин, Ужгородський національний університет; М.О. Ткач, Львівський національний університет імені Івана Франка; І.В. Ґерлах, Львівський національний університет імені Івана Франка; І.Я. Тодоров, Ужгородський національний університет

Synopsis

Сучасні наукові погляди на механізми розвитку міжнародних відносин та ринкової економіки: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 20-21 жовтня 2023 року) / За заг. ред.: М. М. Палінчак, В. П. Приходько, В. В. Химинець та ін. – Львів-Торунь : Liha-Pres, 2023. – 208 с.

Chapters

Author Biographies

О.В. Біленко, Національний університет «Запорізька політехніка»

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та митної справи

В.М. Земскова, Національний університет «Запорізька політехніка»

студентка

Т.Ю. Білоусько, Державний біотехнологічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та бізнесу

Р.С. Білоусько, Державний біотехнологічний університет

аспірант кафедри менеджменту, бізнесу і адміністрування

Ю.А. Бурда, Національний лісотехнічний університет України

аспірант

В.В. Видобора, Одеський національний економічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри загальної економічної теорії та економічної політики

О.В. Габрилевич, Національний університет водного господарства та природокористування

здобувач

С.М. Дідух, Одеський національний технологічний університет

доктор економічних наук, професор кафедри економіки промисловості

А.Г. Нікітіна, Одеський національний технологічний університет

здобувачка СВО «Магістр»

Р.В. Жук, Львівський національний університет імені Івана Франка

аспірант

Т.В. Камінська, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

аспірантка кафедри міжнародної економіки

О.М. Кобзар, Інститут демографії та проблем якості життя Національної академії наук України

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу екосистемного оціню вання природно-ресурсного потенціалу

Я.І. Ломака, Сумський національний аграрний університет

аспірант

Т.С. Передерій, Державний торговельно-економічний університет

аспірантка кафедри економіки та фінансів підприємства

О.Б. Піріашвілі, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу розвитку інфраструктури

П.В. Потелещенко, Воєнна академія імені Євгенія Березняка

кандидат технічних наук, здобувач ступеня доктора наук

Т.В. Сахарова, Київський національний економічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу імені Павленка А. Ф.

Т.В. Архіпова, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу імені Павленка А. Ф.

Ю.Б. Скорнякова, Запорізький національний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування

В.С. Мороз, Запорізький національний університет

студент магістратури

С.І. Терещенко, Сумський національний аграрний університет

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та підприємництва імені професора І. М. Брюховецького

А.Ю. Пєтухов, Сумський національний аграрний університет

аспірант

Н.М. Богдан, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

доктор економічних наук, професор, професор кафедри туризму і готельного господарства

Д.Р. Бутенко, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

магістр

М.О. Гросіцький, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

магістр

Є.С. Забуз, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

магістр

В.В. Зорін, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

магістр

Н.М. Середа, Херсонський державний аграрно-економічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

Л.І. Стешенко, Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій

кандидат економічних наук, завідувач відділення туризму та готельно-ресторанної справи

І.А. Савченко, Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій

кандидат географічних наук, викладач відділення туризму та готельно-ресторанної справи

Ю.В. Сус, Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій

викладач відділення туризму та готельно-ресторанної справи

В.С. Брайко, Університет митної справи та фінансів

аспірант кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування

Т.М. Мамчур, Львівський національний університет імені Івана Франка

здобувачка вищої освіти

Р.Л. Цебень, Хмельницький національний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку, аудиту і оподаткування

Я.М. Гринчишин, Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансового менеджменту

П.В. Лука, Львівський національний університет імені Івана Франка

магістрант

С.С. Рогаль, Львівський національний університет імені Івана Франка

магістрант

Karina Kapliar, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Postgraduate Student, Department of International Business Educational and Scientific Institute of International Relations

Vitaliy Kozak, Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University

Applicant Third (Educational and Scientific) Level of Higher Education Department of Finance, Accounting and Taxation

Ю.В. Поврозник, Львівський національний університет імені Івана Франка

здобувач вищої освіти

О.Д. Стешенко, Український державний університет залізничного транспорту

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту

Я.В. Кравченко, Український державний університет залізничного транспорту

здобувач другого рівня освіти

О.Є. Гудзь, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту

А.М. Тяжина, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

аспірантка, асистент кафедри менеджменту

Н.П. Дуброва, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і права

К.С. Кисіль, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

cтудентка факультету менеджменту підприємства

С.П. Максимов, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

аспірант

О.А. Онищенко, Запорізький національний університет

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики

Б.В. Лоцман, Запорізький національний університет

магістрант

О.В. Сорока, Одеський національний економічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри управління персоналом економіки праці

Л.В. Тєшева, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

доктор економічних наук, професор кафедри економіки та менеджменту

М.В. Зеленський, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

здобувач вищої освіти

О.А. Шульга, Київський університет імені Бориса Грінченка

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри управління

В.І. Рожко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу, менеджменту та підприємництва

М.Я. Кобеля-Звір, Львівський торговельно-економічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та логістики

Н.В. Можайкіна, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки

А.Д. Мамічева, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

студентка магістратури

А.В. Вербицька, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри маркетингу, PR-технологій та логістики

О.М. Кучма, Державний податковий університет

аспірант кафедри соціальної філософії та управління

Є.В. Котух, Державний податковий університет

доктор наук з державного управління, професор кафедри кримінальних розслідувань

А.Є. Никифоров, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

доктор економічних наук, професор кафедри національної економіки та публічного управління

Л.Д. Гармідер, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки

А.В. Куцинський, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

аспірант кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки

М.В. Куцинська, ТОВ ВКФ «Велта»

кандидат економічних наук, фінансист

М.І. Грод, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

аспірант

Н.І. Карпишин, Західноукраїнський національний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних відносин та дипломатії

О.Г. Михайленко, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки та світових фінансів

Н.Д. Тройникова, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

студентка

К.Д. Олійник, Маріупольський державний університет

аспірант

О.В. Пальоха, Прилуцький технічний фаховий коледж

кандидат економічних наук, викладач

О.В. Ляшенко, Прилуцький технічний фаховий коледж

викладач

О.Д. Парфьонова, Державний торговельно-економічний університет

студентка

Olena Pidlisna, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

Ph.D. in Engineering, Senior Lecturer at the Department of Economics and Entrepreneurship

Liudmyla Chepizhko, Kyiv National University of Trade and Economics

Postgraduate Student

Oleksandr Pidchosa, One Belt One Road Research Institute, Hong Kong Chu Hai College

Ph.D. in Economics, Associate Professor

М.М. Синишин, Ужгородський національний університет

магістр

М.О. Ткач, Львівський національний університет імені Івана Франка

студентка магістратури

І.В. Ґерлах, Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин

І.Я. Тодоров, Ужгородський національний університет

доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій

Cover for СУЧАСНІ НАУКОВІ ПОГЛЯДИ НА МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Published
October 31, 2023
Categories